ایران ترانه

هوشمند عقیلی » آمدم Listen Icon

» آهنگ ها : ۱۱
» ناشر : کاسپین
فرستنده آلبوم : elicam الماسی (nazi206)

۱. اولین دیدار
دانلود ویدیو
۲. سنگ خارا
دانلود
۳. همش جنگه
دانلود
۴. مهر تو
دانلود ویدیو
۵. شیفته بلا
دانلود
۶. بانی عشق
دانلود
۷. بهار آمد
دانلود
۸. خاکستر پیری
دانلود
۹. بردی از یادم
دانلود
۱۰. به کنارم بنشین
دانلود
۱۱. آمدم
دانلود
آمدم

تا کنون هیچکس در مورد آلبوم آمدم اظهار نظر نکرده!
+ شما اوّلین کسی باشید که نظر می ده.