ایران ترانه

ناصر رزازی » نیاز Listen Icon

» آهنگ ها : ۹
فرستنده آلبوم : aryan persian (microkord1)

۱. باغچه ژین + متن
دانلود
۲. بارمه که + متن
دانلود
۳. برزی برزی {1,489} + متن
دانلود
۴. هادنگ + متن
دانلود
۵. هه ی رو + متن
دانلود
۶. هیلاک + متن
دانلود
۷. ساقی + متن
دانلود
۸. شاد {1,176} + متن
دانلود
۹. ملودی + متن
دانلود
نیاز

تا کنون هیچکس در مورد آلبوم نیاز اظهار نظر نکرده!
+ شما اوّلین کسی باشید که نظر می ده.