ایران ترانه

کیهان کلهر » تنها نخواهم ماند Listen Icon

» آهنگ ها : ۸
فرستنده آلبوم : آریان کیاندوست (dr_norton)

۱. Between the Heavens and Me {610} + متن
دانلود
۲. Where Are You + متن
دانلود
۳. The Laziest Summer Afternoon + متن
دانلود
۴. Dancing Under the Walnut Tree + متن
دانلود
۵. Hear My Cry + متن
دانلود
۶. Pluck a Star From the Sky + متن
دانلود
۷. Here I Am Alone Again + متن
دانلود
۸. I Will Not Stand Alone + متن
دانلود
تنها نخواهم ماند

تا کنون هیچکس در مورد آلبوم تنها نخواهم ماند اظهار نظر نکرده!
+ شما اوّلین کسی باشید که نظر می ده.