پوران » پوران ۶ Listen Icon

آهنگ ها : ۱۲
فرستنده آلبوم : Sascha N (eshghghadimi)

۱

.

ای فتنه کجایی‌

{۴,۹۹۳}دانلود

۲

.

باور من

{۱,۶۶۶}دانلود

۳

.

ساقی کو

{۱,۴۹۴}دانلود

۴

.

توبه

{۱,۴۲۵}دانلود

۵

.

آشنا

{۱,۰۷۲}دانلود

۶

.

رنگین کمان

{۸۱۷}دانلود

۷

.

ترانه من

{۹۰۰}دانلود

۸

.

جهان نو

{۸۵۶}دانلود

۹

.

شب مهتاب

{۱,۶۴۵}دانلود

۱۰

.

چنگ عشق

{۱,۱۹۱}دانلود

۱۱

.

شله‌های خشم

{۱,۱۴۱}دانلود

۱۲

.

بهشت وفا

{۱,۳۶۰}دانلود
پوران ۶

تا کنون هیچکس در مورد آلبوم پوران ۶ اظهار نظر نکرده!
+ شما اوّلین کسی باشید که نظر می ده.

This page was generated in 0.04 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393