پوران » پوران ۶ Listen Icon

آهنگ ها : ۱۲
فرستنده آلبوم : Sascha N (eshghghadimi)

۱

.

ای فتنه کجایی‌

{۱۶,۵۰۴}دانلود

۲

.

باور من

{۴,۵۳۹}دانلود

۳

.

ساقی کو

{۳,۶۱۹}دانلود

۴

.

توبه

{۳,۶۳۴}دانلود

۵

.

آشنا

{۲,۹۶۴}دانلود

۶

.

رنگین کمان

{۲,۱۲۱}دانلود

۷

.

ترانه من

{۲,۴۳۳}دانلود

۸

.

جهان نو

{۲,۰۲۸}دانلود

۹

.

شب مهتاب

{۳,۸۰۶}دانلود

۱۰

.

چنگ عشق

{۲,۸۸۶}دانلود

۱۱

.

شله‌های خشم

{۲,۹۰۱}دانلود

۱۲

.

بهشت وفا

{۳,۲۶۰}دانلود
پوران ۶

تا کنون هیچکس در مورد آلبوم پوران ۶ اظهار نظر نکرده!
+ شما اوّلین کسی باشید که نظر می ده.

This page was generated in 0.04 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393