پوران » پوران ۶ Listen Icon

آهنگ ها : ۱۲
فرستنده آلبوم : Sascha N (eshghghadimi)

۱

.

ای فتنه کجایی‌

{۱۷,۶۲۸}دانلود

۲

.

باور من

{۵,۲۴۱}دانلود

۳

.

ساقی کو

{۴,۲۹۰}دانلود

۴

.

توبه

{۴,۲۷۴}دانلود

۵

.

آشنا

{۳,۳۶۹}دانلود

۶

.

رنگین کمان

{۲,۵۱۱}دانلود

۷

.

ترانه من

{۲,۶۹۸}دانلود

۸

.

جهان نو

{۲,۲۹۳}دانلود

۹

.

شب مهتاب

{۴,۷۲۶}دانلود

۱۰

.

چنگ عشق

{۳,۴۰۰}دانلود

۱۱

.

شله‌های خشم

{۳,۳۲۲}دانلود

۱۲

.

بهشت وفا

{۳,۹۶۲}دانلود
پوران ۶

تا کنون هیچکس در مورد آلبوم پوران ۶ اظهار نظر نکرده!
+ شما اوّلین کسی باشید که نظر می ده.

This page was generated in 0.02 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393