پوران » پوران ۶ Listen Icon

آهنگ ها : ۱۲
فرستنده آلبوم : Sascha N (eshghghadimi)

۱

.

ای فتنه کجایی‌

{۱۷,۱۱۳}دانلود

۲

.

باور من

{۴,۹۱۴}دانلود

۳

.

ساقی کو

{۴,۰۷۱}دانلود

۴

.

توبه

{۳,۹۶۲}دانلود

۵

.

آشنا

{۳,۱۸۲}دانلود

۶

.

رنگین کمان

{۲,۳۸۶}دانلود

۷

.

ترانه من

{۲,۶۰۵}دانلود

۸

.

جهان نو

{۲,۲۱۵}دانلود

۹

.

شب مهتاب

{۴,۳۲۱}دانلود

۱۰

.

چنگ عشق

{۳,۰۸۸}دانلود

۱۱

.

شله‌های خشم

{۳,۱۹۸}دانلود

۱۲

.

بهشت وفا

{۳,۶۶۶}دانلود
پوران ۶

تا کنون هیچکس در مورد آلبوم پوران ۶ اظهار نظر نکرده!
+ شما اوّلین کسی باشید که نظر می ده.

This page was generated in 0.05 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393