پوران » پوران ۶ Listen Icon

آهنگ ها : ۱۲
فرستنده آلبوم : Sascha N (eshghghadimi)

۱

.

ای فتنه کجایی‌

{۱۷,۷۵۲}دانلود

۲

.

باور من

{۵,۳۰۴}دانلود

۳

.

ساقی کو

{۴,۳۶۸}دانلود

۴

.

توبه

{۴,۳۳۶}دانلود

۵

.

آشنا

{۳,۴۱۶}دانلود

۶

.

رنگین کمان

{۲,۵۵۸}دانلود

۷

.

ترانه من

{۲,۷۱۴}دانلود

۸

.

جهان نو

{۲,۳۲۴}دانلود

۹

.

شب مهتاب

{۴,۷۵۸}دانلود

۱۰

.

چنگ عشق

{۳,۴۷۸}دانلود

۱۱

.

شله‌های خشم

{۳,۳۵۴}دانلود

۱۲

.

بهشت وفا

{۴,۰۲۴}دانلود
پوران ۶

تا کنون هیچکس در مورد آلبوم پوران ۶ اظهار نظر نکرده!
+ شما اوّلین کسی باشید که نظر می ده.

This page was generated in 0.05 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393