پوران » پوران ۶ Listen Icon

آهنگ ها : ۱۲
فرستنده آلبوم : Sascha N (eshghghadimi)

۱

.

ای فتنه کجایی‌

{۴,۹۵۷}دانلود

۲

.

باور من

{۱,۶۴۸}دانلود

۳

.

ساقی کو

{۱,۴۶۱}دانلود

۴

.

توبه

{۱,۴۰۴}دانلود

۵

.

آشنا

{۱,۰۴۰}دانلود

۶

.

رنگین کمان

{۸۱۰}دانلود

۷

.

ترانه من

{۸۷۸}دانلود

۸

.

جهان نو

{۸۳۸}دانلود

۹

.

شب مهتاب

{۱,۶۲۷}دانلود

۱۰

.

چنگ عشق

{۱,۱۶۲}دانلود

۱۱

.

شله‌های خشم

{۱,۱۳۴}دانلود

۱۲

.

بهشت وفا

{۱,۳۲۸}دانلود
پوران ۶

تا کنون هیچکس در مورد آلبوم پوران ۶ اظهار نظر نکرده!
+ شما اوّلین کسی باشید که نظر می ده.

This page was generated in 0.05 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393