پوران » پوران ۶ Listen Icon

آهنگ ها : ۱۲
فرستنده آلبوم : Sascha N (eshghghadimi)

۱

.

ای فتنه کجایی‌

{۴,۲۵۸}دانلود

۲

.

باور من

{۱,۳۱۷}دانلود

۳

.

ساقی کو

{۱,۱۰۱}دانلود

۴

.

توبه

{۱,۱۱۶}دانلود

۵

.

آشنا

{۸۷۸}دانلود

۶

.

رنگین کمان

{۶۳۷}دانلود

۷

.

ترانه من

{۶۷۳}دانلود

۸

.

جهان نو

{۶۱۵}دانلود

۹

.

شب مهتاب

{۱,۲۳۴}دانلود

۱۰

.

چنگ عشق

{۹۱۸}دانلود

۱۱

.

شله‌های خشم

{۸۶۰}دانلود

۱۲

.

بهشت وفا

{۱,۰۰۸}دانلود
پوران ۶

تا کنون هیچکس در مورد آلبوم پوران ۶ اظهار نظر نکرده!
+ شما اوّلین کسی باشید که نظر می ده.

This page was generated in 0.05 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393