ابراهیم تاتلیس » ماوی ماوی Listen Icon

آهنگ ها : ۱۱
فرستنده آلبوم : بهرام (R) (b12345678)

۱

.

ماوی ماوی

{۱۳۵,۸۲۹}دانلود

۲

.

سومک

{۷,۸۴۶}دانلود

۳

.

یالنیزیم

{۱,۸۰۹}دانلود

۴

.

بیراکین گیتسین

{۱,۴۳۵}دانلود

۵

.

گلده یاشا

{۸۲۶}دانلود

۶

.

لیلیم لی

{۹,۶۰۹}دانلود

۷

.

یااله شوفر

{۵,۵۳۸}دانلود

۸

.

دره کناریندان گچتیم

{۳۹۰}دانلود

۹

.

اولرینین اونو بویلو دیرک

{۵۳۰}دانلود

۱۰

.

الی دولی

{۴۶۸}دانلود

۱۱

.

آشک کالبیمده یر آلمیش

{۱,۸۷۲}دانلود
ماوی ماوی

This album is removed from IranSong due to a claim of copyright infringement .


تا کنون هیچکس در مورد آلبوم ماوی ماوی اظهار نظر نکرده!
+ شما اوّلین کسی باشید که نظر می ده.

This page was generated in 0.03 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393