ابراهیم تاتلیس » ماوی ماوی Listen Icon

آهنگ ها : ۱۱
فرستنده آلبوم : بهرام (R) (b12345678)

۱

.

ماوی ماوی

{۱۶۳,۶۱۲}دانلود

۲

.

سومک

{۱۰,۵۹۲}دانلود

۳

.

یالنیزیم

{۲,۲۷۷}دانلود

۴

.

بیراکین گیتسین

{۱,۹۳۴}دانلود

۵

.

گلده یاشا

{۱,۰۲۹}دانلود

۶

.

لیلیم لی

{۱۲,۰۱۲}دانلود

۷

.

یااله شوفر

{۸,۰۳۴}دانلود

۸

.

دره کناریندان گچتیم

{۴۵۲}دانلود

۹

.

اولرینین اونو بویلو دیرک

{۶۰۸}دانلود

۱۰

.

الی دولی

{۶۰۸}دانلود

۱۱

.

آشک کالبیمده یر آلمیش

{۲,۶۸۳}دانلود
ماوی ماوی

This album is removed from IranSong due to a claim of copyright infringement .

 » Try Other Albums 
 
» اشارات نظر
» من
» اوردوز
» پاروی بی قایق

تا کنون هیچکس در مورد آلبوم ماوی ماوی اظهار نظر نکرده!
+ شما اوّلین کسی باشید که نظر می ده.

This page was generated in 0.09 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393