ایران ترانه

ابراهیم تاتلیس » گولوم بنیم Listen Icon

» آهنگ ها : ۱۱
فرستنده آلبوم : بهرام (R) (b12345678)

۱. گولوم بنیم {344} + متن
دانلود
۲. درتلی درتلی + متن
دانلود
۳. گولومسه بیر آز + متن
دانلود
۴. سومیی دنه + متن
دانلود
۵. یکیلمیشم بن + متن
دانلود
۶. سارهوش + متن
دانلود
۷. امینه + متن
دانلود
۸. دالام + متن
دانلود
۹. آدانا کوپرو باسی + متن
دانلود
۱۰. اورفانین سحر واکتی + متن
دانلود
۱۱. بوگون یایرام گونو + متن
دانلود
گولوم بنیم

This album is removed from IranSong due to a claim of copyright infringement .

 » Try Other Albums 
 
» نه فرشته ام نه شیطان
» باران تویی
» ثانیه ها
» بنیامین 93
» 1414
» مبهم

تا کنون هیچکس در مورد آلبوم گولوم بنیم اظهار نظر نکرده!
+ شما اوّلین کسی باشید که نظر می ده.