ابراهیم تاتلیس » گولوم بنیم

آهنگ ها : ۱۱
فرستنده آلبوم : بهرام (R) (b12345678)

۱

.

گولوم بنیم

{۴,۵۹۷}دانلود

۲

.

درتلی درتلی

{۶۰۴}دانلود

۳

.

گولومسه بیر آز

{۲۹۸}دانلود

۴

.

سومیی دنه

{۱۸۳}دانلود

۵

.

یکیلمیشم بن

{۱۱۵}دانلود

۶

.

سارهوش

{۵۳۶}دانلود

۷

.

امینه

{۱,۹۵۴}دانلود

۸

.

دالام

{۲۰۵}دانلود

۹

.

آدانا کوپرو باسی

{۹۷}دانلود

۱۰

.

اورفانین سحر واکتی

{۱۳۶}دانلود

۱۱

.

بوگون یایرام گونو

{۲۵۲}دانلود
گولوم بنیم

This album is removed from IranSong due to a claim of copyright infringement .

 » Try Other Albums 
 
» پاییز تنهایی
» سلول شخصی (سی دی 2)
» عشق نه ممنون
» تهی
» آبی
» خداحافظ

تا کنون هیچکس در مورد آلبوم گولوم بنیم اظهار نظر نکرده!
+ شما اوّلین کسی باشید که نظر می ده.

This page was generated in 0.06 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393