ابراهیم تاتلیس » گولوم بنیم

آهنگ ها : ۱۱
فرستنده آلبوم : بهرام (R) (b12345678)

۱

.

گولوم بنیم

{۳,۴۵۲}دانلود

۲

.

درتلی درتلی

{۴۶۰}دانلود

۳

.

گولومسه بیر آز

{۲۴۸}دانلود

۴

.

سومیی دنه

{۱۷۶}دانلود

۵

.

یکیلمیشم بن

{۱۱۱}دانلود

۶

.

سارهوش

{۴۶۸}دانلود

۷

.

امینه

{۸۹۲}دانلود

۸

.

دالام

{۱۰۰}دانلود

۹

.

آدانا کوپرو باسی

{۸۶}دانلود

۱۰

.

اورفانین سحر واکتی

{۱۰۴}دانلود

۱۱

.

بوگون یایرام گونو

{۱۸۷}دانلود
گولوم بنیم

This album is removed from IranSong due to a claim of copyright infringement .

 » Try Other Albums 
 
» آدرنالیسم
» اشکی در گذرگاه تاریخ
» خاکستری
» سوپرمن
» یک و یازده دقیقه
» سوسوز دیلر

تا کنون هیچکس در مورد آلبوم گولوم بنیم اظهار نظر نکرده!
+ شما اوّلین کسی باشید که نظر می ده.

This page was generated in 0.05 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393