ابراهیم تاتلیس » گولوم بنیم Listen Icon

آهنگ ها : ۱۱
فرستنده آلبوم : بهرام (R) (b12345678)

۱

.

گولوم بنیم

{۱۳,۷۵۹}دانلود

۲

.

درتلی درتلی

{۱,۹۳۴}دانلود

۳

.

گولومسه بیر آز

{۹۶۷}دانلود

۴

.

سومیی دنه

{۷۴۸}دانلود

۵

.

یکیلمیشم بن

{۴۵۲}دانلود

۶

.

سارهوش

{۱,۷۴۷}دانلود

۷

.

امینه

{۳,۱۳۵}دانلود

۸

.

دالام

{۳۲۷}دانلود

۹

.

آدانا کوپرو باسی

{۳۵۸}دانلود

۱۰

.

اورفانین سحر واکتی

{۴۰۵}دانلود

۱۱

.

بوگون یایرام گونو

{۷۱۷}دانلود
گولوم بنیم

This album is removed from IranSong due to a claim of copyright infringement .

 » Try Other Albums 
 
» اشارات نظر
» من
» اوردوز
» پاروی بی قایق

تا کنون هیچکس در مورد آلبوم گولوم بنیم اظهار نظر نکرده!
+ شما اوّلین کسی باشید که نظر می ده.

This page was generated in 0.05 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393