ابراهیم تاتلیس » گولوم بنیم Listen Icon

آهنگ ها : ۱۱
فرستنده آلبوم : بهرام (R) (b12345678)

۱

.

گولوم بنیم

{۱۰,۹۰۴}دانلود

۲

.

درتلی درتلی

{۱,۴۸۲}دانلود

۳

.

گولومسه بیر آز

{۷۳۳}دانلود

۴

.

سومیی دنه

{۶۷۰}دانلود

۵

.

یکیلمیشم بن

{۴۲۱}دانلود

۶

.

سارهوش

{۱,۴۱۹}دانلود

۷

.

امینه

{۲,۱۸۴}دانلود

۸

.

دالام

{۲۹۶}دانلود

۹

.

آدانا کوپرو باسی

{۳۴۳}دانلود

۱۰

.

اورفانین سحر واکتی

{۳۹۰}دانلود

۱۱

.

بوگون یایرام گونو

{۶۰۸}دانلود
گولوم بنیم

This album is removed from IranSong due to a claim of copyright infringement .


تا کنون هیچکس در مورد آلبوم گولوم بنیم اظهار نظر نکرده!
+ شما اوّلین کسی باشید که نظر می ده.

This page was generated in 0.08 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393