ناصر وحدتی » زرانگیس Listen Icon

آهنگ ها : ۱۵

توضیح راجع به زرانگیس

تنظیم و سرپرست گروه : حسین حمیدی

۱

.

شهرتی

{۳,۸۲۲}دانلود

۲

.

خُن باجِی

{۴,۱۸۰}دانلود

۳

.

رعنا (روایت اول)

{۶,۰۹۹}دانلود

۴

.

زرنگیس

{۳,۶۱۹}دانلود

۵

.

سیا ابران

{۱,۵۲۸}دانلود

۶

.

اها بوگو

{۷۱,۹۶۲}دانلود

۷

.

کالِ گندمی

{۳,۰۸۸}دانلود

۸

.

یه قَل دو قَل

{۷,۳۷۸}دانلود

۹

.

ای خنباجی

{۲,۳۵۵}دانلود

۱۰

.

ای سوپوله

{۹,۹۲۱}دانلود

۱۱

.

رضا جان

{۱,۰۷۶}دانلود

۱۲

.

حیرون حیرونه

{۳,۹۳۱}دانلود

۱۳

.

صبورِی

{۳,۷۱۲}دانلود

۱۴

.

رعنا (روایت دوم)

{۲۱,۶۲۱}دانلود

۱۵

.

توبای

{۲,۸۸۶}دانلود
زرانگیس

تا کنون هیچکس در مورد آلبوم زرانگیس اظهار نظر نکرده!
+ شما اوّلین کسی باشید که نظر می ده.

This page was generated in 0.04 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393