ناصر وحدتی » زرانگیس Listen Icon

آهنگ ها : ۱۵

توضیح راجع به زرانگیس

تنظیم و سرپرست گروه : حسین حمیدی

۱

.

شهرتی

{۴,۰۰۹}دانلود

۲

.

خُن باجِی

{۴,۵۲۴}دانلود

۳

.

رعنا (روایت اول)

{۶,۷۷۰}دانلود

۴

.

زرنگیس

{۴,۰۰۹}دانلود

۵

.

سیا ابران

{۱,۶۰۶}دانلود

۶

.

اها بوگو

{۷۳,۹۹۰}دانلود

۷

.

کالِ گندمی

{۳,۳۸۵}دانلود

۸

.

یه قَل دو قَل

{۷,۷۶۸}دانلود

۹

.

ای خنباجی

{۲,۵۸۹}دانلود

۱۰

.

ای سوپوله

{۱۱,۵۲۸}دانلود

۱۱

.

رضا جان

{۱,۲۱۶}دانلود

۱۲

.

حیرون حیرونه

{۴,۵۷۰}دانلود

۱۳

.

صبورِی

{۴,۴۱۴}دانلود

۱۴

.

رعنا (روایت دوم)

{۲۲,۴۱۷}دانلود

۱۵

.

توبای

{۳,۳۰۷}دانلود
زرانگیس

تا کنون هیچکس در مورد آلبوم زرانگیس اظهار نظر نکرده!
+ شما اوّلین کسی باشید که نظر می ده.

This page was generated in 0.03 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393