ایران ترانه

ناصر وحدتی » زرانگیس Listen Icon

» آهنگ ها : ۱۵

توضیح راجع به زرانگیس

تنظیم و سرپرست گروه : حسین حمیدی

۱. شهرتی {137} + متن
دانلود
۲. خُن باجِی + متن
دانلود
۳. رعنا (روایت اول) {148} + متن
دانلود
۴. زرنگیس + متن
دانلود
۵. سیا ابران + متن
دانلود
۶. اها بوگو {3,809} + متن
دانلود
۷. کالِ گندمی + متن
دانلود
۸. یه قَل دو قَل {240} + متن
دانلود
۹. ای خنباجی + متن
دانلود
۱۰. ای سوپوله {387} + متن
دانلود
۱۱. رضا جان + متن
دانلود
۱۲. حیرون حیرونه + متن
دانلود
۱۳. صبورِی + متن
دانلود
۱۴. رعنا (روایت دوم) {1,174} + متن
دانلود
۱۵. توبای + متن
دانلود
زرانگیس

تا کنون هیچکس در مورد آلبوم زرانگیس اظهار نظر نکرده!
+ شما اوّلین کسی باشید که نظر می ده.