ناصر وحدتی » زرانگیس Listen Icon

آهنگ ها : ۱۵

توضیح راجع به زرانگیس

تنظیم و سرپرست گروه : حسین حمیدی

۱

.

شهرتی

{۱,۱۲۶}دانلود

۲

.

خُن باجِی

{۱,۲۶۷}دانلود

۳

.

رعنا (روایت اول)

{۲,۲۰۳}دانلود

۴

.

زرنگیس

{۱,۱۷۳}دانلود

۵

.

سیا ابران

{۴۰۳}دانلود

۶

.

اها بوگو

{۱۹,۴۲۹}دانلود

۷

.

کالِ گندمی

{۹۷۲}دانلود

۸

.

یه قَل دو قَل

{۲,۴۰۴}دانلود

۹

.

ای خنباجی

{۷۸۱}دانلود

۱۰

.

ای سوپوله

{۳,۳۸۰}دانلود

۱۱

.

رضا جان

{۳۲۰}دانلود

۱۲

.

حیرون حیرونه

{۱,۵۸۷}دانلود

۱۳

.

صبورِی

{۱,۴۴۳}دانلود

۱۴

.

رعنا (روایت دوم)

{۵,۷۷۸}دانلود

۱۵

.

توبای

{۱,۰۱۱}دانلود
زرانگیس

تا کنون هیچکس در مورد آلبوم زرانگیس اظهار نظر نکرده!
+ شما اوّلین کسی باشید که نظر می ده.

This page was generated in 0.05 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393