ناصر وحدتی » زرانگیس Listen Icon

آهنگ ها : ۱۵

توضیح راجع به زرانگیس

تنظیم و سرپرست گروه : حسین حمیدی

۱

.

شهرتی

{۱,۱۵۹}دانلود

۲

.

خُن باجِی

{۱,۳۱۷}دانلود

۳

.

رعنا (روایت اول)

{۲,۲۷۵}دانلود

۴

.

زرنگیس

{۱,۲۱۳}دانلود

۵

.

سیا ابران

{۴۱۴}دانلود

۶

.

اها بوگو

{۱۹,۹۷۶}دانلود

۷

.

کالِ گندمی

{۹۹۳}دانلود

۸

.

یه قَل دو قَل

{۲,۴۸۴}دانلود

۹

.

ای خنباجی

{۸۱۰}دانلود

۱۰

.

ای سوپوله

{۳,۴۷۰}دانلود

۱۱

.

رضا جان

{۳۴۵}دانلود

۱۲

.

حیرون حیرونه

{۱,۶۷۰}دانلود

۱۳

.

صبورِی

{۱,۵۰۱}دانلود

۱۴

.

رعنا (روایت دوم)

{۵,۹۲۹}دانلود

۱۵

.

توبای

{۱,۰۴۴}دانلود
زرانگیس

تا کنون هیچکس در مورد آلبوم زرانگیس اظهار نظر نکرده!
+ شما اوّلین کسی باشید که نظر می ده.

This page was generated in 0.06 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393