ناصر وحدتی » زرانگیس Listen Icon

آهنگ ها : ۱۵

توضیح راجع به زرانگیس

تنظیم و سرپرست گروه : حسین حمیدی

۱

.

شهرتی

{۱,۱۸۸}دانلود

۲

.

خُن باجِی

{۱,۳۴۲}دانلود

۳

.

رعنا (روایت اول)

{۲,۳۴۷}دانلود

۴

.

زرنگیس

{۱,۲۳۱}دانلود

۵

.

سیا ابران

{۴۱۷}دانلود

۶

.

اها بوگو

{۲۰,۲۵۳}دانلود

۷

.

کالِ گندمی

{۱,۰۱۸}دانلود

۸

.

یه قَل دو قَل

{۲,۵۵۲}دانلود

۹

.

ای خنباجی

{۸۳۱}دانلود

۱۰

.

ای سوپوله

{۳,۵۵۶}دانلود

۱۱

.

رضا جان

{۳۴۵}دانلود

۱۲

.

حیرون حیرونه

{۱,۷۳۱}دانلود

۱۳

.

صبورِی

{۱,۶۲۰}دانلود

۱۴

.

رعنا (روایت دوم)

{۶,۰۰۴}دانلود

۱۵

.

توبای

{۱,۰۷۶}دانلود
زرانگیس

تا کنون هیچکس در مورد آلبوم زرانگیس اظهار نظر نکرده!
+ شما اوّلین کسی باشید که نظر می ده.

This page was generated in 0.05 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393