ناصر وحدتی » زرانگیس Listen Icon

آهنگ ها : ۱۵

توضیح راجع به زرانگیس

تنظیم و سرپرست گروه : حسین حمیدی

۱

.

شهرتی

{۳,۷۹۰}دانلود

۲

.

خُن باجِی

{۴,۰۰۹}دانلود

۳

.

رعنا (روایت اول)

{۵,۷۲۵}دانلود

۴

.

زرنگیس

{۳,۵۲۵}دانلود

۵

.

سیا ابران

{۱,۴۹۷}دانلود

۶

.

اها بوگو

{۷۰,۹۸۰}دانلود

۷

.

کالِ گندمی

{۲,۹۹۵}دانلود

۸

.

یه قَل دو قَل

{۷,۰۲۰}دانلود

۹

.

ای خنباجی

{۲,۲۶۲}دانلود

۱۰

.

ای سوپوله

{۹,۵۳۱}دانلود

۱۱

.

رضا جان

{۱,۰۴۵}دانلود

۱۲

.

حیرون حیرونه

{۳,۷۱۲}دانلود

۱۳

.

صبورِی

{۳,۵۸۸}دانلود

۱۴

.

رعنا (روایت دوم)

{۲۱,۲۹۴}دانلود

۱۵

.

توبای

{۲,۷۹۲}دانلود
زرانگیس

تا کنون هیچکس در مورد آلبوم زرانگیس اظهار نظر نکرده!
+ شما اوّلین کسی باشید که نظر می ده.

This page was generated in 0.04 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393