ناصر وحدتی » زرانگیس Listen Icon

آهنگ ها : ۱۵

توضیح راجع به زرانگیس

تنظیم و سرپرست گروه : حسین حمیدی

۱

.

شهرتی

{۴,۰۴۰}دانلود

۲

.

خُن باجِی

{۴,۵۸۶}دانلود

۳

.

رعنا (روایت اول)

{۷,۵۰۳}دانلود

۴

.

زرنگیس

{۴,۱۱۸}دانلود

۵

.

سیا ابران

{۱,۶۰۶}دانلود

۶

.

اها بوگو

{۷۵,۱۱۴}دانلود

۷

.

کالِ گندمی

{۳,۴۱۶}دانلود

۸

.

یه قَل دو قَل

{۷,۹۸۷}دانلود

۹

.

ای خنباجی

{۲,۶۵۲}دانلود

۱۰

.

ای سوپوله

{۱۲,۰۱۲}دانلود

۱۱

.

رضا جان

{۱,۲۱۶}دانلود

۱۲

.

حیرون حیرونه

{۴,۷۸۹}دانلود

۱۳

.

صبورِی

{۴,۶۹۵}دانلود

۱۴

.

رعنا (روایت دوم)

{۲۲,۹۱۶}دانلود

۱۵

.

توبای

{۳,۶۸۱}دانلود
زرانگیس

تا کنون هیچکس در مورد آلبوم زرانگیس اظهار نظر نکرده!
+ شما اوّلین کسی باشید که نظر می ده.

This page was generated in 0.05 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393