ناصر وحدتی » زرانگیس Listen Icon

آهنگ ها : ۱۵

توضیح راجع به زرانگیس

تنظیم و سرپرست گروه : حسین حمیدی

۱

.

شهرتی

{۱,۱۸۰}دانلود

۲

.

خُن باجِی

{۱,۳۵۷}دانلود

۳

.

رعنا (روایت اول)

{۲,۳۷۶}دانلود

۴

.

زرنگیس

{۱,۲۴۹}دانلود

۵

.

سیا ابران

{۴۱۷}دانلود

۶

.

اها بوگو

{۲۰,۵۵۶}دانلود

۷

.

کالِ گندمی

{۱,۰۲۹}دانلود

۸

.

یه قَل دو قَل

{۲,۵۸۸}دانلود

۹

.

ای خنباجی

{۸۴۹}دانلود

۱۰

.

ای سوپوله

{۳,۶۳۹}دانلود

۱۱

.

رضا جان

{۳۴۵}دانلود

۱۲

.

حیرون حیرونه

{۱,۷۵۳}دانلود

۱۳

.

صبورِی

{۱,۶۳۴}دانلود

۱۴

.

رعنا (روایت دوم)

{۶,۰۴۸}دانلود

۱۵

.

توبای

{۱,۰۹۸}دانلود
زرانگیس

تا کنون هیچکس در مورد آلبوم زرانگیس اظهار نظر نکرده!
+ شما اوّلین کسی باشید که نظر می ده.

This page was generated in 0.04 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393