ناصر وحدتی » زرانگیس Listen Icon

آهنگ ها : ۱۵

توضیح راجع به زرانگیس

تنظیم و سرپرست گروه : حسین حمیدی

۱

.

شهرتی

{۹۳۲}دانلود

۲

.

خُن باجِی

{۱,۰۶۹}دانلود

۳

.

رعنا (روایت اول)

{۱,۷۷۴}دانلود

۴

.

زرنگیس

{۹۵۷}دانلود

۵

.

سیا ابران

{۳۷۰}دانلود

۶

.

اها بوگو

{۱۷,۴۳۴}دانلود

۷

.

کالِ گندمی

{۷۹۵}دانلود

۸

.

یه قَل دو قَل

{۱,۸۶۸}دانلود

۹

.

ای خنباجی

{۶۲۶}دانلود

۱۰

.

ای سوپوله

{۲,۷۹۷}دانلود

۱۱

.

رضا جان

{۲۸۰}دانلود

۱۲

.

حیرون حیرونه

{۱,۱۱۲}دانلود

۱۳

.

صبورِی

{۱,۰۹۰}دانلود

۱۴

.

رعنا (روایت دوم)

{۵,۳۱۷}دانلود

۱۵

.

توبای

{۸۵۶}دانلود
زرانگیس

تا کنون هیچکس در مورد آلبوم زرانگیس اظهار نظر نکرده!
+ شما اوّلین کسی باشید که نظر می ده.

This page was generated in 0.05 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393