ناصر وحدتی » زرانگیس Listen Icon

آهنگ ها : ۱۵

توضیح راجع به زرانگیس

تنظیم و سرپرست گروه : حسین حمیدی

۱

.

شهرتی

{۹۷۵}دانلود

۲

.

خُن باجِی

{۱,۱۰۸}دانلود

۳

.

رعنا (روایت اول)

{۱,۸۴۳}دانلود

۴

.

زرنگیس

{۹۸۶}دانلود

۵

.

سیا ابران

{۳۷۰}دانلود

۶

.

اها بوگو

{۱۷,۷۵۱}دانلود

۷

.

کالِ گندمی

{۸۲۴}دانلود

۸

.

یه قَل دو قَل

{۱,۹۲۹}دانلود

۹

.

ای خنباجی

{۶۴۰}دانلود

۱۰

.

ای سوپوله

{۲,۸۹۰}دانلود

۱۱

.

رضا جان

{۲۸۰}دانلود

۱۲

.

حیرون حیرونه

{۱,۱۶۲}دانلود

۱۳

.

صبورِی

{۱,۱۳۷}دانلود

۱۴

.

رعنا (روایت دوم)

{۵,۴۲۱}دانلود

۱۵

.

توبای

{۸۷۸}دانلود
زرانگیس

تا کنون هیچکس در مورد آلبوم زرانگیس اظهار نظر نکرده!
+ شما اوّلین کسی باشید که نظر می ده.

This page was generated in 0.05 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393