ایران ترانه
دسته بندی ها>>غیر فارسی>>ارمنی


آهنگ های ارمنی

# آهنگ خواننده
۱ هارسم تانوم اندی
۲ Olor Molor هلن
۳ Eem seras اندی
۴ آلا گوز آچر اندی
۵ Menutyun هلن
۶ Armenian Medley لیلا فروهر
۷ Hayi Achker (ارمنی) ژاکلین
۸ بارو یرجانکوتون آرگین