دسته بندی ها>>غیر فارسی>>ارمنی


آهنگ های ارمنی

# آهنگ خواننده
۱ هارسم تانوم {۸,۵۳۶} اندی
۲ Olor Molor {۱,۰۲۱} هلن
۳ Armenian Medley {۸۲۷} لیلا فروهر
۴ آلا گوز آچر {۸۱۳} اندی
۵ Eem seras {۷۷۳} اندی
۶ Menutyun {۴۹۰} هلن
۷ Hayi Achker (ارمنی) {۵۴} ژاکلین
۸ بارو یرجانکوتون {۴۱} آرگین

This page was generated in 0.20 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393