دسته بندی ها>>غیر فارسی>>ارمنی


آهنگ های ارمنی

# آهنگ خواننده
۱ هارسم تانوم {۸,۵۵۲} اندی
۲ Olor Molor {۱,۰۲۸} هلن
۳ Armenian Medley {۸۷۲} لیلا فروهر
۴ آلا گوز آچر {۸۲۲} اندی
۵ Eem seras {۷۸۴} اندی
۶ Menutyun {۵۰۵} هلن
۷ Hayi Achker (ارمنی) {۵۸} ژاکلین
۸ بارو یرجانکوتون {۴۱} آرگین

This page was generated in 0.08 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393