دسته بندی ها>>غیر فارسی>>ارمنی


آهنگ های ارمنی

# آهنگ خواننده
۱ هارسم تانوم اندی
۲ Olor Molor هلن
۳ آلا گوز آچر اندی
۴ Eem seras اندی
۵ Armenian Medley لیلا فروهر
۶ Menutyun هلن
۷ Hayi Achker (ارمنی) ژاکلین
۸ بارو یرجانکوتون آرگین

This page was generated in 0.05 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393