دسته بندی ها>>غیر فارسی>>ارمنی


آهنگ های ارمنی

# آهنگ خواننده
۱ هارسم تانوم {۸,۵۰۸} اندی
۲ Olor Molor {۱,۰۱۶} هلن
۳ Armenian Medley {۸۱۱} لیلا فروهر
۴ آلا گوز آچر {۷۹۵} اندی
۵ Eem seras {۷۵۱} اندی
۶ Menutyun {۴۸۶} هلن
۷ Hayi Achker (ارمنی) {۵۲} ژاکلین
۸ بارو یرجانکوتون {۳۸} آرگین

This page was generated in 0.13 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393