دسته بندی ها>>غیر فارسی>>ارمنی


آهنگ های ارمنی

# آهنگ خواننده
۱ هارسم تانوم {۸,۴۷۴} اندی
۲ Olor Molor {۹۸۷} هلن
۳ Armenian Medley {۷۷۹} لیلا فروهر
۴ آلا گوز آچر {۷۵۷} اندی
۵ Eem seras {۷۱۶} اندی
۶ Menutyun {۴۶۲} هلن
۷ Hayi Achker (ارمنی) {۴۰} ژاکلین
۸ بارو یرجانکوتون {۳۴} آرگین

This page was generated in 0.06 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393