تک آهنگ های مرضیه

۱. خواب طلائی { خواننده } {۲۵,۵۸۴ پخش}

۲. اذان { خواننده } {۱۳,۱۹۷ پخش}

۳. از من بگذر { خواننده } {۲۳۰,۹۱۱ پخش}

۴. می گریزم { خواننده } {۶۱,۴۱۷ پخش}

۵. دیباچه ی دل { خواننده } {۱۵,۸۳۴ پخش}

۶. من در سرای تو { خواننده } {۲۴,۸۹۷ پخش}

۷. نسیم فروردین { خواننده } {۱۹,۹۹۹ پخش}

۸. بارون می باره { خواننده } {۸۴,۰۳۷ پخش}

۹. گمشده (نیمه شبان تنها) { خواننده } {۱۳۵,۶۵۷ پخش}

۱۰. مجنون تو { خواننده } {۸۳,۶۱۶ پخش}

۱۱. اونی که هستم { خواننده } {۱۷,۳۳۱ پخش}

۱۲. مشک فروش { خواننده } {۲۷,۵۳۴ پخش}

۱۳. گل اومد { خواننده } {۵۱,۱۵۲ پخش}

۱۴. یارآمد (مرضیه) { خواننده } {۳۲,۶۵۰ پخش}

۱۵. الله اکبر (مرضیه) { خواننده } {۷۶,۰۶۵ پخش}

۱۶. شانه { خواننده } {۳۴,۱۴۸ پخش}

۱۷. گفتی با من { خواننده } {۴۳,۳۰۵ پخش}

۱۸. گل زیبای من { خواننده } {۶۱,۶۳۵ پخش}

۱۹. چی بگم { خواننده } {۱۱۱,۰۷۲ پخش}

۲۰. آهنگ شماره 1 { خواننده } {۲۰,۵۲۹ پخش}

۲۱. بوی جوی مولیان { خواننده } {۲۱۲,۶۵۹ پخش}

۲۲. مینای شکسته { خواننده } {۷۷,۷۵۰ پخش}

۲۳. خدا کنه که خوابم نبره { خواننده } {۲۸۹,۵۹۸ پخش}

۲۴. اشک من هویدا شد { خواننده } {۳۶۲,۶۵۳ پخش}

۲۵. دوش دوش { خواننده } {۳۳,۵۷۱ پخش}

۲۶. نرگس مستی { خواننده } {۴۲,۳۶۹ پخش}

۲۷. وعده کردی { خواننده } {۹,۸۷۴ پخش}

۲۸. بت چین { خواننده } {۵۲,۲۴۴ پخش}

۲۹. صورتگر و نقشه چین { خواننده } {۳۱,۱۰۶ پخش}

۳۰. در فکر تو بودم { خواننده } {۷۷,۲۶۶ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای مرضیه :

مرضییه
اشرف السادات مرتضایی ( اشرف السّادات مرتضایی ) ( مرضیه ) در 1304 در عین الدوله تهران متولد شد و در 21 مهر 1389 درگذشت..
Marzieh


This page was generated in 0.13 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393