تک آهنگ های مرضیه

۱. خواب طلائی {۲۷,۵۶۵ پخش}

۲. اذان {۱۴,۳۶۷ پخش}

۳. از من بگذر {۲۳۸,۵۵۵ پخش}

۴. می گریزم {۶۲,۷۷۴ پخش}

۵. دیباچه ی دل {۱۶,۵۳۶ پخش}

۶. من در سرای تو {۲۵,۷۲۴ پخش}

۷. نسیم فروردین {۲۰,۷۹۴ پخش}

۸. بارون می باره {۸۷,۰۴۸ پخش}

۹. گمشده (نیمه شبان تنها) {۱۳۸,۲۷۸ پخش}

۱۰. مجنون تو {۹۳,۸۴۹ پخش}

۱۱. اونی که هستم {۱۷,۶۴۳ پخش}

۱۲. مشک فروش {۲۸,۰۳۳ پخش}

۱۳. گل اومد {۵۱,۹۰۱ پخش}

۱۴. یارآمد (مرضیه) {۳۳,۴۳۰ پخش}

۱۵. الله اکبر (مرضیه) {۷۶,۶۸۹ پخش}

۱۶. شانه {۳۴,۷۸۸ پخش}

۱۷. گفتی با من {۴۴,۳۳۵ پخش}

۱۸. گل زیبای من {۶۲,۱۱۹ پخش}

۱۹. چی بگم {۱۱۳,۰۲۲ پخش}

۲۰. آهنگ شماره 1 {۲۱,۰۲۸ پخش}

۲۱. بوی جوی مولیان {۲۱۸,۷۹۰ پخش}

۲۲. مینای شکسته {۷۹,۲۱۶ پخش}

۲۳. خدا کنه که خوابم نبره {۲۹۶,۶۹۶ پخش}

۲۴. اشک من هویدا شد {۳۷۱,۷۱۶ پخش}

۲۵. دوش دوش {۳۴,۶۴۷ پخش}

۲۶. نرگس مستی {۴۳,۳۵۲ پخش}

۲۷. وعده کردی {۱۰,۶۳۹ پخش}

۲۸. بت چین {۵۳,۸۰۴ پخش}

۲۹. صورتگر و نقشه چین {۳۱,۸۳۹ پخش}

۳۰. در فکر تو بودم {۷۸,۶۵۵ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای مرضیه :

مرضییه
اشرف السادات مرتضایی ( اشرف السّادات مرتضایی ) ( مرضیه ) در 1304 در عین الدوله تهران متولد شد و در 21 مهر 1389 درگذشت..
Marzieh


This page was generated in 0.09 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393