تک آهنگ های مرضیه

۱. خواب طلائی {۲۷,۹۸۶ پخش}

۲. اذان {۱۴,۴۷۶ پخش}

۳. از من بگذر {۲۳۹,۴۷۵ پخش}

۴. می گریزم {۶۲,۹۷۷ پخش}

۵. دیباچه ی دل {۱۶,۵۹۸ پخش}

۶. من در سرای تو {۲۵,۷۷۱ پخش}

۷. نسیم فروردین {۲۰,۹۱۹ پخش}

۸. بارون می باره {۸۷,۵۳۱ پخش}

۹. گمشده (نیمه شبان تنها) {۱۳۸,۸۰۸ پخش}

۱۰. مجنون تو {۹۴,۱۳۰ پخش}

۱۱. اونی که هستم {۱۷,۶۵۹ پخش}

۱۲. مشک فروش {۲۸,۰۹۵ پخش}

۱۳. گل اومد {۵۱,۹۷۹ پخش}

۱۴. یارآمد (مرضیه) {۳۳,۵۰۸ پخش}

۱۵. الله اکبر (مرضیه) {۷۶,۷۳۶ پخش}

۱۶. شانه {۳۴,۸۳۴ پخش}

۱۷. گفتی با من {۴۴,۳۶۶ پخش}

۱۸. گل زیبای من {۶۲,۱۶۶ پخش}

۱۹. چی بگم {۱۱۳,۳۱۸ پخش}

۲۰. آهنگ شماره 1 {۲۱,۰۶۰ پخش}

۲۱. بوی جوی مولیان {۲۱۹,۴۲۹ پخش}

۲۲. مینای شکسته {۷۹,۴۱۹ پخش}

۲۳. خدا کنه که خوابم نبره {۲۹۷,۴۴۵ پخش}

۲۴. اشک من هویدا شد {۳۷۲,۷۶۲ پخش}

۲۵. دوش دوش {۳۴,۷۴۱ پخش}

۲۶. نرگس مستی {۴۳,۴۱۴ پخش}

۲۷. وعده کردی {۱۰,۶۸۶ پخش}

۲۸. بت چین {۵۴,۰۰۷ پخش}

۲۹. صورتگر و نقشه چین {۳۱,۹۶۴ پخش}

۳۰. در فکر تو بودم {۷۸,۷۹۵ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای مرضیه :

مرضییه
اشرف السادات مرتضایی ( اشرف السّادات مرتضایی ) ( مرضیه ) در 1304 در عین الدوله تهران متولد شد و در 21 مهر 1389 درگذشت..
Marzieh


This page was generated in 0.09 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393