تک آهنگ های مرضیه

۱. خواب طلائی {۲۲,۹۷۸ پخش}

۲. اذان {۱۱,۷۱۵ پخش}

۳. از من بگذر {۲۲۲,۵۴۹ پخش}

۴. می گریزم {۵۹,۸۴۱ پخش}

۵. دیباچه ی دل {۱۵,۳۰۳ پخش}

۶. من در سرای تو {۲۴,۳۶۷ پخش}

۷. نسیم فروردین {۱۹,۲۵۰ پخش}

۸. بارون می باره {۸۱,۴۷۸ پخش}

۹. گمشده (نیمه شبان تنها) {۱۳۰,۹۹۳ پخش}

۱۰. مجنون تو {۸۱,۵۷۲ پخش}

۱۱. اونی که هستم {۱۶,۹۲۶ پخش}

۱۲. مشک فروش {۲۶,۹۷۲ پخش}

۱۳. گل اومد {۵۰,۱۳۸ پخش}

۱۴. یارآمد (مرضیه) {۳۱,۹۰۲ پخش}

۱۵. الله اکبر (مرضیه) {۷۵,۰۸۲ پخش}

۱۶. شانه {۳۳,۵۷۱ پخش}

۱۷. گفتی با من {۴۲,۴۷۸ پخش}

۱۸. گل زیبای من {۶۰,۸۰۸ پخش}

۱۹. چی بگم {۱۰۸,۹۰۳ پخش}

۲۰. آهنگ شماره 1 {۲۰,۱۷۰ پخش}

۲۱. بوی جوی مولیان {۲۰۵,۳۸۹ پخش}

۲۲. مینای شکسته {۷۵,۹۷۲ پخش}

۲۳. خدا کنه که خوابم نبره {۲۷۵,۶۳۶ پخش}

۲۴. اشک من هویدا شد {۳۴۹,۸۳۰ پخش}

۲۵. دوش دوش {۳۲,۶۶۶ پخش}

۲۶. نرگس مستی {۴۰,۵۴۴ پخش}

۲۷. وعده کردی {۹,۲۶۶ پخش}

۲۸. بت چین {۵۱,۲۹۲ پخش}

۲۹. صورتگر و نقشه چین {۲۹,۷۴۹ پخش}

۳۰. در فکر تو بودم {۷۵,۳۳۲ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای مرضیه :

مرضییه
اشرف السادات مرتضایی ( اشرف السّادات مرتضایی ) ( مرضیه ) در 1304 در عین الدوله تهران متولد شد و در 21 مهر 1389 درگذشت..
Marzieh


This page was generated in 0.09 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393