تک آهنگ های مرضیه

۱. خواب طلائی { خواننده } {۲۵,۰۶۹ پخش}

۲. اذان { خواننده } {۱۲,۹۴۸ پخش}

۳. از من بگذر { خواننده } {۲۲۸,۷۵۸ پخش}

۴. می گریزم { خواننده } {۶۱,۰۷۴ پخش}

۵. دیباچه ی دل { خواننده } {۱۵,۷۸۷ پخش}

۶. من در سرای تو { خواننده } {۲۴,۸۳۵ پخش}

۷. نسیم فروردین { خواننده } {۱۹,۸۵۸ پخش}

۸. بارون می باره { خواننده } {۸۳,۳۵۰ پخش}

۹. گمشده (نیمه شبان تنها) { خواننده } {۱۳۵,۰۴۹ پخش}

۱۰. مجنون تو { خواننده } {۸۳,۲۵۷ پخش}

۱۱. اونی که هستم { خواننده } {۱۷,۲۳۸ پخش}

۱۲. مشک فروش { خواننده } {۲۷,۴۷۱ پخش}

۱۳. گل اومد { خواننده } {۵۰,۹۹۶ پخش}

۱۴. یارآمد (مرضیه) { خواننده } {۳۲,۳۷۰ پخش}

۱۵. الله اکبر (مرضیه) { خواننده } {۷۵,۸۹۴ پخش}

۱۶. شانه { خواننده } {۳۴,۰۵۴ پخش}

۱۷. گفتی با من { خواننده } {۴۳,۲۱۲ پخش}

۱۸. گل زیبای من { خواننده } {۶۱,۵۱۰ پخش}

۱۹. چی بگم { خواننده } {۱۱۰,۷۶۰ پخش}

۲۰. آهنگ شماره 1 { خواننده } {۲۰,۴۵۱ پخش}

۲۱. بوی جوی مولیان { خواننده } {۲۱۱,۱۹۲ پخش}

۲۲. مینای شکسته { خواننده } {۷۷,۲۲۰ پخش}

۲۳. خدا کنه که خوابم نبره { خواننده } {۲۸۷,۶۶۴ پخش}

۲۴. اشک من هویدا شد { خواننده } {۳۶۰,۲۶۶ پخش}

۲۵. دوش دوش { خواننده } {۳۳,۳۸۴ پخش}

۲۶. نرگس مستی { خواننده } {۴۱,۹۶۴ پخش}

۲۷. وعده کردی { خواننده } {۹,۷۳۴ پخش}

۲۸. بت چین { خواننده } {۵۲,۰۴۱ پخش}

۲۹. صورتگر و نقشه چین { خواننده } {۳۰,۸۸۸ پخش}

۳۰. در فکر تو بودم { خواننده } {۷۶,۶۲۷ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای مرضیه :

مرضییه
اشرف السادات مرتضایی ( اشرف السّادات مرتضایی ) ( مرضیه ) در 1304 در عین الدوله تهران متولد شد و در 21 مهر 1389 درگذشت..
Marzieh


This page was generated in 0.15 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393