تک آهنگ های مرضیه

۱. خواب طلائی {۲۸,۲۵۱ پخش}

۲. اذان {۱۴,۶۳۲ پخش}

۳. از من بگذر {۲۴۰,۵۹۸ پخش}

۴. می گریزم {۶۳,۱۱۷ پخش}

۵. دیباچه ی دل {۱۶,۶۹۲ پخش}

۶. من در سرای تو {۲۵,۹۵۸ پخش}

۷. نسیم فروردین {۲۱,۰۱۳ پخش}

۸. بارون می باره {۸۸,۰۹۳ پخش}

۹. گمشده (نیمه شبان تنها) {۱۳۹,۱۸۳ پخش}

۱۰. مجنون تو {۹۴,۶۱۴ پخش}

۱۱. اونی که هستم {۱۷,۶۴۳ پخش}

۱۲. مشک فروش {۲۸,۱۲۶ پخش}

۱۳. گل اومد {۵۲,۰۴۱ پخش}

۱۴. یارآمد (مرضیه) {۳۳,۶۱۸ پخش}

۱۵. الله اکبر (مرضیه) {۷۶,۸۹۲ پخش}

۱۶. شانه {۳۴,۸۶۶ پخش}

۱۷. گفتی با من {۴۴,۳۸۲ پخش}

۱۸. گل زیبای من {۶۲,۲۴۴ پخش}

۱۹. چی بگم {۱۱۳,۷۷۰ پخش}

۲۰. آهنگ شماره 1 {۲۱,۱۰۶ پخش}

۲۱. بوی جوی مولیان {۲۲۰,۳۰۳ پخش}

۲۲. مینای شکسته {۷۹,۶۳۸ پخش}

۲۳. خدا کنه که خوابم نبره {۲۹۸,۶۷۷ پخش}

۲۴. اشک من هویدا شد {۳۷۴,۲۱۲ پخش}

۲۵. دوش دوش {۳۴,۸۸۱ پخش}

۲۶. نرگس مستی {۴۳,۶۰۲ پخش}

۲۷. وعده کردی {۱۰,۷۹۵ پخش}

۲۸. بت چین {۵۴,۲۷۲ پخش}

۲۹. صورتگر و نقشه چین {۳۲,۱۵۱ پخش}

۳۰. در فکر تو بودم {۷۹,۲۹۴ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای مرضیه :

مرضییه
اشرف السادات مرتضایی ( اشرف السّادات مرتضایی ) ( مرضیه ) در 1304 در عین الدوله تهران متولد شد و در 21 مهر 1389 درگذشت..
Marzieh


This page was generated in 0.14 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393