تک آهنگ های مرضیه

۱. خواب طلائی {۲۳,۶۱۸ پخش}

۲. اذان {۱۲,۰۱۲ پخش}

۳. از من بگذر {۲۲۴,۸۷۴ پخش}

۴. می گریزم {۶۰,۴۵۰ پخش}

۵. دیباچه ی دل {۱۵,۵۵۳ پخش}

۶. من در سرای تو {۲۴,۵۳۸ پخش}

۷. نسیم فروردین {۱۹,۵۳۱ پخش}

۸. بارون می باره {۸۲,۱۰۲ پخش}

۹. گمشده (نیمه شبان تنها) {۱۳۲,۹۵۸ پخش}

۱۰. مجنون تو {۸۲,۳۰۵ پخش}

۱۱. اونی که هستم {۱۷,۰۹۷ پخش}

۱۲. مشک فروش {۲۷,۱۵۹ پخش}

۱۳. گل اومد {۵۰,۴۸۱ پخش}

۱۴. یارآمد (مرضیه) {۳۲,۰۸۹ پخش}

۱۵. الله اکبر (مرضیه) {۷۵,۳۰۱ پخش}

۱۶. شانه {۳۳,۷۵۸ پخش}

۱۷. گفتی با من {۴۲,۸۳۷ پخش}

۱۸. گل زیبای من {۶۱,۱۳۶ پخش}

۱۹. چی بگم {۱۰۹,۸۰۸ پخش}

۲۰. آهنگ شماره 1 {۲۰,۳۵۸ پخش}

۲۱. بوی جوی مولیان {۲۰۷,۹۶۳ پخش}

۲۲. مینای شکسته {۷۶,۳۳۰ پخش}

۲۳. خدا کنه که خوابم نبره {۲۷۷,۶۶۴ پخش}

۲۴. اشک من هویدا شد {۳۵۳,۹۴۸ پخش}

۲۵. دوش دوش {۳۲,۹۰۰ پخش}

۲۶. نرگس مستی {۴۱,۱۸۴ پخش}

۲۷. وعده کردی {۹,۳۶۰ پخش}

۲۸. بت چین {۵۱,۵۷۳ پخش}

۲۹. صورتگر و نقشه چین {۲۹,۸۷۴ پخش}

۳۰. در فکر تو بودم {۷۵,۸۰۰ پخش}

موزیک ویدیو مرضیه

دانلود موزیک ویدیو بی داد زمان مرضیه
موزیک ویدیو بی داد زمان

4 سال و 11 ماه پیش
[۱۳,۶۳۴ views]
اسم های مشابه دیگر برای مرضیه :

مرضییه
اشرف السادات مرتضایی ( اشرف السّادات مرتضایی ) ( مرضیه ) در 1304 در عین الدوله تهران متولد شد و در 21 مهر 1389 درگذشت..
Marzieh


This page was generated in 0.09 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393