تک آهنگ های مارتیک

۱. قلب (رمیکس آرگین) {۴۶,۴۵۶ پخش}

۲. غرقابه درد {۶۸,۹۰۵ پخش}

۳. فقط تو {۲۰,۵۲۹ پخش}

۴. قلب {۲۱۷,۱۲۰ پخش}

۵. من با تو بد نیستم {۶۹,۸۸۸ پخش}

۶. آدم و حوا (گوگوش) {۲,۳۲۴ پخش}

۷. شاعر(گوگوش) {۳,۳۶۹ پخش}

۸. past time {۹۸۲ پخش}

۹. با تو بد نیستم {۵۶,۱۹۱ پخش}

۱۰. دوستم داشته باش . {۴۹,۲۴۹ پخش}

۱۱. آدم و حوا ( از آلبوم فصل تازه از گوگوش) {۹,۱۵۷ پخش}

۱۲. ارمک ( از آلبوم نگاه تو از هلن) {۹۷,۶۰۹ پخش}

۱۳. نگاه تو ( از آلبوم نگاه تو از هلن) {۸۶,۱۵۸ پخش}

۱۴. ما ( از آلبوم نگاه تو از هلن) {۳۰۹,۰۶۷ پخش}

۱۵. معشوق ( از آلبوم پل از گوگوش) {۸۰,۶۸۳ پخش}

۱۶. شاعر ( از آلبوم نیمهء گم شدهء من از گوگوش) {۲۳,۷۹۰ پخش}

۱۷. گل خونه ( از آلبوم خورشید خانم از حبیب) {۳۵,۳۰۲ پخش}

موزیک ویدیو مارتیک

دانلود موزیک ویدیو همخونه (با ژاکلین) مارتیک
موزیک ویدیو همخونه (با ژاکلین)

1 سال و 3 ماه پیش
[۹۵۱ views]
دانلود موزیک ویدیو آدم و حوا (با گوگوش) مارتیک
موزیک ویدیو آدم و حوا (با گوگوش)

1 سال و 3 ماه پیش
[۶۷۰ views]
دانلود موزیک ویدیو قلب مارتیک
موزیک ویدیو قلب

1 سال و 4 ماه پیش
[۳,۱۶۶ views]
دانلود موزیک ویدیو من با تو بد نیستم مارتیک
موزیک ویدیو من با تو بد نیستم

1 سال و 4 ماه پیش
[۱,۲۴۸ views]
دانلود موزیک ویدیو آدم و حوا (گوگوش) مارتیک
موزیک ویدیو آدم و حوا (گوگوش)

1 سال و 4 ماه پیش
[۱۸۷ views]
دانلود موزیک ویدیو شاعر(گوگوش) مارتیک
موزیک ویدیو شاعر(گوگوش)

1 سال و 4 ماه پیش
[۱۷۱ views]
دانلود موزیک ویدیو past time مارتیک
موزیک ویدیو past time

پیش
[۸۲۶ views]
دانلود موزیک ویدیو با تو بد نیستم مارتیک
موزیک ویدیو با تو بد نیستم

1 سال و 4 ماه پیش
[۶۰۸ views]
دانلود موزیک ویدیو دوستم داشته باش . مارتیک
موزیک ویدیو دوستم داشته باش .

1 سال و 4 ماه پیش
[۷۶۴ views]
دانلود موزیک ویدیو حریر مارتیک
موزیک ویدیو حریر

1 سال و 4 ماه پیش
[۶,۵۰۵ views]
دانلود موزیک ویدیو ماه مارتیک
موزیک ویدیو ماه

پیش
[۱۱,۱۸۵ views]
دانلود موزیک ویدیو صدف و سنگ مارتیک
موزیک ویدیو صدف و سنگ

1 سال و 4 ماه پیش
[۳۹۰ views]
دانلود موزیک ویدیو عزیز زودتر مارتیک
موزیک ویدیو عزیز زودتر

1 سال و 4 ماه پیش
[۶۲۴ views]
دانلود موزیک ویدیو به خدا نه مارتیک
موزیک ویدیو به خدا نه

1 سال و 4 ماه پیش
[۷۶۴ views]
دانلود موزیک ویدیو عجب بهاری مارتیک
موزیک ویدیو عجب بهاری

1 سال و 4 ماه پیش
[۲۰۲ views]
دانلود موزیک ویدیو دو دلبر (مارتیک) مارتیک
موزیک ویدیو دو دلبر (مارتیک)

1 سال و 4 ماه پیش
[۶۷۰ views]
دانلود موزیک ویدیو مهمون (شهره) مارتیک
موزیک ویدیو مهمون (شهره)

1 سال و 4 ماه پیش
[۷۹۵ views]
دانلود موزیک ویدیو چشم تو مارتیک
موزیک ویدیو چشم تو

1 سال و 4 ماه پیش
[۱۵۶ views]
دانلود موزیک ویدیو همخونه مارتیک
موزیک ویدیو همخونه

1 سال و 3 ماه پیش
[۲۳۴ views]
دانلود موزیک ویدیو خدا عاشقت کنه مارتیک
موزیک ویدیو خدا عاشقت کنه

1 سال و 4 ماه پیش
[۲۹۶ views]
دانلود موزیک ویدیو تو رو یادم نمیره مارتیک
موزیک ویدیو تو رو یادم نمیره

1 سال و 4 ماه پیش
[۷۰۲ views]
دانلود موزیک ویدیو غنیمته مارتیک
موزیک ویدیو غنیمته

1 سال و 4 ماه پیش
[۱۲۴ views]
دانلود موزیک ویدیو نهایت مارتیک
موزیک ویدیو نهایت

1 سال و 4 ماه پیش
[۹۳ views]
دانلود موزیک ویدیو پرنده مارتیک
موزیک ویدیو پرنده

1 سال و 4 ماه پیش
[۷,۵۳۴ views]
دانلود موزیک ویدیو نفیسه مارتیک
موزیک ویدیو نفیسه

1 سال و 4 ماه پیش
[۱,۰۱۴ views]
دانلود موزیک ویدیو طلوع از مغرب مارتیک
موزیک ویدیو طلوع از مغرب

1 سال و 4 ماه پیش
[۴۳۶ views]
دانلود موزیک ویدیو برو دیوونه مارتیک
موزیک ویدیو برو دیوونه

1 سال و 4 ماه پیش
[۷,۰۲۰ views]
دانلود موزیک ویدیو زلیخا مارتیک
موزیک ویدیو زلیخا

1 سال و 4 ماه پیش
[۹۶۷ views]
دانلود موزیک ویدیو بهار مارتیک
موزیک ویدیو بهار

پیش
[۹,۸۲۸ views]
دانلود موزیک ویدیو تو نشنیدی صدات کردم مارتیک
موزیک ویدیو تو نشنیدی صدات کردم

1 سال و 1 ماه پیش
[۱,۲۷۹ views]
دانلود موزیک ویدیو دوست و دشمن مارتیک
موزیک ویدیو دوست و دشمن

1 سال و 4 ماه پیش
[۸۲۶ views]
دانلود موزیک ویدیو دل غرقه مارتیک
موزیک ویدیو دل غرقه

1 سال و 9 ماه پیش
[۳۷۴ views]
دانلود موزیک ویدیو مهتاب خانم مارتیک
موزیک ویدیو مهتاب خانم

1 سال و 3 ماه پیش
[۱۲۴ views]
دانلود موزیک ویدیو چهل سال مارتیک
موزیک ویدیو چهل سال

1 سال و 0 ماه پیش
[۳۴۳ views]
دانلود موزیک ویدیو نیلوفر مارتیک
موزیک ویدیو نیلوفر

1 سال و 4 ماه پیش
[۸,۲۹۹ views]
دانلود موزیک ویدیو یک باره دیگه مارتیک
موزیک ویدیو یک باره دیگه

1 سال و 4 ماه پیش
[۷۱۷ views]
دانلود موزیک ویدیو فقط یکبار مارتیک
موزیک ویدیو فقط یکبار

1 سال و 2 ماه پیش
[۴,۸۵۱ views]
دانلود موزیک ویدیو گریه مارتیک
موزیک ویدیو گریه

1 سال و 4 ماه پیش
[۴۹۹ views]
دانلود موزیک ویدیو خوش مارتیک
موزیک ویدیو خوش

1 سال و 4 ماه پیش
[۸۱۱ views]
دانلود موزیک ویدیو دستای من مارتیک
موزیک ویدیو دستای من

1 سال و 4 ماه پیش
[۳۴۳ views]
اسم های مشابه دیگر برای مارتیک :

مارتیک
مارتیک.
Martik


This page was generated in 0.13 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393