تک آهنگ های مارتیک

۱. قلب (رمیکس آرگین) {۴۶,۲۲۲ پخش}

۲. غرقابه درد {۶۸,۵۳۰ پخش}

۳. فقط تو {۲۰,۴۰۴ پخش}

۴. قلب {۲۱۱,۹۵۷ پخش}

۵. من با تو بد نیستم {۶۹,۴۸۲ پخش}

۶. آدم و حوا (گوگوش) {۲,۲۷۷ پخش}

۷. شاعر(گوگوش) {۳,۳۵۴ پخش}

۸. past time {۹۶۷ پخش}

۹. با تو بد نیستم {۵۶,۰۰۴ پخش}

۱۰. دوستم داشته باش . {۴۸,۹۶۸ پخش}

۱۱. آدم و حوا ( از آلبوم فصل تازه از گوگوش) {۹,۰۶۳ پخش}

۱۲. ارمک ( از آلبوم نگاه تو از هلن) {۹۶,۸۱۳ پخش}

۱۳. نگاه تو ( از آلبوم نگاه تو از هلن) {۸۶,۰۶۵ پخش}

۱۴. ما ( از آلبوم نگاه تو از هلن) {۳۰۷,۹۱۲ پخش}

۱۵. معشوق ( از آلبوم پل از گوگوش) {۸۰,۴۴۹ پخش}

۱۶. شاعر ( از آلبوم نیمهء گم شدهء من از گوگوش) {۲۳,۷۴۳ پخش}

۱۷. گل خونه ( از آلبوم خورشید خانم از حبیب) {۳۴,۹۷۵ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای مارتیک :

مارتیک
مارتیک.
Martik


This page was generated in 0.09 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393