تک آهنگ های تیگران ساکیان

۱. مردم (با ستار و حسن شماعی زاده) ( از شیفته) {۹۲,۱۶۴ پخش}

۲. سزاوار ( از گوگوش) {۵۱,۹۹۴ پخش}

۳. راه من ( از ابی) {۷۰,۸۸۶ پخش}

۴. شهبانو ( از ستار) {۱۴۳,۷۲۲ پخش}

۵. لحظه ها ( از آلبوم لحظه ها از معین) {۲۹۳,۵۴۵ پخش}

۶. ستاره بازی ( از آلبوم ستاره بازی از ستار) {۴۵,۷۳۹ پخش}

۷. فریب ( از آلبوم ستاره بازی از ستار) {۳۱,۸۲۴ پخش}

۸. بردی از یادم ( از آلبوم نگاه تو از هلن) {۸۵,۸۶۲ پخش}

۹. من از تو یاد گرفتم ( از آلبوم طلوع کن از ابی) {۳۲,۷۷۵ پخش}

۱۰. بوسه بر ماه ( از آلبوم طلوع کن از ابی) {۹۱,۸۳۷ پخش}

۱۱. تو را نگاه می کنم ( از آلبوم طلوع کن از ابی) {۱۱۱,۴۳۰ پخش}

۱۲. با قافیه ( از آلبوم عریضه از شاهرخ) {۶,۷۸۶ پخش}

۱۳. رویا ( از آلبوم رویا از پویا) {۷۲,۰۷۲ پخش}

۱۴. جشن آینه ( از آلبوم رویا از پویا) {۹۵,۶۲۸ پخش}

۱۵. تلنگر ( از آلبوم راه من از داریوش) {۹۹,۵۲۸ پخش}

۱۶. روزنه ( از آلبوم راه من از داریوش) {۱۰۴,۰۳۶ پخش}

۱۷. راه من ( از آلبوم راه من از داریوش) {۱۴۵,۲۳۶ پخش}

۱۸. چکاوک ( از آلبوم راه من از داریوش) {۸۴۶,۳۷۸ پخش}

۱۹. روز اول ( از آلبوم راه من از داریوش) {۱۴۷,۹۹۷ پخش}

۲۰. You Said Hello ( از آلبوم ماه و ستاره از هلن) {۶,۹۸۸ پخش}

۲۱. Don't forget me ( از آلبوم ماه و ستاره از هلن) {۲۴,۱۸۰ پخش}

۲۲. Moon and Stars ( از آلبوم ماه و ستاره از هلن) {۱۱۰,۳۸۵ پخش}

۲۳. هم درد ( از آلبوم معجزه خاموش از داریوش) {۱۹۸,۱۰۴ پخش}

۲۴. شب بی من ( از آلبوم حجم سبز از گوگوش) {۹۳,۹۵۸ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای تیگران ساکیان :

تیکران ساکیان
تیگران ساکیان.
Tigeran Sakian


This page was generated in 0.10 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393