تک آهنگ های تیگران ساکیان

۱. مردم (با ستار و حسن شماعی زاده) ( از شیفته) { تنظیم } {۹۲,۷۴۲ پخش}

۲. شب بی من ( آلبوم حجم سبز از گوگوش ) { تنظیم } {۹۵,۳۶۲ پخش}

۳. سزاوار ( از گوگوش) { تنظیم } {۵۳,۱۳۳ پخش}

۴. هم درد ( آلبوم معجزه خاموش از داریوش ) { تنظیم } {۲۰۱,۵۳۶ پخش}

۵. You Said Hello ( آلبوم ماه و ستاره از هلن ) { تنظیم } {۸,۸۹۲ پخش}

۶. Don't forget me ( آلبوم ماه و ستاره از هلن ) { تنظیم } {۲۶,۰۹۸ پخش}

۷. Moon and Stars ( آلبوم ماه و ستاره از هلن ) { تنظیم } {۱۱۳,۰۳۷ پخش}

۸. راه من ( از ابی) { تنظیم } {۷۳,۵۲۲ پخش}

۹. تلنگر ( آلبوم راه من از داریوش ) { تنظیم } {۱۰۱,۲۷۵ پخش}

۱۰. روزنه ( آلبوم راه من از داریوش ) { تنظیم } {۱۰۶,۷۰۴ پخش}

۱۱. راه من ( آلبوم راه من از داریوش ) { تنظیم } {۱۴۸,۲۱۵ پخش}

۱۲. چکاوک ( آلبوم راه من از داریوش ) { تنظیم } {۸۸۱,۳۸۴ پخش}

۱۳. روز اول ( آلبوم راه من از داریوش ) { تنظیم } {۱۵۰,۴۹۳ پخش}

۱۴. رویا ( آلبوم رویا از پویا ) { تنظیم } {۷۲,۶۶۴ پخش}

۱۵. جشن آینه ( آلبوم رویا از پویا ) { تنظیم } {۹۶,۵۴۸ پخش}

۱۶. با قافیه ( آلبوم عریضه از شاهرخ ) { تنظیم } {۷,۷۰۶ پخش}

۱۷. شهبانو ( از ستار) { تنظیم } {۱۵۱,۴۴۴ پخش}

۱۸. من از تو یاد گرفتم ( آلبوم طلوع کن از ابی ) { تنظیم } {۳۳,۶۳۳ پخش}

۱۹. بوسه بر ماه ( آلبوم طلوع کن از ابی ) { تنظیم } {۹۳,۷۲۴ پخش}

۲۰. تو را نگاه می کنم ( آلبوم طلوع کن از ابی ) { تنظیم } {۱۱۳,۰۵۳ پخش}

۲۱. بردی از یادم ( آلبوم نگاه تو از هلن ) { تنظیم } {۸۷,۶۵۶ پخش}

۲۲. ستاره بازی ( آلبوم ستاره بازی از ستار ) { تنظیم } {۴۶,۲۶۹ پخش}

۲۳. فریب ( آلبوم ستاره بازی از ستار ) { تنظیم } {۳۲,۸۰۶ پخش}

۲۴. لحظه ها ( آلبوم لحظه ها از معین ) { تنظیم } {۲۹۸,۸۴۹ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای تیگران ساکیان :

تیکران ساکیان
تیگران ساکیان.
Tigeran Sakian


This page was generated in 0.09 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393