آلبوم های تیگران ساکیان

دانلود آهنگ های جدید تیگران ساکیان

دلتنگی ۱ دلتنگی
( از حسن شماعی زاده) { تنظیم } {۲۰,۳۷۲ پخش}
مردم (با ستار و حسن شماعی زاده) ۲ مردم (با ستار و حسن شماعی زاده)
( از شیفته) { تنظیم } {۲۱,۸۷۳ پخش}
شب بی من ۳ شب بی من
( آلبوم حجم سبز از گوگوش ) { تنظیم } {۲۳,۰۵۸ پخش}
سزاوار ۴ سزاوار
( از گوگوش) { تنظیم } {۱۳,۲۶۹ پخش}
هم درد ۵ هم درد
( آلبوم معجزه خاموش از داریوش ) { تنظیم } {۴۸,۴۰۲ پخش}
You Said Hello ۶ You Said Hello
( آلبوم ماه و ستاره از هلن ) { تنظیم } {۲,۳۶۱ پخش}
Don't forget me ۷ Don't forget me
( آلبوم ماه و ستاره از هلن ) { تنظیم } {۶,۴۵۸ پخش}
Moon and Stars ۸ Moon and Stars
( آلبوم ماه و ستاره از هلن ) { تنظیم } {۲۶,۹۷۴ پخش}
راه من ۹ راه من
( از ابی) { تنظیم } {۱۸,۶۹۴ پخش}
تلنگر ۱۰ تلنگر
( آلبوم راه من از داریوش ) { تنظیم } {۲۴,۵۸۴ پخش}
روزنه ۱۱ روزنه
( آلبوم راه من از داریوش ) { تنظیم } {۲۶,۲۱۵ پخش}
راه من ۱۲ راه من
( آلبوم راه من از داریوش ) { تنظیم } {۳۵,۹۸۹ پخش}
چکاوک ۱۳ چکاوک
( آلبوم راه من از داریوش ) { تنظیم } {۲۲۴,۰۸۹ پخش}
روز اول ۱۴ روز اول
( آلبوم راه من از داریوش ) { تنظیم } {۳۶,۳۶۷ پخش}
رویا ۱۵ رویا
( آلبوم رویا از پویا ) { تنظیم } {۱۷,۳۴۸ پخش}
جشن آینه ۱۶ جشن آینه
( آلبوم رویا از پویا ) { تنظیم } {۲۲,۹۶۴ پخش}
با قافیه ۱۷ با قافیه
( آلبوم عریضه از شاهرخ ) { تنظیم } {۲,۱۶۳ پخش}
شهبانو ۱۸ شهبانو
( از ستار) { تنظیم } {۳۷,۷۱۰ پخش}
من از تو یاد گرفتم ۱۹ من از تو یاد گرفتم
( آلبوم طلوع کن از ابی ) { تنظیم } {۸,۴۴۲ پخش}
بوسه بر ماه ۲۰ بوسه بر ماه
( آلبوم طلوع کن از ابی ) { تنظیم } {۲۲,۷۹۱ پخش}
تو را نگاه می کنم ۲۱ تو را نگاه می کنم
( آلبوم طلوع کن از ابی ) { تنظیم } {۲۷,۳۲۷ پخش}
بردی از یادم ۲۲ بردی از یادم
( آلبوم نگاه تو از هلن ) { تنظیم } {۲۰,۶۹۲ پخش}
ستاره بازی ۲۳ ستاره بازی
( آلبوم ستاره بازی از ستار ) { تنظیم } {۱۰,۹۸۷ پخش}
فریب ۲۴ فریب
( آلبوم ستاره بازی از ستار ) { تنظیم } {۸,۴۹۶ پخش}
لحظه ها ۲۵
( آلبوم لحظه ها از معین ) { تنظیم } {۷۱,۸۵۶ پخش}
اسم های مشابه دیگر برای تیگران ساکیان :

تیکران ساکیان
تیگران ساکیان.
Tigeran Sakian


This page was generated in 0.13 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393