تک آهنگ های تیگران ساکیان

۱. مردم (با ستار و حسن شماعی زاده) ( از شیفته) {۹۲,۰۰۸ پخش}

۲. سزاوار ( از گوگوش) {۵۱,۹۶۳ پخش}

۳. راه من ( از ابی) {۷۰,۶۵۲ پخش}

۴. شهبانو ( از ستار) {۱۴۳,۳۱۷ پخش}

۵. لحظه ها ( از آلبوم لحظه ها از معین) {۲۹۳,۰۶۱ پخش}

۶. ستاره بازی ( از آلبوم ستاره بازی از ستار) {۴۵,۶۷۶ پخش}

۷. فریب ( از آلبوم ستاره بازی از ستار) {۳۱,۶۹۹ پخش}

۸. بردی از یادم ( از آلبوم نگاه تو از هلن) {۸۵,۸۰۰ پخش}

۹. من از تو یاد گرفتم ( از آلبوم طلوع کن از ابی) {۳۲,۷۱۳ پخش}

۱۰. بوسه بر ماه ( از آلبوم طلوع کن از ابی) {۹۱,۶۹۶ پخش}

۱۱. تو را نگاه می کنم ( از آلبوم طلوع کن از ابی) {۱۱۱,۱۸۱ پخش}

۱۲. با قافیه ( از آلبوم عریضه از شاهرخ) {۶,۷۳۹ پخش}

۱۳. رویا ( از آلبوم رویا از پویا) {۷۱,۹۹۴ پخش}

۱۴. جشن آینه ( از آلبوم رویا از پویا) {۹۵,۴۰۹ پخش}

۱۵. تلنگر ( از آلبوم راه من از داریوش) {۹۹,۴۵۰ پخش}

۱۶. روزنه ( از آلبوم راه من از داریوش) {۱۰۳,۸۳۳ پخش}

۱۷. راه من ( از آلبوم راه من از داریوش) {۱۴۴,۹۰۸ پخش}

۱۸. چکاوک ( از آلبوم راه من از داریوش) {۸۴۴,۷۰۸ پخش}

۱۹. روز اول ( از آلبوم راه من از داریوش) {۱۴۷,۸۱۰ پخش}

۲۰. You Said Hello ( از آلبوم ماه و ستاره از هلن) {۶,۹۷۳ پخش}

۲۱. Don't forget me ( از آلبوم ماه و ستاره از هلن) {۲۴,۱۱۷ پخش}

۲۲. Moon and Stars ( از آلبوم ماه و ستاره از هلن) {۱۱۰,۲۴۵ پخش}

۲۳. هم درد ( از آلبوم معجزه خاموش از داریوش) {۱۹۷,۸۵۴ پخش}

۲۴. شب بی من ( از آلبوم حجم سبز از گوگوش) {۹۳,۹۲۷ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای تیگران ساکیان :

تیکران ساکیان
تیگران ساکیان.
Tigeran Sakian


This page was generated in 0.09 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393