تک آهنگ های تیگران ساکیان

۱. مردم (با ستار و حسن شماعی زاده) ( از شیفته) {۹۲,۲۱۱ پخش}

۲. شب بی من ( آلبوم حجم سبز از گوگوش ) {۹۴,۱۷۷ پخش}

۳. سزاوار ( از گوگوش) {۵۲,۱۵۰ پخش}

۴. هم درد ( آلبوم معجزه خاموش از داریوش ) {۱۹۹,۱۰۲ پخش}

۵. You Said Hello ( آلبوم ماه و ستاره از هلن ) {۷,۰۵۱ پخش}

۶. Don't forget me ( آلبوم ماه و ستاره از هلن ) {۲۴,۲۴۲ پخش}

۷. Moon and Stars ( آلبوم ماه و ستاره از هلن ) {۱۱۰,۶۸۲ پخش}

۸. راه من ( از ابی) {۷۱,۵۴۱ پخش}

۹. تلنگر ( آلبوم راه من از داریوش ) {۹۹,۹۶۴ پخش}

۱۰. روزنه ( آلبوم راه من از داریوش ) {۱۰۴,۸۷۸ پخش}

۱۱. راه من ( آلبوم راه من از داریوش ) {۱۴۶,۱۲۵ پخش}

۱۲. چکاوک ( آلبوم راه من از داریوش ) {۸۵۶,۰۱۸ پخش}

۱۳. روز اول ( آلبوم راه من از داریوش ) {۱۴۸,۸۸۶ پخش}

۱۴. رویا ( آلبوم رویا از پویا ) {۷۲,۲۱۲ پخش}

۱۵. جشن آینه ( آلبوم رویا از پویا ) {۹۶,۰۰۲ پخش}

۱۶. با قافیه ( آلبوم عریضه از شاهرخ ) {۶,۹۲۶ پخش}

۱۷. شهبانو ( از ستار) {۱۴۴,۴۸۷ پخش}

۱۸. من از تو یاد گرفتم ( آلبوم طلوع کن از ابی ) {۳۲,۹۶۲ پخش}

۱۹. بوسه بر ماه ( آلبوم طلوع کن از ابی ) {۹۲,۳۹۸ پخش}

۲۰. تو را نگاه می کنم ( آلبوم طلوع کن از ابی ) {۱۱۱,۸۰۵ پخش}

۲۱. بردی از یادم ( آلبوم نگاه تو از هلن ) {۸۵,۹۲۴ پخش}

۲۲. ستاره بازی ( آلبوم ستاره بازی از ستار ) {۴۵,۹۱۰ پخش}

۲۳. فریب ( آلبوم ستاره بازی از ستار ) {۳۲,۰۴۲ پخش}

۲۴. لحظه ها ( آلبوم لحظه ها از معین ) {۲۹۴,۸۷۱ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای تیگران ساکیان :

تیکران ساکیان
تیگران ساکیان.
Tigeran Sakian


This page was generated in 0.07 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393