آلبوم های تیگران ساکیان

دانلود آهنگ های جدید تیگران ساکیان

دلتنگی ۱ دلتنگی
( از حسن شماعی زاده) { تنظیم } {۱۹,۶۴۸ پخش}
مردم (با ستار و حسن شماعی زاده) ۲ مردم (با ستار و حسن شماعی زاده)
( از شیفته) { تنظیم } {۲۱,۶۵۰ پخش}
شب بی من ۳ شب بی من
( آلبوم حجم سبز از گوگوش ) { تنظیم } {۲۲,۶۳۶ پخش}
سزاوار ۴ سزاوار
( از گوگوش) { تنظیم } {۱۲,۸۳۴ پخش}
هم درد ۵ هم درد
( آلبوم معجزه خاموش از داریوش ) { تنظیم } {۴۷,۶۶۰ پخش}
You Said Hello ۶ You Said Hello
( آلبوم ماه و ستاره از هلن ) { تنظیم } {۲,۲۵۳ پخش}
Don't forget me ۷ Don't forget me
( آلبوم ماه و ستاره از هلن ) { تنظیم } {۶,۲۴۹ پخش}
Moon and Stars ۸ Moon and Stars
( آلبوم ماه و ستاره از هلن ) { تنظیم } {۲۶,۶۰۰ پخش}
راه من ۹ راه من
( از ابی) { تنظیم } {۱۸,۲۰۵ پخش}
تلنگر ۱۰ تلنگر
( آلبوم راه من از داریوش ) { تنظیم } {۲۴,۱۴۱ پخش}
اسم های مشابه دیگر برای تیگران ساکیان :

تیکران ساکیان
تیگران ساکیان.
Tigeran Sakian


This page was generated in 0.16 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393