تک آهنگ های تیگران ساکیان

۱. مردم (با ستار و حسن شماعی زاده) ( از شیفته) { تنظیم } {۹۲,۸۳۵ پخش}

۲. شب بی من ( آلبوم حجم سبز از گوگوش ) { تنظیم } {۹۵,۴۲۵ پخش}

۳. سزاوار ( از گوگوش) { تنظیم } {۵۳,۲۷۴ پخش}

۴. هم درد ( آلبوم معجزه خاموش از داریوش ) { تنظیم } {۲۰۱,۸۶۴ پخش}

۵. You Said Hello ( آلبوم ماه و ستاره از هلن ) { تنظیم } {۸,۹۷۰ پخش}

۶. Don't forget me ( آلبوم ماه و ستاره از هلن ) { تنظیم } {۲۶,۱۶۱ پخش}

۷. Moon and Stars ( آلبوم ماه و ستاره از هلن ) { تنظیم } {۱۱۳,۲۲۴ پخش}

۸. راه من ( از ابی) { تنظیم } {۷۳,۹۱۲ پخش}

۹. تلنگر ( آلبوم راه من از داریوش ) { تنظیم } {۱۰۱,۴۴۶ پخش}

۱۰. روزنه ( آلبوم راه من از داریوش ) { تنظیم } {۱۰۶,۹۸۴ پخش}

۱۱. راه من ( آلبوم راه من از داریوش ) { تنظیم } {۱۴۸,۵۷۴ پخش}

۱۲. چکاوک ( آلبوم راه من از داریوش ) { تنظیم } {۸۸۴,۸۴۷ پخش}

۱۳. روز اول ( آلبوم راه من از داریوش ) { تنظیم } {۱۵۰,۶۶۴ پخش}

۱۴. رویا ( آلبوم رویا از پویا ) { تنظیم } {۷۲,۷۲۷ پخش}

۱۵. جشن آینه ( آلبوم رویا از پویا ) { تنظیم } {۹۶,۶۷۳ پخش}

۱۶. با قافیه ( آلبوم عریضه از شاهرخ ) { تنظیم } {۷,۷۲۲ پخش}

۱۷. شهبانو ( از ستار) { تنظیم } {۱۵۲,۱۱۵ پخش}

۱۸. من از تو یاد گرفتم ( آلبوم طلوع کن از ابی ) { تنظیم } {۳۳,۶۸۰ پخش}

۱۹. بوسه بر ماه ( آلبوم طلوع کن از ابی ) { تنظیم } {۹۳,۹۹۰ پخش}

۲۰. تو را نگاه می کنم ( آلبوم طلوع کن از ابی ) { تنظیم } {۱۱۳,۱۳۱ پخش}

۲۱. بردی از یادم ( آلبوم نگاه تو از هلن ) { تنظیم } {۸۷,۷۰۳ پخش}

۲۲. ستاره بازی ( آلبوم ستاره بازی از ستار ) { تنظیم } {۴۶,۲۸۵ پخش}

۲۳. فریب ( آلبوم ستاره بازی از ستار ) { تنظیم } {۳۲,۸۶۹ پخش}

۲۴. لحظه ها ( آلبوم لحظه ها از معین ) { تنظیم } {۲۹۹,۳۴۸ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای تیگران ساکیان :

تیکران ساکیان
تیگران ساکیان.
Tigeran Sakian


This page was generated in 0.06 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393