تک آهنگ های تیگران ساکیان

۱. مردم (با ستار و حسن شماعی زاده) ( از شیفته) { تنظیم } {۹۲,۷۱۰ پخش}

۲. شب بی من ( آلبوم حجم سبز از گوگوش ) { تنظیم } {۹۵,۲۸۴ پخش}

۳. سزاوار ( از گوگوش) { تنظیم } {۵۲,۹۳۰ پخش}

۴. هم درد ( آلبوم معجزه خاموش از داریوش ) { تنظیم } {۲۰۱,۲۸۶ پخش}

۵. You Said Hello ( آلبوم ماه و ستاره از هلن ) { تنظیم } {۸,۸۴۵ پخش}

۶. Don't forget me ( آلبوم ماه و ستاره از هلن ) { تنظیم } {۲۵,۹۲۷ پخش}

۷. Moon and Stars ( آلبوم ماه و ستاره از هلن ) { تنظیم } {۱۱۲,۸۵۰ پخش}

۸. راه من ( از ابی) { تنظیم } {۷۳,۲۱۰ پخش}

۹. تلنگر ( آلبوم راه من از داریوش ) { تنظیم } {۱۰۰,۹۶۳ پخش}

۱۰. روزنه ( آلبوم راه من از داریوش ) { تنظیم } {۱۰۶,۳۷۶ پخش}

۱۱. راه من ( آلبوم راه من از داریوش ) { تنظیم } {۱۴۷,۸۸۸ پخش}

۱۲. چکاوک ( آلبوم راه من از داریوش ) { تنظیم } {۸۷۷,۶۲۴ پخش}

۱۳. روز اول ( آلبوم راه من از داریوش ) { تنظیم } {۱۴۹,۹۷۸ پخش}

۱۴. رویا ( آلبوم رویا از پویا ) { تنظیم } {۷۲,۵۷۱ پخش}

۱۵. جشن آینه ( آلبوم رویا از پویا ) { تنظیم } {۹۶,۵۴۸ پخش}

۱۶. با قافیه ( آلبوم عریضه از شاهرخ ) { تنظیم } {۷,۶۹۰ پخش}

۱۷. شهبانو ( از ستار) { تنظیم } {۱۴۸,۴۴۹ پخش}

۱۸. من از تو یاد گرفتم ( آلبوم طلوع کن از ابی ) { تنظیم } {۳۳,۵۰۸ پخش}

۱۹. بوسه بر ماه ( آلبوم طلوع کن از ابی ) { تنظیم } {۹۳,۵۲۲ پخش}

۲۰. تو را نگاه می کنم ( آلبوم طلوع کن از ابی ) { تنظیم } {۱۱۲,۸۸۱ پخش}

۲۱. بردی از یادم ( آلبوم نگاه تو از هلن ) { تنظیم } {۸۷,۵۴۷ پخش}

۲۲. ستاره بازی ( آلبوم ستاره بازی از ستار ) { تنظیم } {۴۶,۱۶۰ پخش}

۲۳. فریب ( آلبوم ستاره بازی از ستار ) { تنظیم } {۳۲,۶۹۷ پخش}

۲۴. لحظه ها ( آلبوم لحظه ها از معین ) { تنظیم } {۲۹۸,۴۵۹ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای تیگران ساکیان :

تیکران ساکیان
تیگران ساکیان.
Tigeran Sakian


This page was generated in 0.08 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393