دانلود آهنگ های جدید تیگران ساکیان

مردم (با ستار و حسن شماعی زاده) ۱ مردم (با ستار و حسن شماعی زاده)
( از شیفته) { تنظیم } {۲۱,۴۶۶ پخش}
شب بی من ۲ شب بی من
( آلبوم حجم سبز از گوگوش ) { تنظیم } {۲۲,۳۲۰ پخش}
سزاوار ۳ سزاوار
( از گوگوش) { تنظیم } {۱۲,۵۲۸ پخش}
هم درد ۴ هم درد
( آلبوم معجزه خاموش از داریوش ) { تنظیم } {۴۶,۹۱۱ پخش}
You Said Hello ۵ You Said Hello
( آلبوم ماه و ستاره از هلن ) { تنظیم } {۲,۱۱۶ پخش}
Don't forget me ۶ Don't forget me
( آلبوم ماه و ستاره از هلن ) { تنظیم } {۶,۱۰۹ پخش}
Moon and Stars ۷ Moon and Stars
( آلبوم ماه و ستاره از هلن ) { تنظیم } {۲۶,۲۵۸ پخش}
راه من ۸ راه من
( از ابی) { تنظیم } {۱۷,۵۰۳ پخش}
تلنگر ۹ تلنگر
( آلبوم راه من از داریوش ) { تنظیم } {۲۳,۶۰۵ پخش}
روزنه ۱۰ روزنه
( آلبوم راه من از داریوش ) { تنظیم } {۲۴,۹۸۰ پخش}
راه من ۱۱ راه من
( آلبوم راه من از داریوش ) { تنظیم } {۳۴,۵۹۹ پخش}
چکاوک ۱۲ چکاوک
( آلبوم راه من از داریوش ) { تنظیم } {۲۰۷,۹۰۳ پخش}
روز اول ۱۳ روز اول
( آلبوم راه من از داریوش ) { تنظیم } {۳۵,۱۴۳ پخش}
رویا ۱۴ رویا
( آلبوم رویا از پویا ) { تنظیم } {۱۶,۸۷۶ پخش}
جشن آینه ۱۵ جشن آینه
( آلبوم رویا از پویا ) { تنظیم } {۲۲,۳۸۴ پخش}
با قافیه ۱۶ با قافیه
( آلبوم عریضه از شاهرخ ) { تنظیم } {۱,۸۵۰ پخش}
شهبانو ۱۷ شهبانو
( از ستار) { تنظیم } {۳۵,۸۴۵ پخش}
من از تو یاد گرفتم ۱۸ من از تو یاد گرفتم
( آلبوم طلوع کن از ابی ) { تنظیم } {۷,۹۴۵ پخش}
بوسه بر ماه ۱۹ بوسه بر ماه
( آلبوم طلوع کن از ابی ) { تنظیم } {۲۱,۸۵۲ پخش}
تو را نگاه می کنم ۲۰ تو را نگاه می کنم
( آلبوم طلوع کن از ابی ) { تنظیم } {۲۶,۳۳۴ پخش}
بردی از یادم ۲۱ بردی از یادم
( آلبوم نگاه تو از هلن ) { تنظیم } {۲۰,۳۱۴ پخش}
ستاره بازی ۲۲ ستاره بازی
( آلبوم ستاره بازی از ستار ) { تنظیم } {۱۰,۷۴۹ پخش}
فریب ۲۳ فریب
( آلبوم ستاره بازی از ستار ) { تنظیم } {۷,۷۶۱ پخش}
لحظه ها ۲۴
( آلبوم لحظه ها از معین ) { تنظیم } {۶۹,۶۴۹ پخش}
اسم های مشابه دیگر برای تیگران ساکیان :

تیکران ساکیان
تیگران ساکیان.
Tigeran Sakian


This page was generated in 0.13 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393