تک آهنگ های علیرضا افتخاری

۱. ریمیکس آواز-علیرضا افتخاری { خواننده } {۱,۶۰۶ پخش}

۲. ریمیکس آواز { خواننده } {۳,۱۳۵ پخش}

۳. در اصفهان بمانید { خواننده } {۳۸,۷۱۹ پخش}

۴. در هوای تو (ریمیکس) { خواننده } {۴۷,۱۱۲ پخش}

۵. به رقص آ { خواننده } {۴۵,۷۵۴ پخش}

۶. بازی خون { خواننده } {۷۳,۴۲۹ پخش}

۷. هشت بهشت { خواننده } {۵۳,۴۱۴ پخش}

۸. گمشدگان (رندانه) { خواننده } {۳۶,۰۵۱ پخش}

۹. اصفهان { خواننده } {۱۰,۱۰۸ پخش}

۱۰. صاعقه سبز { خواننده } {۲۱,۹۱۸ پخش}

۱۱. کبوتر { خواننده } {۳۲,۰۷۳ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای علیرضا افتخاری :

علی رضا افتخاری
علیرضاافتخاری
علیرضا افتخاری در 10 فروردین 1337 در اصفهان متولد شد.
Alireza Eftekhari


This page was generated in 0.15 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393