تک آهنگ های علیرضا افتخاری

۱. جا نماز {۱۳,۱۳۵ پخش}

۲. ریمیکس آواز-علیرضا افتخاری {۲,۵۷۴ پخش}

۳. ریمیکس آواز {۳,۵۲۵ پخش}

۴. در اصفهان بمانید {۳۹,۰۱۵ پخش}

۵. در هوای تو (ریمیکس) {۴۷,۷۹۸ پخش}

۶. به رقص آ {۴۷,۰۴۹ پخش}

۷. بازی خون {۷۳,۷۱۰ پخش}

۸. هشت بهشت {۵۳,۷۷۳ پخش}

۹. گمشدگان (رندانه) {۳۶,۲۸۵ پخش}

۱۰. اصفهان {۱۰,۳۱۱ پخش}

۱۱. صاعقه سبز {۲۲,۱۰۵ پخش}

۱۲. کبوتر {۳۲,۶۸۲ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای علیرضا افتخاری :

علی رضا افتخاری
علیرضاافتخاری
علیرضا افتخاری در 10 فروردین 1337 در اصفهان متولد شد.
Alireza Eftekhari


This page was generated in 0.16 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393