تک آهنگ های امید

۱. خوش قدم {۱۴۶,۹۹۸ پخش}

۲. باران (زنده آمفی تئاتر گیبسون) {۳۹,۲۶۵ پخش}

۳. ما یکی هستیم (با Thomas Anders) {۳۵۳,۰۲۸ پخش}

۴. خانه بی سقف {۴۵۳,۹۷۵ پخش}

۵. قرمز {۲۹۷,۰۲۴ پخش}

۶. نگاه اول {۱۸۳,۸۳۰ پخش}

۷. حیف که نمیشه {۱۱۹,۶۵۲ پخش}

۸. ربنا {۲۲۸,۶۱۸ پخش}

۹. من و خود من {۶۱,۰۲۷ پخش}

۱۰. یا علی {۵۳,۳۵۲ پخش}

۱۱. فقط صدام کن (ریمیکس) {۳۶,۸۹۴ پخش}

۱۲. دوباره {۵۰,۸۰۹ پخش}

۱۳. فقط صدام کن {۱۲۰,۶۵۰ پخش}

۱۴. رویا {۸۳,۲۷۲ پخش}

۱۵. حسرت تو {۷۰,۷۱۴ پخش}

۱۶. سرزمین مادری {۲۰۳,۳۱۴ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای امید :

اومید
امید سلطانی ( امید ) در 7 مرداد متولد شد.
Omid


This page was generated in 0.11 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393