تک آهنگ های امید

۱. خوش قدم {۱۴۵,۰۹۵ پخش}

۲. باران (زنده آمفی تئاتر گیبسون) {۳۸,۸۲۸ پخش}

۳. ما یکی هستیم (با Thomas Anders) {۳۵۲,۵۴۴ پخش}

۴. خانه بی سقف {۴۵۲,۶۰۲ پخش}

۵. قرمز {۲۹۶,۲۱۲ پخش}

۶. نگاه اول {۱۸۳,۵۰۲ پخش}

۷. حیف که نمیشه {۱۱۹,۴۴۹ پخش}

۸. ربنا {۲۲۸,۴۷۷ پخش}

۹. من و خود من {۶۰,۹۶۴ پخش}

۱۰. یا علی {۵۲,۹۶۲ پخش}

۱۱. فقط صدام کن (ریمیکس) {۳۶,۷۶۹ پخش}

۱۲. دوباره {۵۰,۶۵۳ پخش}

۱۳. فقط صدام کن {۱۲۰,۱۳۵ پخش}

۱۴. رویا {۸۳,۱۷۹ پخش}

۱۵. حسرت تو {۷۰,۴۹۶ پخش}

۱۶. سرزمین مادری {۲۰۲,۹۰۹ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای امید :

اومید
امید سلطانی ( امید ) در 7 مرداد متولد شد.
Omid


This page was generated in 0.05 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393