تک آهنگ های همایون خرم

۱. اشک من هویدا شد ( از عارف علی پور) {۳,۷۱۲ پخش}

۲. شهزاده ( از امین نیکو) {۳۲,۱۵۱ پخش}

۳. شهزاده ی رویای من ( از شکیلا) {۳۱۸,۶۱۴ پخش}

۴. خدایا تا کی ( آلبوم حرف مرد از بهزاد ) {۲,۳۸۶ پخش}

۵. اواز دشتی از فیلم (خشم کولی) ( از ایرج) {۲۶,۱۱۴ پخش}

۶. شهزاده رویا (به یاد همایون خرم) ( از علیرضا تجویدی) {۵۶,۱۷۵ پخش}

۷. کاشکی ( از عارف) {۳۹,۴۹۹ پخش}

۸. از من بگذر ( از مرضیه) {۲۳۹,۴۴۴ پخش}

۹. وای از شب من ( آلبوم اجرای زنده با ارکستر ملی ایران از سالار عقیلی ) {۱۴,۱۸۰ پخش}

۱۰. گمشده (نیمه شبان تنها) ( از مرضیه) {۱۳۸,۸۰۸ پخش}

۱۱. فراق ( آلبوم رسوای زمانه از علیرضا قربانی ) {۹۷,۵۴۶ پخش}

۱۲. بداهه نوازی ویولن (مخالف سه گاه) ( آلبوم رسوای زمانه از علیرضا قربانی ) {۲۶,۵۳۵ پخش}

۱۳. رسوای زمانه ( آلبوم رسوای زمانه از علیرضا قربانی ) {۳۵۱,۶۰۸ پخش}

۱۴. از من بگذر ( آلبوم رسوای زمانه از علیرضا قربانی ) {۳۷۸,۳۳۱ پخش}

۱۵. ساز و آواز ماهور ( آلبوم رسوای زمانه از علیرضا قربانی ) {۲۵,۵۳۷ پخش}

۱۶. قند پارسی ( آلبوم رسوای زمانه از علیرضا قربانی ) {۵۳,۱۴۹ پخش}

۱۷. راز دل ( آلبوم رسوای زمانه از علیرضا قربانی ) {۵۳۹,۷۶۰ پخش}

۱۸. رسوای زمانه همراه با ستار ( از الهه) {۳۴۱,۴۹۹ پخش}

۱۹. مستی رویا ( آمد اما در نگاهش آن نوازش ها نبود ) ( آلبوم منتخب گلهای رنگارنگ از بنان ) {۱۷۱,۵۵۳ پخش}

۲۰. چه شبی چه مهی چه هوایی ( آلبوم منتخب گلهای رنگارنگ از پروین ) {۲,۳۰۸ پخش}

۲۱. تنها ماندم ( اوج آسمان ) ( آلبوم منتخب گلهای رنگارنگ از پروین ) {۳,۳۳۸ پخش}

۲۲. مرا کشتی و رفتی ( آلبوم منتخب گلهای رنگارنگ از پروین ) {۲,۳۷۱ پخش}

۲۳. الماس ( آلبوم منتخب گلهای رنگارنگ از پروین ) {۸,۲۶۸ پخش}

۲۴. جوانی ( آلبوم منتخب گلهای رنگارنگ از پروین ) {۱۹,۳۲۸ پخش}

۲۵. تصویری در خیال ( آلبوم منتخب گلهای رنگارنگ از پروین ) {۱۱,۳۲۵ پخش}

۲۶. طاقتم ( آلبوم در فکر از مرضیه ) {۱۷۶,۹۰۴ پخش}

۲۷. گلعذار(تصنیف و اواز بیات اصفهان) ( آلبوم یوسف گمگشته از نادر گلچین ) {۴,۰۲۴ پخش}

۲۸. یوسف گمگشته(تصنیف واواز بیات اصفهان) ( آلبوم یوسف گمگشته از نادر گلچین ) {۷,۸۱۵ پخش}

۲۹. هدهد خوش خبر(تصنیف و اواز بیات ترک) ( آلبوم نفس باد صبا از نادر گلچین ) {۲,۴۸۰ پخش}

۳۰. نفس باد صبا(تصنیف واواز چهار گاه) ( آلبوم نفس باد صبا از نادر گلچین ) {۳,۸۳۷ پخش}

۳۱. مهر سیه چشمان(تصنیف واواز مخالف سه گاه) ( آلبوم زلف بنفشه از نادر گلچین ) {۱۶,۸۳۲ پخش}

۳۲. زلف بنفشه(تصنیف و اواز ماهمور) ( آلبوم زلف بنفشه از نادر گلچین ) {۲,۰۴۳ پخش}

۳۳. تو ای پری کجائی ( آلبوم تو ای پری کجائی از حسین قوامی ) {۲۳۵,۴۹۷ پخش}

۳۴. خدایا تا کی؟ (سه گاه) ( آلبوم گلنار از بهزاد ) {۲,۴۶۴ پخش}

۳۵. اگر (سه گاه) ( آلبوم گلنار از بهزاد ) {۱,۱۲۳ پخش}

۳۶. شمع شبانه (بیات ترک) ( آلبوم گلنار از بهزاد ) {۸,۰۶۵ پخش}

۳۷. گمشده (نیمه شبان تنها) ( آلبوم بی ریا از رسول اکبریان ) {۲۸,۹۶۹ پخش}

۳۸. پیک سحری ( آلبوم غوغای ستارگان از پروین ) {۱۵۴,۲۲۱ پخش}

۳۹. غوغای ستارگان ( آلبوم غوغای ستارگان از پروین ) {۳۷۲,۰۷۵ پخش}

۴۰. رفته ( آلبوم ساقی از الهه ) {۲۳۵,۶۳۸ پخش}

۴۱. بازیچه ( آلبوم تصویر خیال از بهرام حصیری ) {۴,۸۸۲ پخش}

۴۲. قلب عشق ( آلبوم تصویر خیال از بهرام حصیری ) {۴۳۶ پخش}

۴۳. همراه نسیم ( آلبوم تصویر خیال از بهرام حصیری ) {۹,۴۸۴ پخش}

۴۴. در بستر غم ( آلبوم تصویر خیال از بهرام حصیری ) {۶,۲۵۵ پخش}

۴۵. او رفت و شب شد ( آلبوم تصویر خیال از بهرام حصیری ) {۱۰,۶۷۰ پخش}

۴۶. گریزان ( آلبوم تصویر خیال از بهرام حصیری ) {۴,۷۷۳ پخش}

۴۷. منم مجنون کویت ( آلبوم تصویر خیال از بهرام حصیری ) {۱۰,۳۸۹ پخش}

۴۸. تصویری از خیال ( آلبوم تصویر خیال از بهرام حصیری ) {۲۰,۴۶۷ پخش}

۴۹. ایام جوانی ( آلبوم تصویر خیال از بهرام حصیری ) {۲۳,۵۲۴ پخش}

۵۰. درد و عشق و انتظار ( آلبوم تصویر خیال از بهرام حصیری ) {۱۳۲,۸۰۲ پخش}

۵۱. آشفته حال ( آلبوم آوا از شکیلا ) {۶۴,۷۲۴ پخش}

۵۲. ستارگان ( آلبوم آوا از شکیلا ) {۷۵,۷۵۳ پخش}

۵۳. بگذر از کوی ما ( آلبوم به یاد بزرگان از جهان ) {۱۱۲,۱۹۵ پخش}

۵۴. رسوای زمانه ( آلبوم به یاد بزرگان از جهان ) {۱۸۹,۸۲۰ پخش}

۵۵. سکوت شکسته ( آلبوم سکوت شکسته (2) از پروین ) {۳,۶۱۹ پخش}

۵۶. رمز و راز ( آلبوم اوستا کریم از عهدیه ) {۱۳,۷۷۴ پخش}

۵۷. در میان گلها ( آلبوم دیدی که رسوا شد دلم ( رسوا ) از مرضیه ) {۳۰۸,۲۰۹ پخش}

۵۸. اوج آسمان ( آلبوم تنها ماندم از محمد اصفهانی ) {۴۸۲,۷۷۳ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای همایون خرم :

هومایون خرم
امیر همایون خرم
مهندس همایون خرم
همایون خرم ( امیر همایون خرّم ).
homayoon khoram


This page was generated in 0.11 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393