تک آهنگ های همایون خرم

۱. اشک من هویدا شد ( از عارف علی پور) {۳,۵۷۲ پخش}

۲. شهزاده ( از امین نیکو) {۳۱,۴۶۵ پخش}

۳. شهزاده ی رویای من ( از شکیلا) {۲۹۳,۴۵۱ پخش}

۴. اواز دشتی از فیلم (خشم کولی) ( از ایرج) {۲۴,۵۸۵ پخش}

۵. شهزاده رویا (به یاد همایون خرم) ( از علیرضا تجویدی) {۵۵,۵۵۱ پخش}

۶. کاشکی ( از عارف) {۳۷,۵۰۲ پخش}

۷. از من بگذر ( از مرضیه) {۲۲۲,۵۰۲ پخش}

۸. گمشده (نیمه شبان تنها) ( از مرضیه) {۱۳۰,۹۷۷ پخش}

۹. رسوای زمانه همراه با ستار ( از الهه) {۳۲۷,۴۷۵ پخش}

۱۰. اوج آسمان ( از آلبوم تنها ماندم از محمد اصفهانی) {۴۷۲,۵۳۹ پخش}

۱۱. در میان گلها ( از آلبوم دیدی که رسوا شد دلم ( رسوا ) از مرضیه) {۲۹۲,۶۰۹ پخش}

۱۲. رمز و راز ( از آلبوم اوستا کریم از عهدیه) {۱۲,۸۸۵ پخش}

۱۳. سکوت شکسته ( از آلبوم سکوت شکسته (2) از پروین) {۲,۵۵۸ پخش}

۱۴. بگذر از کوی ما ( از آلبوم به یاد بزرگان از جهان) {۱۱۰,۸۳۸ پخش}

۱۵. رسوای زمانه ( از آلبوم به یاد بزرگان از جهان) {۱۸۵,۲۸۱ پخش}

۱۶. آشفته حال ( از آلبوم آوا از شکیلا) {۶۳,۸۳۵ پخش}

۱۷. ستارگان ( از آلبوم آوا از شکیلا) {۷۵,۰۶۷ پخش}

۱۸. بازیچه ( از آلبوم تصویر خیال از بهرام حصیری) {۴,۶۰۲ پخش}

۱۹. قلب عشق ( از آلبوم تصویر خیال از بهرام حصیری) {۲۸۰ پخش}

۲۰. همراه نسیم ( از آلبوم تصویر خیال از بهرام حصیری) {۹,۳۲۸ پخش}

۲۱. در بستر غم ( از آلبوم تصویر خیال از بهرام حصیری) {۶,۱۷۷ پخش}

۲۲. او رفت و شب شد ( از آلبوم تصویر خیال از بهرام حصیری) {۱۰,۴۵۲ پخش}

۲۳. گریزان ( از آلبوم تصویر خیال از بهرام حصیری) {۴,۵۲۴ پخش}

۲۴. منم مجنون کویت ( از آلبوم تصویر خیال از بهرام حصیری) {۱۰,۱۵۵ پخش}

۲۵. تصویری از خیال ( از آلبوم تصویر خیال از بهرام حصیری) {۱۹,۷۹۶ پخش}

۲۶. ایام جوانی ( از آلبوم تصویر خیال از بهرام حصیری) {۲۲,۴۳۲ پخش}

۲۷. درد و عشق و انتظار ( از آلبوم تصویر خیال از بهرام حصیری) {۱۲۲,۰۳۸ پخش}

۲۸. رفته ( از آلبوم ساقی از الهه) {۲۲۲,۳۳۱ پخش}

۲۹. پیک سحری ( از آلبوم غوغای ستارگان از پروین) {۱۴۵,۹۵۳ پخش}

۳۰. غوغای ستارگان ( از آلبوم غوغای ستارگان از پروین) {۳۵۵,۱۸۰ پخش}

۳۱. گمشده (نیمه شبان تنها) ( از آلبوم بی ریا از رسول اکبریان) {۲۸,۴۵۴ پخش}

۳۲. خدایا تا کی؟ (سه گاه) ( از آلبوم گلنار از بهزاد) {۱,۷۰۰ پخش}

۳۳. اگر (سه گاه) ( از آلبوم گلنار از بهزاد) {۸۱۱ پخش}

۳۴. شمع شبانه (بیات ترک) ( از آلبوم گلنار از بهزاد) {۷,۲۰۷ پخش}

۳۵. تو ای پری کجائی ( از آلبوم تو ای پری کجائی از حسین قوامی) {۲۳۱,۵۱۹ پخش}

۳۶. مهر سیه چشمان(تصنیف واواز مخالف سه گاه) ( از آلبوم زلف بنفشه از نادر گلچین) {۱۵,۹۷۴ پخش}

۳۷. زلف بنفشه(تصنیف و اواز ماهمور) ( از آلبوم زلف بنفشه از نادر گلچین) {۱,۶۵۳ پخش}

۳۸. هدهد خوش خبر(تصنیف و اواز بیات ترک) ( از آلبوم نفس باد صبا از نادر گلچین) {۲,۲۶۲ پخش}

۳۹. نفس باد صبا(تصنیف واواز چهار گاه) ( از آلبوم نفس باد صبا از نادر گلچین) {۲,۷۳۰ پخش}

۴۰. گلعذار(تصنیف و اواز بیات اصفهان) ( از آلبوم یوسف گمگشته از نادر گلچین) {۳,۶۵۰ پخش}

۴۱. یوسف گمگشته(تصنیف واواز بیات اصفهان) ( از آلبوم یوسف گمگشته از نادر گلچین) {۷,۱۲۹ پخش}

۴۲. طاقتم ( از آلبوم در فکر از مرضیه) {۱۶۵,۴۰۶ پخش}

۴۳. چه شبی چه مهی چه هوایی ( از آلبوم منتخب گلهای رنگارنگ از پروین) {۱,۸۰۹ پخش}

۴۴. تنها ماندم ( اوج آسمان ) ( از آلبوم منتخب گلهای رنگارنگ از پروین) {۲,۶۸۳ پخش}

۴۵. مرا کشتی و رفتی ( از آلبوم منتخب گلهای رنگارنگ از پروین) {۱,۸۰۹ پخش}

۴۶. الماس ( از آلبوم منتخب گلهای رنگارنگ از پروین) {۷,۷۵۳ پخش}

۴۷. جوانی ( از آلبوم منتخب گلهای رنگارنگ از پروین) {۱۷,۳۰۰ پخش}

۴۸. تصویری در خیال ( از آلبوم منتخب گلهای رنگارنگ از پروین) {۱۰,۳۸۹ پخش}

۴۹. مستی رویا ( آمد اما در نگاهش آن نوازش ها نبود ) ( از آلبوم منتخب گلهای رنگارنگ از بنان) {۱۶۵,۴۶۹ پخش}

۵۰. فراق ( از آلبوم رسوای زمانه از علیرضا قربانی) {۹۶,۱۱۱ پخش}

۵۱. بداهه نوازی ویولن (مخالف سه گاه) ( از آلبوم رسوای زمانه از علیرضا قربانی) {۲۶,۰۹۸ پخش}

۵۲. رسوای زمانه ( از آلبوم رسوای زمانه از علیرضا قربانی) {۳۴۱,۶۰۸ پخش}

۵۳. از من بگذر ( از آلبوم رسوای زمانه از علیرضا قربانی) {۳۶۴,۸۲۱ پخش}

۵۴. ساز و آواز ماهور ( از آلبوم رسوای زمانه از علیرضا قربانی) {۲۴,۹۹۱ پخش}

۵۵. قند پارسی ( از آلبوم رسوای زمانه از علیرضا قربانی) {۵۲,۳۶۹ پخش}

۵۶. راز دل ( از آلبوم رسوای زمانه از علیرضا قربانی) {۵۱۶,۲۵۰ پخش}

۵۷. وای از شب من ( از آلبوم اجرای زنده با ارکستر ملی ایران از سالار عقیلی) {۱۳,۶۵۰ پخش}

۵۸. خدایا تا کی ( از آلبوم حرف مرد از بهزاد) {۱,۸۲۵ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای همایون خرم :

هومایون خرم
امیر همایون خرم
مهندس همایون خرم
همایون خرم ( امیر همایون خرّم ).
homayoon khoram


This page was generated in 0.10 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393