تک آهنگ های پیروز

۱. بیا بیا (ریمیکس رامون) {۶,۶۳۰ پخش}

۲. عجب حالی داره {۶۴,۱۳۱ پخش}

۳. دیدار (با سمیر) {۲۴,۰۳۹ پخش}

۴. دخملک {۹۵,۱۶۰ پخش}

۵. ناجی (Na G) {۴۰,۴۵۰ پخش}

۶. دنس ویت می (Dance With Me) {۳۰,۰۷۶ پخش}

۷. جیمبی (ورژن قدیمی) {۵۹,۳۵۸ پخش}

۸. لجبازها ( از آلبوم عاشق ترین از کورس) {۷,۴۲۵ پخش}

۹. با تو بودن ( از آلبوم افسون گربه های سیاه از گروه بلک کتس) {۴۵,۱۳۰ پخش}

۱۰. ناز یار ( از آلبوم افسون گربه های سیاه از گروه بلک کتس) {۴۲,۲۶۰ پخش}

۱۱. Another Chance ( از آلبوم افسون گربه های سیاه از گروه بلک کتس) {۴۳۶ پخش}

۱۲. می خوام بدونی ( از آلبوم افسون گربه های سیاه از گروه بلک کتس) {۸۲۶ پخش}

۱۳. گل بوسه ( از آلبوم افسون گربه های سیاه از گروه بلک کتس) {۲۰,۹۱۹ پخش}

۱۴. عشق هفده ساله ( از آلبوم پول از گروه بلک کتس) {۳۸,۴۵۴ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای پیروز :

پیروز.
Pyruz


This page was generated in 0.10 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393