آلبوم های ستار

دانلود آهنگ های جدید ستار

تسکین ۲ تسکین
{۴۰,۶۰۰ پخش}
غریب ۵ غریب
{۴,۹۶۰ پخش}
ای ایران ۶ ای ایران
{۲,۵۷۷ پخش}
در سوگ شاهزاده ۷ در سوگ شاهزاده
{۴,۵۱۴ پخش}
پروانگی ۹ پروانگی
{۶۷,۵۶۱ پخش}
Dare To Live (با Carolina) ۱۱ Dare To Live (با Carolina)
{۳,۷۸۰ پخش}
الهه ی ناز ۱۲ الهه ی ناز
{۱۸,۷۴۵ پخش}
نسل بی ستاره ۱۳ نسل بی ستاره
{۱۳,۰۷۸ پخش}
گُمشده ۱۷ گُمشده
{۳۳,۷۳۹ پخش}
برای با تو بودن ۱۸ برای با تو بودن
{۱۳۰,۳۲۳ پخش}
خاطره ۱۹ خاطره
{۱۲۲,۵۷۶ پخش}
دلم گرفته هموطن ۲۱ دلم گرفته هموطن
{۱,۳۷۸ پخش}
خواب نما (نایاب) ۲۲ خواب نما (نایاب)
{۳,۱۹۳ پخش}
بود و نبود (نایاب) ۲۳ بود و نبود (نایاب)
{۴,۳۳۴ پخش}
افسانه هستی ۲۴ افسانه هستی
{۲,۶۳۱ پخش}
زمین لرزه ۲۵ زمین لرزه
{۵۶۱ پخش}
در آن نفس که بمیرم ۲۶ در آن نفس که بمیرم
{۲,۴۵۵ پخش}
غم نامه ۲۹ غم نامه
{۷,۴۶۲ پخش}
نگاه تو ۳۰ نگاه تو
{۱۹,۸۰۰ پخش}
نسل گمشده ۳۱ نسل گمشده
{۲,۶۹۶ پخش}
گمشده ۳۲ گمشده
{۱,۱۷۳ پخش}
زندگی (زنده) ۳۳ زندگی (زنده)
{۱,۸۶۱ پخش}
زندگی ۳۴ زندگی
{۱,۶۵۶ پخش}
شمع نیمه جون ۳۵ شمع نیمه جون
{۲,۰۲۳ پخش}
عروسک (نسخه دوم) ۳۷ عروسک (نسخه دوم)
{۶,۴۹۸ پخش}
چشمهای تو (کمیاب) ۳۹ چشمهای تو (کمیاب)
{۷,۶۹۶ پخش}
هموطن ۴۰ هموطن
{۴۸۲ پخش}
عشق من شیرین بگو ۴۱ عشق من شیرین بگو
{۳,۹۱۳ پخش}
حراص ۴۳ حراص
{۴,۱۹۴ پخش}
ای دل ۴۴ ای دل
{۱۲,۴۸۴ پخش}
خدایا من غریبم ۴۶ خدایا من غریبم
{۸,۹۶۷ پخش}
چشمهای تو ۴۷ چشمهای تو
{۸,۶۳۶ پخش}
عجب صبری خدا دارد ۴۸ عجب صبری خدا دارد
{۳۸,۱۴۲ پخش}
همسرم ۵۰ همسرم
{۳۰,۲۴۳ پخش}
همسفر ۵۱ همسفر
{۴۹,۳۲۰ پخش}
شهبانو ۵۲ شهبانو
{۳۷,۴۲۹ پخش}
دانلود موزیک ویدیو تسکین ستار
موزیک ویدیو تسکین

7 ماه پیش
[۹,۲۴۸ views]
دانلود موزیک ویدیو در سوگ شاهزاده ستار
موزیک ویدیو در سوگ شاهزاده

1 سال و 1 ماه پیش
[۱,۴۵۴ views]
دانلود موزیک ویدیو چشم تو (ویگن با ستار) ستار
موزیک ویدیو چشم تو (ویگن با ستار)

1 سال و 1 ماه پیش
[۸۴۹ views]
دانلود موزیک ویدیو پروانگی ستار
موزیک ویدیو پروانگی

2 سال و 4 ماه پیش
[۲,۵۸۸ views]
دانلود موزیک ویدیو خاطره ستار
موزیک ویدیو خاطره

7 ماه پیش
[۴,۳۲۳ views]
دانلود موزیک ویدیو برای با تو بودن ستار
موزیک ویدیو برای با تو بودن

8 ماه پیش
[۱۳,۵۶۸ views]
دانلود موزیک ویدیو خاطره ستار
موزیک ویدیو خاطره

2 سال و 2 ماه پیش
[۳,۱۶۰ views]
دانلود موزیک ویدیو نگاه تو ستار
موزیک ویدیو نگاه تو

3 سال و 3 ماه پیش
[۶۹۱ views]
دانلود موزیک ویدیو گمشده ستار
موزیک ویدیو گمشده

2 سال و 1 ماه پیش
[۶۸۴ views]
دانلود موزیک ویدیو زندگی (زنده) ستار
موزیک ویدیو زندگی (زنده)

2 سال و 10 ماه پیش
[۲۹۱ views]
دانلود موزیک ویدیو زندگی ستار
موزیک ویدیو زندگی

2 سال و 10 ماه پیش
[۴۹۶ views]
دانلود موزیک ویدیو سیمین بری ( با ارسین ) ستار
موزیک ویدیو سیمین بری ( با ارسین )

3 سال و 0 ماه پیش
[۲,۱۲۷ views]
دانلود موزیک ویدیو حراص ستار
موزیک ویدیو حراص

4 سال و 5 ماه پیش
[۴۸۲ views]
دانلود موزیک ویدیو عجب صبری خدا دارد ستار
موزیک ویدیو عجب صبری خدا دارد

4 سال و 0 ماه پیش
[۲,۳۰۰ views]
دانلود موزیک ویدیو همزاد ستار ستار
موزیک ویدیو همزاد ستار

2 سال و 5 ماه پیش
[۳۸۵ views]
دانلود موزیک ویدیو دل شیشه ای(ستار) ستار
موزیک ویدیو دل شیشه ای(ستار)

2 سال و 9 ماه پیش
[۳۹۶ views]
دانلود موزیک ویدیو اشک عاشق ستار
موزیک ویدیو اشک عاشق

2 سال و 9 ماه پیش
[۲,۵۴۵ views]
دانلود موزیک ویدیو چشمات ستار
موزیک ویدیو چشمات

2 سال و 10 ماه پیش
[۴۸۶ views]
دانلود موزیک ویدیو یگانگی ستار
موزیک ویدیو یگانگی

2 سال و 10 ماه پیش
[۸۸۹ views]
دانلود موزیک ویدیو خاکی ستار
موزیک ویدیو خاکی

2 سال و 10 ماه پیش
[۱,۳۷۵ views]
دانلود موزیک ویدیو شازده خانوم ستار
موزیک ویدیو شازده خانوم

2 سال و 5 ماه پیش
[۶۵۱ views]
دانلود موزیک ویدیو حقیقت ستار
موزیک ویدیو حقیقت

2 سال و 8 ماه پیش
[۵۳۲ views]
دانلود موزیک ویدیو گرفتار ستار
موزیک ویدیو گرفتار

2 سال و 10 ماه پیش
[۳۴۲ views]
دانلود موزیک ویدیو گل سنگم ستار
موزیک ویدیو گل سنگم

2 سال و 10 ماه پیش
[۶۷۳ views]
دانلود موزیک ویدیو غزل ستار
موزیک ویدیو غزل

2 سال و 5 ماه پیش
[۷۲۳ views]
دانلود موزیک ویدیو عسل ستار
موزیک ویدیو عسل

2 سال و 10 ماه پیش
[۵۳۲ views]
دانلود موزیک ویدیو آوازه خوان ستار
موزیک ویدیو آوازه خوان

2 سال و 5 ماه پیش
[۵۹۴ views]
دانلود موزیک ویدیو منو نترسون ستار
موزیک ویدیو منو نترسون

2 سال و 10 ماه پیش
[۷۸۴ views]
دانلود موزیک ویدیو زندون دلتنگی ستار
موزیک ویدیو زندون دلتنگی

2 سال و 10 ماه پیش
[۴۷۱ views]
دانلود موزیک ویدیو آهو (ستار) ستار
موزیک ویدیو آهو (ستار)

2 سال و 10 ماه پیش
[۶۵۱ views]
دانلود موزیک ویدیو عمو زنجیر باف ستار
موزیک ویدیو عمو زنجیر باف

2 سال و 10 ماه پیش
[۶۴۴ views]
دانلود موزیک ویدیو شناسنامه ستار
موزیک ویدیو شناسنامه

2 سال و 10 ماه پیش
[۵۵۰ views]
دانلود موزیک ویدیو تکخال ستار
موزیک ویدیو تکخال

2 سال و 10 ماه پیش
[۱,۷۱۰ views]
دانلود موزیک ویدیو صید دل ستار
موزیک ویدیو صید دل

2 سال و 10 ماه پیش
[۶۹۱ views]
دانلود موزیک ویدیو مهر دوست ستار
موزیک ویدیو مهر دوست

2 سال و 10 ماه پیش
[۴۷۵ views]
دانلود موزیک ویدیو سر سپرده ستار
موزیک ویدیو سر سپرده

2 سال و 10 ماه پیش
[۱,۰۲۶ views]
دانلود موزیک ویدیو از تو خواندن ستار
موزیک ویدیو از تو خواندن

2 سال و 10 ماه پیش
[۵۷۲ views]
دانلود موزیک ویدیو یوسف گمگشته ستار
موزیک ویدیو یوسف گمگشته

2 سال و 10 ماه پیش
[۱,۲۳۴ views]
دانلود موزیک ویدیو زنگ حساب ستار
موزیک ویدیو زنگ حساب

2 سال و 10 ماه پیش
[۷۹۹ views]
دانلود موزیک ویدیو گل حسرت ستار
موزیک ویدیو گل حسرت

2 سال و 10 ماه پیش
[۸۴۲ views]
دانلود موزیک ویدیو با تو بودن ستار
موزیک ویدیو با تو بودن

2 سال و 10 ماه پیش
[۵۲۹ views]
دانلود موزیک ویدیو فاتح ستار
موزیک ویدیو فاتح

2 سال و 10 ماه پیش
[۵۴۰ views]
دانلود موزیک ویدیو تکیه گاه ستار
موزیک ویدیو تکیه گاه

2 سال و 10 ماه پیش
[۴,۷۷۰ views]
دانلود موزیک ویدیو شام آخر ستار
موزیک ویدیو شام آخر

2 سال و 5 ماه پیش
[۶۹۱ views]
دانلود موزیک ویدیو وارث ستار
موزیک ویدیو وارث

2 سال و 9 ماه پیش
[۸۳۸ views]
دانلود موزیک ویدیو ای کاش ستار
موزیک ویدیو ای کاش

2 سال و 10 ماه پیش
[۵۸۳ views]
دانلود موزیک ویدیو تا تو رو دیدم ستار
موزیک ویدیو تا تو رو دیدم

2 سال و 10 ماه پیش
[۵۹۰ views]
دانلود موزیک ویدیو صدای تو ستار
موزیک ویدیو صدای تو

2 سال و 10 ماه پیش
[۶۴۸ views]
دانلود موزیک ویدیو عمو نوروز ستار
موزیک ویدیو عمو نوروز

2 سال و 10 ماه پیش
[۷۹۲ views]
دانلود موزیک ویدیو تعظیم ستار
موزیک ویدیو تعظیم

2 سال و 10 ماه پیش
[۵۴۷ views]
دانلود موزیک ویدیو عروسک ستار
موزیک ویدیو عروسک

2 سال و 10 ماه پیش
[۸۴۲ views]
دانلود موزیک ویدیو صدای زنگوله ها ستار
موزیک ویدیو صدای زنگوله ها

2 سال و 10 ماه پیش
[۲۸۸ views]
دانلود موزیک ویدیو سفر ستار
موزیک ویدیو سفر

2 سال و 7 ماه پیش
[۴۲۱ views]
دانلود موزیک ویدیو صدای بارون ستار
موزیک ویدیو صدای بارون

2 سال و 10 ماه پیش
[۳,۲۳۶ views]
دانلود موزیک ویدیو مستی ستار
موزیک ویدیو مستی

2 سال و 10 ماه پیش
[۳۵۲ views]
دانلود موزیک ویدیو ایران ایران ستار
موزیک ویدیو ایران ایران

2 سال و 5 ماه پیش
[۷۰۹ views]
دانلود موزیک ویدیو بی نظیر ستار
موزیک ویدیو بی نظیر

2 سال و 10 ماه پیش
[۶۹۴ views]
دانلود موزیک ویدیو مطرب ستار
موزیک ویدیو مطرب

2 سال و 9 ماه پیش
[۴۶۰ views]
دانلود موزیک ویدیو نم نم بارون ستار
موزیک ویدیو نم نم بارون

2 سال و 10 ماه پیش
[۱,۴۹۷ views]
دانلود موزیک ویدیو بت ستار
موزیک ویدیو بت

2 سال و 9 ماه پیش
[۴۵۳ views]
دانلود موزیک ویدیو چادر نماز گل گلی ستار
موزیک ویدیو چادر نماز گل گلی

2 سال و 10 ماه پیش
[۱,۴۴۰ views]
دانلود موزیک ویدیو یک شبه ستار
موزیک ویدیو یک شبه

2 سال و 10 ماه پیش
[۴۷۵ views]
دانلود موزیک ویدیو گل پونه ستار
موزیک ویدیو گل پونه

2 سال و 10 ماه پیش
[۱,۹۰۴ views]
دانلود موزیک ویدیو گلنار ستار
موزیک ویدیو گلنار

2 سال و 10 ماه پیش
[۵۰۷ views]
دانلود موزیک ویدیو همزاد ستار
موزیک ویدیو همزاد

2 سال و 10 ماه پیش
[۳۴۲ views]
دانلود موزیک ویدیو همسفر ستار
موزیک ویدیو همسفر

2 سال و 5 ماه پیش
[۳,۲۱۱ views]
دانلود موزیک ویدیو شهر غم ستار
موزیک ویدیو شهر غم

2 سال و 8 ماه پیش
[۴۷۸ views]
دانلود موزیک ویدیو نفرین ستار
موزیک ویدیو نفرین

2 سال و 5 ماه پیش
[۱,۳۷۱ views]
دانلود موزیک ویدیو چشم بادومی ستار
موزیک ویدیو چشم بادومی

2 سال و 8 ماه پیش
[۴۱۴ views]
دانلود موزیک ویدیو پیله ستار
موزیک ویدیو پیله

2 سال و 10 ماه پیش
[۶۹۴ views]
دانلود موزیک ویدیو عروسی ستار
موزیک ویدیو عروسی

2 سال و 10 ماه پیش
[۲,۳۸۳ views]
دانلود موزیک ویدیو ناز گلک ستار
موزیک ویدیو ناز گلک

2 سال و 5 ماه پیش
[۵۲۵ views]
دانلود موزیک ویدیو قدم رنجه ستار
موزیک ویدیو قدم رنجه

2 سال و 5 ماه پیش
[۹۳۹ views]
دانلود موزیک ویدیو دیگه نکن گریه ستار
موزیک ویدیو دیگه نکن گریه

2 سال و 10 ماه پیش
[۵۱۱ views]
دانلود موزیک ویدیو ای عاشقان ستار
موزیک ویدیو ای عاشقان

2 سال و 10 ماه پیش
[۵۱۸ views]
دانلود موزیک ویدیو جدایی ستار
موزیک ویدیو جدایی

2 سال و 9 ماه پیش
[۳۰۶ views]
دانلود موزیک ویدیو از عشق مردن ستار
موزیک ویدیو از عشق مردن

2 سال و 10 ماه پیش
[۶۳۷ views]
دانلود موزیک ویدیو حیدر خان ستار
موزیک ویدیو حیدر خان

2 سال و 8 ماه پیش
[۴۵۳ views]
دانلود موزیک ویدیو بانی ستار
موزیک ویدیو بانی

2 سال و 6 ماه پیش
[۵۸۶ views]
دانلود موزیک ویدیو یا مولا ستار
موزیک ویدیو یا مولا

8 ماه پیش
[۱,۰۰۸ views]
دانلود موزیک ویدیو زندان ستار
موزیک ویدیو زندان

2 سال و 9 ماه پیش
[۴۲۸ views]
دانلود موزیک ویدیو مسلمانان ستار
موزیک ویدیو مسلمانان

2 سال و 5 ماه پیش
[۴۰۳ views]
دانلود موزیک ویدیو شب ستار
موزیک ویدیو شب

2 سال و 10 ماه پیش
[۴۵۷ views]
دانلود موزیک ویدیو ای دل ای دل ستار
موزیک ویدیو ای دل ای دل

2 سال و 9 ماه پیش
[۳۶۳ views]
دانلود موزیک ویدیو کمتر گله کن ستار
موزیک ویدیو کمتر گله کن

3 سال و 1 ماه پیش
[۷۷۴ views]
دانلود موزیک ویدیو کاشکی شاه بودم ستار
موزیک ویدیو کاشکی شاه بودم

2 سال و 10 ماه پیش
[۲,۳۶۸ views]
دانلود موزیک ویدیو گریه ستار
موزیک ویدیو گریه

2 سال و 10 ماه پیش
[۴۲۱ views]
دانلود موزیک ویدیو گلایه ستار
موزیک ویدیو گلایه

2 سال و 10 ماه پیش
[۶۸۴ views]
دانلود موزیک ویدیو یاور ستار
موزیک ویدیو یاور

2 سال و 10 ماه پیش
[۲۹۵ views]
دانلود موزیک ویدیو عاشق خجالتی ستار
موزیک ویدیو عاشق خجالتی

2 سال و 10 ماه پیش
[۸۸۵ views]
دانلود موزیک ویدیو رمز ستار
موزیک ویدیو رمز

2 سال و 10 ماه پیش
[۳۲۴ views]
دانلود موزیک ویدیو پنجره ستار
موزیک ویدیو پنجره

2 سال و 10 ماه پیش
[۵۱۴ views]
دانلود موزیک ویدیو قاصد عشق ستار
موزیک ویدیو قاصد عشق

2 سال و 10 ماه پیش
[۶۷۶ views]
دانلود موزیک ویدیو آمدی ستار
موزیک ویدیو آمدی

2 سال و 10 ماه پیش
[۵۵۴ views]
اسم های مشابه دیگر برای ستار :

ستار
ستّار
حسن ستار ( ستّار ) ( ستار ) در 1329 در تهران متولد شد.
Satar


This page was generated in 0.33 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393