آلبوم های ستار

دانلود آهنگ های جدید ستار

تسکین ۲ تسکین
{۴۱,۲۸۴ پخش}
غریب ۵ غریب
{۵,۰۶۱ پخش}
ای ایران ۶ ای ایران
{۲,۶۵۳ پخش}
در سوگ شاهزاده ۷ در سوگ شاهزاده
{۴,۷۸۰ پخش}
پروانگی ۹ پروانگی
{۶۸,۶۴۴ پخش}
Dare To Live (با Carolina) ۱۱ Dare To Live (با Carolina)
{۳,۸۲۶ پخش}
الهه ی ناز ۱۲ الهه ی ناز
{۱۸,۹۳۲ پخش}
نسل بی ستاره ۱۳ نسل بی ستاره
{۱۳,۲۳۰ پخش}
گُمشده ۱۷ گُمشده
{۳۳,۸۱۸ پخش}
برای با تو بودن ۱۸ برای با تو بودن
{۱۳۳,۵۱۳ پخش}
خاطره ۱۹ خاطره
{۱۲۴,۹۳۸ پخش}
دلم گرفته هموطن ۲۱ دلم گرفته هموطن
{۱,۵۰۱ پخش}
خواب نما (نایاب) ۲۲ خواب نما (نایاب)
{۳,۷۲۶ پخش}
بود و نبود (نایاب) ۲۳ بود و نبود (نایاب)
{۴,۴۷۸ پخش}
افسانه هستی ۲۴ افسانه هستی
{۲,۹۴۴ پخش}
زمین لرزه ۲۵ زمین لرزه
{۶۴۴ پخش}
در آن نفس که بمیرم ۲۶ در آن نفس که بمیرم
{۲,۷۲۸ پخش}
غم نامه ۲۹ غم نامه
{۷,۵۳۴ پخش}
نگاه تو ۳۰ نگاه تو
{۲۰,۱۱۶ پخش}
نسل گمشده ۳۱ نسل گمشده
{۲,۷۵۴ پخش}
گمشده ۳۲ گمشده
{۱,۳۳۵ پخش}
زندگی (زنده) ۳۳ زندگی (زنده)
{۱,۹۱۱ پخش}
زندگی ۳۴ زندگی
{۱,۸۳۶ پخش}
شمع نیمه جون ۳۵ شمع نیمه جون
{۲,۱۹۲ پخش}
عروسک (نسخه دوم) ۳۷ عروسک (نسخه دوم)
{۶,۷۲۱ پخش}
چشمهای تو (کمیاب) ۳۹ چشمهای تو (کمیاب)
{۷,۹۸۸ پخش}
هموطن ۴۰ هموطن
{۵۳۶ پخش}
عشق من شیرین بگو ۴۱ عشق من شیرین بگو
{۴,۰۲۸ پخش}
حراص ۴۳ حراص
{۴,۲۷۳ پخش}
ای دل ۴۴ ای دل
{۱۲,۷۰۴ پخش}
خدایا من غریبم ۴۶ خدایا من غریبم
{۹,۱۱۱ پخش}
چشمهای تو ۴۷ چشمهای تو
{۸,۸۷۴ پخش}
عجب صبری خدا دارد ۴۸ عجب صبری خدا دارد
{۳۸,۸۴۷ پخش}
همسرم ۵۰ همسرم
{۳۰,۷۶۵ پخش}
همسفر ۵۱ همسفر
{۴۹,۶۶۵ پخش}
شهبانو ۵۲ شهبانو
{۳۸,۰۵۹ پخش}
دانلود موزیک ویدیو سر سپرده ستار
موزیک ویدیو سر سپرده

1 هفته و 3 روز پیش
[۳۹ views]
دانلود موزیک ویدیو تسکین ستار
موزیک ویدیو تسکین

8 ماه پیش
[۹,۴۱۴ views]
دانلود موزیک ویدیو در سوگ شاهزاده ستار
موزیک ویدیو در سوگ شاهزاده

1 سال و 2 ماه پیش
[۱,۶۰۲ views]
دانلود موزیک ویدیو چشم تو (ویگن با ستار) ستار
موزیک ویدیو چشم تو (ویگن با ستار)

1 سال و 2 ماه پیش
[۹۵۰ views]
دانلود موزیک ویدیو پروانگی ستار
موزیک ویدیو پروانگی

2 سال و 5 ماه پیش
[۲,۷۹۳ views]
دانلود موزیک ویدیو خواب نما ستار
موزیک ویدیو خواب نما

1 هفته و 4 روز پیش
[۲۵ views]
دانلود موزیک ویدیو خاطره ستار
موزیک ویدیو خاطره

8 ماه پیش
[۴,۳۹۹ views]
دانلود موزیک ویدیو برای با تو بودن ستار
موزیک ویدیو برای با تو بودن

9 ماه پیش
[۱۳,۸۷۴ views]
دانلود موزیک ویدیو خاطره ستار
موزیک ویدیو خاطره

2 سال و 3 ماه پیش
[۳,۳۶۲ views]
دانلود موزیک ویدیو نگاه تو ستار
موزیک ویدیو نگاه تو

3 سال و 4 ماه پیش
[۷۴۸ views]
دانلود موزیک ویدیو گمشده ستار
موزیک ویدیو گمشده

2 سال و 2 ماه پیش
[۷۰۹ views]
دانلود موزیک ویدیو زندگی (زنده) ستار
موزیک ویدیو زندگی (زنده)

2 سال و 11 ماه پیش
[۳۳۱ views]
دانلود موزیک ویدیو زندگی ستار
موزیک ویدیو زندگی

2 سال و 11 ماه پیش
[۵۶۵ views]
دانلود موزیک ویدیو سیمین بری ( با ارسین ) ستار
موزیک ویدیو سیمین بری ( با ارسین )

3 سال و 1 ماه پیش
[۲,۲۸۹ views]
دانلود موزیک ویدیو حراص ستار
موزیک ویدیو حراص

4 سال و 6 ماه پیش
[۵۳۲ views]
دانلود موزیک ویدیو عجب صبری خدا دارد ستار
موزیک ویدیو عجب صبری خدا دارد

4 سال و 1 ماه پیش
[۲,۴۴۰ views]
دانلود موزیک ویدیو همزاد ستار ستار
موزیک ویدیو همزاد ستار

2 سال و 6 ماه پیش
[۴۱۰ views]
دانلود موزیک ویدیو سر سپرده (ستار) ستار
موزیک ویدیو سر سپرده (ستار)

1 هفته و 3 روز پیش
[۲۱ views]
دانلود موزیک ویدیو دل شیشه ای(ستار) ستار
موزیک ویدیو دل شیشه ای(ستار)

2 سال و 10 ماه پیش
[۴۶۴ views]
دانلود موزیک ویدیو اشک عاشق ستار
موزیک ویدیو اشک عاشق

2 سال و 10 ماه پیش
[۲,۸۳۶ views]
دانلود موزیک ویدیو چشمات ستار
موزیک ویدیو چشمات

2 سال و 11 ماه پیش
[۵۴۰ views]
دانلود موزیک ویدیو یگانگی ستار
موزیک ویدیو یگانگی

2 سال و 11 ماه پیش
[۹۷۵ views]
دانلود موزیک ویدیو خاکی ستار
موزیک ویدیو خاکی

2 سال و 11 ماه پیش
[۱,۷۲۴ views]
دانلود موزیک ویدیو شازده خانوم ستار
موزیک ویدیو شازده خانوم

2 سال و 6 ماه پیش
[۶۹۴ views]
دانلود موزیک ویدیو نو بهار ستار
موزیک ویدیو نو بهار

1 ماه پیش
[۶۳۳ views]
دانلود موزیک ویدیو حقیقت ستار
موزیک ویدیو حقیقت

2 سال و 9 ماه پیش
[۵۹۷ views]
دانلود موزیک ویدیو گرفتار ستار
موزیک ویدیو گرفتار

2 سال و 11 ماه پیش
[۳۹۹ views]
دانلود موزیک ویدیو گل سنگم ستار
موزیک ویدیو گل سنگم

2 سال و 11 ماه پیش
[۷۲۳ views]
دانلود موزیک ویدیو غزل ستار
موزیک ویدیو غزل

2 سال و 6 ماه پیش
[۸۳۸ views]
دانلود موزیک ویدیو عسل ستار
موزیک ویدیو عسل

2 سال و 11 ماه پیش
[۵۵۰ views]
دانلود موزیک ویدیو آوازه خوان ستار
موزیک ویدیو آوازه خوان

2 سال و 6 ماه پیش
[۶۶۹ views]
دانلود موزیک ویدیو منو نترسون ستار
موزیک ویدیو منو نترسون

2 سال و 11 ماه پیش
[۸۲۴ views]
دانلود موزیک ویدیو زندون دلتنگی ستار
موزیک ویدیو زندون دلتنگی

2 سال و 11 ماه پیش
[۵۰۰ views]
دانلود موزیک ویدیو آهو (ستار) ستار
موزیک ویدیو آهو (ستار)

2 سال و 11 ماه پیش
[۷۵۲ views]
دانلود موزیک ویدیو عمو زنجیر باف ستار
موزیک ویدیو عمو زنجیر باف

2 سال و 11 ماه پیش
[۷۱۶ views]
دانلود موزیک ویدیو شناسنامه ستار
موزیک ویدیو شناسنامه

2 سال و 11 ماه پیش
[۶۰۴ views]
دانلود موزیک ویدیو تکخال ستار
موزیک ویدیو تکخال

2 سال و 11 ماه پیش
[۱,۸۷۵ views]
دانلود موزیک ویدیو صید دل ستار
موزیک ویدیو صید دل

2 سال و 11 ماه پیش
[۸۳۱ views]
دانلود موزیک ویدیو مهر دوست ستار
موزیک ویدیو مهر دوست

2 سال و 11 ماه پیش
[۴۹۳ views]
دانلود موزیک ویدیو سر سپرده ستار
موزیک ویدیو سر سپرده

2 سال و 11 ماه پیش
[۱,۱۱۹ views]
دانلود موزیک ویدیو از تو خواندن ستار
موزیک ویدیو از تو خواندن

2 سال و 11 ماه پیش
[۶۱۹ views]
دانلود موزیک ویدیو یوسف گمگشته ستار
موزیک ویدیو یوسف گمگشته

2 سال و 11 ماه پیش
[۱,۲۷۰ views]
دانلود موزیک ویدیو زنگ حساب ستار
موزیک ویدیو زنگ حساب

2 سال و 11 ماه پیش
[۹۲۸ views]
دانلود موزیک ویدیو گل حسرت ستار
موزیک ویدیو گل حسرت

2 سال و 11 ماه پیش
[۹۳۲ views]
دانلود موزیک ویدیو با تو بودن ستار
موزیک ویدیو با تو بودن

2 سال و 11 ماه پیش
[۵۸۳ views]
دانلود موزیک ویدیو فاتح ستار
موزیک ویدیو فاتح

2 سال و 11 ماه پیش
[۶۱۹ views]
دانلود موزیک ویدیو تکیه گاه ستار
موزیک ویدیو تکیه گاه

2 سال و 11 ماه پیش
[۵,۱۳۷ views]
دانلود موزیک ویدیو شام آخر ستار
موزیک ویدیو شام آخر

2 سال و 6 ماه پیش
[۷۷۷ views]
دانلود موزیک ویدیو وارث ستار
موزیک ویدیو وارث

2 سال و 10 ماه پیش
[۸۸۲ views]
دانلود موزیک ویدیو ای کاش ستار
موزیک ویدیو ای کاش

2 سال و 11 ماه پیش
[۶۰۸ views]
دانلود موزیک ویدیو تا تو رو دیدم ستار
موزیک ویدیو تا تو رو دیدم

2 سال و 11 ماه پیش
[۶۳۰ views]
دانلود موزیک ویدیو صدای تو ستار
موزیک ویدیو صدای تو

2 سال و 11 ماه پیش
[۷۲۳ views]
دانلود موزیک ویدیو عمو نوروز ستار
موزیک ویدیو عمو نوروز

2 سال و 11 ماه پیش
[۹۶۱ views]
دانلود موزیک ویدیو تعظیم ستار
موزیک ویدیو تعظیم

2 سال و 11 ماه پیش
[۶۳۳ views]
دانلود موزیک ویدیو عروسک ستار
موزیک ویدیو عروسک

2 سال و 11 ماه پیش
[۸۶۷ views]
دانلود موزیک ویدیو صدای زنگوله ها ستار
موزیک ویدیو صدای زنگوله ها

2 سال و 11 ماه پیش
[۳۲۰ views]
دانلود موزیک ویدیو سفر ستار
موزیک ویدیو سفر

2 سال و 8 ماه پیش
[۴۶۴ views]
دانلود موزیک ویدیو صدای بارون ستار
موزیک ویدیو صدای بارون

2 سال و 11 ماه پیش
[۳,۶۶۱ views]
دانلود موزیک ویدیو مستی ستار
موزیک ویدیو مستی

2 سال و 11 ماه پیش
[۴۰۳ views]
دانلود موزیک ویدیو ایران ایران ستار
موزیک ویدیو ایران ایران

2 سال و 6 ماه پیش
[۷۲۳ views]
دانلود موزیک ویدیو بی نظیر ستار
موزیک ویدیو بی نظیر

2 سال و 11 ماه پیش
[۷۲۳ views]
دانلود موزیک ویدیو مطرب ستار
موزیک ویدیو مطرب

2 سال و 10 ماه پیش
[۵۰۷ views]
دانلود موزیک ویدیو نم نم بارون ستار
موزیک ویدیو نم نم بارون

2 سال و 11 ماه پیش
[۱,۷۴۲ views]
دانلود موزیک ویدیو بت ستار
موزیک ویدیو بت

2 سال و 10 ماه پیش
[۵۰۷ views]
دانلود موزیک ویدیو چادر نماز گل گلی ستار
موزیک ویدیو چادر نماز گل گلی

2 سال و 11 ماه پیش
[۱,۵۵۵ views]
دانلود موزیک ویدیو یک شبه ستار
موزیک ویدیو یک شبه

2 سال و 11 ماه پیش
[۵۱۴ views]
دانلود موزیک ویدیو گل پونه ستار
موزیک ویدیو گل پونه

2 سال و 11 ماه پیش
[۲,۰۵۵ views]
دانلود موزیک ویدیو گلنار ستار
موزیک ویدیو گلنار

2 سال و 11 ماه پیش
[۵۷۲ views]
دانلود موزیک ویدیو همزاد ستار
موزیک ویدیو همزاد

2 سال و 11 ماه پیش
[۳۶۷ views]
دانلود موزیک ویدیو همسفر ستار
موزیک ویدیو همسفر

2 سال و 6 ماه پیش
[۳,۵۰۲ views]
دانلود موزیک ویدیو شهر غم ستار
موزیک ویدیو شهر غم

2 سال و 9 ماه پیش
[۵۷۹ views]
دانلود موزیک ویدیو نفرین ستار
موزیک ویدیو نفرین

2 سال و 6 ماه پیش
[۱,۴۵۸ views]
دانلود موزیک ویدیو چشم بادومی ستار
موزیک ویدیو چشم بادومی

2 سال و 9 ماه پیش
[۴۴۲ views]
دانلود موزیک ویدیو پیله ستار
موزیک ویدیو پیله

2 سال و 11 ماه پیش
[۷۳۸ views]
دانلود موزیک ویدیو عروسی ستار
موزیک ویدیو عروسی

2 سال و 11 ماه پیش
[۲,۴۹۱ views]
دانلود موزیک ویدیو ناز گلک ستار
موزیک ویدیو ناز گلک

2 سال و 6 ماه پیش
[۵۹۴ views]
دانلود موزیک ویدیو قدم رنجه ستار
موزیک ویدیو قدم رنجه

2 سال و 6 ماه پیش
[۱,۰۰۰ views]
دانلود موزیک ویدیو دیگه نکن گریه ستار
موزیک ویدیو دیگه نکن گریه

2 سال و 11 ماه پیش
[۵۵۰ views]
دانلود موزیک ویدیو ای عاشقان ستار
موزیک ویدیو ای عاشقان

2 سال و 11 ماه پیش
[۵۵۸ views]
دانلود موزیک ویدیو جدایی ستار
موزیک ویدیو جدایی

2 سال و 10 ماه پیش
[۳۸۵ views]
دانلود موزیک ویدیو از عشق مردن ستار
موزیک ویدیو از عشق مردن

2 سال و 11 ماه پیش
[۷۳۸ views]
دانلود موزیک ویدیو حیدر خان ستار
موزیک ویدیو حیدر خان

2 سال و 9 ماه پیش
[۵۱۱ views]
دانلود موزیک ویدیو بانی ستار
موزیک ویدیو بانی

2 سال و 7 ماه پیش
[۶۴۴ views]
دانلود موزیک ویدیو یا مولا ستار
موزیک ویدیو یا مولا

9 ماه پیش
[۱,۱۲۶ views]
دانلود موزیک ویدیو زندان ستار
موزیک ویدیو زندان

2 سال و 10 ماه پیش
[۵۰۴ views]
دانلود موزیک ویدیو مسلمانان ستار
موزیک ویدیو مسلمانان

2 سال و 6 ماه پیش
[۴۸۲ views]
دانلود موزیک ویدیو شب ستار
موزیک ویدیو شب

2 سال و 11 ماه پیش
[۴۷۸ views]
دانلود موزیک ویدیو ای دل ای دل ستار
موزیک ویدیو ای دل ای دل

2 سال و 10 ماه پیش
[۴۰۶ views]
دانلود موزیک ویدیو کمتر گله کن ستار
موزیک ویدیو کمتر گله کن

3 سال و 2 ماه پیش
[۷۸۱ views]
دانلود موزیک ویدیو کاشکی شاه بودم ستار
موزیک ویدیو کاشکی شاه بودم

2 سال و 11 ماه پیش
[۲,۵۵۲ views]
دانلود موزیک ویدیو گریه ستار
موزیک ویدیو گریه

2 سال و 11 ماه پیش
[۴۶۰ views]
دانلود موزیک ویدیو گلایه ستار
موزیک ویدیو گلایه

2 سال و 11 ماه پیش
[۷۳۰ views]
دانلود موزیک ویدیو یاور ستار
موزیک ویدیو یاور

2 سال و 11 ماه پیش
[۳۱۳ views]
دانلود موزیک ویدیو عاشق خجالتی ستار
موزیک ویدیو عاشق خجالتی

2 سال و 11 ماه پیش
[۹۵۴ views]
دانلود موزیک ویدیو رمز ستار
موزیک ویدیو رمز

2 سال و 11 ماه پیش
[۳۷۰ views]
دانلود موزیک ویدیو پنجره ستار
موزیک ویدیو پنجره

2 سال و 11 ماه پیش
[۵۶۸ views]
دانلود موزیک ویدیو قاصد عشق ستار
موزیک ویدیو قاصد عشق

2 سال و 11 ماه پیش
[۷۴۵ views]
دانلود موزیک ویدیو آمدی ستار
موزیک ویدیو آمدی

2 سال و 11 ماه پیش
[۵۸۳ views]
اسم های مشابه دیگر برای ستار :

ستار
ستّار
حسن ستار ( ستّار ) ( ستار ) در 1329 در تهران متولد شد.
Satar


This page was generated in 0.30 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393