دانلود آهنگ های جدید ستار

تسکین ۲ تسکین
{۳۸,۴۷۶ پخش}
غریب ۵ غریب
{۴,۲۷۶ پخش}
ای ایران ۶ ای ایران
{۲,۰۷۷ پخش}
در سوگ شاهزاده ۷ در سوگ شاهزاده
{۳,۵۹۲ پخش}
پروانگی ۹ پروانگی
{۶۴,۹۲۹ پخش}
Dare To Live (با Carolina) ۱۱ Dare To Live (با Carolina)
{۳,۶۳۹ پخش}
الهه ی ناز ۱۲ الهه ی ناز
{۱۸,۴۰۳ پخش}
نسل بی ستاره ۱۳ نسل بی ستاره
{۱۲,۷۴۰ پخش}
گُمشده ۱۷ گُمشده
{۳۳,۵۷۷ پخش}
برای با تو بودن ۱۸ برای با تو بودن
{۱۲۳,۷۱۷ پخش}
خاطره ۱۹ خاطره
{۱۱۸,۰۲۹ پخش}
دلم گرفته هموطن ۲۱ دلم گرفته هموطن
{۱,۰۲۶ پخش}
خواب نما (نایاب) ۲۲ خواب نما (نایاب)
{۲,۳۴۷ پخش}
بود و نبود (نایاب) ۲۳ بود و نبود (نایاب)
{۳,۹۰۲ پخش}
افسانه هستی ۲۴ افسانه هستی
{۱,۸۳۶ پخش}
زمین لرزه ۲۵ زمین لرزه
{۴۷۸ پخش}
در آن نفس که بمیرم ۲۶ در آن نفس که بمیرم
{۱,۹۱۸ پخش}
غم نامه ۲۹ غم نامه
{۷,۲۱۴ پخش}
نگاه تو ۳۰ نگاه تو
{۱۹,۰۰۴ پخش}
نسل گمشده ۳۱ نسل گمشده
{۲,۴۸۷ پخش}
گمشده ۳۲ گمشده
{۸۵۳ پخش}
زندگی (زنده) ۳۳ زندگی (زنده)
{۱,۷۹۲ پخش}
زندگی ۳۴ زندگی
{۱,۲۸۸ پخش}
شمع نیمه جون ۳۵ شمع نیمه جون
{۱,۴۹۰ پخش}
عروسک (نسخه دوم) ۳۷ عروسک (نسخه دوم)
{۶,۱۷۷ پخش}
چشمهای تو (کمیاب) ۳۹ چشمهای تو (کمیاب)
{۶,۶۸۸ پخش}
هموطن ۴۰ هموطن
{۴۲۱ پخش}
عشق من شیرین بگو ۴۱ عشق من شیرین بگو
{۳,۶۶۴ پخش}
حراص ۴۳ حراص
{۴,۰۷۱ پخش}
ای دل ۴۴ ای دل
{۱۱,۹۹۸ پخش}
خدایا من غریبم ۴۶ خدایا من غریبم
{۸,۷۱۹ پخش}
چشمهای تو ۴۷ چشمهای تو
{۸,۳۰۸ پخش}
عجب صبری خدا دارد ۴۸ عجب صبری خدا دارد
{۳۶,۵۵۴ پخش}
همسرم ۵۰ همسرم
{۲۹,۰۹۵ پخش}
همسفر ۵۱ همسفر
{۴۸,۶۴۶ پخش}
شهبانو ۵۲ شهبانو
{۳۵,۸۵۲ پخش}
اسم های مشابه دیگر برای ستار :

ستار
ستّار
حسن ستار ( ستّار ) ( ستار ) در 1329 در تهران متولد شد.
Satar


This page was generated in 0.20 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393