تک آهنگ های ستار

۱. خاک (این خانه قشنگ است) {۹,۶۴۰ پخش}

۲. تسکین {۱۵۲,۷۷۰ پخش}

۳. همسفر (با کامیار) (ریمیکس دی جی ممسی) {۴۶,۲۸۵ پخش}

۴. همخوانی نوروز (با اندی، لیلا فروهر، مرتضی، فتانه، ویگن) {۷۲,۹۴۵ پخش}

۵. غریب {۱۷,۴۰۹ پخش}

۶. ای ایران {۷,۷۶۸ پخش}

۷. در سوگ شاهزاده {۱۳,۵۵۶ پخش}

۸. چشم تو (ویگن با ستار) {۱۸,۱۸۹ پخش}

۹. پروانگی {۲۷۲,۰۷۹ پخش}

۱۰. A Time For Us (با لئوناردو تاج آبادی) {۱۴,۹۷۶ پخش}

۱۱. Dare To Live (با Carolina) {۱۵,۱۳۲ پخش}

۱۲. الهه ی ناز {۷۷,۱۸۸ پخش}

۱۳. نسل بی ستاره {۵۳,۶۱۷ پخش}

۱۴. خسته از این همه گفتن (کمیاب) {۵۴,۳۳۴ پخش}

۱۵. نوبت عیده (با مرتضی، هلن و شیلا) {۱۹۵,۷۸۰ پخش}

۱۶. مختلط (با حمید طالب زاده و لیلا فروهر) {۴۸۳,۷۸۷ پخش}

۱۷. گُمشده {۱۴۴,۵۱۸ پخش}

۱۸. برای با تو بودن {۵۰۷,۶۸۶ پخش}

۱۹. خاطره {۴۹۱,۷۵۸ پخش}

۲۰. کاشکی شاه بودم (اجرای اول) {۳۵,۳۴۹ پخش}

۲۱. دلم گرفته هموطن {۳,۳۰۷ پخش}

۲۲. خواب نما (نایاب) {۶,۸۳۲ پخش}

۲۳. بود و نبود (نایاب) {۱۴,۴۳۰ پخش}

۲۴. افسانه هستی {۵,۷۰۹ پخش}

۲۵. زمین لرزه {۱,۵۹۱ پخش}

۲۶. در آن نفس که بمیرم {۶,۳۹۶ پخش}

۲۷. قول و قرار (ورژن ترنس) {۳,۶۵۰ پخش}

۲۸. قول و قرار (ورژن تکنو) {۲۸,۱۴۲ پخش}

۲۹. غم نامه {۳۰,۲۱۷ پخش}

۳۰. نگاه تو {۷۸,۶۸۶ پخش}

۳۱. نسل گمشده {۱۰,۰۶۲ پخش}

۳۲. گمشده {۲,۴۴۹ پخش}

۳۳. زندگی (زنده) {۷,۰۲۰ پخش}

۳۴. زندگی {۴,۵۰۸ پخش}

۳۵. شمع نیمه جون {۴,۴۳۰ پخش}

۳۶. صدای بارون (اجرای قدیمی) {۲۵,۸۱۸ پخش}

۳۷. عروسک (نسخه دوم) {۲۵,۴۷۴ پخش}

۳۸. ایران ایران (اجرای رسمی) {۳,۸۰۶ پخش}

۳۹. چشمهای تو (کمیاب) {۲۶,۶۷۶ پخش}

۴۰. هموطن {۱,۴۳۵ پخش}

۴۱. عشق من شیرین بگو {۱۴,۵۳۹ پخش}

۴۲. سیمین بری ( با ارسین ) {۱۰۵,۱۵۹ پخش}

۴۳. حراص {۱۷,۲۸۴ پخش}

۴۴. ای دل {۴۹,۹۲۰ پخش}

۴۵. فرصتی برای ما (با لئوناردو) {۱۶,۱۱۴ پخش}

۴۶. خدایا من غریبم {۳۶,۵۱۹ پخش}

۴۷. چشمهای تو {۳۴,۰۲۳ پخش}

۴۸. عجب صبری خدا دارد {۱۴۹,۵۲۶ پخش}

۴۹. عاشق (کاش بدونم از کدوم جاده میای) {۱۳۱,۱۶۴ پخش}

۵۰. همسرم {۱۲۱,۸۶۷ پخش}

۵۱. همسفر {۲۰۶,۹۳۴ پخش}

۵۲. شهبانو {۱۴۳,۵۲۰ پخش}

موزیک ویدیو ستار

دانلود موزیک ویدیو تسکین ستار
موزیک ویدیو تسکین

3 هفته و 1 روز پیش
[۳۰,۳۱۰ views]
دانلود موزیک ویدیو در سوگ شاهزاده ستار
موزیک ویدیو در سوگ شاهزاده

7 ماه پیش
[۴,۶۸۰ views]
دانلود موزیک ویدیو پروانگی ستار
موزیک ویدیو پروانگی

1 سال و 10 ماه پیش
[۷,۴۷۲ views]
دانلود موزیک ویدیو خاطره ستار
موزیک ویدیو خاطره

1 هفته و 1 روز پیش
[۱۶,۵۰۴ views]
دانلود موزیک ویدیو عجب صبری خدا داره ستار
موزیک ویدیو عجب صبری خدا داره

1 هفته و 1 روز پیش
[۷۶۴ views]
دانلود موزیک ویدیو برای با تو بودن ستار
موزیک ویدیو برای با تو بودن

2 ماه پیش
[۵۰,۷۳۱ views]
دانلود موزیک ویدیو خاطره ستار
موزیک ویدیو خاطره

1 سال و 8 ماه پیش
[۹,۱۴۱ views]
دانلود موزیک ویدیو نگاه تو ستار
موزیک ویدیو نگاه تو

2 سال و 9 ماه پیش
[۲,۲۷۷ views]
دانلود موزیک ویدیو گمشده ستار
موزیک ویدیو گمشده

1 سال و 7 ماه پیش
[۲,۲۶۲ views]
دانلود موزیک ویدیو زندگی (زنده) ستار
موزیک ویدیو زندگی (زنده)

1 سال و 4 ماه پیش
[۸۸۹ views]
دانلود موزیک ویدیو زندگی ستار
موزیک ویدیو زندگی

1 سال و 4 ماه پیش
[۱,۲۷۹ views]
دانلود موزیک ویدیو سیمین بری ( با ارسین ) ستار
موزیک ویدیو سیمین بری ( با ارسین )

2 سال و 6 ماه پیش
[۷,۰۶۶ views]
دانلود موزیک ویدیو حراص ستار
موزیک ویدیو حراص

3 سال و 11 ماه پیش
[۱,۶۰۶ views]
دانلود موزیک ویدیو عجب صبری خدا دارد ستار
موزیک ویدیو عجب صبری خدا دارد

3 سال و 6 ماه پیش
[۷,۵۵۰ views]
دانلود موزیک ویدیو همزاد ستار ستار
موزیک ویدیو همزاد ستار

1 سال و 11 ماه پیش
[۱,۲۶۳ views]
دانلود موزیک ویدیو دل شیشه ای(ستار) ستار
موزیک ویدیو دل شیشه ای(ستار)

1 سال و 3 ماه پیش
[۱,۲۱۶ views]
دانلود موزیک ویدیو اشک عاشق ستار
موزیک ویدیو اشک عاشق

1 سال و 3 ماه پیش
[۶,۲۷۱ views]
دانلود موزیک ویدیو چشمات ستار
موزیک ویدیو چشمات

1 سال و 4 ماه پیش
[۱,۴۶۶ views]
دانلود موزیک ویدیو سلام ستار
موزیک ویدیو سلام

پیش
[۲۸,۷۱۹ views]
دانلود موزیک ویدیو یگانگی ستار
موزیک ویدیو یگانگی

1 سال و 4 ماه پیش
[۲,۶۶۷ views]
دانلود موزیک ویدیو خاکی ستار
موزیک ویدیو خاکی

1 سال و 4 ماه پیش
[۳,۳۲۲ views]
دانلود موزیک ویدیو شازده خانوم ستار
موزیک ویدیو شازده خانوم

1 سال و 11 ماه پیش
[۱,۳۷۲ views]
دانلود موزیک ویدیو حقیقت ستار
موزیک ویدیو حقیقت

1 سال و 2 ماه پیش
[۱,۲۷۹ views]
دانلود موزیک ویدیو گرفتار ستار
موزیک ویدیو گرفتار

1 سال و 4 ماه پیش
[۱,۰۹۲ views]
دانلود موزیک ویدیو گل سنگم ستار
موزیک ویدیو گل سنگم

1 سال و 4 ماه پیش
[۲,۰۱۲ views]
دانلود موزیک ویدیو غزل ستار
موزیک ویدیو غزل

1 سال و 11 ماه پیش
[۲,۱۲۱ views]
دانلود موزیک ویدیو عسل ستار
موزیک ویدیو عسل

1 سال و 4 ماه پیش
[۱,۲۹۴ views]
دانلود موزیک ویدیو آوازه خوان ستار
موزیک ویدیو آوازه خوان

1 سال و 11 ماه پیش
[۱,۵۷۵ views]
دانلود موزیک ویدیو منو نترسون ستار
موزیک ویدیو منو نترسون

1 سال و 4 ماه پیش
[۲,۱۶۸ views]
دانلود موزیک ویدیو شهبانو ستار
موزیک ویدیو شهبانو

پیش
[۵,۸۶۵ views]
دانلود موزیک ویدیو زندون دلتنگی ستار
موزیک ویدیو زندون دلتنگی

1 سال و 4 ماه پیش
[۱,۳۱۰ views]
دانلود موزیک ویدیو آهو (ستار) ستار
موزیک ویدیو آهو (ستار)

1 سال و 4 ماه پیش
[۱,۳۲۶ views]
دانلود موزیک ویدیو عمو زنجیر باف ستار
موزیک ویدیو عمو زنجیر باف

1 سال و 4 ماه پیش
[۱,۹۹۶ views]
دانلود موزیک ویدیو شناسنامه ستار
موزیک ویدیو شناسنامه

1 سال و 4 ماه پیش
[۱,۵۶۰ views]
دانلود موزیک ویدیو تکخال ستار
موزیک ویدیو تکخال

1 سال و 4 ماه پیش
[۵,۱۰۱ views]
دانلود موزیک ویدیو صید دل ستار
موزیک ویدیو صید دل

1 سال و 4 ماه پیش
[۱,۹۰۳ views]
دانلود موزیک ویدیو مهر دوست ستار
موزیک ویدیو مهر دوست

1 سال و 4 ماه پیش
[۱,۱۷۰ views]
دانلود موزیک ویدیو سر سپرده ستار
موزیک ویدیو سر سپرده

1 سال و 4 ماه پیش
[۲,۸۵۴ views]
دانلود موزیک ویدیو از تو خواندن ستار
موزیک ویدیو از تو خواندن

1 سال و 4 ماه پیش
[۱,۶۵۳ views]
دانلود موزیک ویدیو یوسف گمگشته ستار
موزیک ویدیو یوسف گمگشته

1 سال و 4 ماه پیش
[۳,۲۶۰ views]
دانلود موزیک ویدیو زنگ حساب ستار
موزیک ویدیو زنگ حساب

1 سال و 4 ماه پیش
[۲,۱۸۴ views]
دانلود موزیک ویدیو گل حسرت ستار
موزیک ویدیو گل حسرت

1 سال و 4 ماه پیش
[۲,۱۶۸ views]
دانلود موزیک ویدیو با تو بودن ستار
موزیک ویدیو با تو بودن

1 سال و 4 ماه پیش
[۱,۶۰۶ views]
دانلود موزیک ویدیو فاتح ستار
موزیک ویدیو فاتح

1 سال و 4 ماه پیش
[۱,۳۱۰ views]
دانلود موزیک ویدیو تکیه گاه ستار
موزیک ویدیو تکیه گاه

1 سال و 4 ماه پیش
[۱۳,۱۸۲ views]
دانلود موزیک ویدیو شام آخر ستار
موزیک ویدیو شام آخر

1 سال و 11 ماه پیش
[۱,۹۵۰ views]
دانلود موزیک ویدیو وارث ستار
موزیک ویدیو وارث

1 سال و 3 ماه پیش
[۲,۶۳۶ views]
دانلود موزیک ویدیو ای کاش ستار
موزیک ویدیو ای کاش

1 سال و 4 ماه پیش
[۱,۸۰۹ views]
دانلود موزیک ویدیو تا تو رو دیدم ستار
موزیک ویدیو تا تو رو دیدم

1 سال و 4 ماه پیش
[۱,۷۱۶ views]
دانلود موزیک ویدیو صدای تو ستار
موزیک ویدیو صدای تو

1 سال و 4 ماه پیش
[۱,۸۷۲ views]
دانلود موزیک ویدیو عمو نوروز ستار
موزیک ویدیو عمو نوروز

1 سال و 4 ماه پیش
[۲,۴۹۶ views]
دانلود موزیک ویدیو تعظیم ستار
موزیک ویدیو تعظیم

1 سال و 4 ماه پیش
[۱,۳۷۲ views]
دانلود موزیک ویدیو عروسک ستار
موزیک ویدیو عروسک

1 سال و 4 ماه پیش
[۲,۷۳۰ views]
دانلود موزیک ویدیو صدای زنگوله ها ستار
موزیک ویدیو صدای زنگوله ها

1 سال و 4 ماه پیش
[۷۱۷ views]
دانلود موزیک ویدیو سفر ستار
موزیک ویدیو سفر

1 سال و 1 ماه پیش
[۱,۲۹۴ views]
دانلود موزیک ویدیو صدای بارون ستار
موزیک ویدیو صدای بارون

1 سال و 4 ماه پیش
[۷,۷۰۶ views]
دانلود موزیک ویدیو مستی ستار
موزیک ویدیو مستی

1 سال و 4 ماه پیش
[۸۴۲ views]
دانلود موزیک ویدیو ایران ایران ستار
موزیک ویدیو ایران ایران

1 سال و 11 ماه پیش
[۱,۴۸۲ views]
دانلود موزیک ویدیو بیگانگی ستار
موزیک ویدیو بیگانگی

پیش
[۲,۹۷۹ views]
دانلود موزیک ویدیو روایت ستار
موزیک ویدیو روایت

پیش
[۲,۷۱۴ views]
دانلود موزیک ویدیو بی نظیر ستار
موزیک ویدیو بی نظیر

1 سال و 4 ماه پیش
[۲,۰۲۸ views]
دانلود موزیک ویدیو مطرب ستار
موزیک ویدیو مطرب

1 سال و 3 ماه پیش
[۱,۴۰۴ views]
دانلود موزیک ویدیو نم نم بارون ستار
موزیک ویدیو نم نم بارون

1 سال و 4 ماه پیش
[۳,۴۶۳ views]
دانلود موزیک ویدیو بت ستار
موزیک ویدیو بت

1 سال و 3 ماه پیش
[۱,۳۲۶ views]
دانلود موزیک ویدیو چادر نماز گل گلی ستار
موزیک ویدیو چادر نماز گل گلی

1 سال و 4 ماه پیش
[۳,۲۴۴ views]
دانلود موزیک ویدیو یک شبه ستار
موزیک ویدیو یک شبه

1 سال و 4 ماه پیش
[۱,۳۸۸ views]
دانلود موزیک ویدیو گل پونه ستار
موزیک ویدیو گل پونه

1 سال و 4 ماه پیش
[۵,۰۲۳ views]
دانلود موزیک ویدیو گلنار ستار
موزیک ویدیو گلنار

1 سال و 4 ماه پیش
[۱,۲۹۴ views]
دانلود موزیک ویدیو همزاد ستار
موزیک ویدیو همزاد

1 سال و 4 ماه پیش
[۱,۰۲۹ views]
دانلود موزیک ویدیو همسفر ستار
موزیک ویدیو همسفر

1 سال و 11 ماه پیش
[۸,۴۳۹ views]
دانلود موزیک ویدیو شهر غم ستار
موزیک ویدیو شهر غم

1 سال و 2 ماه پیش
[۱,۳۸۸ views]
دانلود موزیک ویدیو نفرین ستار
موزیک ویدیو نفرین

1 سال و 11 ماه پیش
[۳,۵۷۲ views]
دانلود موزیک ویدیو چشم بادومی ستار
موزیک ویدیو چشم بادومی

1 سال و 2 ماه پیش
[۱,۰۲۹ views]
دانلود موزیک ویدیو پیله ستار
موزیک ویدیو پیله

1 سال و 4 ماه پیش
[۱,۹۸۱ views]
دانلود موزیک ویدیو عروسی ستار
موزیک ویدیو عروسی

1 سال و 4 ماه پیش
[۶,۷۳۹ views]
دانلود موزیک ویدیو ناز گلک ستار
موزیک ویدیو ناز گلک

1 سال و 11 ماه پیش
[۱,۹۱۸ views]
دانلود موزیک ویدیو قدم رنجه ستار
موزیک ویدیو قدم رنجه

1 سال و 11 ماه پیش
[۲,۷۱۴ views]
دانلود موزیک ویدیو دیگه نکن گریه ستار
موزیک ویدیو دیگه نکن گریه

1 سال و 4 ماه پیش
[۱,۵۲۸ views]
دانلود موزیک ویدیو ای عاشقان ستار
موزیک ویدیو ای عاشقان

1 سال و 4 ماه پیش
[۱,۶۰۶ views]
دانلود موزیک ویدیو جدایی ستار
موزیک ویدیو جدایی

1 سال و 3 ماه پیش
[۹۰۴ views]
دانلود موزیک ویدیو از عشق مردن ستار
موزیک ویدیو از عشق مردن

1 سال و 4 ماه پیش
[۱,۳۸۸ views]
دانلود موزیک ویدیو حیدر خان ستار
موزیک ویدیو حیدر خان

1 سال و 2 ماه پیش
[۱,۴۸۲ views]
دانلود موزیک ویدیو بانی ستار
موزیک ویدیو بانی

1 سال و 0 ماه پیش
[۱,۸۲۵ views]
دانلود موزیک ویدیو یا مولا ستار
موزیک ویدیو یا مولا

2 ماه پیش
[۱,۸۸۷ views]
دانلود موزیک ویدیو زندان ستار
موزیک ویدیو زندان

1 سال و 3 ماه پیش
[۱,۲۶۳ views]
دانلود موزیک ویدیو مسلمانان ستار
موزیک ویدیو مسلمانان

1 سال و 11 ماه پیش
[۱,۰۶۰ views]
دانلود موزیک ویدیو شب ستار
موزیک ویدیو شب

1 سال و 4 ماه پیش
[۱,۶۵۳ views]
دانلود موزیک ویدیو ای دل ای دل ستار
موزیک ویدیو ای دل ای دل

1 سال و 3 ماه پیش
[۱,۱۵۴ views]
دانلود موزیک ویدیو کمتر گله کن ستار
موزیک ویدیو کمتر گله کن

2 سال و 7 ماه پیش
[۲,۵۵۸ views]
دانلود موزیک ویدیو کاشکی شاه بودم ستار
موزیک ویدیو کاشکی شاه بودم

1 سال و 4 ماه پیش
[۵,۹۷۴ views]
دانلود موزیک ویدیو گریه ستار
موزیک ویدیو گریه

1 سال و 4 ماه پیش
[۱,۲۹۴ views]
دانلود موزیک ویدیو گلایه ستار
موزیک ویدیو گلایه

1 سال و 4 ماه پیش
[۱,۹۶۵ views]
دانلود موزیک ویدیو یاور ستار
موزیک ویدیو یاور

1 سال و 4 ماه پیش
[۷۱۷ views]
دانلود موزیک ویدیو عاشق خجالتی ستار
موزیک ویدیو عاشق خجالتی

1 سال و 4 ماه پیش
[۲,۱۲۱ views]
دانلود موزیک ویدیو رمز ستار
موزیک ویدیو رمز

1 سال و 4 ماه پیش
[۶۳۹ views]
دانلود موزیک ویدیو پنجره ستار
موزیک ویدیو پنجره

1 سال و 4 ماه پیش
[۱,۲۷۹ views]
دانلود موزیک ویدیو قاصد عشق ستار
موزیک ویدیو قاصد عشق

1 سال و 4 ماه پیش
[۱,۸۷۲ views]
دانلود موزیک ویدیو آمدی ستار
موزیک ویدیو آمدی

1 سال و 4 ماه پیش
[۱,۶۰۶ views]
اسم های مشابه دیگر برای ستار :

ستار
ستّار
حسن ستار ( ستّار ) ( ستار ) در 1329 در تهران متولد شد.
Satar


This page was generated in 0.15 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393