دانلود آهنگ های جدید ستار

تسکین ۲ تسکین
{۱۶۶,۵۶۱ پخش}
غریب ۵ غریب
{۱۸,۴۸۶ پخش}
ای ایران ۶ ای ایران
{۸,۹۳۸ پخش}
در سوگ شاهزاده ۷ در سوگ شاهزاده
{۱۵,۴۹۰ پخش}
پروانگی ۹ پروانگی
{۲۸۱,۰۸۰ پخش}
Dare To Live (با Carolina) ۱۱ Dare To Live (با Carolina)
{۱۵,۷۴۰ پخش}
الهه ی ناز ۱۲ الهه ی ناز
{۷۹,۶۶۹ پخش}
نسل بی ستاره ۱۳ نسل بی ستاره
{۵۵,۱۶۱ پخش}
گُمشده ۱۷ گُمشده
{۱۴۵,۴۵۴ پخش}
برای با تو بودن ۱۸ برای با تو بودن
{۵۳۵,۲۶۷ پخش}
خاطره ۱۹ خاطره
{۵۱۰,۹۴۶ پخش}
دلم گرفته هموطن ۲۱ دلم گرفته هموطن
{۴,۳۹۹ پخش}
خواب نما (نایاب) ۲۲ خواب نما (نایاب)
{۱۰,۰۳۰ پخش}
بود و نبود (نایاب) ۲۳ بود و نبود (نایاب)
{۱۶,۸۰۱ پخش}
افسانه هستی ۲۴ افسانه هستی
{۷,۸۷۸ پخش}
زمین لرزه ۲۵ زمین لرزه
{۲,۰۵۹ پخش}
در آن نفس که بمیرم ۲۶ در آن نفس که بمیرم
{۸,۲۸۳ پخش}
غم نامه ۲۹ غم نامه
{۳۱,۲۳۱ پخش}
نگاه تو ۳۰ نگاه تو
{۸۲,۲۴۳ پخش}
نسل گمشده ۳۱ نسل گمشده
{۱۰,۷۴۸ پخش}
گمشده ۳۲ گمشده
{۳,۵۴۱ پخش}
زندگی (زنده) ۳۳ زندگی (زنده)
{۷,۷۲۲ پخش}
زندگی ۳۴ زندگی
{۵,۵۵۳ پخش}
شمع نیمه جون ۳۵ شمع نیمه جون
{۶,۳۱۸ پخش}
عروسک (نسخه دوم) ۳۷ عروسک (نسخه دوم)
{۲۶,۶۷۶ پخش}
چشمهای تو (کمیاب) ۳۹ چشمهای تو (کمیاب)
{۲۸,۹۳۸ پخش}
هموطن ۴۰ هموطن
{۱,۸۰۹ پخش}
عشق من شیرین بگو ۴۱ عشق من شیرین بگو
{۱۵,۸۴۹ پخش}
سیمین بری ( با ارسین ) ۴۲ سیمین بری ( با ارسین )
{۱۰۸,۹۰۳ پخش}
حراص ۴۳ حراص
{۱۷,۶۲۸ پخش}
ای دل ۴۴ ای دل
{۵۱,۹۶۳ پخش}
خدایا من غریبم ۴۶ خدایا من غریبم
{۳۷,۶۷۴ پخش}
چشمهای تو ۴۷ چشمهای تو
{۳۵,۸۰۲ پخش}
عجب صبری خدا دارد ۴۸ عجب صبری خدا دارد
{۱۵۸,۱۹۹ پخش}
همسرم ۵۰ همسرم
{۱۲۵,۹۷۰ پخش}
همسفر ۵۱ همسفر
{۲۱۰,۷۰۹ پخش}
شهبانو ۵۲ شهبانو
{۱۵۵,۰۱۷ پخش}
اسم های مشابه دیگر برای ستار :

ستار
ستّار
حسن ستار ( ستّار ) ( ستار ) در 1329 در تهران متولد شد.
Satar


This page was generated in 0.11 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393