تک آهنگ های شهره صولتی

۱. تو که نیستی {۱۲,۷۴۵ پخش}

۲. دوست دارم {۵۳۶,۷۰۲ پخش}

۳. برگرد {۱,۳۸۴,۵۱۵ پخش}

۴. کلید {۲۰۰,۴۹۱ پخش}

۵. اصرار {۹۱۳,۲۷۰ پخش}

۶. پشیمونم {۳۷۵,۷۴۱ پخش}

۷. بیا تا برقصیم {۲۱۷,۴۳۲ پخش}

۸. دل من گریه می خواد {۲۹,۲۹۶ پخش}

۹. بوس بوس {۳۳,۳۶۸ پخش}

۱۰. هلو هلو (با شهرام صولتی) {۵۰,۵۷۵ پخش}

۱۱. نور و سایه (با امیر آرام) {۱۴,۰۰۸ پخش}

۱۲. دریایی (با شهرام صولتی و حمید شب خیز) {۱۷,۴۰۹ پخش}

۱۳. خدانگهدار {۱۶,۷۷۰ پخش}

۱۴. تو رو دوست دارم {۲۰,۸۸۸ پخش}

۱۵. تک (همزاد با فریدون فرخ زاد) {۱۴,۷۵۷ پخش}

۱۶. اشک من {۴۴,۹۱۲ پخش}

۱۷. انقدر دوست دارم {۴۱۷,۵۱۸ پخش}

۱۸. ریمیکس طلوع {۱۶۱,۷۴۰ پخش}

۱۹. فرشته ها {۱۱۲,۷۷۲ پخش}

۲۰. siroom em kez {۴,۲۵۸ پخش}

۲۱. شب شکار {۱۰۳,۶۴۶ پخش}

۲۲. آفتاب و مهتاب {۱۲,۲۳۰ پخش}

۲۳. حامی {۵,۵۲۲ پخش}

۲۴. عید اومده {۱۵۱,۵۶۹ پخش}

۲۵. تعبیر {۵,۸۳۴ پخش}

۲۶. ای رفته برگرد {۳۰,۵۲۹ پخش}

۲۷. شبگرد {۷,۱۱۳ پخش}

۲۸. بیا و باورم کن {۱۹,۰۱۶ پخش}

۲۹. خودتی {۶۸,۹۹۸ پخش}

۳۰. انتظار {۱۲۳,۷۵۴ پخش}

۳۱. دوست دارم با تو بمونم {۲۶,۲۰۸ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای شهره صولتی :

شهره
شهره وشهرام
شهره صولتی.
Shohreh Solati


This page was generated in 0.06 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393