تک آهنگ های دریا دادور

۱. یار عیسوی مذهب {۶۲,۴۴۶ پخش}

۲. وطنم {۱۱۳,۸۴۸ پخش}

۳. سلطان قلبها (چند زبان ) {۱۰۵,۱۷۵ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای دریا دادور :

دریا داور
دریا دادور.
Darya Dadvar


This page was generated in 0.06 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393