تک آهنگ های دریا دادور

۱. یار عیسوی مذهب {۶۲,۱۵۰ پخش}

۲. وطنم {۱۱۳,۲۴۰ پخش}

۳. سلطان قلبها (چند زبان ) {۱۰۴,۸۹۴ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای دریا دادور :

دریا داور
دریا دادور.
Darya Dadvar


This page was generated in 0.09 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393