تک آهنگ های دریا دادور

۱. یار عیسوی مذهب {۶۲,۷۴۳ پخش}

۲. وطنم {۱۱۴,۴۲۶ پخش}

۳. سلطان قلبها (چند زبان ) {۱۰۵,۶۵۸ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای دریا دادور :

دریا داور
دریا دادور.
Darya Dadvar


This page was generated in 0.17 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393