تک آهنگ های دریا دادور

۱. یار عیسوی مذهب { خواننده } {۵۸,۳۷۵ پخش}

۲. وطنم { خواننده } {۱۰۱,۶۹۶ پخش}

۳. سلطان قلبها (چند زبان ) { خواننده } {۹۸,۵۶۰ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای دریا دادور :

دریا داور
دریا دادور.
Darya Dadvar


This page was generated in 0.13 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393