تک آهنگ های محمدرضا شجریان

۱. حال که تنها شده ام می روی {۳۳,۱۵۰ پخش}

۲. DSM Mash Up (با مارکوس تاپفر) {۱۷,۵۱۸ پخش}

۳. از عشق {۱۰۸,۶۸۵ پخش}

۴. موج خون (با پریسا) {۸۱,۴۱۶ پخش}

۵. بزم خصوصی،استاد شجریان،شاپور پیرنیاکان {۲۹,۱۲۵ پخش}

۶. بزم خصوصی ،جشن تولد استاد سال 58 {۳۳,۹۷۶ پخش}

۷. ربنا {۶۹۴,۲۰۰ پخش}

۸. شراب ناسازگار {۲۷,۵۸۰ پخش}

۹. چشم سیه {۱۵,۰۳۸ پخش}

۱۰. موج {۱۱,۵۹۰ پخش}

۱۱. ازهر عشقی رسته ام {۱۲,۷۶۰ پخش}

۱۲. اشک پدر {۶۲,۵۲۴ پخش}

۱۳. سوگند {۴۳,۳۹۹ پخش}

۱۴. تصنیف نگارینا {۳۱,۹۳۳ پخش}

۱۵. زنکه {۴۹,۸۵۷ پخش}

۱۶. به کنارم تو بمان {۷۵,۵۹۷ پخش}

۱۷. زبان آتش {۹۱,۶۹۶ پخش}

۱۸. ای شادی آزادی {۲۴,۴۱۴ پخش}

۱۹. سایه لرزان {۴۲,۶۸۱ پخش}

۲۰. تصنیف ما را همه شب {۳۷,۳۱۵ پخش}

۲۱. میهن ای میهن {۲۶,۸۷۸ پخش}

۲۲. میهن ، ای میهن {۸۲,۹۴۵ پخش}

۲۳. رندان مست {۲۰۷,۲۶۱ پخش}

۲۴. اسیران بلا (آذرستون) {۹۲,۴۶۱ پخش}

۲۵. نامه ای برای تو {۱۱۸,۴۵۰ پخش}

۲۶. مثنوی افشار {۵۴,۲۸۸ پخش}

۲۷. شجریان - مرغ حق {۱۲۱,۴۳۰ پخش}

۲۸. مگه نه؟ {۱۰۸,۲۰۱ پخش}

۲۹. ژاله خون شد {۱۵۹,۹۱۵ پخش}

۳۰. عشق پیری {۲۶۴,۴۰۴ پخش}

۳۱. رزم مشترک {۳۲۵,۸۰۶ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای محمدرضا شجریان :

محمد رضا محمّدرضا
محمد رضا شجریان
شچریان
aشجریان
محمد شجریان
استاد شجریان
محمدرضا شجریان ( محمّدرضا شجریان ) در 1 مهر 1319 در مشهد متولد شد.
Mohammad Reza Shajarian


This page was generated in 0.20 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393