تک آهنگ های محمدرضا شجریان

۱. حال که تنها شده ام می روی { خواننده } {۲۶,۴۷۳ پخش}

۲. DSM Mash Up (با مارکوس تاپفر) { خواننده } {۱۶,۲۸۶ پخش}

۳. از عشق { خواننده } {۱۰۶,۷۸۲ پخش}

۴. موج خون (با پریسا) { خواننده } {۷۷,۰۴۸ پخش}

۵. بزم خصوصی،استاد شجریان،شاپور پیرنیاکان { خواننده } {۲۸,۳۱۴ پخش}

۶. بزم خصوصی ،جشن تولد استاد سال 58 { خواننده } {۳۳,۳۲۱ پخش}

۷. ربنا { خواننده } {۶۸۳,۶۸۵ پخش}

۸. شراب ناسازگار { خواننده } {۲۶,۵۳۵ پخش}

۹. چشم سیه { خواننده } {۱۴,۵۵۴ پخش}

۱۰. موج { خواننده } {۱۱,۳۴۱ پخش}

۱۱. ازهر عشقی رسته ام { خواننده } {۱۲,۴۴۸ پخش}

۱۲. اشک پدر { خواننده } {۶۱,۸۳۸ پخش}

۱۳. سوگند { خواننده } {۴۲,۷۷۵ پخش}

۱۴. تصنیف نگارینا { خواننده } {۳۱,۵۹۰ پخش}

۱۵. زنکه { خواننده } {۴۹,۳۷۴ پخش}

۱۶. به کنارم تو بمان { خواننده } {۷۴,۷۷۰ پخش}

۱۷. زبان آتش { خواننده } {۸۸,۳۸۹ پخش}

۱۸. ای شادی آزادی { خواننده } {۲۳,۷۷۴ پخش}

۱۹. سایه لرزان { خواننده } {۴۲,۰۵۷ پخش}

۲۰. تصنیف ما را همه شب { خواننده } {۳۶,۵۰۴ پخش}

۲۱. میهن ای میهن { خواننده } {۲۶,۳۷۹ پخش}

۲۲. میهن ، ای میهن { خواننده } {۸۲,۴۶۱ پخش}

۲۳. رندان مست { خواننده } {۱۲۸,۹۹۶ پخش}

۲۴. اسیران بلا (آذرستون) { خواننده } {۹۱,۷۹۰ پخش}

۲۵. نامه ای برای تو { خواننده } {۱۱۷,۲۹۶ پخش}

۲۶. مثنوی افشار { خواننده } {۵۳,۸۰۴ پخش}

۲۷. شجریان - مرغ حق { خواننده } {۱۲۰,۵۵۶ پخش}

۲۸. مگه نه؟ { خواننده } {۱۰۷,۲۹۶ پخش}

۲۹. ژاله خون شد { خواننده } {۱۵۹,۲۴۴ پخش}

۳۰. عشق پیری { خواننده } {۲۵۵,۴۹۶ پخش}

۳۱. رزم مشترک { خواننده } {۳۱۹,۸۱۵ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای محمدرضا شجریان :

محمد رضا محمّدرضا
محمد رضا شجریان
شچریان
aشجریان
محمد شجریان
استاد شجریان
محمدرضا شجریان ( محمّدرضا شجریان ) در 1 مهر 1319 در مشهد متولد شد.
Mohammad Reza Shajarian


This page was generated in 0.08 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393