تک آهنگ های محمدرضا شجریان

۱. حال که تنها شده ام می روی {۳۲,۳۰۷ پخش}

۲. DSM Mash Up (با مارکوس تاپفر) {۱۷,۴۵۶ پخش}

۳. از عشق {۱۰۸,۳۱۰ پخش}

۴. موج خون (با پریسا) {۸۰,۸۲۳ پخش}

۵. بزم خصوصی،استاد شجریان،شاپور پیرنیاکان {۲۹,۰۴۷ پخش}

۶. بزم خصوصی ،جشن تولد استاد سال 58 {۳۳,۹۴۵ پخش}

۷. ربنا {۶۹۲,۵۶۲ پخش}

۸. شراب ناسازگار {۲۷,۴۴۰ پخش}

۹. چشم سیه {۱۴,۹۲۹ پخش}

۱۰. موج {۱۱,۵۴۴ پخش}

۱۱. ازهر عشقی رسته ام {۱۲,۶۸۲ پخش}

۱۲. اشک پدر {۶۲,۳۵۳ پخش}

۱۳. سوگند {۴۳,۲۴۳ پخش}

۱۴. تصنیف نگارینا {۳۱,۸۸۶ پخش}

۱۵. زنکه {۴۹,۷۰۱ پخش}

۱۶. به کنارم تو بمان {۷۵,۴۵۷ پخش}

۱۷. زبان آتش {۹۰,۸۲۳ پخش}

۱۸. ای شادی آزادی {۲۴,۲۸۹ پخش}

۱۹. سایه لرزان {۴۲,۶۳۴ پخش}

۲۰. تصنیف ما را همه شب {۳۷,۲۳۷ پخش}

۲۱. میهن ای میهن {۲۶,۷۸۵ پخش}

۲۲. میهن ، ای میهن {۸۲,۸۳۶ پخش}

۲۳. رندان مست {۲۰۱,۹۴۲ پخش}

۲۴. اسیران بلا (آذرستون) {۹۲,۳۹۸ پخش}

۲۵. نامه ای برای تو {۱۱۸,۳۱۰ پخش}

۲۶. مثنوی افشار {۵۴,۲۱۰ پخش}

۲۷. شجریان - مرغ حق {۱۲۱,۲۷۴ پخش}

۲۸. مگه نه؟ {۱۰۸,۱۰۸ پخش}

۲۹. ژاله خون شد {۱۵۹,۸۲۲ پخش}

۳۰. عشق پیری {۲۶۳,۴۸۴ پخش}

۳۱. رزم مشترک {۳۲۴,۸۲۳ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای محمدرضا شجریان :

محمد رضا محمّدرضا
محمد رضا شجریان
شچریان
aشجریان
محمد شجریان
استاد شجریان
محمدرضا شجریان ( محمّدرضا شجریان ) در 1 مهر 1319 در مشهد متولد شد.
Mohammad Reza Shajarian


This page was generated in 0.20 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393