تک آهنگ های علی تجویدی

۱. تو بودی ( آلبوم یک نگه کرد وگذشت از علیرضا فریدون پور ) { آهنگ } {۱۱,۱۶۹ پخش}

۲. پشیمانم ( از حمیرا) { آهنگ } {۲۴۰,۰۰۶ پخش}

۳. صبرم عطا کن ( از حمیرا) { آهنگ } {۲۱۸,۷۴۳ پخش}

۴. خاک راه ( مرا عاشقی شیدا ) ( آلبوم منتخب گلهای رنگارنگ از بنان ) { آهنگ } {۱۲,۰۱۲ پخش}

۵. رفتم که رفتم ( آلبوم به دنبال دل از علیرضا افتخاری ) { آهنگ } {۴۶,۲۳۸ پخش}

۶. نگرانم ( آلبوم به دنبال دل از علیرضا افتخاری ) { آهنگ } {۱۶,۹۵۷ پخش}

۷. خاطره یک شب ( آلبوم به دنبال دل از علیرضا افتخاری ) { آهنگ } {۸,۸۹۲ پخش}

۸. به دنبال دل ( آلبوم به دنبال دل از علیرضا افتخاری ) { آهنگ } {۱۷,۵۶۵ پخش}

۹. ثمره گل ها ( آلبوم به دنبال دل از علیرضا افتخاری ) { آهنگ } {۵,۸۸۱ پخش}

۱۰. زمانه ی ما ( آلبوم به دنبال دل از علیرضا افتخاری ) { آهنگ } {۷,۴۴۱ پخش}

۱۱. دیدی که رسوا شد دلم ( آلبوم به دنبال دل از علیرضا افتخاری ) { آهنگ } {۵۹,۳۵۸ پخش}

۱۲. می گذرم ( آلبوم منتخب 2 از دلکش ) { آهنگ } {۲,۴۴۹ پخش}

۱۳. کو یاری تا به دیارم برساند ( پیغام من ) ( آلبوم منتخب 2 از دلکش ) { آهنگ } {۲,۹۴۸ پخش}

۱۴. بر تربت حافظ ( آلبوم منتخب 2 از دلکش ) { آهنگ، شعر } {۱,۶۶۹ پخش}

۱۵. بگو که هستی بگو ( آلبوم منتخب 2 از دلکش ) { آهنگ } {۲,۶۵۲ پخش}

۱۶. بازگشته ( آلبوم منتخب 2 از دلکش ) { آهنگ } {۷۰,۷۳۰ پخش}

۱۷. قسمت من ( قسمت دوم ) ( آلبوم منتخب 2 از دلکش ) { آهنگ } {۳,۶۱۹ پخش}

۱۸. پشیمان شدم ( آلبوم منتخب 1 از دلکش ) { آهنگ } {۳۴,۶۹۴ پخش}

۱۹. کودکی ( آلبوم منتخب 1 از دلکش ) { آهنگ } {۳,۶۳۴ پخش}

۲۰. سفرکرده ( آلبوم دلکش 16 از دلکش ) { آهنگ } {۴۷,۵۶۴ پخش}

۲۱. سنگ خارا ( آلبوم سنگ خارا از مرضیه ) { آهنگ } {۵۱۵,۶۷۳ پخش}

۲۲. با تو هستم هر کجا هستم ( آلبوم نامه از هایده ) { آهنگ } {۱۲۸,۴۹۷ پخش}

۲۳. آتش کاروان ( آلبوم کودکی از دلکش ) { آهنگ } {۱۴,۲۵۸ پخش}

۲۴. مشق شب ( آلبوم یاس سفید از کمال الدین عبدی ) Upload MP3 { تنظیم }

۲۵. فریاد ( آلبوم یاس سفید از کمال الدین عبدی ) Upload MP3 { تنظیم }

۲۶. رنگ عمگین ( آلبوم یاس سفید از کمال الدین عبدی ) Upload MP3 { تنظیم }

۲۷. زنجیر جادو ( آلبوم یاس سفید از کمال الدین عبدی ) { تنظیم }

۲۸. مست ( آلبوم بگو آبادی کجاست از احمد آزاد ) { آهنگ } {۷۰,۰۲۸ پخش}

۲۹. باغبان خسته ( آلبوم مست عشق از گلپا ) { تنظیم } {۳۱,۴۸۰ پخش}

۳۰. آزاده ( آلبوم بلبلی که خاموش شد از هایده ) { آهنگ، تنظیم } {۳۶,۱۲۹ پخش}

۳۱. آزاده ( آلبوم آزاده از هایده ) { آهنگ } {۱۱۲,۳۸۲ پخش}

۳۲. رسوای زمانه ( آلبوم آوا از شکیلا ) { آهنگ } {۱۰۵,۶۴۳ پخش}

۳۳. دیدی که رسوا شد دلم ( آلبوم به یاد بزرگان از جهان ) { آهنگ } {۱۲۱,۹۴۵ پخش}

۳۴. رفتم که رفتم ( آلبوم به یاد بزرگان از جهان ) { آهنگ } {۲۳۵,۵۴۴ پخش}

۳۵. دیدی که رسوا شد دلم ( آلبوم دیدی که رسوا شد دلم ( رسوا ) از مرضیه ) { آهنگ } {۶۸۰,۸۶۲ پخش}

۳۶. یادگار کودکی ( آلبوم یاد استاد از علیرضا افتخاری ) { آهنگ } {۱۸۸,۰۱۱ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای علی تجویدی :

علی تجویدی در 1298 در خیابان ری تهران متولد شد و در 24 اسفند 1384 درگذشت..
Ali Tajvidi


This page was generated in 0.14 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393