آلبوم های علی تجویدی

اسم های مشابه دیگر برای علی تجویدی :

علی تجویدی در 1298 در خیابان ری تهران متولد شد و در 24 اسفند 1384 درگذشت..
Ali Tajvidi


This page was generated in 0.16 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393