تک آهنگ های علی تجویدی

۱. پشیمانم ( از حمیرا) {۲۲۸,۷۲۷ پخش}

۲. صبرم عطا کن ( از حمیرا) {۲۱۱,۰۸۳ پخش}

۳. یادگار کودکی ( از آلبوم یاد استاد از علیرضا افتخاری) {۱۸۳,۳۹۳ پخش}

۴. دیدی که رسوا شد دلم ( از آلبوم دیدی که رسوا شد دلم ( رسوا ) از مرضیه) {۶۲۵,۷۴۷ پخش}

۵. دیدی که رسوا شد دلم ( از آلبوم به یاد بزرگان از جهان) {۱۱۹,۸۲۳ پخش}

۶. رفتم که رفتم ( از آلبوم به یاد بزرگان از جهان) {۲۲۹,۵۶۹ پخش}

۷. رسوای زمانه ( از آلبوم آوا از شکیلا) {۱۰۲,۵۸۵ پخش}

۸. آزاده ( از آلبوم آزاده از هایده) {۱۱۰,۱۵۱ پخش}

۹. آزاده ( از آلبوم بلبلی که خاموش شد از هایده) {۳۴,۱۱۷ پخش}

۱۰. باغبان خسته ( از آلبوم مست عشق از گلپا) {۳۰,۳۱۰ پخش}

۱۱. مست ( از آلبوم بگو آبادی کجاست از احمد آزاد) {۶۷,۶۵۷ پخش}

۱۲. مشق شب ( از آلبوم یاس سفید از کمال الدین عبدی ) Upload MP3

۱۳. فریاد ( از آلبوم یاس سفید از کمال الدین عبدی ) Upload MP3

۱۴. رنگ عمگین ( از آلبوم یاس سفید از کمال الدین عبدی ) Upload MP3

۱۵. زنجیر جادو ( از آلبوم یاس سفید از کمال الدین عبدی ) Upload MP3

۱۶. آتش کاروان ( از آلبوم کودکی از دلکش) {۱۳,۶۹۶ پخش}

۱۷. با تو هستم هر کجا هستم ( از آلبوم نامه از هایده) {۱۲۵,۳۹۲ پخش}

۱۸. سنگ خارا ( از آلبوم سنگ خارا از مرضیه) {۴۸۶,۴۷۰ پخش}

۱۹. سفرکرده ( از آلبوم دلکش 16 از دلکش) {۴۶,۹۷۱ پخش}

۲۰. پشیمان شدم ( از آلبوم منتخب 1 از دلکش) {۳۲,۶۹۷ پخش}

۲۱. کودکی ( از آلبوم منتخب 1 از دلکش) {۲,۸۷۰ پخش}

۲۲. می گذرم ( از آلبوم منتخب 2 از دلکش) {۱,۸۵۶ پخش}

۲۳. کو یاری تا به دیارم برساند ( پیغام من ) ( از آلبوم منتخب 2 از دلکش) {۱,۷۴۷ پخش}

۲۴. بر تربت حافظ ( از آلبوم منتخب 2 از دلکش) {۱,۲۶۳ پخش}

۲۵. بگو که هستی بگو ( از آلبوم منتخب 2 از دلکش) {۲,۰۲۸ پخش}

۲۶. بازگشته ( از آلبوم منتخب 2 از دلکش) {۶۸,۳۹۰ پخش}

۲۷. قسمت من ( قسمت دوم ) ( از آلبوم منتخب 2 از دلکش) {۲,۹۱۷ پخش}

۲۸. رفتم که رفتم ( از آلبوم به دنبال دل از علیرضا افتخاری) {۴۵,۴۵۸ پخش}

۲۹. نگرانم ( از آلبوم به دنبال دل از علیرضا افتخاری) {۱۶,۳۶۴ پخش}

۳۰. خاطره یک شب ( از آلبوم به دنبال دل از علیرضا افتخاری) {۸,۵۳۳ پخش}

۳۱. به دنبال دل ( از آلبوم به دنبال دل از علیرضا افتخاری) {۱۷,۱۹۱ پخش}

۳۲. ثمره گل ها ( از آلبوم به دنبال دل از علیرضا افتخاری) {۵,۴۶۰ پخش}

۳۳. زمانه ی ما ( از آلبوم به دنبال دل از علیرضا افتخاری) {۷,۰۲۰ پخش}

۳۴. دیدی که رسوا شد دلم ( از آلبوم به دنبال دل از علیرضا افتخاری) {۵۸,۲۰۳ پخش}

۳۵. خاک راه ( مرا عاشقی شیدا ) ( از آلبوم منتخب گلهای رنگارنگ از بنان) {۱۰,۳۴۲ پخش}

۳۶. تو بودی ( از آلبوم یک نگه کرد وگذشت از علیرضا فریدون پور) {۱۰,۵۷۶ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای علی تجویدی :

علی تجویدی در 1298 در خیابان ری تهران متولد شد و در 24 اسفند 1384 درگذشت..
Ali Tajvidi


This page was generated in 0.14 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393