دانلود آهنگ های جدید علی تجویدی

پشیمانم ۲ پشیمانم
( از حمیرا) { آهنگ } {۲۴۳,۲۹۷ پخش}
صبرم عطا کن ۳ صبرم عطا کن
( از حمیرا) { آهنگ } {۲۲۱,۹۸۸ پخش}
می گذرم ۱۲ می گذرم
( آلبوم منتخب 2 از دلکش ) { آهنگ } {۲,۶۰۵ پخش}
بر تربت حافظ ۱۴ بر تربت حافظ
( آلبوم منتخب 2 از دلکش ) { آهنگ، شعر } {۱,۷۹۴ پخش}
بگو که هستی بگو ۱۵ بگو که هستی بگو
( آلبوم منتخب 2 از دلکش ) { آهنگ } {۲,۷۷۶ پخش}
بازگشته ۱۶ بازگشته
( آلبوم منتخب 2 از دلکش ) { آهنگ } {۷۱,۶۳۵ پخش}
قسمت من ( قسمت دوم ) ۱۷ قسمت من ( قسمت دوم )
( آلبوم منتخب 2 از دلکش ) { آهنگ } {۳,۸۸۴ پخش}
پشیمان شدم ۱۸ پشیمان شدم
( آلبوم منتخب 1 از دلکش ) { آهنگ } {۳۴,۹۹۰ پخش}
کودکی ۱۹ کودکی
( آلبوم منتخب 1 از دلکش ) { آهنگ } {۳,۷۷۵ پخش}
سفرکرده ۲۰ سفرکرده
( آلبوم دلکش 16 از دلکش ) { آهنگ } {۴۷,۷۶۷ پخش}
سنگ خارا ۲۱ سنگ خارا
( آلبوم سنگ خارا از مرضیه ) { آهنگ } {۵۲۷,۴۲۰ پخش}
با تو هستم هر کجا هستم ۲۲ با تو هستم هر کجا هستم
( آلبوم نامه از هایده ) { آهنگ } {۱۲۹,۵۵۸ پخش}
آتش کاروان ۲۳ آتش کاروان
( آلبوم کودکی از دلکش ) { آهنگ } {۱۴,۴۴۵ پخش}
مست ۲۸ مست
( آلبوم بگو آبادی کجاست از احمد آزاد ) { آهنگ } {۷۰,۹۸۰ پخش}
باغبان خسته ۲۹ باغبان خسته
( آلبوم مست عشق از گلپا ) { تنظیم } {۳۱,۷۱۴ پخش}
آزاده ۳۰ آزاده
( آلبوم بلبلی که خاموش شد از هایده ) { آهنگ، تنظیم } {۳۶,۳۴۸ پخش}
آزاده ۳۱
( آلبوم آزاده از هایده ) { آهنگ } {۱۱۳,۴۷۴ پخش}
رسوای زمانه ۳۲
( آلبوم آوا از شکیلا ) { آهنگ } {۱۰۶,۷۳۵ پخش}
رفتم که رفتم ۳۴ رفتم که رفتم
( آلبوم به یاد بزرگان از جهان ) { آهنگ } {۲۳۷,۰۸۸ پخش}
اسم های مشابه دیگر برای علی تجویدی :

علی تجویدی در 1298 در خیابان ری تهران متولد شد و در 24 اسفند 1384 درگذشت..
Ali Tajvidi


This page was generated in 0.17 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393