تک آهنگ های علی تجویدی

۱. تو بودی ( آلبوم یک نگه کرد وگذشت از علیرضا فریدون پور ) { آهنگ } {۱۱,۱۶۹ پخش}

۲. پشیمانم ( از حمیرا) { آهنگ } {۲۳۹,۱۳۲ پخش}

۳. صبرم عطا کن ( از حمیرا) { آهنگ } {۲۱۸,۰۷۲ پخش}

۴. خاک راه ( مرا عاشقی شیدا ) ( آلبوم منتخب گلهای رنگارنگ از بنان ) { آهنگ } {۱۱,۸۵۶ پخش}

۵. رفتم که رفتم ( آلبوم به دنبال دل از علیرضا افتخاری ) { آهنگ } {۴۵,۹۵۷ پخش}

۶. نگرانم ( آلبوم به دنبال دل از علیرضا افتخاری ) { آهنگ } {۱۶,۸۳۲ پخش}

۷. خاطره یک شب ( آلبوم به دنبال دل از علیرضا افتخاری ) { آهنگ } {۸,۸۶۰ پخش}

۸. به دنبال دل ( آلبوم به دنبال دل از علیرضا افتخاری ) { آهنگ } {۱۷,۵۱۸ پخش}

۹. ثمره گل ها ( آلبوم به دنبال دل از علیرضا افتخاری ) { آهنگ } {۵,۸۳۴ پخش}

۱۰. زمانه ی ما ( آلبوم به دنبال دل از علیرضا افتخاری ) { آهنگ } {۷,۳۹۴ پخش}

۱۱. دیدی که رسوا شد دلم ( آلبوم به دنبال دل از علیرضا افتخاری ) { آهنگ } {۵۹,۰۷۷ پخش}

۱۲. می گذرم ( آلبوم منتخب 2 از دلکش ) { آهنگ } {۲,۳۷۱ پخش}

۱۳. کو یاری تا به دیارم برساند ( پیغام من ) ( آلبوم منتخب 2 از دلکش ) { آهنگ } {۲,۷۶۱ پخش}

۱۴. بر تربت حافظ ( آلبوم منتخب 2 از دلکش ) { آهنگ، شعر } {۱,۶۵۳ پخش}

۱۵. بگو که هستی بگو ( آلبوم منتخب 2 از دلکش ) { آهنگ } {۲,۵۱۱ پخش}

۱۶. بازگشته ( آلبوم منتخب 2 از دلکش ) { آهنگ } {۷۰,۵۱۲ پخش}

۱۷. قسمت من ( قسمت دوم ) ( آلبوم منتخب 2 از دلکش ) { آهنگ } {۳,۵۷۲ پخش}

۱۸. پشیمان شدم ( آلبوم منتخب 1 از دلکش ) { آهنگ } {۳۴,۴۱۳ پخش}

۱۹. کودکی ( آلبوم منتخب 1 از دلکش ) { آهنگ } {۳,۵۷۲ پخش}

۲۰. سفرکرده ( آلبوم دلکش 16 از دلکش ) { آهنگ } {۴۷,۴۰۸ پخش}

۲۱. سنگ خارا ( آلبوم سنگ خارا از مرضیه ) { آهنگ } {۵۱۲,۲۲۶ پخش}

۲۲. با تو هستم هر کجا هستم ( آلبوم نامه از هایده ) { آهنگ } {۱۲۸,۰۲۹ پخش}

۲۳. آتش کاروان ( آلبوم کودکی از دلکش ) { آهنگ } {۱۴,۱۸۰ پخش}

۲۴. مشق شب ( آلبوم یاس سفید از کمال الدین عبدی ) Upload MP3 { تنظیم }

۲۵. فریاد ( آلبوم یاس سفید از کمال الدین عبدی ) Upload MP3 { تنظیم }

۲۶. رنگ عمگین ( آلبوم یاس سفید از کمال الدین عبدی ) Upload MP3 { تنظیم }

۲۷. زنجیر جادو ( آلبوم یاس سفید از کمال الدین عبدی ) { تنظیم }

۲۸. مست ( آلبوم بگو آبادی کجاست از احمد آزاد ) { آهنگ } {۶۹,۷۹۴ پخش}

۲۹. باغبان خسته ( آلبوم مست عشق از گلپا ) { تنظیم } {۳۱,۴۰۲ پخش}

۳۰. آزاده ( آلبوم بلبلی که خاموش شد از هایده ) { آهنگ، تنظیم } {۳۵,۹۵۸ پخش}

۳۱. آزاده ( آلبوم آزاده از هایده ) { آهنگ } {۱۱۲,۳۲۰ پخش}

۳۲. رسوای زمانه ( آلبوم آوا از شکیلا ) { آهنگ } {۱۰۵,۴۰۹ پخش}

۳۳. دیدی که رسوا شد دلم ( آلبوم به یاد بزرگان از جهان ) { آهنگ } {۱۲۱,۶۱۷ پخش}

۳۴. رفتم که رفتم ( آلبوم به یاد بزرگان از جهان ) { آهنگ } {۲۳۵,۱۰۷ پخش}

۳۵. دیدی که رسوا شد دلم ( آلبوم دیدی که رسوا شد دلم ( رسوا ) از مرضیه ) { آهنگ } {۶۷۵,۸۷۰ پخش}

۳۶. یادگار کودکی ( آلبوم یاد استاد از علیرضا افتخاری ) { آهنگ } {۱۸۷,۳۷۱ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای علی تجویدی :

علی تجویدی در 1298 در خیابان ری تهران متولد شد و در 24 اسفند 1384 درگذشت..
Ali Tajvidi


This page was generated in 0.13 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393