تک آهنگ های علی تجویدی

۱. تو بودی ( آلبوم یک نگه کرد وگذشت از علیرضا فریدون پور ) { آهنگ } {۱۰,۷۴۸ پخش}

۲. پشیمانم ( از حمیرا) { آهنگ } {۲۳۶,۰۱۲ پخش}

۳. صبرم عطا کن ( از حمیرا) { آهنگ } {۲۱۵,۵۷۶ پخش}

۴. خاک راه ( مرا عاشقی شیدا ) ( آلبوم منتخب گلهای رنگارنگ از بنان ) { آهنگ } {۱۱,۲۰۰ پخش}

۵. رفتم که رفتم ( آلبوم به دنبال دل از علیرضا افتخاری ) { آهنگ } {۴۵,۷۰۸ پخش}

۶. نگرانم ( آلبوم به دنبال دل از علیرضا افتخاری ) { آهنگ } {۱۶,۵۳۶ پخش}

۷. خاطره یک شب ( آلبوم به دنبال دل از علیرضا افتخاری ) { آهنگ } {۸,۷۰۴ پخش}

۸. به دنبال دل ( آلبوم به دنبال دل از علیرضا افتخاری ) { آهنگ } {۱۷,۳۴۷ پخش}

۹. ثمره گل ها ( آلبوم به دنبال دل از علیرضا افتخاری ) { آهنگ } {۵,۷۵۶ پخش}

۱۰. زمانه ی ما ( آلبوم به دنبال دل از علیرضا افتخاری ) { آهنگ } {۷,۲۲۲ پخش}

۱۱. دیدی که رسوا شد دلم ( آلبوم به دنبال دل از علیرضا افتخاری ) { آهنگ } {۵۸,۵۶۲ پخش}

۱۲. می گذرم ( آلبوم منتخب 2 از دلکش ) { آهنگ } {۲,۱۰۶ پخش}

۱۳. کو یاری تا به دیارم برساند ( پیغام من ) ( آلبوم منتخب 2 از دلکش ) { آهنگ } {۲,۴۶۴ پخش}

۱۴. بر تربت حافظ ( آلبوم منتخب 2 از دلکش ) { آهنگ، شعر } {۱,۵۱۳ پخش}

۱۵. بگو که هستی بگو ( آلبوم منتخب 2 از دلکش ) { آهنگ } {۲,۳۰۸ پخش}

۱۶. بازگشته ( آلبوم منتخب 2 از دلکش ) { آهنگ } {۶۹,۶۰۷ پخش}

۱۷. قسمت من ( قسمت دوم ) ( آلبوم منتخب 2 از دلکش ) { آهنگ } {۳,۲۷۶ پخش}

۱۸. پشیمان شدم ( آلبوم منتخب 1 از دلکش ) { آهنگ } {۳۳,۸۸۳ پخش}

۱۹. کودکی ( آلبوم منتخب 1 از دلکش ) { آهنگ } {۳,۳۵۴ پخش}

۲۰. سفرکرده ( آلبوم دلکش 16 از دلکش ) { آهنگ } {۴۷,۲۶۸ پخش}

۲۱. سنگ خارا ( آلبوم سنگ خارا از مرضیه ) { آهنگ } {۴۹۹,۹۴۸ پخش}

۲۲. با تو هستم هر کجا هستم ( آلبوم نامه از هایده ) { آهنگ } {۱۲۶,۸۷۴ پخش}

۲۳. آتش کاروان ( آلبوم کودکی از دلکش ) { آهنگ } {۱۳,۹۶۲ پخش}

۲۴. مشق شب ( آلبوم یاس سفید از کمال الدین عبدی ) Upload MP3 { تنظیم }

۲۵. فریاد ( آلبوم یاس سفید از کمال الدین عبدی ) Upload MP3 { تنظیم }

۲۶. رنگ عمگین ( آلبوم یاس سفید از کمال الدین عبدی ) Upload MP3 { تنظیم }

۲۷. زنجیر جادو ( آلبوم یاس سفید از کمال الدین عبدی ) Upload MP3 { تنظیم }

۲۸. مست ( آلبوم بگو آبادی کجاست از احمد آزاد ) { آهنگ } {۶۸,۶۴۰ پخش}

۲۹. باغبان خسته ( آلبوم مست عشق از گلپا ) { تنظیم } {۳۰,۹۶۶ پخش}

۳۰. آزاده ( آلبوم بلبلی که خاموش شد از هایده ) { آهنگ، تنظیم } {۳۵,۱۴۶ پخش}

۳۱. آزاده ( آلبوم آزاده از هایده ) { آهنگ } {۱۱۱,۳۳۷ پخش}

۳۲. رسوای زمانه ( آلبوم آوا از شکیلا ) { آهنگ } {۱۰۴,۰۲۰ پخش}

۳۳. دیدی که رسوا شد دلم ( آلبوم به یاد بزرگان از جهان ) { آهنگ } {۱۲۰,۶۱۹ پخش}

۳۴. رفتم که رفتم ( آلبوم به یاد بزرگان از جهان ) { آهنگ } {۲۳۲,۶۵۸ پخش}

۳۵. دیدی که رسوا شد دلم ( آلبوم دیدی که رسوا شد دلم ( رسوا ) از مرضیه ) { آهنگ } {۶۴۶,۸۸۵ پخش}

۳۶. یادگار کودکی ( آلبوم یاد استاد از علیرضا افتخاری ) { آهنگ } {۱۸۵,۸۸۹ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای علی تجویدی :

علی تجویدی در 1298 در خیابان ری تهران متولد شد و در 24 اسفند 1384 درگذشت..
Ali Tajvidi


This page was generated in 0.20 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393