تک آهنگ های اسدالله ملک

۱. دلبستگی ها ( از امیر احسان فدایی) { تنظیم } {۱,۴۶۶ پخش}

۲. گل های 529 ( آلبوم گل های مسهتی 1 از مهستی ) { آهنگ } {۱۲۷,۶۳۹ پخش}

۳. گل های 516 ( آلبوم گل های مسهتی 1 از مهستی ) { آهنگ } {۲۶۴,۶۰۷ پخش}

۴. دلم گرفته ( آلبوم چرا عاشق نباشم از گلپا ) { آهنگ } {۸۴,۱۹۳ پخش}

۵. یه حرفی برا گفتن ( آلبوم چرا عاشق نباشم از گلپا ) { آهنگ } {۴۰,۴۰۴ پخش}

۶. تک درخت ( آلبوم چرا عاشق نباشم از گلپا ) { آهنگ } {۸۹,۴۶۶ پخش}

۷. تصنیف چلچله ( آلبوم جان عاشق از بهرام حصیری ) { آهنگ } {۴۴,۶۹۴ پخش}

۸. تصنیف کعبه آمال ( آلبوم جان عاشق از بهرام حصیری ) { آهنگ } {۲۴,۱۰۲ پخش}

۹. تصنیف جان عاشق ( آلبوم جان عاشق از بهرام حصیری ) { آهنگ } {۱۴۰,۳۰۶ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای اسدالله ملک :

اسدالله ملک.
Asadollah Malek


This page was generated in 0.13 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393