تک آهنگ های اسدالله ملک

۱. دلبستگی ها ( از امیر احسان فدایی) {۱,۵۲۸ پخش}

۲. گل های 529 ( آلبوم گل های مسهتی 1 از مهستی ) {۱۲۸,۶۰۶ پخش}

۳. گل های 516 ( آلبوم گل های مسهتی 1 از مهستی ) {۲۶۶,۶۵۰ پخش}

۴. دلم گرفته ( آلبوم چرا عاشق نباشم از گلپا ) {۸۴,۸۶۴ پخش}

۵. یه حرفی برا گفتن ( آلبوم چرا عاشق نباشم از گلپا ) {۴۱,۲۴۶ پخش}

۶. تک درخت ( آلبوم چرا عاشق نباشم از گلپا ) {۹۱,۰۴۱ پخش}

۷. تصنیف چلچله ( آلبوم جان عاشق از بهرام حصیری ) {۴۵,۵۶۷ پخش}

۸. تصنیف کعبه آمال ( آلبوم جان عاشق از بهرام حصیری ) {۲۴,۳۹۸ پخش}

۹. تصنیف جان عاشق ( آلبوم جان عاشق از بهرام حصیری ) {۱۴۲,۸۶۴ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای اسدالله ملک :

اسدالله ملک.
Asadollah Malek


This page was generated in 0.16 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393