تک آهنگ های فتانه

۱. سیمین بری (زنده) {۱۵,۲۸۸ پخش}

۲. صلح {۶,۲۰۸ پخش}

۳. بهار و تابستون {۱۵,۷۸۷ پخش}

۴. اشتباه {۲۷,۸۳۰ پخش}

۵. بزم {۱,۵۱۳ پخش}

۶. نیومدی رفتی {۳,۴۳۲ پخش}

۷. گذشته های شیرین {۱,۱۳۸ پخش}

۸. دوست دارم یه عالمه {۳,۴۳۲ پخش}

۹. قصه زندگی {۱,۹۹۶ پخش}

۱۰. زیره سره یار بلند شده {۲,۶۸۳ پخش}

۱۱. چیله بلبل {۱,۲۷۹ پخش}

۱۲. بی قرار {۶,۶۴۵ پخش}

۱۳. قسمت {۶۸۶ پخش}

۱۴. رسیده {۵۶۱ پخش}

۱۵. فقط خدا می دونه {۱,۰۴۵ پخش}

۱۶. گرفتار {۱,۴۸۲ پخش}

۱۷. تفسیر {۱,۱۲۳ پخش}

۱۸. غزل غزل {۱۰۹,۸۲۴ پخش}

۱۹. دیگه خیلی دیره {۸۵,۳۱۶ پخش}

موزیک ویدیو فتانه

دانلود موزیک ویدیو نبض (مژده) فتانه
موزیک ویدیو نبض (مژده)

1 سال و 2 ماه پیش
[۱,۱۵۴ views]
دانلود موزیک ویدیو بزم فتانه
موزیک ویدیو بزم

1 سال و 2 ماه پیش
[۸۴۲ views]
دانلود موزیک ویدیو زیره سره یار بلند شده فتانه
موزیک ویدیو زیره سره یار بلند شده

1 سال و 2 ماه پیش
[۸۲۶ views]
دانلود موزیک ویدیو چیله بلبل فتانه
موزیک ویدیو چیله بلبل

1 سال و 1 ماه پیش
[۵۹۲ views]
دانلود موزیک ویدیو غزل غزل فتانه
موزیک ویدیو غزل غزل

1 سال و 2 ماه پیش
[۱,۶۰۶ views]
دانلود موزیک ویدیو قناری ها فتانه
موزیک ویدیو قناری ها

1 سال و 11 ماه پیش
[۱,۰۲۹ views]
دانلود موزیک ویدیو طلسم فتانه
موزیک ویدیو طلسم

1 سال و 2 ماه پیش
[۱,۶۵۳ views]
دانلود موزیک ویدیو سبزه کشمیر فتانه
موزیک ویدیو سبزه کشمیر

1 سال و 10 ماه پیش
[۶,۶۷۶ views]
دانلود موزیک ویدیو غم تنهائی فتانه
موزیک ویدیو غم تنهائی

1 سال و 2 ماه پیش
[۲,۶۵۲ views]
دانلود موزیک ویدیو سلما فتانه
موزیک ویدیو سلما

1 سال و 2 ماه پیش
[۵,۴۷۵ views]
دانلود موزیک ویدیو نامهربون فتانه
موزیک ویدیو نامهربون

1 سال و 2 ماه پیش
[۱۶,۳۰۲ views]
دانلود موزیک ویدیو سنگ فتانه
موزیک ویدیو سنگ

1 سال و 2 ماه پیش
[۱,۲۳۲ views]
دانلود موزیک ویدیو شب یلدا فتانه
موزیک ویدیو شب یلدا

1 سال و 2 ماه پیش
[۴۲۱ views]
دانلود موزیک ویدیو جستجو فتانه
موزیک ویدیو جستجو

1 سال و 2 ماه پیش
[۶۷۰ views]
دانلود موزیک ویدیو سالار فتانه
موزیک ویدیو سالار

1 سال و 11 ماه پیش
[۱,۳۱۰ views]
دانلود موزیک ویدیو نفرین فتانه
موزیک ویدیو نفرین

1 سال و 2 ماه پیش
[۱,۶۶۹ views]
دانلود موزیک ویدیو بهار فتانه
موزیک ویدیو بهار

1 سال و 2 ماه پیش
[۲,۳۸۶ views]
دانلود موزیک ویدیو چه کنم فتانه
موزیک ویدیو چه کنم

1 سال و 2 ماه پیش
[۱,۱۷۰ views]
دانلود موزیک ویدیو هوار هوار فتانه
موزیک ویدیو هوار هوار

1 سال و 2 ماه پیش
[۴,۵۵۵ views]
دانلود موزیک ویدیو چرا رفتی فتانه
موزیک ویدیو چرا رفتی

1 سال و 2 ماه پیش
[۱,۴۱۹ views]
دانلود موزیک ویدیو اشک فتانه
موزیک ویدیو اشک

1 سال و 2 ماه پیش
[۱,۱۷۰ views]
دانلود موزیک ویدیو بهشت فتانه
موزیک ویدیو بهشت

1 سال و 2 ماه پیش
[۱,۴۰۴ views]
دانلود موزیک ویدیو یک و دو و سه فتانه
موزیک ویدیو یک و دو و سه

1 سال و 2 ماه پیش
[۱,۹۵۰ views]
دانلود موزیک ویدیو کاش کاش فتانه
موزیک ویدیو کاش کاش

1 سال و 2 ماه پیش
[۶۷۰ views]
دانلود موزیک ویدیو مریم پاکیزه فتانه
موزیک ویدیو مریم پاکیزه

1 سال و 0 ماه پیش
[۴,۰۸۷ views]
دانلود موزیک ویدیو سوت نزن فتانه
موزیک ویدیو سوت نزن

1 سال و 2 ماه پیش
[۱,۲۳۲ views]
دانلود موزیک ویدیو فکر میکردی فتانه
موزیک ویدیو فکر میکردی

1 سال و 2 ماه پیش
[۴,۸۲۰ views]
دانلود موزیک ویدیو باورم کن فتانه
موزیک ویدیو باورم کن

1 سال و 2 ماه پیش
[۹۸۲ views]
دانلود موزیک ویدیو دلبرک فتانه
موزیک ویدیو دلبرک

1 سال و 2 ماه پیش
[۶۳۹ views]
دانلود موزیک ویدیو عاشق منه فتانه
موزیک ویدیو عاشق منه

1 سال و 2 ماه پیش
[۱۹,۶۴۰ views]
اسم های مشابه دیگر برای فتانه :

فتّانه
فتانه.
Fattaneh


This page was generated in 0.13 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393