تک آهنگ های فتانه

۱. سیمین بری (زنده) {۱۵,۴۲۸ پخش}

۲. صلح {۶,۱۹۳ پخش}

۳. بهار و تابستون {۱۵,۹۱۲ پخش}

۴. اشتباه {۲۷,۹۰۸ پخش}

۵. بزم {۱,۵۱۳ پخش}

۶. نیومدی رفتی {۳,۴۹۴ پخش}

۷. گذشته های شیرین {۱,۱۳۸ پخش}

۸. دوست دارم یه عالمه {۳,۴۳۲ پخش}

۹. قصه زندگی {۲,۱۸۴ پخش}

۱۰. زیره سره یار بلند شده {۲,۷۳۰ پخش}

۱۱. چیله بلبل {۱,۴۰۴ پخش}

۱۲. بی قرار {۶,۶۴۵ پخش}

۱۳. قسمت {۶۸۶ پخش}

۱۴. رسیده {۵۶۱ پخش}

۱۵. فقط خدا می دونه {۱,۰۷۶ پخش}

۱۶. گرفتار {۱,۵۱۳ پخش}

۱۷. تفسیر {۱,۲۳۲ پخش}

۱۸. غزل غزل {۱۰۹,۸۷۰ پخش}

۱۹. دیگه خیلی دیره {۸۵,۴۴۱ پخش}

موزیک ویدیو فتانه

دانلود موزیک ویدیو نبض (مژده) فتانه
موزیک ویدیو نبض (مژده)

1 سال و 3 ماه پیش
[۱,۱۸۵ views]
دانلود موزیک ویدیو بزم فتانه
موزیک ویدیو بزم

1 سال و 3 ماه پیش
[۸۴۲ views]
دانلود موزیک ویدیو زیره سره یار بلند شده فتانه
موزیک ویدیو زیره سره یار بلند شده

1 سال و 3 ماه پیش
[۸۷۳ views]
دانلود موزیک ویدیو چیله بلبل فتانه
موزیک ویدیو چیله بلبل

1 سال و 2 ماه پیش
[۸۷۳ views]
دانلود موزیک ویدیو غزل غزل فتانه
موزیک ویدیو غزل غزل

1 سال و 3 ماه پیش
[۱,۶۰۶ views]
دانلود موزیک ویدیو قناری ها فتانه
موزیک ویدیو قناری ها

1 سال و 0 ماه پیش
[۱,۰۱۴ views]
دانلود موزیک ویدیو طلسم فتانه
موزیک ویدیو طلسم

1 سال و 3 ماه پیش
[۱,۶۸۴ views]
دانلود موزیک ویدیو سبزه کشمیر فتانه
موزیک ویدیو سبزه کشمیر

1 سال و 11 ماه پیش
[۶,۸۱۷ views]
دانلود موزیک ویدیو غم تنهائی فتانه
موزیک ویدیو غم تنهائی

1 سال و 3 ماه پیش
[۲,۷۶۱ views]
دانلود موزیک ویدیو سلما فتانه
موزیک ویدیو سلما

1 سال و 3 ماه پیش
[۵,۶۳۱ views]
دانلود موزیک ویدیو نامهربون فتانه
موزیک ویدیو نامهربون

1 سال و 3 ماه پیش
[۱۷,۴۴۰ views]
دانلود موزیک ویدیو سنگ فتانه
موزیک ویدیو سنگ

1 سال و 3 ماه پیش
[۱,۲۶۳ views]
دانلود موزیک ویدیو شب یلدا فتانه
موزیک ویدیو شب یلدا

1 سال و 3 ماه پیش
[۴۲۱ views]
دانلود موزیک ویدیو جستجو فتانه
موزیک ویدیو جستجو

1 سال و 3 ماه پیش
[۶۵۵ views]
دانلود موزیک ویدیو سالار فتانه
موزیک ویدیو سالار

1 سال و 0 ماه پیش
[۱,۳۱۰ views]
دانلود موزیک ویدیو نفرین فتانه
موزیک ویدیو نفرین

1 سال و 3 ماه پیش
[۱,۷۱۶ views]
دانلود موزیک ویدیو بهار فتانه
موزیک ویدیو بهار

1 سال و 3 ماه پیش
[۲,۴۶۴ views]
دانلود موزیک ویدیو چه کنم فتانه
موزیک ویدیو چه کنم

1 سال و 3 ماه پیش
[۱,۲۰۱ views]
دانلود موزیک ویدیو هوار هوار فتانه
موزیک ویدیو هوار هوار

1 سال و 3 ماه پیش
[۴,۷۴۲ views]
دانلود موزیک ویدیو چرا رفتی فتانه
موزیک ویدیو چرا رفتی

1 سال و 3 ماه پیش
[۱,۴۱۹ views]
دانلود موزیک ویدیو اشک فتانه
موزیک ویدیو اشک

1 سال و 3 ماه پیش
[۱,۱۷۰ views]
دانلود موزیک ویدیو بهشت فتانه
موزیک ویدیو بهشت

1 سال و 3 ماه پیش
[۱,۴۵۰ views]
دانلود موزیک ویدیو یک و دو و سه فتانه
موزیک ویدیو یک و دو و سه

1 سال و 3 ماه پیش
[۱,۹۶۵ views]
دانلود موزیک ویدیو کاش کاش فتانه
موزیک ویدیو کاش کاش

1 سال و 3 ماه پیش
[۷۰۲ views]
دانلود موزیک ویدیو مریم پاکیزه فتانه
موزیک ویدیو مریم پاکیزه

1 سال و 1 ماه پیش
[۴,۱۴۹ views]
دانلود موزیک ویدیو سوت نزن فتانه
موزیک ویدیو سوت نزن

1 سال و 3 ماه پیش
[۱,۲۷۹ views]
دانلود موزیک ویدیو فکر میکردی فتانه
موزیک ویدیو فکر میکردی

1 سال و 3 ماه پیش
[۴,۹۲۹ views]
دانلود موزیک ویدیو باورم کن فتانه
موزیک ویدیو باورم کن

1 سال و 3 ماه پیش
[۱,۰۹۲ views]
دانلود موزیک ویدیو دلبرک فتانه
موزیک ویدیو دلبرک

1 سال و 3 ماه پیش
[۶۲۴ views]
دانلود موزیک ویدیو عاشق منه فتانه
موزیک ویدیو عاشق منه

1 سال و 3 ماه پیش
[۱۹,۹۶۸ views]
اسم های مشابه دیگر برای فتانه :

فتّانه
فتانه.
Fattaneh


This page was generated in 0.07 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393