آلبوم های حمیرا

دانلود آهنگ های جدید حمیرا

رسم زموونه ۱ رسم زموونه
{۴۶,۵۴۴ پخش}
یار حق ناشناس ۲ یار حق ناشناس
{۲۲,۰۱۷ پخش}
پنجره ای به باغ گل ۳ پنجره ای به باغ گل
{۲۵,۴۶۲ پخش}
آهو ۶ آهو
{۱۲,۴۷۰ پخش}
یادم نمیره ۸ یادم نمیره
{۱۱,۷۳۶ پخش}
کوه غم ۹ کوه غم
{۱۱,۹۴۴ پخش}
عاشق تر از همیشه ۱۰ عاشق تر از همیشه
{۱۰,۴۳۲ پخش}
دلت میاد ۱۱ دلت میاد
{۶,۸۹۴ پخش}
خواهم که رسوا بشی ۱۲ خواهم که رسوا بشی
{۷,۷۶۸ پخش}
نسیم مهربونی ۱۳ نسیم مهربونی
{۶,۲۲۸ پخش}
شهر تهرون ۱۵ شهر تهرون
{۱۹,۲۵۲ پخش}
دل شکنی گناهه ۱۶ دل شکنی گناهه
{۱۶,۷۷۶ پخش}
دل خسته ۱۷ دل خسته
{۱۴,۱۵۱ پخش}
سرگردان ۱۸ سرگردان
{۹,۳۰۲ پخش}
راه جدایی ۱۹ راه جدایی
{۱۴,۸۹۳ پخش}
یگانه ۲۰ یگانه
{۱۳,۹۲۱ پخش}
جهان خواران ۲۱ جهان خواران
{۱۶,۲۶۱ پخش}
پشیمانم ۲۲ پشیمانم
{۶۰,۴۰۴ پخش}
گلهای شماره 500 ۲۳ گلهای شماره 500
{۱۷,۳۰۱ پخش}
بیاد روح انگیز ۲۴ بیاد روح انگیز
{۱۰,۵۶۶ پخش}
خانه عشق کجاست ۲۵ خانه عشق کجاست
{۱۰,۶۵۹ پخش}
الله اکبر ۲۶ الله اکبر
{۲۲,۱۳۲ پخش}
گذشتم ۲۷ گذشتم
{۱۲,۷۰۰ پخش}
ترسم فراموشم کنی ۲۸ ترسم فراموشم کنی
{۲۱,۷۹۴ پخش}
بزم شیرین ۳۰ بزم شیرین
{۱۸,۴۴۲ پخش}
دلم تنگه کجایی ۳۲ دلم تنگه کجایی
{۲۰,۷۶۱ پخش}
آهوی وحشی ۳۳ آهوی وحشی
{۳۲,۶۰۸ پخش}
شهنشاها ۳۴ شهنشاها
{۴۴,۸۰۹ پخش}
باز شب اومد ۳۵ باز شب اومد
{۴۳,۱۱۷ پخش}
صبرم عطا کن ۳۶ صبرم عطا کن
{۵۵,۳۳۵ پخش}
به دنبال دل ۳۷ به دنبال دل
{۵۱,۹۵۵ پخش}
دانلود موزیک ویدیو کوه غم حمیرا
موزیک ویدیو کوه غم

5 سال و 6 ماه پیش
[۳,۲۶۵ views]
دانلود موزیک ویدیو یگانه حمیرا
موزیک ویدیو یگانه

2 سال و 10 ماه پیش
[۲,۴۴۰ views]
دانلود موزیک ویدیو جهان خواران حمیرا
موزیک ویدیو جهان خواران

2 سال و 10 ماه پیش
[۱,۰۹۸ views]
دانلود موزیک ویدیو الله اکبر حمیرا
موزیک ویدیو الله اکبر

2 سال و 10 ماه پیش
[۱,۱۸۰ views]
دانلود موزیک ویدیو صبرم عطا کن حمیرا
موزیک ویدیو صبرم عطا کن

2 سال و 10 ماه پیش
[۲,۲۰۶ views]
دانلود موزیک ویدیو با دلم مهربان شو حمیرا
موزیک ویدیو با دلم مهربان شو

1 سال و 2 ماه پیش
[۲,۱۰۲ views]
دانلود موزیک ویدیو سکوت حمیرا
موزیک ویدیو سکوت

2 سال و 10 ماه پیش
[۱,۰۶۲ views]
دانلود موزیک ویدیو باختن حمیرا
موزیک ویدیو باختن

2 سال و 10 ماه پیش
[۶۵۱ views]
دانلود موزیک ویدیو هوای قفس حمیرا
موزیک ویدیو هوای قفس

2 سال و 10 ماه پیش
[۹۱۸ views]
دانلود موزیک ویدیو دوست دارم حمیرا
موزیک ویدیو دوست دارم

2 سال و 10 ماه پیش
[۱,۲۷۴ views]
دانلود موزیک ویدیو مسافر غریب حمیرا
موزیک ویدیو مسافر غریب

2 سال و 10 ماه پیش
[۴,۶۷۲ views]
دانلود موزیک ویدیو واست میمیرم حمیرا
موزیک ویدیو واست میمیرم

2 سال و 10 ماه پیش
[۱,۱۷۷ views]
دانلود موزیک ویدیو دریاکنار حمیرا
موزیک ویدیو دریاکنار

2 سال و 10 ماه پیش
[۸,۸۶۶ views]
دانلود موزیک ویدیو درویشان حمیرا
موزیک ویدیو درویشان

2 سال و 10 ماه پیش
[۱,۸۴۳ views]
دانلود موزیک ویدیو قناری حمیرا
موزیک ویدیو قناری

2 سال و 10 ماه پیش
[۱,۳۶۸ views]
دانلود موزیک ویدیو اینه دنیا حمیرا
موزیک ویدیو اینه دنیا

2 سال و 8 ماه پیش
[۱,۱۷۰ views]
دانلود موزیک ویدیو دل دیوونه حمیرا
موزیک ویدیو دل دیوونه

2 سال و 10 ماه پیش
[۱,۹۷۲ views]
دانلود موزیک ویدیو دل خونه حمیرا
موزیک ویدیو دل خونه

2 سال و 10 ماه پیش
[۲,۲۶۴ views]
دانلود موزیک ویدیو منتظر به راه حمیرا
موزیک ویدیو منتظر به راه

2 سال و 10 ماه پیش
[۹۰۳ views]
دانلود موزیک ویدیو دنیا حمیرا
موزیک ویدیو دنیا

2 سال و 10 ماه پیش
[۱,۶۱۲ views]
دانلود موزیک ویدیو لحظه ی خداحافظی حمیرا
موزیک ویدیو لحظه ی خداحافظی

4 سال و 7 ماه پیش
[۱۵,۹۷۶ views]
دانلود موزیک ویدیو مهتاب عشق حمیرا
موزیک ویدیو مهتاب عشق

4 سال و 7 ماه پیش
[۶,۹۰۱ views]
دانلود موزیک ویدیو امان از درد دوری حمیرا
موزیک ویدیو امان از درد دوری

2 سال و 10 ماه پیش
[۵,۹۶۵ views]
دانلود موزیک ویدیو صدامو گوش بده حمیرا
موزیک ویدیو صدامو گوش بده

2 سال و 10 ماه پیش
[۷۴۸ views]
دانلود موزیک ویدیو شب پر ستاره حمیرا
موزیک ویدیو شب پر ستاره

2 سال و 10 ماه پیش
[۱,۸۵۰ views]
دانلود موزیک ویدیو بیگانه حمیرا
موزیک ویدیو بیگانه

2 سال و 10 ماه پیش
[۶۶۶ views]
دانلود موزیک ویدیو دیوونتم حمیرا
موزیک ویدیو دیوونتم

2 سال و 10 ماه پیش
[۱,۲۹۶ views]
دانلود موزیک ویدیو زمزمه حمیرا
موزیک ویدیو زمزمه

2 سال و 10 ماه پیش
[۷۳۸ views]
دانلود موزیک ویدیو گذشته حمیرا
موزیک ویدیو گذشته

2 سال و 10 ماه پیش
[۹۹۰ views]
دانلود موزیک ویدیو وقتی که تو رفتی حمیرا
موزیک ویدیو وقتی که تو رفتی

2 سال و 10 ماه پیش
[۱,۲۱۶ views]
دانلود موزیک ویدیو عاشقت باشم حمیرا
موزیک ویدیو عاشقت باشم

2 سال و 10 ماه پیش
[۷۵۶ views]
دانلود موزیک ویدیو چوبکاری حمیرا
موزیک ویدیو چوبکاری

2 سال و 10 ماه پیش
[۱,۰۱۱ views]
دانلود موزیک ویدیو پیرت بسوزه عاشقی حمیرا
موزیک ویدیو پیرت بسوزه عاشقی

2 سال و 10 ماه پیش
[۲,۵۸۱ views]
دانلود موزیک ویدیو قاصدک حمیرا
موزیک ویدیو قاصدک

2 سال و 10 ماه پیش
[۵۳۲ views]
دانلود موزیک ویدیو یادش به خیر حمیرا
موزیک ویدیو یادش به خیر

2 سال و 10 ماه پیش
[۹۰۳ views]
دانلود موزیک ویدیو آزار داشت حمیرا
موزیک ویدیو آزار داشت

2 سال و 10 ماه پیش
[۱,۱۹۱ views]
دانلود موزیک ویدیو در جستجو حمیرا
موزیک ویدیو در جستجو

2 سال و 10 ماه پیش
[۱,۱۰۱ views]
دانلود موزیک ویدیو خاطرات شمال حمیرا
موزیک ویدیو خاطرات شمال

2 سال و 10 ماه پیش
[۶,۰۱۹ views]
دانلود موزیک ویدیو تبریک نوروز حمیرا
موزیک ویدیو تبریک نوروز

2 سال و 10 ماه پیش
[۹۲۸ views]
دانلود موزیک ویدیو سرنوشت حمیرا
موزیک ویدیو سرنوشت

2 سال و 10 ماه پیش
[۱,۲۱۳ views]
دانلود موزیک ویدیو اون دیار حمیرا
موزیک ویدیو اون دیار

2 سال و 10 ماه پیش
[۱,۳۹۶ views]
دانلود موزیک ویدیو همزبونم باش حمیرا
موزیک ویدیو همزبونم باش

5 سال و 6 ماه پیش
[۳,۲۵۰ views]
دانلود موزیک ویدیو دیدار عزیزان حمیرا
موزیک ویدیو دیدار عزیزان

2 سال و 10 ماه پیش
[۹۵۷ views]
دانلود موزیک ویدیو بخند به روی دنیا حمیرا
موزیک ویدیو بخند به روی دنیا

2 سال و 10 ماه پیش
[۱,۶۰۹ views]
دانلود موزیک ویدیو خونمو میخوام حمیرا
موزیک ویدیو خونمو میخوام

2 سال و 10 ماه پیش
[۹۳۶ views]
اسم های مشابه دیگر برای حمیرا :

همیرا
پروانه امیر افشاری ( حمیرا ).
Homeyra


This page was generated in 0.11 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393