تک آهنگ های حمیرا

۱. رسم زموونه {۱۵۳,۱۷۶ پخش}

۲. یار حق ناشناس {۷۱,۸۰۶ پخش}

۳. پنجره ای به باغ گل {۸۲,۲۹۰ پخش}

۴. دکلمه شعر فروغ با صدای حمیرا {۵۹,۶۸۵ پخش}

۵. جدایی (وای نگو نگو نگو دیگه از گذشته) {۴۹۵,۵۰۲ پخش}

۶. آهو {۴۲,۶۰۳ پخش}

۷. خونه خرابت میکنه عاشقی {۷۳,۰۳۹ پخش}

۸. یادم نمیره {۴۱,۸۳۹ پخش}

۹. کوه غم {۳۶,۶۴۴ پخش}

۱۰. عاشق تر از همیشه {۳۱,۴۰۲ پخش}

۱۱. دلت میاد {۲۲,۷۷۶ پخش}

۱۲. خواهم که رسوا بشی {۲۶,۴۸۸ پخش}

۱۳. نسیم مهربونی {۲۰,۹۶۶ پخش}

۱۴. محاله (اگه هزار دیوونه عاقل بشه) {۲۱,۶۵۲ پخش}

۱۵. شهر تهرون {۷۱,۶۵۰ پخش}

۱۶. دل شکنی گناهه {۵۸,۰۴۷ پخش}

۱۷. دل خسته {۵۲,۴۰۰ پخش}

۱۸. سرگردان {۳۲,۳۲۳ پخش}

۱۹. راه جدایی {۵۶,۵۶۵ پخش}

۲۰. یگانه {۴۹,۹۳۵ پخش}

۲۱. جهان خواران {۶۲,۶۰۲ پخش}

۲۲. پشیمانم {۲۳۰,۷۲۴ پخش}

۲۳. گلهای شماره 500 {۶۷,۴۳۸ پخش}

۲۴. بیاد روح انگیز {۳۹,۵۴۶ پخش}

۲۵. خانه عشق کجاست {۴۰,۸۲۵ پخش}

۲۶. الله اکبر {۸۷,۸۱۲ پخش}

۲۷. گذشتم {۴۶,۱۹۱ پخش}

۲۸. ترسم فراموشم کنی {۸۶,۶۵۸ پخش}

۲۹. وفا با توای مه روا نبود {۵۲,۷۲۸ پخش}

۳۰. بزم شیرین {۷۱,۳۷۰ پخش}

۳۱. به خاطر تو (مایه دشتی) {۸۳,۲۴۱ پخش}

۳۲. دلم تنگه کجایی {۷۴,۶۹۲ پخش}

۳۳. آهوی وحشی {۱۳۵,۳۹۲ پخش}

۳۴. شهنشاها {۱۷۰,۱۱۸ پخش}

۳۵. باز شب اومد {۱۶۵,۷۰۳ پخش}

۳۶. صبرم عطا کن {۲۱۲,۴۰۹ پخش}

۳۷. به دنبال دل {۲۱۶,۰۱۳ پخش}

موزیک ویدیو حمیرا

دانلود موزیک ویدیو کوه غم حمیرا
موزیک ویدیو کوه غم

4 سال و 0 ماه پیش
[۳,۷۱۲ views]
دانلود موزیک ویدیو یگانه حمیرا
موزیک ویدیو یگانه

1 سال و 4 ماه پیش
[۳,۳۵۴ views]
دانلود موزیک ویدیو جهان خواران حمیرا
موزیک ویدیو جهان خواران

1 سال و 4 ماه پیش
[۲,۱۸۴ views]
دانلود موزیک ویدیو الله اکبر حمیرا
موزیک ویدیو الله اکبر

1 سال و 4 ماه پیش
[۲,۲۷۷ views]
دانلود موزیک ویدیو صبرم عطا کن حمیرا
موزیک ویدیو صبرم عطا کن

1 سال و 4 ماه پیش
[۴,۸۲۰ views]
دانلود موزیک ویدیو سکوت حمیرا
موزیک ویدیو سکوت

1 سال و 4 ماه پیش
[۲,۴۰۲ views]
دانلود موزیک ویدیو باختن حمیرا
موزیک ویدیو باختن

1 سال و 4 ماه پیش
[۹۶۷ views]
دانلود موزیک ویدیو هوای قفس حمیرا
موزیک ویدیو هوای قفس

1 سال و 4 ماه پیش
[۱,۲۶۳ views]
دانلود موزیک ویدیو دوست دارم حمیرا
موزیک ویدیو دوست دارم

1 سال و 4 ماه پیش
[۲,۰۱۲ views]
دانلود موزیک ویدیو مسافر غریب حمیرا
موزیک ویدیو مسافر غریب

1 سال و 4 ماه پیش
[۸,۲۲۱ views]
دانلود موزیک ویدیو واست میمیرم حمیرا
موزیک ویدیو واست میمیرم

1 سال و 4 ماه پیش
[۲,۵۱۱ views]
دانلود موزیک ویدیو دریاکنار حمیرا
موزیک ویدیو دریاکنار

1 سال و 4 ماه پیش
[۱۹,۲۹۷ views]
دانلود موزیک ویدیو درویشان حمیرا
موزیک ویدیو درویشان

1 سال و 4 ماه پیش
[۴,۶۰۲ views]
دانلود موزیک ویدیو قناری حمیرا
موزیک ویدیو قناری

1 سال و 4 ماه پیش
[۲,۵۷۴ views]
دانلود موزیک ویدیو اینه دنیا حمیرا
موزیک ویدیو اینه دنیا

1 سال و 2 ماه پیش
[۱,۹۰۳ views]
دانلود موزیک ویدیو عالم عشق حمیرا
موزیک ویدیو عالم عشق

پیش
[۲۳,۱۵۰ views]
دانلود موزیک ویدیو دل دیوونه حمیرا
موزیک ویدیو دل دیوونه

1 سال و 4 ماه پیش
[۴,۲۱۲ views]
دانلود موزیک ویدیو دل خونه حمیرا
موزیک ویدیو دل خونه

1 سال و 4 ماه پیش
[۳,۹۰۰ views]
دانلود موزیک ویدیو منتظر به راه حمیرا
موزیک ویدیو منتظر به راه

1 سال و 4 ماه پیش
[۱,۹۱۸ views]
دانلود موزیک ویدیو دنیا حمیرا
موزیک ویدیو دنیا

1 سال و 4 ماه پیش
[۲,۶۸۳ views]
دانلود موزیک ویدیو لحظه ی خداحافظی حمیرا
موزیک ویدیو لحظه ی خداحافظی

3 سال و 1 ماه پیش
[۳۶,۲۷۰ views]
دانلود موزیک ویدیو مهتاب عشق حمیرا
موزیک ویدیو مهتاب عشق

3 سال و 1 ماه پیش
[۱۷,۷۹۹ views]
دانلود موزیک ویدیو امان از درد دوری حمیرا
موزیک ویدیو امان از درد دوری

1 سال و 4 ماه پیش
[۱۴,۶۶۴ views]
دانلود موزیک ویدیو پله پله حمیرا
موزیک ویدیو پله پله

پیش
[۶,۴۲۷ views]
دانلود موزیک ویدیو صدامو گوش بده حمیرا
موزیک ویدیو صدامو گوش بده

1 سال و 4 ماه پیش
[۱,۴۱۹ views]
دانلود موزیک ویدیو شب پر ستاره حمیرا
موزیک ویدیو شب پر ستاره

1 سال و 4 ماه پیش
[۴,۳۲۱ views]
دانلود موزیک ویدیو بیگانه حمیرا
موزیک ویدیو بیگانه

1 سال و 4 ماه پیش
[۱,۴۳۵ views]
دانلود موزیک ویدیو دیوونتم حمیرا
موزیک ویدیو دیوونتم

1 سال و 4 ماه پیش
[۲,۵۱۱ views]
دانلود موزیک ویدیو زمزمه حمیرا
موزیک ویدیو زمزمه

1 سال و 4 ماه پیش
[۱,۴۰۴ views]
دانلود موزیک ویدیو گذشته حمیرا
موزیک ویدیو گذشته

1 سال و 4 ماه پیش
[۱,۵۷۵ views]
دانلود موزیک ویدیو وقتی که تو رفتی حمیرا
موزیک ویدیو وقتی که تو رفتی

1 سال و 4 ماه پیش
[۲,۸۰۸ views]
دانلود موزیک ویدیو عاشقت باشم حمیرا
موزیک ویدیو عاشقت باشم

1 سال و 4 ماه پیش
[۱,۳۸۸ views]
دانلود موزیک ویدیو چوبکاری حمیرا
موزیک ویدیو چوبکاری

1 سال و 4 ماه پیش
[۲,۴۸۰ views]
دانلود موزیک ویدیو پیرت بسوزه عاشقی حمیرا
موزیک ویدیو پیرت بسوزه عاشقی

1 سال و 4 ماه پیش
[۵,۳۰۴ views]
دانلود موزیک ویدیو قاصدک حمیرا
موزیک ویدیو قاصدک

1 سال و 4 ماه پیش
[۶۳۹ views]
دانلود موزیک ویدیو یادش به خیر حمیرا
موزیک ویدیو یادش به خیر

1 سال و 4 ماه پیش
[۲,۱۳۷ views]
دانلود موزیک ویدیو آزار داشت حمیرا
موزیک ویدیو آزار داشت

1 سال و 4 ماه پیش
[۲,۳۴۰ views]
دانلود موزیک ویدیو در جستجو حمیرا
موزیک ویدیو در جستجو

1 سال و 4 ماه پیش
[۲,۶۹۸ views]
دانلود موزیک ویدیو خاطرات شمال حمیرا
موزیک ویدیو خاطرات شمال

1 سال و 4 ماه پیش
[۱۲,۴۹۵ views]
دانلود موزیک ویدیو تبریک نوروز حمیرا
موزیک ویدیو تبریک نوروز

1 سال و 4 ماه پیش
[۱,۹۸۱ views]
دانلود موزیک ویدیو جاده حمیرا
موزیک ویدیو جاده

پیش
[۲,۴۳۳ views]
دانلود موزیک ویدیو سرنوشت حمیرا
موزیک ویدیو سرنوشت

1 سال و 4 ماه پیش
[۲,۵۷۴ views]
دانلود موزیک ویدیو اون دیار حمیرا
موزیک ویدیو اون دیار

1 سال و 4 ماه پیش
[۲,۴۳۳ views]
دانلود موزیک ویدیو همزبونم باش حمیرا
موزیک ویدیو همزبونم باش

4 سال و 0 ماه پیش
[۷,۵۵۰ views]
دانلود موزیک ویدیو دیدار عزیزان حمیرا
موزیک ویدیو دیدار عزیزان

1 سال و 4 ماه پیش
[۱,۹۹۶ views]
دانلود موزیک ویدیو بخند به روی دنیا حمیرا
موزیک ویدیو بخند به روی دنیا

1 سال و 4 ماه پیش
[۳,۹۴۶ views]
دانلود موزیک ویدیو خونمو میخوام حمیرا
موزیک ویدیو خونمو میخوام

1 سال و 4 ماه پیش
[۱,۴۸۲ views]
اسم های مشابه دیگر برای حمیرا :

همیرا
پروانه امیر افشاری ( حمیرا ).
Homeyra


This page was generated in 0.11 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393