آلبوم های حمیرا

دانلود آهنگ های جدید حمیرا

رسم زموونه ۱ رسم زموونه
{۴۷,۶۱۷ پخش}
یار حق ناشناس ۲ یار حق ناشناس
{۲۲,۶۹۸ پخش}
پنجره ای به باغ گل ۳ پنجره ای به باغ گل
{۲۶,۲۵۸ پخش}
آهو ۶ آهو
{۱۲,۸۷۰ پخش}
یادم نمیره ۸ یادم نمیره
{۱۲,۰۶۰ پخش}
کوه غم ۹ کوه غم
{۱۲,۳۰۱ پخش}
عاشق تر از همیشه ۱۰ عاشق تر از همیشه
{۱۰,۷۶۰ پخش}
دلت میاد ۱۱ دلت میاد
{۷,۱۳۵ پخش}
خواهم که رسوا بشی ۱۲ خواهم که رسوا بشی
{۸,۱۶۴ پخش}
نسیم مهربونی ۱۳ نسیم مهربونی
{۶,۵۰۸ پخش}
شهر تهرون ۱۵ شهر تهرون
{۱۹,۷۲۰ پخش}
دل شکنی گناهه ۱۶ دل شکنی گناهه
{۱۷,۳۶۶ پخش}
دل خسته ۱۷ دل خسته
{۱۴,۵۹۰ پخش}
سرگردان ۱۸ سرگردان
{۹,۶۰۴ پخش}
راه جدایی ۱۹ راه جدایی
{۱۵,۱۹۲ پخش}
یگانه ۲۰ یگانه
{۱۴,۳۲۰ پخش}
جهان خواران ۲۱ جهان خواران
{۱۶,۵۱۳ پخش}
پشیمانم ۲۲ پشیمانم
{۶۱,۵۱۳ پخش}
گلهای شماره 500 ۲۳ گلهای شماره 500
{۱۷,۵۲۸ پخش}
بیاد روح انگیز ۲۴ بیاد روح انگیز
{۱۰,۸۵۴ پخش}
خانه عشق کجاست ۲۵ خانه عشق کجاست
{۱۰,۹۳۳ پخش}
الله اکبر ۲۶ الله اکبر
{۲۲,۴۸۲ پخش}
گذشتم ۲۷ گذشتم
{۱۳,۰۶۴ پخش}
ترسم فراموشم کنی ۲۸ ترسم فراموشم کنی
{۲۲,۱۷۶ پخش}
بزم شیرین ۳۰ بزم شیرین
{۱۸,۷۸۸ پخش}
دلم تنگه کجایی ۳۲ دلم تنگه کجایی
{۲۱,۴۴۱ پخش}
آهوی وحشی ۳۳ آهوی وحشی
{۳۲,۸۴۲ پخش}
شهنشاها ۳۴ شهنشاها
{۴۵,۶۴۴ پخش}
باز شب اومد ۳۵ باز شب اومد
{۴۳,۷۹۷ پخش}
صبرم عطا کن ۳۶ صبرم عطا کن
{۵۶,۳۹۴ پخش}
به دنبال دل ۳۷ به دنبال دل
{۵۲,۲۹۳ پخش}
دانلود موزیک ویدیو کوه غم حمیرا
موزیک ویدیو کوه غم

5 سال و 7 ماه پیش
[۳,۴۴۵ views]
دانلود موزیک ویدیو یگانه حمیرا
موزیک ویدیو یگانه

2 سال و 11 ماه پیش
[۲,۶۴۶ views]
دانلود موزیک ویدیو جهان خواران حمیرا
موزیک ویدیو جهان خواران

2 سال و 11 ماه پیش
[۱,۲۲۴ views]
دانلود موزیک ویدیو با دلم مهربان شو حمیرا
موزیک ویدیو با دلم مهربان شو

1 هفته و 4 روز پیش
[۴۲۱ views]
دانلود موزیک ویدیو الله اکبر حمیرا
موزیک ویدیو الله اکبر

2 سال و 11 ماه پیش
[۱,۳۰۳ views]
دانلود موزیک ویدیو صبرم عطا کن حمیرا
موزیک ویدیو صبرم عطا کن

2 سال و 11 ماه پیش
[۲,۴۶۶ views]
دانلود موزیک ویدیو با دلم مهربان شو حمیرا
موزیک ویدیو با دلم مهربان شو

1 سال و 3 ماه پیش
[۲,۳۳۲ views]
دانلود موزیک ویدیو سکوت حمیرا
موزیک ویدیو سکوت

2 سال و 11 ماه پیش
[۱,۱۷۳ views]
دانلود موزیک ویدیو باختن حمیرا
موزیک ویدیو باختن

2 سال و 11 ماه پیش
[۷۷۴ views]
دانلود موزیک ویدیو هوای قفس حمیرا
موزیک ویدیو هوای قفس

2 سال و 11 ماه پیش
[۱,۰۸۷ views]
دانلود موزیک ویدیو دوست دارم حمیرا
موزیک ویدیو دوست دارم

2 سال و 11 ماه پیش
[۱,۳۹۳ views]
دانلود موزیک ویدیو مسافر غریب حمیرا
موزیک ویدیو مسافر غریب

2 سال و 11 ماه پیش
[۵,۱۲۶ views]
دانلود موزیک ویدیو واست میمیرم حمیرا
موزیک ویدیو واست میمیرم

2 سال و 11 ماه پیش
[۱,۳۲۴ views]
دانلود موزیک ویدیو دریاکنار حمیرا
موزیک ویدیو دریاکنار

2 سال و 11 ماه پیش
[۹,۵۵۸ views]
دانلود موزیک ویدیو درویشان حمیرا
موزیک ویدیو درویشان

2 سال و 11 ماه پیش
[۱,۹۸۷ views]
دانلود موزیک ویدیو قناری حمیرا
موزیک ویدیو قناری

2 سال و 11 ماه پیش
[۱,۶۰۵ views]
دانلود موزیک ویدیو اینه دنیا حمیرا
موزیک ویدیو اینه دنیا

2 سال و 9 ماه پیش
[۱,۳۲۱ views]
دانلود موزیک ویدیو دل دیوونه حمیرا
موزیک ویدیو دل دیوونه

2 سال و 11 ماه پیش
[۲,۱۳۸ views]
دانلود موزیک ویدیو دل خونه حمیرا
موزیک ویدیو دل خونه

2 سال و 11 ماه پیش
[۲,۴۶۶ views]
دانلود موزیک ویدیو منتظر به راه حمیرا
موزیک ویدیو منتظر به راه

2 سال و 11 ماه پیش
[۱,۰۰۸ views]
دانلود موزیک ویدیو دنیا حمیرا
موزیک ویدیو دنیا

2 سال و 11 ماه پیش
[۱,۷۸۹ views]
دانلود موزیک ویدیو لحظه ی خداحافظی حمیرا
موزیک ویدیو لحظه ی خداحافظی

4 سال و 8 ماه پیش
[۱۷,۱۵۰ views]
دانلود موزیک ویدیو مهتاب عشق حمیرا
موزیک ویدیو مهتاب عشق

4 سال و 8 ماه پیش
[۷,۳۵۸ views]
دانلود موزیک ویدیو امان از درد دوری حمیرا
موزیک ویدیو امان از درد دوری

2 سال و 11 ماه پیش
[۶,۳۹۳ views]
دانلود موزیک ویدیو صدامو گوش بده حمیرا
موزیک ویدیو صدامو گوش بده

2 سال و 11 ماه پیش
[۸۷۸ views]
دانلود موزیک ویدیو شب پر ستاره حمیرا
موزیک ویدیو شب پر ستاره

2 سال و 11 ماه پیش
[۱,۹۸۳ views]
دانلود موزیک ویدیو بیگانه حمیرا
موزیک ویدیو بیگانه

2 سال و 11 ماه پیش
[۷۷۷ views]
دانلود موزیک ویدیو دیوونتم حمیرا
موزیک ویدیو دیوونتم

2 سال و 11 ماه پیش
[۱,۴۱۱ views]
دانلود موزیک ویدیو زمزمه حمیرا
موزیک ویدیو زمزمه

2 سال و 11 ماه پیش
[۸۴۹ views]
دانلود موزیک ویدیو گذشته حمیرا
موزیک ویدیو گذشته

2 سال و 11 ماه پیش
[۱,۱۱۲ views]
دانلود موزیک ویدیو وقتی که تو رفتی حمیرا
موزیک ویدیو وقتی که تو رفتی

2 سال و 11 ماه پیش
[۱,۳۶۴ views]
دانلود موزیک ویدیو عاشقت باشم حمیرا
موزیک ویدیو عاشقت باشم

2 سال و 11 ماه پیش
[۸۴۶ views]
دانلود موزیک ویدیو چوبکاری حمیرا
موزیک ویدیو چوبکاری

2 سال و 11 ماه پیش
[۱,۱۰۱ views]
دانلود موزیک ویدیو پیرت بسوزه عاشقی حمیرا
موزیک ویدیو پیرت بسوزه عاشقی

2 سال و 11 ماه پیش
[۲,۸۴۷ views]
دانلود موزیک ویدیو قاصدک حمیرا
موزیک ویدیو قاصدک

2 سال و 11 ماه پیش
[۵۶۱ views]
دانلود موزیک ویدیو یادش به خیر حمیرا
موزیک ویدیو یادش به خیر

2 سال و 11 ماه پیش
[۹۵۰ views]
دانلود موزیک ویدیو آزار داشت حمیرا
موزیک ویدیو آزار داشت

2 سال و 11 ماه پیش
[۱,۳۰۶ views]
دانلود موزیک ویدیو در جستجو حمیرا
موزیک ویدیو در جستجو

2 سال و 11 ماه پیش
[۱,۲۴۹ views]
دانلود موزیک ویدیو خاطرات شمال حمیرا
موزیک ویدیو خاطرات شمال

2 سال و 11 ماه پیش
[۶,۶۳۴ views]
دانلود موزیک ویدیو تبریک نوروز حمیرا
موزیک ویدیو تبریک نوروز

2 سال و 11 ماه پیش
[۱,۰۵۱ views]
دانلود موزیک ویدیو سرنوشت حمیرا
موزیک ویدیو سرنوشت

2 سال و 11 ماه پیش
[۱,۲۷۸ views]
دانلود موزیک ویدیو اون دیار حمیرا
موزیک ویدیو اون دیار

2 سال و 11 ماه پیش
[۱,۵۰۱ views]
دانلود موزیک ویدیو هوای قفس حمیرا
موزیک ویدیو هوای قفس

1 هفته و 5 روز پیش
[۷۹ views]
دانلود موزیک ویدیو همزبونم باش حمیرا
موزیک ویدیو همزبونم باش

5 سال و 7 ماه پیش
[۳,۴۸۸ views]
دانلود موزیک ویدیو دیدار عزیزان حمیرا
موزیک ویدیو دیدار عزیزان

2 سال و 11 ماه پیش
[۱,۰۲۲ views]
دانلود موزیک ویدیو بخند به روی دنیا حمیرا
موزیک ویدیو بخند به روی دنیا

2 سال و 11 ماه پیش
[۱,۷۳۸ views]
دانلود موزیک ویدیو خونمو میخوام حمیرا
موزیک ویدیو خونمو میخوام

2 سال و 11 ماه پیش
[۱,۰۶۹ views]
اسم های مشابه دیگر برای حمیرا :

همیرا
پروانه امیر افشاری ( حمیرا ).
Homeyra


This page was generated in 0.14 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393