تک آهنگ های فریدون پوررضا

۱. حلیمه {۱۰,۷۹۵ پخش}

۲. آواز عزیز نگار {۳۰,۵۷۶ پخش}

۳. گیلان {۷,۱۶۰ پخش}

۴. گیلی لوی {۴,۵۵۵ پخش}

۵. گل ناز {۴,۷۱۱ پخش}

۶. رعنا {۶۰,۳۸۷ پخش}

۷. صبح عید {۳,۵۵۶ پخش}

۸. یه قل دو قل {۶,۶۱۴ پخش}

۹. کوتار کوه {۱,۲۶۳ پخش}

۱۰. تی تی کو تی تی {۵۵,۶۹۲ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای فریدون پوررضا :

فریدون پوررضا ( فریدون پور رضا ).
Fereydoon Poor Reza


This page was generated in 0.11 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393