تک آهنگ های فریدون پوررضا

۱. حلیمه {۱۲,۵۷۳ پخش}

۲. آواز عزیز نگار {۳۱,۴۶۵ پخش}

۳. گیلان {۷,۹۰۹ پخش}

۴. گیلی لوی {۵,۵۸۴ پخش}

۵. گل ناز {۵,۱۳۲ پخش}

۶. رعنا {۶۲,۶۰۲ پخش}

۷. صبح عید {۴,۱۴۹ پخش}

۸. یه قل دو قل {۸,۱۹۰ پخش}

۹. کوتار کوه {۱,۴۳۵ پخش}

۱۰. تی تی کو تی تی {۵۷,۲۸۳ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای فریدون پوررضا :

فریدون پوررضا ( فریدون پور رضا ).
Fereydoon Poor Reza


This page was generated in 0.13 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393