تک آهنگ های سیما بینا

۱. آرزوی خام (با آرش میتویی) { خواننده } {۳۸,۲۸۲ پخش}

۲. برق شمشیر { خواننده } {۲۷,۶۷۴ پخش}

۳. آتش دل { خواننده } {۶۲,۹۶۱ پخش}

۴. نون می پزی { خواننده } {۱۹,۸۷۴ پخش}

۵. بهار دلنشین { خواننده } {۸۹,۸۸۷ پخش}

۶. باران { خواننده } {۶۷,۶۴۱ پخش}

۷. شیر علی مردون { خواننده } {۱۱۱,۳۲۱ پخش}

۸. پرستوی ناز من { خواننده } {۳۷,۵۴۹ پخش}

۹. عزیز بنشین به کنارم { خواننده } {۳۶۵,۹۱۳ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای سیما بینا :

سیمابینا
سینا بینا
سینابینا
سیم بینا
سما بینا
سیمین بینا
سمابینا
سیما بینا در 1323 در بیرجند متولد شد.
Sima Bina


This page was generated in 0.13 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393