دانلود آهنگ های جدید سیما بینا

برق شمشیر ۲ برق شمشیر
{۲۹,۵۱۵ پخش}
آتش دل ۳ آتش دل
{۶۴,۹۷۴ پخش}
نون می پزی ۴ نون می پزی
{۲۱,۱۳۸ پخش}
بهار دلنشین ۵ بهار دلنشین
{۹۲,۱۹۶ پخش}
باران ۶ باران
{۶۸,۹۵۲ پخش}
شیر علی مردون ۷ شیر علی مردون
{۱۱۹,۳۷۱ پخش}
پرستوی ناز من ۸ پرستوی ناز من
{۳۸,۷۸۱ پخش}
عزیز بنشین به کنارم ۹ عزیز بنشین به کنارم
{۳۸۹,۲۳۵ پخش}
اسم های مشابه دیگر برای سیما بینا :

سیمابینا
سینا بینا
سینابینا
سیم بینا
سما بینا
سیمین بینا
سمابینا
سیما بینا در 1323 در بیرجند متولد شد.
Sima Bina


This page was generated in 0.19 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393