آلبوم های سیما بینا

دانلود آهنگ های جدید سیما بینا

دخترخاله ۱ دخترخاله
{۱,۶۰۹ پخش}
برق شمشیر ۳ برق شمشیر
{۷,۸۰۸ پخش}
آتش دل ۴ آتش دل
{۱۵,۹۸۰ پخش}
نون می پزی ۵ نون می پزی
{۵,۶۹۵ پخش}
بهار دلنشین ۶ بهار دلنشین
{۲۲,۴۶۴ پخش}
باران ۷ باران
{۱۶,۶۶۸ پخش}
شیر علی مردون ۸ شیر علی مردون
{۳۱,۳۰۲ پخش}
پرستوی ناز من ۹ پرستوی ناز من
{۹,۵۷۶ پخش}
عزیز بنشین به کنارم ۱۰ عزیز بنشین به کنارم
{۱۰۰,۹۴۴ پخش}
اسم های مشابه دیگر برای سیما بینا :

سیمابینا
سینا بینا
سینابینا
سیم بینا
سما بینا
سیمین بینا
سمابینا
سیما بینا در 1323 در بیرجند متولد شد.
Sima Bina


This page was generated in 0.14 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393