آلبوم های پوران

دانلود آهنگ های جدید پوران

نشناخته ۱ نشناخته
{۴۷۸ پخش}
دیروز و فردا ۲ دیروز و فردا
{۸,۱۳۹ پخش}
من چه کنم ۵ من چه کنم
{۱۸,۸۱۰ پخش}
آرزو صلح ۷ آرزو صلح
{۱,۰۸۷ پخش}
شهر پاییز ۸ شهر پاییز
{۱,۳۰۶ پخش}
آخرین عشق ۹ آخرین عشق
{۱,۰۶۹ پخش}
عروس دریا (پوران) ۱۰ عروس دریا (پوران)
{۲,۲۵۰ پخش}
دوست داشتم ۱۱ دوست داشتم
{۱۸,۵۱۸ پخش}
در همه دنیا ۱۲ در همه دنیا
{۳,۳۲۲ پخش}
نیلوفر ۱۳ نیلوفر
{۲۴,۷۳۲ پخش}
ملا ممد جان ۱۴ ملا ممد جان
{۸۰,۰۵۳ پخش}
عاشقی بد دردیه ۱۵ عاشقی بد دردیه
{۶,۰۷۳ پخش}
کمتر زن شانه ۱۶ کمتر زن شانه
{۴۸,۰۱۶ پخش}
شب میای ۱۷ شب میای
{۸,۲۸۰ پخش}
از من بگذر ۱۸ از من بگذر
{۶,۱۸۸ پخش}
یارم شو ۱۹ یارم شو
{۲,۵۲۰ پخش}
زندگی ۲۰ زندگی
{۵۰,۱۱۲ پخش}
دستی نگیرد دست من ۲۱ دستی نگیرد دست من
{۱۰,۲۰۲ پخش}
امشب شب مهتابه ۲۲ امشب شب مهتابه
{۴۹,۱۷۹ پخش}
عقرب زلف کجت ۲۳ عقرب زلف کجت
{۲۰,۸۸۰ پخش}
اسم های مشابه دیگر برای پوران :

پوران شاپوری ( پوران شاپوری ) ( پوران ) در 1312 در تهران متولد شد و در 1369 درگذشت..
Pooran


This page was generated in 0.13 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393