تک آهنگ های پوران

۱. دیروز و فردا {۱۹,۳۵۹ پخش}

۲. غیر تو هیچی نمیخام {۲۲,۹۱۶ پخش}

۳. شب غم نتابد ماه و ستاره {۵,۳۱۹ پخش}

۴. من چه کنم {۵۵,۹۴۱ پخش}

۵. یه روز ما را فراموش میکنی {۴,۲۷۴ پخش}

۶. آرزو صلح {۲,۹۱۷ پخش}

۷. شهر پاییز {۲,۵۸۹ پخش}

۸. آخرین عشق {۲,۳۵۵ پخش}

۹. عروس دریا (پوران) {۵,۸۱۸ پخش}

۱۰. دوست داشتم {۶۱,۶۶۶ پخش}

۱۱. در همه دنیا {۱۱,۲۷۸ پخش}

۱۲. نیلوفر {۹۱,۲۱۳ پخش}

۱۳. ملا ممد جان {۲۸۵,۷۷۶ پخش}

۱۴. عاشقی بد دردیه {۲۴,۲۲۶ پخش}

۱۵. کمتر زن شانه {۱۷۱,۹۷۴ پخش}

۱۶. شب میای {۳۳,۵۷۱ پخش}

۱۷. از من بگذر {۲۴,۶۳۲ پخش}

۱۸. یارم شو {۹,۳۲۸ پخش}

۱۹. زندگی {۱۸۲,۳۴۸ پخش}

۲۰. دستی نگیرد دست من {۳۹,۳۴۳ پخش}

۲۱. امشب شب مهتابه {۱۳۵,۱۸۹ پخش}

۲۲. عقرب زلف کجت {۶۶,۰۹۷ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای پوران :

پوران شاپوری ( پوران شاپوری ) ( پوران ) در 1312 در تهران متولد شد و در 1369 درگذشت..
Pooran


This page was generated in 0.13 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393