دانلود آهنگ های جدید پوران

دیروز و فردا ۱ دیروز و فردا
{۵,۷۶۳ پخش}
من چه کنم ۴ من چه کنم
{۱۴,۷۸۱ پخش}
آرزو صلح ۶ آرزو صلح
{۸۲۴ پخش}
شهر پاییز ۷ شهر پاییز
{۹۰۷ پخش}
آخرین عشق ۸ آخرین عشق
{۷۰۵ پخش}
دوست داشتم ۱۰ دوست داشتم
{۱۵,۶۳۸ پخش}
در همه دنیا ۱۱ در همه دنیا
{۲,۹۱۹ پخش}
نیلوفر ۱۲ نیلوفر
{۲۲,۶۱۸ پخش}
ملا ممد جان ۱۳ ملا ممد جان
{۷۲,۶۳۷ پخش}
عاشقی بد دردیه ۱۴ عاشقی بد دردیه
{۵,۷۸۱ پخش}
کمتر زن شانه ۱۵ کمتر زن شانه
{۴۳,۳۸۳ پخش}
شب میای ۱۶ شب میای
{۷,۹۶۳ پخش}
از من بگذر ۱۷ از من بگذر
{۵,۹۰۰ پخش}
یارم شو ۱۸ یارم شو
{۲,۳۲۹ پخش}
زندگی ۱۹ زندگی
{۴۴,۶۸۳ پخش}
دستی نگیرد دست من ۲۰ دستی نگیرد دست من
{۹,۶۵۵ پخش}
امشب شب مهتابه ۲۱ امشب شب مهتابه
{۳۷,۴۰۰ پخش}
عقرب زلف کجت ۲۲ عقرب زلف کجت
{۱۷,۶۷۹ پخش}
اسم های مشابه دیگر برای پوران :

پوران شاپوری ( پوران شاپوری ) ( پوران ) در 1312 در تهران متولد شد و در 1369 درگذشت..
Pooran


This page was generated in 0.09 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393