تک آهنگ های پوران

۱. دیروز و فردا {۲۳,۳۲۲ پخش}

۲. غیر تو هیچی نمیخام {۲۴,۱۰۲ پخش}

۳. شب غم نتابد ماه و ستاره {۶,۰۵۲ پخش}

۴. من چه کنم {۶۱,۰۴۲ پخش}

۵. یه روز ما را فراموش میکنی {۴,۷۱۱ پخش}

۶. آرزو صلح {۳,۳۰۷ پخش}

۷. شهر پاییز {۳,۶۳۴ پخش}

۸. آخرین عشق {۲,۸۸۶ پخش}

۹. عروس دریا (پوران) {۷,۰۲۰ پخش}

۱۰. دوست داشتم {۶۵,۷۰۷ پخش}

۱۱. در همه دنیا {۱۲,۲۷۷ پخش}

۱۲. نیلوفر {۹۶,۰۹۶ پخش}

۱۳. ملا ممد جان {۳۰۵,۶۰۴ پخش}

۱۴. عاشقی بد دردیه {۲۴,۷۱۰ پخش}

۱۵. کمتر زن شانه {۱۸۲,۵۵۱ پخش}

۱۶. شب میای {۳۴,۱۴۸ پخش}

۱۷. از من بگذر {۲۵,۲۵۶ پخش}

۱۸. یارم شو {۹,۷۱۸ پخش}

۱۹. زندگی {۱۹۰,۷۸۸ پخش}

۲۰. دستی نگیرد دست من {۴۰,۶۸۴ پخش}

۲۱. امشب شب مهتابه {۱۵۴,۲۵۲ پخش}

۲۲. عقرب زلف کجت {۷۳,۸۱۹ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای پوران :

پوران شاپوری ( پوران شاپوری ) ( پوران ) در 1312 در تهران متولد شد و در 1369 درگذشت..
Pooran


This page was generated in 0.16 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393