تک آهنگ های پوران

۱. دیروز و فردا {۱۹,۵۶۲ پخش}

۲. غیر تو هیچی نمیخام {۲۲,۹۴۷ پخش}

۳. شب غم نتابد ماه و ستاره {۵,۳۳۵ پخش}

۴. من چه کنم {۵۶,۲۸۴ پخش}

۵. یه روز ما را فراموش میکنی {۴,۲۷۴ پخش}

۶. آرزو صلح {۲,۹۳۲ پخش}

۷. شهر پاییز {۲,۶۳۶ پخش}

۸. آخرین عشق {۲,۴۴۹ پخش}

۹. عروس دریا (پوران) {۵,۸۶۵ پخش}

۱۰. دوست داشتم {۶۲,۰۲۵ پخش}

۱۱. در همه دنیا {۱۱,۳۴۱ پخش}

۱۲. نیلوفر {۹۱,۴۳۱ پخش}

۱۳. ملا ممد جان {۲۸۷,۱۱۸ پخش}

۱۴. عاشقی بد دردیه {۲۴,۲۸۹ پخش}

۱۵. کمتر زن شانه {۱۷۲,۶۴۵ پخش}

۱۶. شب میای {۳۳,۶۸۰ پخش}

۱۷. از من بگذر {۲۴,۶۴۸ پخش}

۱۸. یارم شو {۹,۳۴۴ پخش}

۱۹. زندگی {۱۸۲,۸۴۷ پخش}

۲۰. دستی نگیرد دست من {۳۹,۴۲۱ پخش}

۲۱. امشب شب مهتابه {۱۳۷,۱۳۹ پخش}

۲۲. عقرب زلف کجت {۶۶,۵۹۶ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای پوران :

پوران شاپوری ( پوران شاپوری ) ( پوران ) در 1312 در تهران متولد شد و در 1369 درگذشت..
Pooran


This page was generated in 0.14 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393