تک آهنگ های پوران

۱. دیروز و فردا {۲۳,۲۱۲ پخش}

۲. غیر تو هیچی نمیخام {۲۴,۰۵۵ پخش}

۳. شب غم نتابد ماه و ستاره {۶,۰۰۶ پخش}

۴. من چه کنم {۶۰,۸۷۱ پخش}

۵. یه روز ما را فراموش میکنی {۴,۷۱۱ پخش}

۶. آرزو صلح {۳,۲۶۰ پخش}

۷. شهر پاییز {۳,۶۱۹ پخش}

۸. آخرین عشق {۲,۸۸۶ پخش}

۹. عروس دریا (پوران) {۷,۰۰۴ پخش}

۱۰. دوست داشتم {۶۵,۴۷۳ پخش}

۱۱. در همه دنیا {۱۲,۲۱۴ پخش}

۱۲. نیلوفر {۹۵,۹۰۸ پخش}

۱۳. ملا ممد جان {۳۰۴,۴۸۰ پخش}

۱۴. عاشقی بد دردیه {۲۴,۶۷۹ پخش}

۱۵. کمتر زن شانه {۱۸۱,۹۵۸ پخش}

۱۶. شب میای {۳۴,۱۴۸ پخش}

۱۷. از من بگذر {۲۵,۱۹۴ پخش}

۱۸. یارم شو {۹,۷۰۳ پخش}

۱۹. زندگی {۱۹۰,۲۱۰ پخش}

۲۰. دستی نگیرد دست من {۴۰,۵۹۱ پخش}

۲۱. امشب شب مهتابه {۱۵۳,۲۸۵ پخش}

۲۲. عقرب زلف کجت {۷۳,۳۰۴ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای پوران :

پوران شاپوری ( پوران شاپوری ) ( پوران ) در 1312 در تهران متولد شد و در 1369 درگذشت..
Pooran


This page was generated in 0.08 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393