دانلود آهنگ های جدید پوران

دیروز و فردا ۱ دیروز و فردا
{۲۴,۶۱۶ پخش}
من چه کنم ۴ من چه کنم
{۶۳,۴۶۰ پخش}
آرزو صلح ۶ آرزو صلح
{۳,۵۴۱ پخش}
شهر پاییز ۷ شهر پاییز
{۳,۹۰۰ پخش}
آخرین عشق ۸ آخرین عشق
{۳,۰۴۲ پخش}
دوست داشتم ۱۰ دوست داشتم
{۶۶,۶۱۲ پخش}
در همه دنیا ۱۱ در همه دنیا
{۱۲,۵۴۲ پخش}
نیلوفر ۱۲ نیلوفر
{۹۷,۳۷۵ پخش}
ملا ممد جان ۱۳ ملا ممد جان
{۳۱۲,۹۳۶ پخش}
عاشقی بد دردیه ۱۴ عاشقی بد دردیه
{۲۴,۹۱۳ پخش}
کمتر زن شانه ۱۵ کمتر زن شانه
{۱۸۶,۸۸۸ پخش}
شب میای ۱۶ شب میای
{۳۴,۳۶۶ پخش}
از من بگذر ۱۷ از من بگذر
{۲۵,۵۲۱ پخش}
یارم شو ۱۸ یارم شو
{۹,۹۸۴ پخش}
زندگی ۱۹ زندگی
{۱۹۳,۱۴۳ پخش}
دستی نگیرد دست من ۲۰ دستی نگیرد دست من
{۴۱,۴۸۰ پخش}
امشب شب مهتابه ۲۱ امشب شب مهتابه
{۱۶۰,۲۱۲ پخش}
عقرب زلف کجت ۲۲ عقرب زلف کجت
{۷۵,۶۷۵ پخش}
اسم های مشابه دیگر برای پوران :

پوران شاپوری ( پوران شاپوری ) ( پوران ) در 1312 در تهران متولد شد و در 1369 درگذشت..
Pooran


This page was generated in 0.09 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393