تک آهنگ های پوران

۱. دیروز و فردا { خواننده } {۲۰,۶۵۴ پخش}

۲. غیر تو هیچی نمیخام { خواننده } {۲۳,۲۹۰ پخش}

۳. شب غم نتابد ماه و ستاره { خواننده } {۵,۶۴۷ پخش}

۴. من چه کنم { خواننده } {۵۸,۰۰۰ پخش}

۵. یه روز ما را فراموش میکنی { خواننده } {۴,۴۳۰ پخش}

۶. آرزو صلح { خواننده } {۳,۰۵۷ پخش}

۷. شهر پاییز { خواننده } {۲,۹۷۹ پخش}

۸. آخرین عشق { خواننده } {۲,۵۴۲ پخش}

۹. عروس دریا (پوران) { خواننده } {۶,۰۵۲ پخش}

۱۰. دوست داشتم { خواننده } {۶۳,۲۱۱ پخش}

۱۱. در همه دنیا { خواننده } {۱۱,۵۵۹ پخش}

۱۲. نیلوفر { خواننده } {۹۲,۵۰۸ پخش}

۱۳. ملا ممد جان { خواننده } {۲۹۱,۴۸۶ پخش}

۱۴. عاشقی بد دردیه { خواننده } {۲۴,۴۲۹ پخش}

۱۵. کمتر زن شانه { خواننده } {۱۷۴,۷۲۰ پخش}

۱۶. شب میای { خواننده } {۳۳,۸۲۰ پخش}

۱۷. از من بگذر { خواننده } {۲۴,۸۹۷ پخش}

۱۸. یارم شو { خواننده } {۹,۴۸۴ پخش}

۱۹. زندگی { خواننده } {۱۸۴,۶۱۰ پخش}

۲۰. دستی نگیرد دست من { خواننده } {۳۹,۷۰۲ پخش}

۲۱. امشب شب مهتابه { خواننده } {۱۴۰,۸۹۹ پخش}

۲۲. عقرب زلف کجت { خواننده } {۶۹,۴۳۵ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای پوران :

پوران شاپوری ( پوران شاپوری ) ( پوران ) در 1312 در تهران متولد شد و در 1369 درگذشت..
Pooran


This page was generated in 0.19 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393