آلبوم های پوران

دانلود آهنگ های جدید پوران

نشناخته ۱ نشناخته
{۳۲۷ پخش}
دیروز و فردا ۲ دیروز و فردا
{۷,۶۸۶ پخش}
من چه کنم ۵ من چه کنم
{۱۸,۱۸۰ پخش}
آرزو صلح ۷ آرزو صلح
{۱,۰۵۱ پخش}
شهر پاییز ۸ شهر پاییز
{۱,۲۷۴ پخش}
آخرین عشق ۹ آخرین عشق
{۱,۰۱۵ پخش}
عروس دریا (پوران) ۱۰ عروس دریا (پوران)
{۲,۲۱۰ پخش}
دوست داشتم ۱۱ دوست داشتم
{۱۷,۷۵۸ پخش}
در همه دنیا ۱۲ در همه دنیا
{۳,۲۳۲ پخش}
نیلوفر ۱۳ نیلوفر
{۲۴,۳۱۴ پخش}
ملا ممد جان ۱۴ ملا ممد جان
{۷۸,۵۱۶ پخش}
عاشقی بد دردیه ۱۵ عاشقی بد دردیه
{۵,۹۸۶ پخش}
کمتر زن شانه ۱۶ کمتر زن شانه
{۴۷,۲۸۶ پخش}
شب میای ۱۷ شب میای
{۸,۱۶۴ پخش}
از من بگذر ۱۸ از من بگذر
{۶,۱۰۹ پخش}
یارم شو ۱۹ یارم شو
{۲,۴۸۰ پخش}
زندگی ۲۰ زندگی
{۴۹,۳۹۹ پخش}
دستی نگیرد دست من ۲۱ دستی نگیرد دست من
{۱۰,۱۰۱ پخش}
امشب شب مهتابه ۲۲ امشب شب مهتابه
{۴۷,۶۰۲ پخش}
عقرب زلف کجت ۲۳ عقرب زلف کجت
{۲۰,۲۹۶ پخش}
اسم های مشابه دیگر برای پوران :

پوران شاپوری ( پوران شاپوری ) ( پوران ) در 1312 در تهران متولد شد و در 1369 درگذشت..
Pooran


This page was generated in 0.13 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393