تک آهنگ های پوران

۱. دیروز و فردا {۲۳,۰۲۵ پخش}

۲. غیر تو هیچی نمیخام {۲۳,۹۴۶ پخش}

۳. شب غم نتابد ماه و ستاره {۶,۰۰۶ پخش}

۴. من چه کنم {۶۰,۴۰۳ پخش}

۵. یه روز ما را فراموش میکنی {۴,۶۸۰ پخش}

۶. آرزو صلح {۳,۲۲۹ پخش}

۷. شهر پاییز {۳,۴۹۴ پخش}

۸. آخرین عشق {۲,۷۹۲ پخش}

۹. عروس دریا (پوران) {۶,۸۹۵ پخش}

۱۰. دوست داشتم {۶۵,۲۲۳ پخش}

۱۱. در همه دنیا {۱۲,۱۰۵ پخش}

۱۲. نیلوفر {۹۵,۵۸۱ پخش}

۱۳. ملا ممد جان {۲۹۹,۸۷۸ پخش}

۱۴. عاشقی بد دردیه {۲۴,۶۷۹ پخش}

۱۵. کمتر زن شانه {۱۸۰,۹۶۰ پخش}

۱۶. شب میای {۳۴,۱۴۸ پخش}

۱۷. از من بگذر {۲۵,۱۴۷ پخش}

۱۸. یارم شو {۹,۷۰۳ پخش}

۱۹. زندگی {۱۸۹,۶۴۹ پخش}

۲۰. دستی نگیرد دست من {۴۰,۴۸۲ پخش}

۲۱. امشب شب مهتابه {۱۵۱,۸۱۹ پخش}

۲۲. عقرب زلف کجت {۷۲,۸۳۶ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای پوران :

پوران شاپوری ( پوران شاپوری ) ( پوران ) در 1312 در تهران متولد شد و در 1369 درگذشت..
Pooran


This page was generated in 0.11 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393