تک آهنگ های بهنام صفوی

۱. دموی آلبوم فوق العاده {۱۰۰,۱۳۶ پخش}

۲. سوء تفاهم {۴۴۶,۸۳۰ پخش}

۳. چشمان سیاه ( از احسان آریا) {۵,۸۵۰ پخش}

۴. کاش تو دنیای تو باشم ( از احسان آریا) {۳,۱۲۰ پخش}

۵. سوال {۱۳۲,۸۴۹ پخش}

۶. رمیکس رفیق نیمه راه {۲۸,۷۱۹ پخش}

۷. همین حوالی {۲۲۶,۸۵۵ پخش}

۸. خودمو گم می کنم ( از آرش رستمی) {۱۸,۳۱۴ پخش}

۹. احساس عجیب {۱۱۲,۰۵۴ پخش}

۱۰. نامه عشق {۲۱۱,۰۶۸ پخش}

۱۱. وقتی تو باشی {۳۴,۹۷۵ پخش}

۱۲. خاک تب دار (اجرای زنده) {۲۸,۶۸۸ پخش}

۱۳. بهترین روز خدا {۶۰,۴۰۳ پخش}

۱۴. چقدر خوبه {۵۰,۱۵۴ پخش}

۱۵. عشق بینظیر {۶۹,۸۲۵ پخش}

۱۶. اخراجی ها 3 {۷۱,۱۹۸ پخش}

۱۷. آرامش {۷۵,۳۱۶ پخش}

۱۸. دلگیر {۳۵,۲۲۴ پخش}

۱۹. تو نزدیکی (علی اصحابی، فرزاد فرزین، احسان علی خانی) {۱۰۴,۸۴۷ پخش}

۲۰. عشق من باش {۱۵۵,۸۱۲ پخش}

۲۱. ای جان {۸۸,۶۵۴ پخش}

۲۲. خسته شدم {۲۰۷,۳۲۴ پخش}

۲۳. تمنا {۴۳۰,۹۱۸ پخش}

۲۴. زیبا ترین رنگین کمان ( از آلبوم زیبا ترین رنگین کمان از چرا) {۸,۰۰۲ پخش}

۲۵. دختر دردونه من ( از آلبوم زیبا ترین رنگین کمان از چرا) {۳۳,۴۹۳ پخش}

۲۶. پیش بند یادت نره ( از آلبوم زیبا ترین رنگین کمان از چرا) {۱۸۷ پخش}

۲۷. بابا اومد دوباره ( از آلبوم زیبا ترین رنگین کمان از چرا) {۲۹,۹۹۸ پخش}

۲۸. الفبای فارسی ( از آلبوم زیبا ترین رنگین کمان از چرا) {۱۱,۳۷۲ پخش}

۲۹. بی کلام ( از آلبوم زیبا ترین رنگین کمان از چرا) {۱۴۰ پخش}

۳۰. تولد مبارک ( از آلبوم زیبا ترین رنگین کمان از چرا) {۱۹۳,۷۰۵ پخش}

۳۱. پسر قشنگ من ( از آلبوم زیبا ترین رنگین کمان از چرا) {۱۱,۸۴۰ پخش}

۳۲. مامان و بابا عزیزن ( از آلبوم زیبا ترین رنگین کمان از چرا) {۸,۹۸۵ پخش}

۳۳. الفبای انگلیسی ( از آلبوم زیبا ترین رنگین کمان از چرا) {۱۳,۰۸۸ پخش}

۳۴. معلم عزیزم ( از آلبوم زیبا ترین رنگین کمان از چرا) {۲۵,۸۹۶ پخش}

۳۵. چشمای تو ( از آلبوم کما (2) از حمید عسکری) {۱۱۹,۵۷۴ پخش}

۳۶. طاقت ندارم (بهنام صفوی) ( از آلبوم دلصدا از محسن چاوشی) {۷۲,۷۴۲ پخش}


This page was generated in 0.10 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393