آلبوم های گلپا

دانلود آهنگ های جدید گلپا

بهار آمد ۱ بهار آمد
{۷,۳۵۴ پخش}
تاب بنفشه (بزم) ۲ تاب بنفشه (بزم)
{۳,۹۹۹ پخش}
دل من ۳ دل من
{۶,۴۰۸ پخش}
نقش خدا ۴ نقش خدا
{۱۶,۹۸۴ پخش}
محرم اسرار ۶ محرم اسرار
{۷,۳۹۸ پخش}
به یاد محجوبی ۷ به یاد محجوبی
{۵,۵۰۸ پخش}
شراب نور ۹ شراب نور
{۱۲,۲۱۴ پخش}
سه گاه خصوصی ۱۰ سه گاه خصوصی
{۶,۶۰۲ پخش}
مناجات ۱۱ مناجات
{۷,۱۴۲ پخش}
ماهور ۱۲ ماهور
{۵,۳۰۲ پخش}
دلتنگی ۱۳ دلتنگی
{۵,۵۹۸ پخش}
موی تو ۱۴ موی تو
{۴,۸۹۹ پخش}
سر کوی دوست ۱۵ سر کوی دوست
{۱۰,۷۱۷ پخش}
شور و دشتی ۱۶ شور و دشتی
{۷,۰۰۹ پخش}
ویرانه ۱۷ ویرانه
{۱۳,۰۵۰ پخش}
آواز نوا ۱۹ آواز نوا
{۸,۸۸۴ پخش}
بهار عمر ۲۰ بهار عمر
{۱۰,۳۲۸ پخش}
میخانه و می ۲۱ میخانه و می
{۹,۷۶۶ پخش}
ای وطن ۲۳ ای وطن
{۱۱,۹۴۴ پخش}
کنسرت قدیمی (2) ۲۴ کنسرت قدیمی (2)
{۸,۲۵۱ پخش}
آینه (بزم) ۲۶ آینه (بزم)
{۱۴,۰۶۱ پخش}
همراز عشق ۲۷ همراز عشق
{۷,۴۳۰ پخش}
آواز ماهور ۲۸ آواز ماهور
{۳,۹۰۲ پخش}
بهار ۲۹ بهار
{۶,۷۵۳ پخش}
اجرای خصوصی در شور ۳۰ اجرای خصوصی در شور
{۱۸,۹۶۴ پخش}
همایون بختیاری ۳۱ همایون بختیاری
{۸,۴۲۷ پخش}
کنسرت قدیمی(1) ۳۲ کنسرت قدیمی(1)
{۵,۸۰۳ پخش}
بیات ترک ۳۳ بیات ترک
{۷,۹۷۷ پخش}
می گریم از هجران تو ۳۴ می گریم از هجران تو
{۱۷,۴۸۸ پخش}
ای ساربان ۳۵ ای ساربان
{۵,۰۲۲ پخش}
آواز بیات ترک ۳۶ آواز بیات ترک
{۳,۷۰۰ پخش}
بازگشت ۳۷ بازگشت
{۷,۹۲۳ پخش}
نور خدا ۳۸ نور خدا
{۵,۱۹۱ پخش}
کشاکش دنیا ۳۹ کشاکش دنیا
{۵,۱۵۸ پخش}
مثنوی سه گاه ۴۰ مثنوی سه گاه
{۳,۸۷۰ پخش}
افشاری قره باغی ۴۱ افشاری قره باغی
{۱,۱۳۷ پخش}
ساقیا ۴۲ ساقیا
{۲,۵۷۰ پخش}
دام ۴۳ دام
{۱,۰۵۸ پخش}
آواز همایون ۴۴ آواز همایون
{۲,۳۴۰ پخش}
ناز لیلی ۴۵ ناز لیلی
{۱۹,۰۱۱ پخش}
آواز سه گاه ۴۶ آواز سه گاه
{۵,۰۶۸ پخش}
کجا رفتی (بدون ساز) ۴۷ کجا رفتی (بدون ساز)
{۱۰,۶۱۲ پخش}
نیمه جانی باقیست ۴۹ نیمه جانی باقیست
{۴,۷۱۲ پخش}
تنها توئی ۵۰ تنها توئی
{۶,۰۳۷ پخش}
بزم رادیویی ۵۱ بزم رادیویی
{۴,۵۳۶ پخش}
آواز اصفهان ۵۲ آواز اصفهان
{۴,۲۶۹ پخش}
آواز شوشتری ۵۳ آواز شوشتری
{۸,۳۳۴ پخش}
نقش غم (اجرای زنده) ۵۴ نقش غم (اجرای زنده)
{۲۰,۱۰۶ پخش}
بوسه جام ۵۵ بوسه جام
{۲,۹۵۵ پخش}
حلقه های زلف ۵۶ حلقه های زلف
{۳,۷۵۱ پخش}
جانم سوختی ۵۸ جانم سوختی
{۵,۰۵۴ پخش}
مثنوی دشتی ۵۹ مثنوی دشتی
{۵,۶۵۵ پخش}
هزار جهد بکردم ۶۰ هزار جهد بکردم
{۱,۱۲۳ پخش}
خدا می داند ۶۱ خدا می داند
{۴,۶۴۷ پخش}
افسانه دل ۶۲ افسانه دل
{۳,۰۹۶ پخش}
همه هست آرزویم ۶۳ همه هست آرزویم
{۵,۷۴۹ پخش}
شهر عاشقان ۶۵ شهر عاشقان
{۴,۰۳۵ پخش}
باد صبح نوروز ۶۷ باد صبح نوروز
{۹,۱۲۲ پخش}
شاهِ بیدار ۶۹ شاهِ بیدار
{۶,۸۷۹ پخش}
خوشا انان ۷۰ خوشا انان
{۸,۹۱۷ پخش}
نه دل مفتون دلبندی ۷۱ نه دل مفتون دلبندی
{۱۸,۵۹۴ پخش}
اشک من ۷۲ اشک من
{۷۹,۸۲۲ پخش}
هوس میکده ۷۳ هوس میکده
{۳۴,۱۹۶ پخش}
دانلود موزیک ویدیو آواز خوان ( اصفهان ) گلپا
موزیک ویدیو آواز خوان ( اصفهان )

2 سال و 8 ماه پیش
[۱,۹۹۰ views]
اسم های مشابه دیگر برای گلپا :

'گلپا
کلپایگانی
اکبر گلپا
اکبر گلپایگانی ( اکبر گلپایگانی ) ( گلپا ) در 1312 در تهران متولد شد.
Golpa


This page was generated in 0.31 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393