دانلود آهنگ های جدید گلپا

محرم اسرار ۲ محرم اسرار
{۶,۶۵۲ پخش}
به یاد محجوبی ۳ به یاد محجوبی
{۴,۹۳۹ پخش}
شراب نور ۵ شراب نور
{۱۱,۶۱۷ پخش}
سه گاه خصوصی ۶ سه گاه خصوصی
{۵,۷۶۳ پخش}
مناجات ۷ مناجات
{۶,۵۰۸ پخش}
ماهور ۸ ماهور
{۴,۹۶۴ پخش}
دلتنگی ۹ دلتنگی
{۵,۲۲۰ پخش}
موی تو ۱۰ موی تو
{۴,۵۱۸ پخش}
سر کوی دوست ۱۱ سر کوی دوست
{۱۰,۳۱۴ پخش}
شور و دشتی ۱۲ شور و دشتی
{۶,۶۰۹ پخش}
ویرانه ۱۳ ویرانه
{۱۲,۶۹۷ پخش}
آواز نوا ۱۵ آواز نوا
{۸,۴۱۶ پخش}
بهار عمر ۱۶ بهار عمر
{۷,۱۱۷ پخش}
میخانه و می ۱۷ میخانه و می
{۹,۴۸۶ پخش}
ای وطن ۱۹ ای وطن
{۱۱,۱۲۷ پخش}
کنسرت قدیمی (2) ۲۰ کنسرت قدیمی (2)
{۷,۵۸۸ پخش}
آینه (بزم) ۲۲ آینه (بزم)
{۱۳,۴۷۱ پخش}
همراز عشق ۲۳ همراز عشق
{۷,۱۱۷ پخش}
آواز ماهور ۲۴ آواز ماهور
{۳,۶۴۳ پخش}
بهار ۲۵ بهار
{۴,۰۲۴ پخش}
اجرای خصوصی در شور ۲۶ اجرای خصوصی در شور
{۱۸,۳۹۹ پخش}
همایون بختیاری ۲۷ همایون بختیاری
{۴,۸۶۷ پخش}
کنسرت قدیمی(1) ۲۸ کنسرت قدیمی(1)
{۵,۴۸۶ پخش}
بیات ترک ۲۹ بیات ترک
{۷,۶۳۵ پخش}
می گریم از هجران تو ۳۰ می گریم از هجران تو
{۱۷,۰۷۴ پخش}
ای ساربان ۳۱ ای ساربان
{۴,۴۴۲ پخش}
آواز بیات ترک ۳۲ آواز بیات ترک
{۳,۴۶۳ پخش}
بازگشت ۳۳ بازگشت
{۷,۶۰۳ پخش}
نور خدا ۳۴ نور خدا
{۴,۷۰۸ پخش}
کشاکش دنیا ۳۵ کشاکش دنیا
{۱,۹۲۶ پخش}
مثنوی سه گاه ۳۶ مثنوی سه گاه
{۳,۵۰۶ پخش}
افشاری قره باغی ۳۷ افشاری قره باغی
{۸۱۳ پخش}
ساقیا ۳۸ ساقیا
{۲,۲۹۳ پخش}
دام ۳۹ دام
{۸۷۱ پخش}
آواز همایون ۴۰ آواز همایون
{۲,۰۵۵ پخش}
ناز لیلی ۴۱ ناز لیلی
{۱۸,۴۸۲ پخش}
آواز سه گاه ۴۲ آواز سه گاه
{۱,۸۳۶ پخش}
کجا رفتی (بدون ساز) ۴۳ کجا رفتی (بدون ساز)
{۱۰,۲۳۸ پخش}
تنها توئی ۴۶ تنها توئی
{۲,۱۸۵ پخش}
بزم رادیویی ۴۷ بزم رادیویی
{۴,۲۶۶ پخش}
آواز اصفهان ۴۸ آواز اصفهان
{۴,۰۴۶ پخش}
آواز شوشتری ۴۹ آواز شوشتری
{۷,۵۶۷ پخش}
نقش غم (اجرای زنده) ۵۰ نقش غم (اجرای زنده)
{۱۹,۴۸۳ پخش}
بوسه جام ۵۱ بوسه جام
{۲,۳۷۲ پخش}
حلقه های زلف ۵۲ حلقه های زلف
{۶۱۲ پخش}
جانم سوختی ۵۴ جانم سوختی
{۷۵۶ پخش}
مثنوی دشتی ۵۵ مثنوی دشتی
{۳,۱۱۰ پخش}
هزار جهد بکردم ۵۶ هزار جهد بکردم
{۸۰۶ پخش}
خدا می داند ۵۷ خدا می داند
{۲,۱۵۲ پخش}
افسانه دل ۵۸ افسانه دل
{۲,۵۹۵ پخش}
همه هست آرزویم ۵۹ همه هست آرزویم
{۵,۳۹۲ پخش}
شهر عاشقان ۶۱ شهر عاشقان
{۳,۴۵۹ پخش}
باد صبح نوروز ۶۳ باد صبح نوروز
{۵,۰۱۴ پخش}
شاهِ بیدار ۶۵ شاهِ بیدار
{۶,۱۸۸ پخش}
خوشا انان ۶۶ خوشا انان
{۸,۲۹۰ پخش}
نه دل مفتون دلبندی ۶۷ نه دل مفتون دلبندی
{۱۷,۲۹۴ پخش}
اشک من ۶۸ اشک من
{۷۲,۱۶۲ پخش}
هوس میکده ۶۹ هوس میکده
{۳۱,۳۱۶ پخش}
اسم های مشابه دیگر برای گلپا :

'گلپا
کلپایگانی
اکبر گلپا
اکبر گلپایگانی ( اکبر گلپایگانی ) ( گلپا ) در 1312 در تهران متولد شد.
Golpa


This page was generated in 0.20 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393