آلبوم های گلپا

دانلود آهنگ های جدید گلپا

بهار آمد ۱ بهار آمد
{۷,۷۶۱ پخش}
تاب بنفشه (بزم) ۲ تاب بنفشه (بزم)
{۴,۱۵۴ پخش}
دل من ۳ دل من
{۶,۵۴۴ پخش}
نقش خدا ۴ نقش خدا
{۱۷,۱۵۴ پخش}
محرم اسرار ۶ محرم اسرار
{۷,۴۴۴ پخش}
به یاد محجوبی ۷ به یاد محجوبی
{۵,۵۲۶ پخش}
شراب نور ۹ شراب نور
{۱۲,۲۵۴ پخش}
سه گاه خصوصی ۱۰ سه گاه خصوصی
{۶,۶۶۰ پخش}
مناجات ۱۱ مناجات
{۷,۲۲۱ پخش}
ماهور ۱۲ ماهور
{۵,۳۴۲ پخش}
دلتنگی ۱۳ دلتنگی
{۵,۶۳۴ پخش}
موی تو ۱۴ موی تو
{۴,۹۶۴ پخش}
سر کوی دوست ۱۵ سر کوی دوست
{۱۰,۷۸۲ پخش}
شور و دشتی ۱۶ شور و دشتی
{۷,۰۸۱ پخش}
ویرانه ۱۷ ویرانه
{۱۳,۱۶۱ پخش}
آواز نوا ۱۹ آواز نوا
{۸,۹۵۳ پخش}
بهار عمر ۲۰ بهار عمر
{۱۰,۴۳۶ پخش}
میخانه و می ۲۱ میخانه و می
{۹,۸۰۶ پخش}
ای وطن ۲۳ ای وطن
{۱۲,۰۸۱ پخش}
کنسرت قدیمی (2) ۲۴ کنسرت قدیمی (2)
{۸,۴۴۵ پخش}
آینه (بزم) ۲۶ آینه (بزم)
{۱۴,۱۹۱ پخش}
همراز عشق ۲۷ همراز عشق
{۷,۴۵۲ پخش}
آواز ماهور ۲۸ آواز ماهور
{۳,۹۳۱ پخش}
بهار ۲۹ بهار
{۶,۹۹۱ پخش}
اجرای خصوصی در شور ۳۰ اجرای خصوصی در شور
{۱۹,۰۴۰ پخش}
همایون بختیاری ۳۱ همایون بختیاری
{۸,۴۶۰ پخش}
کنسرت قدیمی(1) ۳۲ کنسرت قدیمی(1)
{۵,۹۰۰ پخش}
بیات ترک ۳۳ بیات ترک
{۸,۰۴۲ پخش}
می گریم از هجران تو ۳۴ می گریم از هجران تو
{۱۷,۵۳۵ پخش}
ای ساربان ۳۵ ای ساربان
{۵,۱۶۹ پخش}
آواز بیات ترک ۳۶ آواز بیات ترک
{۳,۷۲۲ پخش}
بازگشت ۳۷ بازگشت
{۷,۹۷۷ پخش}
نور خدا ۳۸ نور خدا
{۵,۳۰۲ پخش}
کشاکش دنیا ۳۹ کشاکش دنیا
{۵,۲۰۵ پخش}
مثنوی سه گاه ۴۰ مثنوی سه گاه
{۷,۴۳۰ پخش}
افشاری قره باغی ۴۱ افشاری قره باغی
{۱,۱۹۸ پخش}
ساقیا ۴۲ ساقیا
{۲,۵۶۶ پخش}
دام ۴۳ دام
{۱,۱۰۸ پخش}
آواز همایون ۴۴ آواز همایون
{۲,۳۶۸ پخش}
ناز لیلی ۴۵ ناز لیلی
{۱۹,۰۷۶ پخش}
آواز سه گاه ۴۶ آواز سه گاه
{۵,۲۱۲ پخش}
کجا رفتی (بدون ساز) ۴۷ کجا رفتی (بدون ساز)
{۱۰,۶۹۲ پخش}
نیمه جانی باقیست ۴۹ نیمه جانی باقیست
{۴,۷۵۹ پخش}
تنها توئی ۵۰ تنها توئی
{۶,۱۷۴ پخش}
بزم رادیویی ۵۱ بزم رادیویی
{۴,۵۸۲ پخش}
آواز اصفهان ۵۲ آواز اصفهان
{۴,۳۰۲ پخش}
آواز شوشتری ۵۳ آواز شوشتری
{۸,۳۸۰ پخش}
نقش غم (اجرای زنده) ۵۴ نقش غم (اجرای زنده)
{۲۰,۱۸۸ پخش}
بوسه جام ۵۵ بوسه جام
{۲,۹۹۸ پخش}
حلقه های زلف ۵۶ حلقه های زلف
{۳,۷۸۰ پخش}
جانم سوختی ۵۸ جانم سوختی
{۵,۱۱۵ پخش}
مثنوی دشتی ۵۹ مثنوی دشتی
{۵,۷۸۸ پخش}
هزار جهد بکردم ۶۰ هزار جهد بکردم
{۱,۱۶۲ پخش}
خدا می داند ۶۱ خدا می داند
{۴,۷۶۲ پخش}
افسانه دل ۶۲ افسانه دل
{۳,۱۷۸ پخش}
همه هست آرزویم ۶۳ همه هست آرزویم
{۵,۷۸۵ پخش}
شهر عاشقان ۶۵ شهر عاشقان
{۴,۰۷۱ پخش}
باد صبح نوروز ۶۷ باد صبح نوروز
{۹,۴۸۶ پخش}
شاهِ بیدار ۶۹ شاهِ بیدار
{۶,۹۸۰ پخش}
خوشا انان ۷۰ خوشا انان
{۹,۰۴۳ پخش}
نه دل مفتون دلبندی ۷۱ نه دل مفتون دلبندی
{۱۸,۶۶۶ پخش}
اشک من ۷۲ اشک من
{۸۰,۹۳۵ پخش}
هوس میکده ۷۳ هوس میکده
{۳۴,۶۲۸ پخش}
دانلود موزیک ویدیو آواز خوان ( اصفهان ) گلپا
موزیک ویدیو آواز خوان ( اصفهان )

2 سال و 9 ماه پیش
[۲,۰۵۵ views]
اسم های مشابه دیگر برای گلپا :

'گلپا
کلپایگانی
اکبر گلپا
اکبر گلپایگانی ( اکبر گلپایگانی ) ( گلپا ) در 1312 در تهران متولد شد.
Golpa


This page was generated in 0.30 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393