تک آهنگ های گلپا

۱. ساغرم شکسته(با مرضیه) {۳,۹۴۶ پخش}

۲. محرم اسرار {۲۴,۰۳۹ پخش}

۳. به یاد محجوبی {۱۹,۷۳۴ پخش}

۴. زبانم را نمی فهمی {۳۲,۴۹۴ پخش}

۵. شراب نور {۴۸,۴۰۶ پخش}

۶. سه گاه خصوصی {۲۱,۶۵۲ پخش}

۷. مناجات {۲۶,۹۸۸ پخش}

۸. ماهور {۲۰,۷۳۲ پخش}

۹. دلتنگی {۲۱,۶۶۸ پخش}

۱۰. موی تو {۱۸,۸۲۹ پخش}

۱۱. سر کوی دوست {۴۳,۳۲۱ پخش}

۱۲. شور و دشتی {۲۷,۰۹۷ پخش}

۱۳. ویرانه {۵۳,۸۹۸ پخش}

۱۴. خسرو شیرین (به یاد جلیل شهناز) {۵۶,۵۰۳ پخش}

۱۵. آواز نوا {۳۵,۳۰۲ پخش}

۱۶. بهار عمر {۲۹,۵۷۷ پخش}

۱۷. میخانه و می {۴۰,۱۳۸ پخش}

۱۸. مهلت دیدار(بیات ترک) {۴۸,۹۰۶ پخش}

۱۹. ای وطن {۳۷,۶۲۷ پخش}

۲۰. کنسرت قدیمی (2) {۳۱,۳۵۶ پخش}

۲۱. بزم رادیویی با حمیرا و وفائی {۴۵,۸۹۵ پخش}

۲۲. آینه (بزم) {۵۷,۰۱۸ پخش}

۲۳. همراز عشق {۲۹,۸۵۸ پخش}

۲۴. آواز ماهور {۱۵,۰۸۵ پخش}

۲۵. بهار {۱۶,۹۲۶ پخش}

۲۶. اجرای خصوصی در شور {۵۸,۰۳۲ پخش}

۲۷. همایون بختیاری {۲۰,۵۴۵ پخش}

۲۸. کنسرت قدیمی(1) {۲۳,۰۲۵ پخش}

۲۹. بیات ترک {۱۸,۵۷۹ پخش}

۳۰. می گریم از هجران تو {۷۲,۱۶۵ پخش}

۳۱. ای ساربان {۱۷,۶۲۸ پخش}

۳۲. آواز بیات ترک {۱۴,۴۷۶ پخش}

۳۳. بازگشت {۳۲,۳۳۸ پخش}

۳۴. نور خدا {۱۹,۳۵۹ پخش}

۳۵. کشاکش دنیا {۷,۸۶۲ پخش}

۳۶. مثنوی سه گاه {۱۴,۱۹۶ پخش}

۳۷. افشاری قره باغی {۲,۷۹۲ پخش}

۳۸. ساقیا {۹,۰۰۱ پخش}

۳۹. دام {۲,۹۹۵ پخش}

۴۰. آواز همایون {۸,۲۹۹ پخش}

۴۱. ناز لیلی {۶۲,۹۷۷ پخش}

۴۲. آواز سه گاه {۷,۳۷۸ پخش}

۴۳. کجا رفتی (بدون ساز) {۴۲,۳۸۵ پخش}

۴۴. آواز بیات اصفهان در یونسکو1335 {۲,۱۵۲ پخش}

۴۵. نیمه جانی باقیست {۳,۱۵۱ پخش}

۴۶. تنها توئی {۸,۸۱۴ پخش}

۴۷. بزم رادیویی {۱۷,۸۶۲ پخش}

۴۸. آواز اصفهان {۱۶,۹۲۶ پخش}

۴۹. آواز شوشتری {۱۶,۹۵۷ پخش}

۵۰. نقش غم (اجرای زنده) {۸۳,۶۰۰ پخش}

۵۱. بوسه جام {۹,۳۶۰ پخش}

۵۲. حلقه های زلف {۲,۳۰۸ پخش}

۵۳. سینه ای دارم ز غم افروخته {۱۶,۷۰۷ پخش}

۵۴. جانم سوختی {۲,۷۹۲ پخش}

۵۵. مثنوی دشتی {۱۲,۳۵۵ پخش}

۵۶. هزار جهد بکردم {۲,۶۶۷ پخش}

۵۷. خدا می داند {۸,۷۳۶ پخش}

۵۸. افسانه دل {۸,۹۸۵ پخش}

۵۹. همه هست آرزویم {۲۱,۹۸۰ پخش}

۶۰. باز آمده ام مست (با احمد ظاهر) {۳۸,۱۷۳ پخش}

۶۱. شهر عاشقان {۱۳,۹۴۶ پخش}

۶۲. دیگه این آخرِ کاره {۳۲,۲۹۲ پخش}

۶۳. باد صبح نوروز {۲۱,۲۹۴ پخش}

۶۴. دیگر نمی خواهم تو را {۳۷,۲۰۶ پخش}

۶۵. شاهِ بیدار {۲۵,۲۷۲ پخش}

۶۶. خوشا انان {۳۴,۴۱۳ پخش}

۶۷. نه دل مفتون دلبندی {۶۱,۲۷۶ پخش}

۶۸. اشک من {۲۹۵,۰۱۱ پخش}

۶۹. هوس میکده {۱۲۸,۹۰۲ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای گلپا :

'گلپا
کلپایگانی
اکبر گلپا
اکبر گلپایگانی ( اکبر گلپایگانی ) ( گلپا ) در 1312 در تهران متولد شد.
Golpa


This page was generated in 0.15 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393