تک آهنگ های گلپا

۱. ساغرم شکسته(با مرضیه) {۷,۷۸۴ پخش}

۲. محرم اسرار {۲۷,۱۵۹ پخش}

۳. به یاد محجوبی {۲۰,۸۴۱ پخش}

۴. زبانم را نمی فهمی {۳۴,۱۰۱ پخش}

۵. شراب نور {۴۹,۷۱۷ پخش}

۶. سه گاه خصوصی {۲۳,۵۸۷ پخش}

۷. مناجات {۲۷,۶۲۷ پخش}

۸. ماهور {۲۱,۱۲۲ پخش}

۹. دلتنگی {۲۲,۲۱۴ پخش}

۱۰. موی تو {۱۹,۲۵۰ پخش}

۱۱. سر کوی دوست {۴۴,۱۷۹ پخش}

۱۲. شور و دشتی {۲۸,۰۶۴ پخش}

۱۳. ویرانه {۵۴,۶۳۱ پخش}

۱۴. خسرو شیرین (به یاد جلیل شهناز) {۵۹,۱۳۹ پخش}

۱۵. آواز نوا {۳۵,۹۸۹ پخش}

۱۶. بهار عمر {۳۰,۲۹۵ پخش}

۱۷. میخانه و می {۴۰,۵۶۰ پخش}

۱۸. مهلت دیدار(بیات ترک) {۴۹,۵۴۵ پخش}

۱۹. ای وطن {۴۶,۵۶۶ پخش}

۲۰. کنسرت قدیمی (2) {۳۲,۰۴۲ پخش}

۲۱. بزم رادیویی با حمیرا و وفائی {۴۶,۸۶۲ پخش}

۲۲. آینه (بزم) {۵۷,۵۷۹ پخش}

۲۳. همراز عشق {۳۰,۲۰۱ پخش}

۲۴. آواز ماهور {۱۵,۴۲۸ پخش}

۲۵. بهار {۱۷,۲۲۲ پخش}

۲۶. اجرای خصوصی در شور {۵۸,۵۳۱ پخش}

۲۷. همایون بختیاری {۲۰,۷۹۴ پخش}

۲۸. کنسرت قدیمی(1) {۲۳,۶۴۹ پخش}

۲۹. بیات ترک {۳۱,۶۲۱ پخش}

۳۰. می گریم از هجران تو {۷۳,۲۷۳ پخش}

۳۱. ای ساربان {۱۸,۵۳۲ پخش}

۳۲. آواز بیات ترک {۱۴,۸۰۴ پخش}

۳۳. بازگشت {۳۲,۶۸۲ پخش}

۳۴. نور خدا {۱۹,۸۴۳ پخش}

۳۵. کشاکش دنیا {۸,۰۸۰ پخش}

۳۶. مثنوی سه گاه {۱۴,۷۴۲ پخش}

۳۷. افشاری قره باغی {۳,۰۷۳ پخش}

۳۸. ساقیا {۹,۴۵۳ پخش}

۳۹. دام {۳,۵۱۰ پخش}

۴۰. آواز همایون {۸,۶۷۳ پخش}

۴۱. ناز لیلی {۷۷,۹۰۶ پخش}

۴۲. آواز سه گاه {۷,۷۸۴ پخش}

۴۳. کجا رفتی (بدون ساز) {۴۳,۲۲۷ پخش}

۴۴. آواز بیات اصفهان در یونسکو1335 {۲,۶۰۵ پخش}

۴۵. نیمه جانی باقیست {۳,۷۴۴ پخش}

۴۶. تنها توئی {۹,۱۸۸ پخش}

۴۷. بزم رادیویی {۱۸,۲۵۲ پخش}

۴۸. آواز اصفهان {۱۷,۳۰۰ پخش}

۴۹. آواز شوشتری {۱۷,۹۸۶ پخش}

۵۰. نقش غم (اجرای زنده) {۸۴,۰۹۹ پخش}

۵۱. بوسه جام {۹,۶۵۶ پخش}

۵۲. حلقه های زلف {۲,۵۴۲ پخش}

۵۳. سینه ای دارم ز غم افروخته {۱۷,۴۵۶ پخش}

۵۴. جانم سوختی {۳,۲۴۴ پخش}

۵۵. مثنوی دشتی {۱۲,۷۹۲ پخش}

۵۶. هزار جهد بکردم {۳,۱۸۲ پخش}

۵۷. خدا می داند {۹,۰۷۹ پخش}

۵۸. افسانه دل {۱۰,۲۳۳ پخش}

۵۹. همه هست آرزویم {۲۲,۶۳۵ پخش}

۶۰. باز آمده ام مست (با احمد ظاهر) {۳۸,۵۴۷ پخش}

۶۱. شهر عاشقان {۱۴,۵۲۳ پخش}

۶۲. دیگه این آخرِ کاره {۳۲,۸۶۹ پخش}

۶۳. باد صبح نوروز {۲۱,۵۲۸ پخش}

۶۴. دیگر نمی خواهم تو را {۳۷,۸۳۰ پخش}

۶۵. شاهِ بیدار {۲۶,۰۹۸ پخش}

۶۶. خوشا انان {۳۵,۰۲۲ پخش}

۶۷. نه دل مفتون دلبندی {۶۲,۱۵۰ پخش}

۶۸. اشک من {۳۰۴,۷۳۰ پخش}

۶۹. هوس میکده {۱۳۲,۲۵۶ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای گلپا :

'گلپا
کلپایگانی
اکبر گلپا
اکبر گلپایگانی ( اکبر گلپایگانی ) ( گلپا ) در 1312 در تهران متولد شد.
Golpa


This page was generated in 0.11 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393