تک آهنگ های گلپا

۱. ساغرم شکسته(با مرضیه) {۸,۵۶۴ پخش}

۲. محرم اسرار {۲۷,۵۸۰ پخش}

۳. به یاد محجوبی {۲۰,۹۰۴ پخش}

۴. زبانم را نمی فهمی {۳۴,۵۲۲ پخش}

۵. شراب نور {۴۹,۹۳۵ پخش}

۶. سه گاه خصوصی {۲۴,۱۸۰ پخش}

۷. مناجات {۲۷,۷۲۱ پخش}

۸. ماهور {۲۱,۱۵۳ پخش}

۹. دلتنگی {۲۲,۲۷۶ پخش}

۱۰. موی تو {۱۹,۳۵۹ پخش}

۱۱. سر کوی دوست {۴۴,۳۰۴ پخش}

۱۲. شور و دشتی {۲۸,۱۲۶ پخش}

۱۳. ویرانه {۵۴,۷۰۹ پخش}

۱۴. خسرو شیرین (به یاد جلیل شهناز) {۵۹,۳۲۶ پخش}

۱۵. آواز نوا {۳۶,۱۶۰ پخش}

۱۶. بهار عمر {۳۰,۳۸۸ پخش}

۱۷. میخانه و می {۴۰,۷۰۰ پخش}

۱۸. مهلت دیدار(بیات ترک) {۴۹,۷۳۲ پخش}

۱۹. ای وطن {۴۷,۱۵۸ پخش}

۲۰. کنسرت قدیمی (2) {۳۲,۱۳۶ پخش}

۲۱. بزم رادیویی با حمیرا و وفائی {۴۷,۱۱۲ پخش}

۲۲. آینه (بزم) {۵۷,۷۰۴ پخش}

۲۳. همراز عشق {۳۰,۳۲۶ پخش}

۲۴. آواز ماهور {۱۵,۵۵۳ پخش}

۲۵. بهار {۱۷,۳۴۷ پخش}

۲۶. اجرای خصوصی در شور {۷۲,۹۷۶ پخش}

۲۷. همایون بختیاری {۲۰,۹۳۵ پخش}

۲۸. کنسرت قدیمی(1) {۲۳,۷۱۲ پخش}

۲۹. بیات ترک {۳۲,۰۸۹ پخش}

۳۰. می گریم از هجران تو {۷۳,۵۶۹ پخش}

۳۱. ای ساربان {۱۸,۷۶۶ پخش}

۳۲. آواز بیات ترک {۱۴,۸۲۰ پخش}

۳۳. بازگشت {۳۲,۷۲۸ پخش}

۳۴. نور خدا {۲۰,۰۶۱ پخش}

۳۵. کشاکش دنیا {۸,۱۵۸ پخش}

۳۶. مثنوی سه گاه {۱۴,۸۹۸ پخش}

۳۷. افشاری قره باغی {۳,۲۱۳ پخش}

۳۸. ساقیا {۹,۶۵۶ پخش}

۳۹. دام {۳,۵۷۲ پخش}

۴۰. آواز همایون {۸,۷۳۶ پخش}

۴۱. ناز لیلی {۷۸,۲۳۴ پخش}

۴۲. آواز سه گاه {۷,۸۹۳ پخش}

۴۳. کجا رفتی (بدون ساز) {۴۳,۳۸۳ پخش}

۴۴. آواز بیات اصفهان در یونسکو1335 {۲,۶۶۷ پخش}

۴۵. نیمه جانی باقیست {۳,۸۰۶ پخش}

۴۶. تنها توئی {۹,۳۱۳ پخش}

۴۷. بزم رادیویی {۱۸,۳۶۱ پخش}

۴۸. آواز اصفهان {۱۷,۴۲۵ پخش}

۴۹. آواز شوشتری {۱۸,۲۶۷ پخش}

۵۰. نقش غم (اجرای زنده) {۸۴,۱۹۳ پخش}

۵۱. بوسه جام {۹,۸۱۲ پخش}

۵۲. حلقه های زلف {۲,۵۸۹ پخش}

۵۳. سینه ای دارم ز غم افروخته {۱۷,۵۸۱ پخش}

۵۴. جانم سوختی {۳,۲۷۶ پخش}

۵۵. مثنوی دشتی {۱۲,۹۴۸ پخش}

۵۶. هزار جهد بکردم {۳,۲۷۶ پخش}

۵۷. خدا می داند {۹,۱۷۲ پخش}

۵۸. افسانه دل {۱۰,۵۳۰ پخش}

۵۹. همه هست آرزویم {۲۲,۸۲۲ پخش}

۶۰. باز آمده ام مست (با احمد ظاهر) {۳۸,۵۷۸ پخش}

۶۱. شهر عاشقان {۱۴,۵۸۶ پخش}

۶۲. دیگه این آخرِ کاره {۳۲,۹۱۶ پخش}

۶۳. باد صبح نوروز {۲۱,۵۵۹ پخش}

۶۴. دیگر نمی خواهم تو را {۳۸,۰۴۸ پخش}

۶۵. شاهِ بیدار {۲۶,۲۳۹ پخش}

۶۶. خوشا انان {۳۵,۱۹۳ پخش}

۶۷. نه دل مفتون دلبندی {۶۲,۳۸۴ پخش}

۶۸. اشک من {۳۰۶,۴۷۷ پخش}

۶۹. هوس میکده {۱۳۲,۶۷۸ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای گلپا :

'گلپا
کلپایگانی
اکبر گلپا
اکبر گلپایگانی ( اکبر گلپایگانی ) ( گلپا ) در 1312 در تهران متولد شد.
Golpa


This page was generated in 0.11 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393