تک آهنگ های گلپا

۱. ساغرم شکسته(با مرضیه) { خواننده } {۵,۴۱۳ پخش}

۲. محرم اسرار { خواننده } {۲۵,۶۱۵ پخش}

۳. به یاد محجوبی { خواننده } {۲۰,۰۱۴ پخش}

۴. زبانم را نمی فهمی { خواننده } {۳۳,۱۶۵ پخش}

۵. شراب نور { خواننده } {۴۹,۰۷۷ پخش}

۶. سه گاه خصوصی { خواننده } {۲۲,۱۶۷ پخش}

۷. مناجات { خواننده } {۲۷,۲۲۲ پخش}

۸. ماهور { خواننده } {۲۰,۹۳۵ پخش}

۹. دلتنگی { خواننده } {۲۱,۸۸۶ پخش}

۱۰. موی تو { خواننده } {۱۹,۰۶۳ پخش}

۱۱. سر کوی دوست { خواننده } {۴۳,۵۸۶ پخش}

۱۲. شور و دشتی { خواننده } {۲۷,۳۹۳ پخش}

۱۳. ویرانه { خواننده } {۵۴,۱۰۰ پخش}

۱۴. خسرو شیرین (به یاد جلیل شهناز) { خواننده } {۵۷,۹۳۸ پخش}

۱۵. آواز نوا { خواننده } {۳۵,۵۶۸ پخش}

۱۶. بهار عمر { خواننده } {۲۹,۷۶۴ پخش}

۱۷. میخانه و می { خواننده } {۴۰,۳۱۰ پخش}

۱۸. مهلت دیدار(بیات ترک) { خواننده } {۴۹,۱۰۸ پخش}

۱۹. ای وطن { خواننده } {۳۷,۷۸۳ پخش}

۲۰. کنسرت قدیمی (2) { خواننده } {۳۱,۵۷۴ پخش}

۲۱. بزم رادیویی با حمیرا و وفائی { خواننده } {۴۶,۳۰۰ پخش}

۲۲. آینه (بزم) { خواننده } {۵۷,۲۶۷ پخش}

۲۳. همراز عشق { خواننده } {۳۰,۰۳۰ پخش}

۲۴. آواز ماهور { خواننده } {۱۵,۲۲۵ پخش}

۲۵. بهار { خواننده } {۱۷,۰۳۵ پخش}

۲۶. اجرای خصوصی در شور { خواننده } {۵۸,۲۳۴ پخش}

۲۷. همایون بختیاری { خواننده } {۲۰,۶۰۷ پخش}

۲۸. کنسرت قدیمی(1) { خواننده } {۲۳,۴۰۰ پخش}

۲۹. بیات ترک { خواننده } {۲۷,۶۲۷ پخش}

۳۰. می گریم از هجران تو { خواننده } {۷۲,۵۸۶ پخش}

۳۱. ای ساربان { خواننده } {۱۷,۷۹۹ پخش}

۳۲. آواز بیات ترک { خواننده } {۱۴,۶۰۱ پخش}

۳۳. بازگشت { خواننده } {۳۲,۴۷۹ پخش}

۳۴. نور خدا { خواننده } {۱۹,۵۷۸ پخش}

۳۵. کشاکش دنیا { خواننده } {۷,۹۲۴ پخش}

۳۶. مثنوی سه گاه { خواننده } {۱۴,۳۵۲ پخش}

۳۷. افشاری قره باغی { خواننده } {۲,۹۴۸ پخش}

۳۸. ساقیا { خواننده } {۹,۲۱۹ پخش}

۳۹. دام { خواننده } {۳,۱۸۲ پخش}

۴۰. آواز همایون { خواننده } {۸,۴۵۵ پخش}

۴۱. ناز لیلی { خواننده } {۷۶,۴۲۴ پخش}

۴۲. آواز سه گاه { خواننده } {۷,۵۵۰ پخش}

۴۳. کجا رفتی (بدون ساز) { خواننده } {۴۲,۶۰۳ پخش}

۴۴. آواز بیات اصفهان در یونسکو1335 { خواننده } {۲,۴۳۳ پخش}

۴۵. نیمه جانی باقیست { خواننده } {۳,۳۶۹ پخش}

۴۶. تنها توئی { خواننده } {۹,۰۴۸ پخش}

۴۷. بزم رادیویی { خواننده } {۱۸,۰۰۲ پخش}

۴۸. آواز اصفهان { خواننده } {۱۷,۱۴۴ پخش}

۴۹. آواز شوشتری { خواننده } {۱۷,۳۳۱ پخش}

۵۰. نقش غم (اجرای زنده) { خواننده } {۸۳,۷۲۵ پخش}

۵۱. بوسه جام { خواننده } {۹,۵۰۰ پخش}

۵۲. حلقه های زلف { خواننده } {۲,۴۱۸ پخش}

۵۳. سینه ای دارم ز غم افروخته { خواننده } {۱۶,۹۸۸ پخش}

۵۴. جانم سوختی { خواننده } {۲,۹۰۱ پخش}

۵۵. مثنوی دشتی { خواننده } {۱۲,۶۲۰ پخش}

۵۶. هزار جهد بکردم { خواننده } {۲,۸۵۴ پخش}

۵۷. خدا می داند { خواننده } {۸,۸۲۹ پخش}

۵۸. افسانه دل { خواننده } {۹,۰۴۸ پخش}

۵۹. همه هست آرزویم { خواننده } {۲۲,۲۶۱ پخش}

۶۰. باز آمده ام مست (با احمد ظاهر) { خواننده } {۳۸,۳۲۹ پخش}

۶۱. شهر عاشقان { خواننده } {۱۴,۱۱۸ پخش}

۶۲. دیگه این آخرِ کاره { خواننده } {۳۲,۴۹۴ پخش}

۶۳. باد صبح نوروز { خواننده } {۲۱,۴۰۳ پخش}

۶۴. دیگر نمی خواهم تو را { خواننده } {۳۷,۴۴۰ پخش}

۶۵. شاهِ بیدار { خواننده } {۲۵,۴۹۰ پخش}

۶۶. خوشا انان { خواننده } {۳۴,۶۳۲ پخش}

۶۷. نه دل مفتون دلبندی { خواننده } {۶۱,۵۸۸ پخش}

۶۸. اشک من { خواننده } {۲۹۸,۵۳۷ پخش}

۶۹. هوس میکده { خواننده } {۱۳۰,۰۲۶ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای گلپا :

'گلپا
کلپایگانی
اکبر گلپا
اکبر گلپایگانی ( اکبر گلپایگانی ) ( گلپا ) در 1312 در تهران متولد شد.
Golpa


This page was generated in 0.08 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393