آلبوم های گلپا

دانلود آهنگ های جدید گلپا

تاب بنفشه (بزم) ۱ تاب بنفشه (بزم)
{۳,۷۸۰ پخش}
دل من ۲ دل من
{۶,۲۹۲ پخش}
نقش خدا ۳ نقش خدا
{۱۶,۶۷۸ پخش}
محرم اسرار ۵ محرم اسرار
{۷,۳۲۹ پخش}
به یاد محجوبی ۶ به یاد محجوبی
{۵,۴۲۵ پخش}
شراب نور ۸ شراب نور
{۱۲,۱۲۸ پخش}
سه گاه خصوصی ۹ سه گاه خصوصی
{۶,۴۷۶ پخش}
مناجات ۱۰ مناجات
{۷,۰۴۸ پخش}
ماهور ۱۱ ماهور
{۵,۲۴۱ پخش}
دلتنگی ۱۲ دلتنگی
{۵,۵۵۱ پخش}
موی تو ۱۳ موی تو
{۴,۸۴۹ پخش}
سر کوی دوست ۱۴ سر کوی دوست
{۱۰,۶۳۰ پخش}
شور و دشتی ۱۵ شور و دشتی
{۶,۹۴۴ پخش}
ویرانه ۱۶ ویرانه
{۱۲,۹۸۸ پخش}
آواز نوا ۱۸ آواز نوا
{۸,۸۰۹ پخش}
بهار عمر ۱۹ بهار عمر
{۱۰,۲۳۱ پخش}
میخانه و می ۲۰ میخانه و می
{۹,۷۲۷ پخش}
ای وطن ۲۲ ای وطن
{۱۱,۷۹۷ پخش}
کنسرت قدیمی (2) ۲۳ کنسرت قدیمی (2)
{۸,۱۲۸ پخش}
آینه (بزم) ۲۵ آینه (بزم)
{۱۳,۹۳۵ پخش}
همراز عشق ۲۶ همراز عشق
{۷,۳۵۸ پخش}
آواز ماهور ۲۷ آواز ماهور
{۳,۸۴۸ پخش}
بهار ۲۸ بهار
{۴,۲۲۲ پخش}
اجرای خصوصی در شور ۲۹ اجرای خصوصی در شور
{۱۸,۸۴۲ پخش}
همایون بختیاری ۳۰ همایون بختیاری
{۸,۳۱۲ پخش}
کنسرت قدیمی(1) ۳۱ کنسرت قدیمی(1)
{۵,۷۰۹ پخش}
بیات ترک ۳۲ بیات ترک
{۷,۸۹۴ پخش}
می گریم از هجران تو ۳۳ می گریم از هجران تو
{۱۷,۳۹۵ پخش}
ای ساربان ۳۴ ای ساربان
{۴,۹۰۳ پخش}
آواز بیات ترک ۳۵ آواز بیات ترک
{۳,۶۱۴ پخش}
بازگشت ۳۶ بازگشت
{۷,۸۶۹ پخش}
نور خدا ۳۷ نور خدا
{۵,۱۲۶ پخش}
کشاکش دنیا ۳۸ کشاکش دنیا
{۵,۰۸۶ پخش}
مثنوی سه گاه ۳۹ مثنوی سه گاه
{۳,۷۹۸ پخش}
افشاری قره باغی ۴۰ افشاری قره باغی
{۱,۰۶۲ پخش}
ساقیا ۴۱ ساقیا
{۲,۵۲۰ پخش}
دام ۴۲ دام
{۱,۰۴۰ پخش}
آواز همایون ۴۳ آواز همایون
{۲,۲۷۵ پخش}
ناز لیلی ۴۴ ناز لیلی
{۱۸,۹۶۱ پخش}
آواز سه گاه ۴۵ آواز سه گاه
{۲,۰۲۳ پخش}
کجا رفتی (بدون ساز) ۴۶ کجا رفتی (بدون ساز)
{۱۰,۵۱۹ پخش}
نیمه جانی باقیست ۴۸ نیمه جانی باقیست
{۴,۵۲۸ پخش}
تنها توئی ۴۹ تنها توئی
{۲,۴۰۸ پخش}
بزم رادیویی ۵۰ بزم رادیویی
{۴,۴۵۳ پخش}
آواز اصفهان ۵۱ آواز اصفهان
{۴,۲۰۸ پخش}
آواز شوشتری ۵۲ آواز شوشتری
{۸,۲۴۴ پخش}
نقش غم (اجرای زنده) ۵۳ نقش غم (اجرای زنده)
{۱۹,۹۹۰ پخش}
بوسه جام ۵۴ بوسه جام
{۲,۸۶۲ پخش}
حلقه های زلف ۵۵ حلقه های زلف
{۳,۵۴۹ پخش}
جانم سوختی ۵۷ جانم سوختی
{۴,۵۳۶ پخش}
مثنوی دشتی ۵۸ مثنوی دشتی
{۵,۲۲۷ پخش}
هزار جهد بکردم ۵۹ هزار جهد بکردم
{۱,۰۴۴ پخش}
خدا می داند ۶۰ خدا می داند
{۳,۹۹۲ پخش}
افسانه دل ۶۱ افسانه دل
{۲,۹۵۹ پخش}
همه هست آرزویم ۶۲ همه هست آرزویم
{۵,۶۸۰ پخش}
شهر عاشقان ۶۴ شهر عاشقان
{۳,۹۳۴ پخش}
باد صبح نوروز ۶۶ باد صبح نوروز
{۵,۲۵۶ پخش}
شاهِ بیدار ۶۸ شاهِ بیدار
{۶,۷۸۹ پخش}
خوشا انان ۶۹ خوشا انان
{۸,۷۱۹ پخش}
نه دل مفتون دلبندی ۷۰ نه دل مفتون دلبندی
{۱۸,۴۵۳ پخش}
اشک من ۷۱ اشک من
{۷۸,۷۲۴ پخش}
هوس میکده ۷۲ هوس میکده
{۳۳,۶۰۶ پخش}
دانلود موزیک ویدیو آواز خوان ( اصفهان ) گلپا
موزیک ویدیو آواز خوان ( اصفهان )

2 سال و 8 ماه پیش
[۱,۹۳۶ views]
اسم های مشابه دیگر برای گلپا :

'گلپا
کلپایگانی
اکبر گلپا
اکبر گلپایگانی ( اکبر گلپایگانی ) ( گلپا ) در 1312 در تهران متولد شد.
Golpa


This page was generated in 0.17 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393