تک آهنگ های گلپا

۱. ساغرم شکسته(با مرضیه) {۸,۱۵۸ پخش}

۲. محرم اسرار {۲۷,۳۰۰ پخش}

۳. به یاد محجوبی {۲۰,۸۷۲ پخش}

۴. زبانم را نمی فهمی {۳۴,۳۵۱ پخش}

۵. شراب نور {۴۹,۷۹۵ پخش}

۶. سه گاه خصوصی {۲۳,۸۵۲ پخش}

۷. مناجات {۲۷,۶۹۰ پخش}

۸. ماهور {۲۱,۱۳۸ پخش}

۹. دلتنگی {۲۲,۲۶۱ پخش}

۱۰. موی تو {۱۹,۳۱۲ پخش}

۱۱. سر کوی دوست {۴۴,۲۸۸ پخش}

۱۲. شور و دشتی {۲۸,۰۸۰ پخش}

۱۳. ویرانه {۵۴,۶۷۸ پخش}

۱۴. خسرو شیرین (به یاد جلیل شهناز) {۵۹,۲۰۲ پخش}

۱۵. آواز نوا {۳۶,۰۹۸ پخش}

۱۶. بهار عمر {۳۰,۳۴۲ پخش}

۱۷. میخانه و می {۴۰,۶۵۳ پخش}

۱۸. مهلت دیدار(بیات ترک) {۴۹,۶۵۴ پخش}

۱۹. ای وطن {۴۶,۹۷۱ پخش}

۲۰. کنسرت قدیمی (2) {۳۲,۱۰۴ پخش}

۲۱. بزم رادیویی با حمیرا و وفائی {۴۷,۰۰۲ پخش}

۲۲. آینه (بزم) {۵۷,۶۲۶ پخش}

۲۳. همراز عشق {۳۰,۲۷۹ پخش}

۲۴. آواز ماهور {۱۵,۵۰۶ پخش}

۲۵. بهار {۱۷,۲۵۳ پخش}

۲۶. اجرای خصوصی در شور {۵۸,۶۸۷ پخش}

۲۷. همایون بختیاری {۲۰,۸۷۲ پخش}

۲۸. کنسرت قدیمی(1) {۲۳,۶۹۶ پخش}

۲۹. بیات ترک {۳۱,۸۷۰ پخش}

۳۰. می گریم از هجران تو {۷۳,۴۲۹ پخش}

۳۱. ای ساربان {۱۸,۶۵۷ پخش}

۳۲. آواز بیات ترک {۱۴,۸۰۴ پخش}

۳۳. بازگشت {۳۲,۶۸۲ پخش}

۳۴. نور خدا {۱۹,۹۳۶ پخش}

۳۵. کشاکش دنیا {۸,۰۹۶ پخش}

۳۶. مثنوی سه گاه {۱۴,۸۲۰ پخش}

۳۷. افشاری قره باغی {۳,۱۰۴ پخش}

۳۸. ساقیا {۹,۶۰۹ پخش}

۳۹. دام {۳,۵۴۱ پخش}

۴۰. آواز همایون {۸,۶۸۹ پخش}

۴۱. ناز لیلی {۷۸,۰۷۸ پخش}

۴۲. آواز سه گاه {۷,۸۳۱ پخش}

۴۳. کجا رفتی (بدون ساز) {۴۳,۲۷۴ پخش}

۴۴. آواز بیات اصفهان در یونسکو1335 {۲,۶۰۵ پخش}

۴۵. نیمه جانی باقیست {۳,۷۴۴ پخش}

۴۶. تنها توئی {۹,۲۰۴ پخش}

۴۷. بزم رادیویی {۱۸,۳۱۴ پخش}

۴۸. آواز اصفهان {۱۷,۳۶۲ پخش}

۴۹. آواز شوشتری {۱۸,۱۱۱ پخش}

۵۰. نقش غم (اجرای زنده) {۸۴,۱۳۰ پخش}

۵۱. بوسه جام {۹,۷۰۳ پخش}

۵۲. حلقه های زلف {۲,۵۴۲ پخش}

۵۳. سینه ای دارم ز غم افروخته {۱۷,۵۰۳ پخش}

۵۴. جانم سوختی {۳,۲۲۹ پخش}

۵۵. مثنوی دشتی {۱۲,۸۰۷ پخش}

۵۶. هزار جهد بکردم {۳,۲۴۴ پخش}

۵۷. خدا می داند {۹,۰۹۴ پخش}

۵۸. افسانه دل {۱۰,۲۹۶ پخش}

۵۹. همه هست آرزویم {۲۲,۶۸۲ پخش}

۶۰. باز آمده ام مست (با احمد ظاهر) {۳۸,۵۴۷ پخش}

۶۱. شهر عاشقان {۱۴,۵۷۰ پخش}

۶۲. دیگه این آخرِ کاره {۳۲,۸۸۴ پخش}

۶۳. باد صبح نوروز {۲۱,۵۲۸ پخش}

۶۴. دیگر نمی خواهم تو را {۳۷,۸۷۶ پخش}

۶۵. شاهِ بیدار {۲۶,۱۶۱ پخش}

۶۶. خوشا انان {۳۵,۰۶۸ پخش}

۶۷. نه دل مفتون دلبندی {۶۲,۳۰۶ پخش}

۶۸. اشک من {۳۰۵,۲۹۲ پخش}

۶۹. هوس میکده {۱۳۲,۳۹۷ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای گلپا :

'گلپا
کلپایگانی
اکبر گلپا
اکبر گلپایگانی ( اکبر گلپایگانی ) ( گلپا ) در 1312 در تهران متولد شد.
Golpa


This page was generated in 0.20 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393