تک آهنگ های گلپا

۱. ساغرم شکسته(با مرضیه) {۷,۹۲۴ پخش}

۲. محرم اسرار {۲۷,۱۹۰ پخش}

۳. به یاد محجوبی {۲۰,۸۵۷ پخش}

۴. زبانم را نمی فهمی {۳۴,۲۲۶ پخش}

۵. شراب نور {۴۹,۷۶۴ پخش}

۶. سه گاه خصوصی {۲۳,۶۳۴ پخش}

۷. مناجات {۲۷,۶۷۴ پخش}

۸. ماهور {۲۱,۱۳۸ پخش}

۹. دلتنگی {۲۲,۲۴۵ پخش}

۱۰. موی تو {۱۹,۲۶۶ پخش}

۱۱. سر کوی دوست {۴۴,۲۴۱ پخش}

۱۲. شور و دشتی {۲۸,۰۶۴ پخش}

۱۳. ویرانه {۵۴,۶۶۲ پخش}

۱۴. خسرو شیرین (به یاد جلیل شهناز) {۵۹,۱۸۶ پخش}

۱۵. آواز نوا {۳۶,۰۲۰ پخش}

۱۶. بهار عمر {۳۰,۳۲۶ پخش}

۱۷. میخانه و می {۴۰,۵۹۱ پخش}

۱۸. مهلت دیدار(بیات ترک) {۴۹,۵۹۲ پخش}

۱۹. ای وطن {۴۶,۸۰۰ پخش}

۲۰. کنسرت قدیمی (2) {۳۲,۰۷۳ پخش}

۲۱. بزم رادیویی با حمیرا و وفائی {۴۶,۹۵۶ پخش}

۲۲. آینه (بزم) {۵۷,۵۹۵ پخش}

۲۳. همراز عشق {۳۰,۲۳۲ پخش}

۲۴. آواز ماهور {۱۵,۴۴۴ پخش}

۲۵. بهار {۱۷,۲۲۲ پخش}

۲۶. اجرای خصوصی در شور {۵۸,۵۴۶ پخش}

۲۷. همایون بختیاری {۲۰,۸۲۶ پخش}

۲۸. کنسرت قدیمی(1) {۲۳,۶۶۵ پخش}

۲۹. بیات ترک {۳۱,۶۹۹ پخش}

۳۰. می گریم از هجران تو {۷۳,۳۳۵ پخش}

۳۱. ای ساربان {۱۸,۶۲۶ پخش}

۳۲. آواز بیات ترک {۱۴,۸۰۴ پخش}

۳۳. بازگشت {۳۲,۶۹۷ پخش}

۳۴. نور خدا {۱۹,۸۷۴ پخش}

۳۵. کشاکش دنیا {۸,۰۹۶ پخش}

۳۶. مثنوی سه گاه {۱۴,۷۸۸ پخش}

۳۷. افشاری قره باغی {۳,۰۷۳ پخش}

۳۸. ساقیا {۹,۴۸۴ پخش}

۳۹. دام {۳,۵۱۰ پخش}

۴۰. آواز همایون {۸,۶۷۳ پخش}

۴۱. ناز لیلی {۷۸,۰۱۵ پخش}

۴۲. آواز سه گاه {۷,۸۱۵ پخش}

۴۳. کجا رفتی (بدون ساز) {۴۳,۲۲۷ پخش}

۴۴. آواز بیات اصفهان در یونسکو1335 {۲,۶۲۰ پخش}

۴۵. نیمه جانی باقیست {۳,۷۴۴ پخش}

۴۶. تنها توئی {۹,۲۰۴ پخش}

۴۷. بزم رادیویی {۱۸,۲۸۳ پخش}

۴۸. آواز اصفهان {۱۷,۳۱۶ پخش}

۴۹. آواز شوشتری {۱۸,۰۱۸ پخش}

۵۰. نقش غم (اجرای زنده) {۸۴,۱۳۰ پخش}

۵۱. بوسه جام {۹,۶۷۲ پخش}

۵۲. حلقه های زلف {۲,۵۴۲ پخش}

۵۳. سینه ای دارم ز غم افروخته {۱۷,۴۸۷ پخش}

۵۴. جانم سوختی {۳,۲۴۴ پخش}

۵۵. مثنوی دشتی {۱۲,۸۰۷ پخش}

۵۶. هزار جهد بکردم {۳,۲۱۳ پخش}

۵۷. خدا می داند {۹,۰۷۹ پخش}

۵۸. افسانه دل {۱۰,۲۸۰ پخش}

۵۹. همه هست آرزویم {۲۲,۶۵۱ پخش}

۶۰. باز آمده ام مست (با احمد ظاهر) {۳۸,۵۴۷ پخش}

۶۱. شهر عاشقان {۱۴,۵۳۹ پخش}

۶۲. دیگه این آخرِ کاره {۳۲,۸۶۹ پخش}

۶۳. باد صبح نوروز {۲۱,۵۲۸ پخش}

۶۴. دیگر نمی خواهم تو را {۳۷,۸۷۶ پخش}

۶۵. شاهِ بیدار {۲۶,۱۱۴ پخش}

۶۶. خوشا انان {۳۵,۰۵۳ پخش}

۶۷. نه دل مفتون دلبندی {۶۲,۲۴۴ پخش}

۶۸. اشک من {۳۰۴,۹۶۴ پخش}

۶۹. هوس میکده {۱۳۲,۳۱۹ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای گلپا :

'گلپا
کلپایگانی
اکبر گلپا
اکبر گلپایگانی ( اکبر گلپایگانی ) ( گلپا ) در 1312 در تهران متولد شد.
Golpa


This page was generated in 0.17 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393