تک آهنگ های فرشید امین

۱. آزادی { خواننده } {۱۱,۲۱۶ پخش}

۲. گل من { خواننده } {۱۰۰,۶۳۵ پخش}

۳. همین امروز { خواننده } {۱۹۰,۹۷۵ پخش}

۴. نفس نفس { خواننده } {۱۵۸,۹۶۴ پخش}

۵. تا دنیا دنیاست (با اندی) { خواننده } {۸,۶۴۲ پخش}

۶. فردا رو چه دیدی (ورژن 2) { خواننده } {۴,۶۸۰ پخش}

۷. عیدت مبارک (با سپیده) { خواننده } {۷۱,۱۶۷ پخش}

۸. یادم رفت { خواننده، آهنگ، شعر، تنظیم } {۸۳,۷۷۲ پخش}

۹. بعد از نسترن { خواننده } {۳۴۳,۵۹۰ پخش}

۱۰. آی قلبم { خواننده } {۵۱,۶۶۷ پخش}

۱۱. تو بی نظیری { خواننده } {۸۹,۱۵۴ پخش}

۱۲. به به { خواننده } {۴۷,۷۶۷ پخش}

۱۳. حیف { خواننده } {۲۸,۳۷۶ پخش}

۱۴. فردا رو چه دیدی { خواننده } {۸۸,۹۰۴ پخش}

۱۵. جام زندگی { خواننده } {۲۹,۰۹۴ پخش}

۱۶. ایران ایران ( آلبوم می شکنم از اسی ) { آهنگ، شعر } {۱۰۵,۵۱۸ پخش}

۱۷. دوبی دوبی ( آلبوم قبول قبول از اسی ) { آهنگ، شعر } {۱۷۰,۸۳۵ پخش}

۱۸. قبول قبول ( آلبوم قبول قبول از اسی ) { شعر } {۱۱۲,۸۸۱ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای فرشید امین :

فرشید امین.
Farshid Amin


This page was generated in 0.08 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393