تک آهنگ های فرشید امین

۱. آزادی {۱۱,۵۴۴ پخش}

۲. گل من {۱۰۱,۹۴۶ پخش}

۳. همین امروز {۱۹۲,۶۷۵ پخش}

۴. نفس نفس {۱۵۹,۸۸۴ پخش}

۵. تا دنیا دنیاست (با اندی) {۹,۲۵۰ پخش}

۶. فردا رو چه دیدی (ورژن 2) {۴,۷۵۸ پخش}

۷. عیدت مبارک (با سپیده) {۷۱,۶۳۵ پخش}

۸. یادم رفت {۸۴,۳۰۲ پخش}

۹. بعد از نسترن {۳۴۹,۶۲۷ پخش}

۱۰. آی قلبم {۵۱,۸۷۰ پخش}

۱۱. تو بی نظیری {۹۰,۳۵۵ پخش}

۱۲. به به {۴۸,۰۳۲ پخش}

۱۳. حیف {۲۹,۸۱۱ پخش}

۱۴. فردا رو چه دیدی {۸۹,۹۶۵ پخش}

۱۵. جام زندگی {۲۹,۴۵۲ پخش}

۱۶. ایران ایران ( آلبوم می شکنم از اسی ) {۱۰۶,۴۵۴ پخش}

۱۷. دوبی دوبی ( آلبوم قبول قبول از اسی ) {۱۷۳,۶۵۹ پخش}

۱۸. قبول قبول ( آلبوم قبول قبول از اسی ) {۱۱۴,۵۰۴ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای فرشید امین :

فرشید امین.
Farshid Amin


This page was generated in 0.13 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393