تک آهنگ های فرشید امین

۱. آزادی {۱۰,۹۵۱ پخش}

۲. گل من {۹۹,۴۰۳ پخش}

۳. همین امروز {۱۸۹,۸۳۶ پخش}

۴. نفس نفس {۱۵۷,۹۸۱ پخش}

۵. تا دنیا دنیاست (با اندی) {۸,۲۵۲ پخش}

۶. فردا رو چه دیدی (ورژن 2) {۴,۵۳۹ پخش}

۷. عیدت مبارک (با سپیده) {۷۰,۹۰۲ پخش}

۸. یادم رفت {۸۳,۳۸۲ پخش}

۹. بعد از نسترن {۳۳۸,۹۴۱ پخش}

۱۰. آی قلبم {۵۱,۵۲۶ پخش}

۱۱. تو بی نظیری {۸۸,۳۷۴ پخش}

۱۲. به به {۴۷,۶۵۸ پخش}

۱۳. حیف {۲۶,۴۲۶ پخش}

۱۴. فردا رو چه دیدی {۸۸,۳۱۱ پخش}

۱۵. جام زندگی {۲۸,۹۲۲ پخش}

۱۶. دوبی دوبی ( از آلبوم قبول قبول از اسی) {۱۶۸,۶۸۲ پخش}

۱۷. قبول قبول ( از آلبوم قبول قبول از اسی) {۱۱۱,۹۶۱ پخش}

۱۸. ایران ایران ( از آلبوم می شکنم از اسی) {۱۰۵,۱۲۸ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای فرشید امین :

فرشید امین.
Farshid Amin


This page was generated in 0.13 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393