تک آهنگ های فرشید امین

۱. آزادی {۱۱,۴۹۷ پخش}

۲. گل من {۱۰۱,۸۲۱ پخش}

۳. همین امروز {۱۹۲,۲۲۳ پخش}

۴. نفس نفس {۱۵۹,۶۸۱ پخش}

۵. تا دنیا دنیاست (با اندی) {۹,۱۷۲ پخش}

۶. فردا رو چه دیدی (ورژن 2) {۴,۷۴۲ پخش}

۷. عیدت مبارک (با سپیده) {۷۱,۵۴۱ پخش}

۸. یادم رفت {۸۴,۰۶۸ پخش}

۹. بعد از نسترن {۳۴۸,۶۴۴ پخش}

۱۰. آی قلبم {۵۱,۸۲۳ پخش}

۱۱. تو بی نظیری {۹۰,۲۴۶ پخش}

۱۲. به به {۴۸,۰۰۱ پخش}

۱۳. حیف {۲۹,۷۶۴ پخش}

۱۴. فردا رو چه دیدی {۸۹,۸۸۷ پخش}

۱۵. جام زندگی {۲۹,۴۰۶ پخش}

۱۶. ایران ایران ( آلبوم می شکنم از اسی ) {۱۰۶,۲۹۸ پخش}

۱۷. دوبی دوبی ( آلبوم قبول قبول از اسی ) {۱۷۳,۱۴۴ پخش}

۱۸. قبول قبول ( آلبوم قبول قبول از اسی ) {۱۱۴,۱۹۲ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای فرشید امین :

فرشید امین.
Farshid Amin


This page was generated in 0.11 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393