تک آهنگ های فرشید امین

۱. آزادی {۱۱,۵۲۸ پخش}

۲. گل من {۱۰۱,۸۶۸ پخش}

۳. همین امروز {۱۹۲,۳۴۸ پخش}

۴. نفس نفس {۱۵۹,۷۵۹ پخش}

۵. تا دنیا دنیاست (با اندی) {۹,۱۸۸ پخش}

۶. فردا رو چه دیدی (ورژن 2) {۴,۷۵۸ پخش}

۷. عیدت مبارک (با سپیده) {۷۱,۵۸۸ پخش}

۸. یادم رفت {۸۴,۱۳۰ پخش}

۹. بعد از نسترن {۳۴۹,۱۱۲ پخش}

۱۰. آی قلبم {۵۱,۸۲۳ پخش}

۱۱. تو بی نظیری {۹۰,۲۴۶ پخش}

۱۲. به به {۴۸,۰۰۱ پخش}

۱۳. حیف {۲۹,۷۹۶ پخش}

۱۴. فردا رو چه دیدی {۸۹,۹۳۴ پخش}

۱۵. جام زندگی {۲۹,۴۳۷ پخش}

۱۶. ایران ایران ( آلبوم می شکنم از اسی ) {۱۰۶,۳۴۵ پخش}

۱۷. دوبی دوبی ( آلبوم قبول قبول از اسی ) {۱۷۳,۳۴۷ پخش}

۱۸. قبول قبول ( آلبوم قبول قبول از اسی ) {۱۱۴,۲۸۵ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای فرشید امین :

فرشید امین.
Farshid Amin


This page was generated in 0.11 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393