تک آهنگ های شهرام ناظری

۱. گل همیشه بهار {۳۸,۵۳۲ پخش}

۲. قصد جفا (با گروه دستان) {۳,۷۱۲ پخش}

۳. دل شیدا {۲۷,۳۱۵ پخش}

۴. باز هوای وطنم آرزوست {۱۲۰,۴۴۷ پخش}

۵. بوبو {۱,۶۵۳ پخش}

۶. کاروان شهید {۵۴,۴۹۰ پخش}

۷. خس و خاشاک {۱۵۷,۶۵۳ پخش}

۸. قفل زندان {۱۰,۳۵۸ پخش}

۹. ترا من چشم در راهم {۷۲,۸۸۳ پخش}


This page was generated in 0.16 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393