تک آهنگ های شهرام ناظری

۱. گل همیشه بهار {۳۸,۰۶۴ پخش}

۲. قصد جفا (با گروه دستان) {۳,۶۵۰ پخش}

۳. دل شیدا {۲۷,۰۱۹ پخش}

۴. باز هوای وطنم آرزوست {۱۱۹,۰۵۹ پخش}

۵. بوبو {۱,۶۳۸ پخش}

۶. کاروان شهید {۵۳,۹۱۳ پخش}

۷. خس و خاشاک {۱۵۶,۶۵۵ پخش}

۸. قفل زندان {۱۰,۳۲۷ پخش}

۹. ترا من چشم در راهم {۷۲,۸۰۵ پخش}


This page was generated in 0.20 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393