تک آهنگ های شهرام ناظری

۱. گل همیشه بهار { خواننده } {۳۷,۰۸۱ پخش}

۲. قصد جفا (با گروه دستان) { خواننده } {۳,۱۶۶ پخش}

۳. دل شیدا { خواننده } {۲۶,۴۵۷ پخش}

۴. باز هوای وطنم آرزوست { خواننده } {۱۱۴,۵۳۵ پخش}

۵. بوبو { خواننده } {۱,۵۷۵ پخش}

۶. کاروان شهید { خواننده } {۵۲,۱۱۹ پخش}

۷. خس و خاشاک { خواننده } {۱۵۴,۳۳۰ پخش}

۸. قفل زندان { خواننده } {۹,۹۶۸ پخش}

۹. ترا من چشم در راهم { خواننده } {۷۲,۲۹۰ پخش}


This page was generated in 0.13 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393