تک آهنگ های شهرام ناظری

۱. گل همیشه بهار {۳۸,۲۵۱ پخش}

۲. قصد جفا (با گروه دستان) {۳,۷۱۲ پخش}

۳. دل شیدا {۲۷,۰۱۹ پخش}

۴. باز هوای وطنم آرزوست {۱۱۹,۳۸۶ پخش}

۵. بوبو {۱,۶۳۸ پخش}

۶. کاروان شهید {۵۴,۰۸۵ پخش}

۷. خس و خاشاک {۱۵۶,۸۷۳ پخش}

۸. قفل زندان {۱۰,۳۴۲ پخش}

۹. ترا من چشم در راهم {۷۲,۸۰۵ پخش}


This page was generated in 0.09 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393