تک آهنگ های شهرام ناظری

۱. گل همیشه بهار {۳۶,۶۶۰ پخش}

۲. قصد جفا (با گروه دستان) {۳,۱۰۴ پخش}

۳. دل شیدا {۲۶,۳۱۷ پخش}

۴. باز هوای وطنم آرزوست {۱۱۲,۸۶۶ پخش}

۵. بوبو {۱,۵۲۸ پخش}

۶. کاروان شهید {۵۱,۳۷۰ پخش}

۷. خس و خاشاک {۱۵۳,۵۸۲ پخش}

۸. قفل زندان {۹,۷۳۴ پخش}

۹. ترا من چشم در راهم {۷۲,۰۵۶ پخش}


This page was generated in 0.06 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393