دانلود آهنگ های جدید پریسا

نکن یار ۳ نکن یار
{۴۸,۹۳۷ پخش}
ای یوسف خوشنام ما ۴ ای یوسف خوشنام ما
{۴۷,۴۷۰ پخش}
اشک ما ، باده ما ۵ اشک ما ، باده ما
{۱۲,۲۴۶ پخش}
چین زلف مشکین ۷ چین زلف مشکین
{۳۴,۶۴۷ پخش}
تنها تو بمان ۸ تنها تو بمان
{۱۰۵,۸۴۶ پخش}
بیداد (همایون) ۹ بیداد (همایون)
{۲,۴۰۲ پخش}
آب حیات ۱۰ آب حیات
{۲,۹۹۵ پخش}
نادیده رخت ۱۱ نادیده رخت
{۸,۲۲۱ پخش}
همچو فرهاد ۱۲ همچو فرهاد
{۱۲,۸۰۷ پخش}
هرچه کنی بکن ۱۳ هرچه کنی بکن
{۷,۷۰۶ پخش}
چشم بی سرمه ۱۴ چشم بی سرمه
{۵,۴۲۸ پخش}
الا ای پیر فرزانه ۱۶ الا ای پیر فرزانه
{۱۳۷,۱۸۶ پخش}
ما برفتیم ۱۷ ما برفتیم
{۱,۹۳۴ پخش}
تاب بنفشه (عراق) ۱۸ تاب بنفشه (عراق)
{۱,۹۸۱ پخش}
به حریم خلوت خود ۱۹ به حریم خلوت خود
{۲۲,۳۲۳ پخش}
نگارا ۲۰ نگارا
{۷۸,۰۱۵ پخش}
اسم های مشابه دیگر برای پریسا :

فاطمه واعظی ( فاطمه واعظی پریسا ) ( پریسا ) در 25 اسفند 1328 در تنکابن متولد شد.
Parisa


This page was generated in 0.17 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393