تک آهنگ های پریسا

۱. نمی دانم چه در پیمانه کردی {۶۸,۵۹۳ پخش}

۲. از خون جوانان وطن لاله دمیده {۱۸۲,۷۸۵ پخش}

۳. نکن یار {۴۷,۱۴۳ پخش}

۴. ای یوسف خوشنام ما {۳۴,۵۸۵ پخش}

۵. اشک ما ، باده ما {۱۱,۷۴۶ پخش}

۶. آسمان هر شب به ماه خویش نازد {۵,۶۷۸ پخش}

۷. چین زلف مشکین {۳۲,۹۰۰ پخش}

۸. تنها تو بمان {۱۰۱,۴۹۳ پخش}

۹. بیداد (همایون) {۲,۱۳۷ پخش}

۱۰. آب حیات {۲,۵۴۲ پخش}

۱۱. نادیده رخت {۷,۷۳۷ پخش}

۱۲. همچو فرهاد {۱۲,۳۰۸ پخش}

۱۳. هرچه کنی بکن {۷,۲۲۲ پخش}

۱۴. چشم بی سرمه {۴,۶۹۵ پخش}

۱۵. بیا تا گل بر افشانیم {۲,۱۸۴ پخش}

۱۶. الا ای پیر فرزانه {۱۳۲,۱۰۰ پخش}

۱۷. ما برفتیم {۱,۶۲۲ پخش}

۱۸. تاب بنفشه (عراق) {۱,۷۱۶ پخش}

۱۹. به حریم خلوت خود {۲۱,۷۱۵ پخش}

۲۰. نگارا {۷۵,۹۷۲ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای پریسا :

فاطمه واعظی ( فاطمه واعظی پریسا ) ( پریسا ) در 25 اسفند 1328 در تنکابن متولد شد.
Parisa


This page was generated in 0.11 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393