تک آهنگ های پریسا

۱. نمی دانم چه در پیمانه کردی {۶۴,۲۰۹ پخش}

۲. از خون جوانان وطن لاله دمیده {۱۷۳,۱۷۵ پخش}

۳. نکن یار {۴۵,۱۶۲ پخش}

۴. ای یوسف خوشنام ما {۲۷,۹۵۵ پخش}

۵. اشک ما ، باده ما {۱۰,۸۷۳ پخش}

۶. آسمان هر شب به ماه خویش نازد {۴,۲۱۲ پخش}

۷. چین زلف مشکین {۳۰,۷۳۲ پخش}

۸. تنها تو بمان {۹۵,۴۵۶ پخش}

۹. بیداد (همایون) {۱,۷۱۶ پخش}

۱۰. آب حیات {۲,۱۶۸ پخش}

۱۱. نادیده رخت {۷,۰۰۴ پخش}

۱۲. همچو فرهاد {۱۱,۶۲۲ پخش}

۱۳. هرچه کنی بکن {۶,۴۵۸ پخش}

۱۴. چشم بی سرمه {۳,۹۳۱ پخش}

۱۵. بیا تا گل بر افشانیم {۱,۶۸۴ پخش}

۱۶. الا ای پیر فرزانه {۱۱۹,۲۴۶ پخش}

۱۷. ما برفتیم {۱,۱۷۰ پخش}

۱۸. تاب بنفشه (عراق) {۱,۲۹۴ پخش}

۱۹. به حریم خلوت خود {۲۰,۶۰۷ پخش}

۲۰. نگارا {۷۳,۰۰۸ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای پریسا :

فاطمه واعظی ( فاطمه واعظی پریسا ) ( پریسا ) در 25 اسفند 1328 در تنکابن متولد شد.
Parisa


This page was generated in 0.13 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393