تک آهنگ های پریسا

۱. نمی دانم چه در پیمانه کردی { خواننده } {۶۵,۴۵۷ پخش}

۲. از خون جوانان وطن لاله دمیده { خواننده } {۱۷۶,۵۲۹ پخش}

۳. نکن یار { خواننده } {۴۵,۵۹۸ پخش}

۴. ای یوسف خوشنام ما { خواننده } {۳۰,۴۸۲ پخش}

۵. اشک ما ، باده ما { خواننده } {۱۱,۱۳۸ پخش}

۶. آسمان هر شب به ماه خویش نازد { خواننده } {۴,۷۲۶ پخش}

۷. چین زلف مشکین { خواننده } {۳۱,۴۰۲ پخش}

۸. تنها تو بمان { خواننده } {۹۷,۵۰۰ پخش}

۹. بیداد (همایون) { خواننده } {۱,۷۹۴ پخش}

۱۰. آب حیات { خواننده } {۲,۳۵۵ پخش}

۱۱. نادیده رخت { خواننده } {۷,۲۸۵ پخش}

۱۲. همچو فرهاد { خواننده } {۱۱,۷۶۲ پخش}

۱۳. هرچه کنی بکن { خواننده } {۶,۵۰۵ پخش}

۱۴. چشم بی سرمه { خواننده } {۴,۰۸۷ پخش}

۱۵. بیا تا گل بر افشانیم { خواننده } {۱,۷۶۲ پخش}

۱۶. الا ای پیر فرزانه { خواننده } {۱۲۵,۱۲۷ پخش}

۱۷. ما برفتیم { خواننده } {۱,۲۱۶ پخش}

۱۸. تاب بنفشه (عراق) { خواننده } {۱,۴۰۴ پخش}

۱۹. به حریم خلوت خود { خواننده } {۲۰,۸۸۸ پخش}

۲۰. نگارا { خواننده } {۷۳,۸۵۰ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای پریسا :

فاطمه واعظی ( فاطمه واعظی پریسا ) ( پریسا ) در 25 اسفند 1328 در تنکابن متولد شد.
Parisa


This page was generated in 0.19 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393