تک آهنگ های پریسا

۱. نمی دانم چه در پیمانه کردی {۶۹,۱۳۹ پخش}

۲. از خون جوانان وطن لاله دمیده {۱۸۳,۶۴۳ پخش}

۳. نکن یار {۴۷,۴۲۴ پخش}

۴. ای یوسف خوشنام ما {۳۵,۳۹۶ پخش}

۵. اشک ما ، باده ما {۱۱,۸۲۴ پخش}

۶. آسمان هر شب به ماه خویش نازد {۵,۷۴۰ پخش}

۷. چین زلف مشکین {۳۳,۱۳۴ پخش}

۸. تنها تو بمان {۱۰۲,۲۴۲ پخش}

۹. بیداد (همایون) {۲,۱۹۹ پخش}

۱۰. آب حیات {۲,۵۸۹ پخش}

۱۱. نادیده رخت {۷,۷۶۸ پخش}

۱۲. همچو فرهاد {۱۲,۴۹۵ پخش}

۱۳. هرچه کنی بکن {۷,۳۶۳ پخش}

۱۴. چشم بی سرمه {۴,۸۶۷ پخش}

۱۵. بیا تا گل بر افشانیم {۲,۲۱۵ پخش}

۱۶. الا ای پیر فرزانه {۱۳۲,۹۲۷ پخش}

۱۷. ما برفتیم {۱,۶۵۳ پخش}

۱۸. تاب بنفشه (عراق) {۱,۷۴۷ پخش}

۱۹. به حریم خلوت خود {۲۱,۸۰۸ پخش}

۲۰. نگارا {۷۶,۳۳۰ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای پریسا :

فاطمه واعظی ( فاطمه واعظی پریسا ) ( پریسا ) در 25 اسفند 1328 در تنکابن متولد شد.
Parisa


This page was generated in 0.11 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393