تک آهنگ های پریسا

۱. نمی دانم چه در پیمانه کردی {۶۸,۲۹۶ پخش}

۲. از خون جوانان وطن لاله دمیده {۱۸۲,۰۳۶ پخش}

۳. نکن یار {۴۶,۸۰۰ پخش}

۴. ای یوسف خوشنام ما {۳۳,۹۹۲ پخش}

۵. اشک ما ، باده ما {۱۱,۷۱۵ پخش}

۶. آسمان هر شب به ماه خویش نازد {۵,۵۳۸ پخش}

۷. چین زلف مشکین {۳۲,۶۸۲ پخش}

۸. تنها تو بمان {۱۰۰,۵۴۲ پخش}

۹. بیداد (همایون) {۲,۱۰۶ پخش}

۱۰. آب حیات {۲,۵۴۲ پخش}

۱۱. نادیده رخت {۷,۶۷۵ پخش}

۱۲. همچو فرهاد {۱۲,۲۷۷ پخش}

۱۳. هرچه کنی بکن {۷,۲۰۷ پخش}

۱۴. چشم بی سرمه {۴,۶۰۲ پخش}

۱۵. بیا تا گل بر افشانیم {۲,۱۰۶ پخش}

۱۶. الا ای پیر فرزانه {۱۳۱,۲۸۹ پخش}

۱۷. ما برفتیم {۱,۵۹۱ پخش}

۱۸. تاب بنفشه (عراق) {۱,۶۸۴ پخش}

۱۹. به حریم خلوت خود {۲۱,۵۹۰ پخش}

۲۰. نگارا {۷۵,۶۲۸ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای پریسا :

فاطمه واعظی ( فاطمه واعظی پریسا ) ( پریسا ) در 25 اسفند 1328 در تنکابن متولد شد.
Parisa


This page was generated in 0.13 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393