تک آهنگ های شهاب تیام

۱. سوء تفاهم {۷۷,۸۱۲ پخش}

۲. من و تو {۶۷۸,۴۱۲ پخش}

۳. بیا یه قدم جلو {۲۹۹,۰۳۶ پخش}

۴. عاشقتم ( از بردیا) {۵۲,۰۵۷ پخش}

۵. برای تو {۵۸۶,۳۸۸ پخش}

۶. طاقت ندارم {۳۹۵,۲۴۱ پخش}

۷. جونم واست بگه {۵۲۷,۳۴۲ پخش}

۸. بزن تار {۲۴۷,۶۸۱ پخش}

۹. دلم کو {۲۵۰,۳۸۰ پخش}


This page was generated in 0.09 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393