تک آهنگ های داوود فراهانی

۱. تکو تنها {۱,۱۷۰ پخش}

۲. قاصدک {۱۴۰ پخش}

۳. عشق من {۳۷۴ پخش}

۴. خنده {۱۵۶ پخش}

۵. پسرم {۲۸۰ پخش}

۶. مرا بخوان جدید {۶۲ پخش}

۷. ندانم چه هستی‌ {۷۸ پخش}

۸. جوانئ {۹۳ پخش}

۹. منتظر

۱۰. آدما {۱۰۹ پخش}

۱۱. همزاد {۱۸۷ پخش}

۱۲. رحمت حق {۴۶ پخش}

۱۳. خدایا {۱۵۶ پخش}

۱۴. میلاد عشق {۴۶ پخش}

۱۵. مرا بخوان {۳۱ پخش}

۱۶. گل عمر {۴۶ پخش}

۱۷. دل حیران {۱۲۴ پخش}

۱۸. زهرا(س) {۱۰۹ پخش}

۱۹. گنجشک کوچک {۶۲ پخش}

۲۰. با تو هستم {۷۸ پخش}

۲۱. بی خیال گل {۹۳ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای داوود فراهانی :

داوود فراهانی.
Davood Farahani


This page was generated in 0.09 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393