تک آهنگ های داوود فراهانی

۱. سرود خرمشهر { خواننده } {۷۶۴ پخش}

۲. زندگی { خواننده } {۷۸ پخش}

۳. لاله دل { خواننده } {۷۸ پخش}

۴. تکو تنها { خواننده } {۱,۳۲۶ پخش}

۵. قاصدک { خواننده } {۲۱۸ پخش}

۶. عشق من { خواننده } {۴۶۸ پخش}

۷. خنده { خواننده } {۲۴۹ پخش}

۸. پسرم { خواننده } {۴۲۱ پخش}

۹. مرا بخوان جدید { خواننده } {۹۳ پخش}

۱۰. ندانم چه هستی‌ { خواننده } {۲۰۲ پخش}

۱۱. جوانئ { خواننده } {۱۲۴ پخش}

۱۲. منتظر { خواننده }

۱۳. آدما { خواننده } {۱۲۴ پخش}

۱۴. همزاد { خواننده } {۱۷۱ پخش}

۱۵. رحمت حق { خواننده } {۴۶ پخش}

۱۶. خدایا { خواننده } {۲۳۴ پخش}

۱۷. میلاد عشق { خواننده } {۷۸ پخش}

۱۸. مرا بخوان { خواننده } {۳۱ پخش}

۱۹. گل عمر { خواننده } {۴۶ پخش}

۲۰. دل حیران { خواننده } {۱۲۴ پخش}

۲۱. زهرا(س) { خواننده } {۲۰۲ پخش}

۲۲. گنجشک کوچک { خواننده } {۶۲ پخش}

۲۳. با تو هستم { خواننده } {۷۸ پخش}

۲۴. بی خیال گل { خواننده } {۱۲۴ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای داوود فراهانی :

داوود فراهانی.
Davood Farahani


This page was generated in 0.11 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393