دانلود آهنگ های جدید داوود فراهانی

آسمان ۱ آسمان
{ خواننده } {۳,۶۹۷ پخش}
سرود خرمشهر ۲ سرود خرمشهر
{ خواننده } {۱,۰۲۹ پخش}
زندگی ۳ زندگی
{ خواننده } {۹۳ پخش}
لاله دل ۴ لاله دل
{ خواننده } {۱۵۶ پخش}
تکو تنها ۵ تکو تنها
{ خواننده } {۱,۶۶۹ پخش}
قاصدک ۶ قاصدک
{ خواننده } {۴۶۸ پخش}
عشق من ۷ عشق من
{ خواننده } {۶۵۵ پخش}
خنده ۸ خنده
{ خواننده } {۳۵۸ پخش}
پسرم ۹ پسرم
{ خواننده } {۵۳۰ پخش}
مرا بخوان جدید ۱۰ مرا بخوان جدید
{ خواننده } {۹۳ پخش}
ندانم چه هستی‌ ۱۱ ندانم چه هستی‌
{ خواننده } {۲۸۰ پخش}
جوانئ ۱۲ جوانئ
{ خواننده } {۳۱۲ پخش}
منتظر ۱۳ منتظر
{ خواننده } {۴۶ پخش}
آدما ۱۴ آدما
{ خواننده } {۲۱۸ پخش}
همزاد ۱۵ همزاد
{ خواننده } {۲۳۴ پخش}
رحمت حق ۱۶ رحمت حق
{ خواننده } {۷۸ پخش}
خدایا ۱۷ خدایا
{ خواننده } {۳۲۷ پخش}
میلاد عشق ۱۸ میلاد عشق
{ خواننده } {۷۸ پخش}
مرا بخوان ۱۹ مرا بخوان
{ خواننده } {۷۸ پخش}
گل عمر ۲۰ گل عمر
{ خواننده } {۷۸ پخش}
دل حیران ۲۱ دل حیران
{ خواننده } {۲۳۴ پخش}
زهرا(س) ۲۲ زهرا(س)
{ خواننده } {۲۴۹ پخش}
گنجشک کوچک ۲۳ گنجشک کوچک
{ خواننده } {۹۳ پخش}
با تو هستم ۲۴ با تو هستم
{ خواننده } {۱۴۰ پخش}
بی خیال گل ۲۵ بی خیال گل
{ خواننده } {۱۲۴ پخش}
اسم های مشابه دیگر برای داوود فراهانی :

داوود فراهانی.
Davood Farahani


This page was generated in 0.09 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393