تک آهنگ های دنی

۱. کلاس چشم تو {۱,۴۹۷ پخش}

۲. رگبار {۹۳۶ پخش}

۳. باور نمی کنم {۵۳۰ پخش}

۴. نفس {۵,۸۰۳ پخش}

۵. خدا نگهدار {۴,۵۵۵ پخش}

۶. دروغ میگم {۴,۸۶۷ پخش}

۷. نظرت چیه {۶۷۰ پخش}

۸. خدانگهدار (با بهناز) {۴۲,۰۴۲ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای دنی :

دانیال ( دنی ).
Dani


This page was generated in 0.09 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393