تک آهنگ های شهاب بخارایی

۱. ممنونتم {۸,۶۵۸ پخش}

۲. میخوامت {۱۸,۷۸۲ پخش}

۳. عشق تو {۳۳,۷۲۷ پخش}

۴. من به تو می نازم {۴۸,۶۴۰ پخش}

۵. وقت رفتن {۴۲,۰۲۶ پخش}

۶. لب تشنه {۵۳,۳۹۸ پخش}

۷. پیش تو میمونم {۱,۳۱۰ پخش}

۸. دل شکسته {۲۷,۴۸۷ پخش}

۹. فرصت بده {۴۷,۶۴۲ پخش}

۱۰. احساس {۱۳,۸۲۱ پخش}

۱۱. گناه من {۱۳,۱۳۵ پخش}

۱۲. بذار بگم {۱۵,۸۰۲ پخش}

۱۳. بی تو {۶۰۸ پخش}

۱۴. گریه {۵۶۱ پخش}

۱۵. شهر عشق {۱۵,۶۹۳ پخش}

۱۶. همنفس {۱۰,۹۲۰ پخش}

۱۷. قسم {۶۱,۰۱۱ پخش}

۱۸. تشنگی {۱۲,۹۷۹ پخش}

۱۹. سرزمین ما {۱۰,۲۴۹ پخش}

۲۰. گل آرزو {۳۵,۴۱۲ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای شهاب بخارایی :

شهاب بخارائی
شهاب بخارابی
شهاب بخاری
شهاب بخارایی.
Shahab Bokharaei


This page was generated in 0.13 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393