تک آهنگ های شهاب بخارایی

۱. ممنونتم {۸,۹۷۰ پخش}

۲. میخوامت {۱۸,۸۷۶ پخش}

۳. عشق تو {۳۴,۰۷۰ پخش}

۴. من به تو می نازم {۴۸,۶۸۷ پخش}

۵. وقت رفتن {۴۲,۰۷۳ پخش}

۶. لب تشنه {۵۳,۶۱۷ پخش}

۷. پیش تو میمونم {۱,۳۱۰ پخش}

۸. دل شکسته {۲۷,۵۶۵ پخش}

۹. فرصت بده {۴۷,۷۰۴ پخش}

۱۰. احساس {۱۳,۸۸۴ پخش}

۱۱. گناه من {۱۳,۱۵۰ پخش}

۱۲. بذار بگم {۱۵,۸۱۸ پخش}

۱۳. بی تو {۶۵۵ پخش}

۱۴. گریه {۵۷۷ پخش}

۱۵. شهر عشق {۱۵,۸۰۲ پخش}

۱۶. همنفس {۱۰,۹۹۸ پخش}

۱۷. قسم {۶۱,۲۴۵ پخش}

۱۸. تشنگی {۱۳,۰۲۶ پخش}

۱۹. سرزمین ما {۱۰,۲۴۹ پخش}

۲۰. گل آرزو {۳۵,۵۸۳ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای شهاب بخارایی :

شهاب بخارائی
شهاب بخارابی
شهاب بخاری
شهاب بخارایی.
Shahab Bokharaei


This page was generated in 0.03 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393