تک آهنگ های بهرام حصیری

۱. نم نم باران {۴,۴۴۶ پخش}

۲. تقدیر {۷۴۸ پخش}

۳. تابع عاشقان {۶۲۴ پخش}

۴. شوق هستی {۱۶,۸۰۱ پخش}

۵. رویای رنگین {۴۹۹ پخش}

۶. هم نواز دل {۴۵۲ پخش}

۷. انتظار {۲۵,۵۵۲ پخش}

۸. پایان انتظار {۷,۰۹۸ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای بهرام حصیری :

بهرام حصیری.
Bahram Hasiri


This page was generated in 0.13 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393