تک آهنگ های قمرالملوک وزیری

۱. آتشی در سینه دارم {۱۱۴,۹۵۶ پخش}

۲. ای دست حق {۳۸,۵۹۴ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای قمرالملوک وزیری :

قمر الملوک وزیری
قمر ملوک وزیری
قمرملوک وزیری
قمر وزیری
قمر الملوک وزیری
قمرالملوک وزیری.
Ghamarolmolook Vaziri


This page was generated in 0.08 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393