تک آهنگ های کیارش پوزشی

۱. زمانه ( از هفتم) {۱۹۲,۱۹۲ پخش}

۲. منو بشناس ( از آلبوم منو بشناس از شهاب بخارایی) {۲۷,۹۷۰ پخش}

۳. قلب من ( از آلبوم منو بشناس از شهاب بخارایی) {۲۲,۸۳۸ پخش}

۴. رقیب ( از آلبوم منو بشناس از شهاب بخارایی) {۱۹,۵۰۰ پخش}

۵. پشیمونی ( از آلبوم منو بشناس از شهاب بخارایی) {۷۰,۲۱۵ پخش}

۶. تقدیر ( از آلبوم منو بشناس از شهاب بخارایی) {۱۲۰,۳۲۲ پخش}

۷. تخته سیاه ( از آلبوم پول از مرتضی لطفی) {۲۹۶ پخش}

۸. نذر ( از آلبوم پول از مرتضی لطفی) {۷۸ پخش}

۹. شهر عشق ( از آلبوم پول از مرتضی لطفی) {۳,۲۷۶ پخش}

۱۰. ستاره ( از آلبوم پول از مرتضی لطفی) {۴,۳۰۵ پخش}

۱۱. جزیره ( از آلبوم پول از مرتضی لطفی) {۷۸ پخش}

۱۲. تمنا ( از آلبوم پول از مرتضی لطفی) {۵,۴۱۳ پخش}

۱۳. پول ( از آلبوم پول از مرتضی لطفی) {۳,۸۲۲ پخش}

۱۴. عروس مهربونی ( از آلبوم پول از مرتضی لطفی) {۶,۸۱۷ پخش}

۱۵. نبودی عاشق ( از آلبوم برنده (داداشی) از فرشید) {۹,۲۳۵ پخش}

۱۶. کوچولو ( از آلبوم برنده (داداشی) از فرشید) {۲,۱۶۸ پخش}

۱۷. برنده ( از آلبوم برنده (داداشی) از فرشید) {۱۱,۷۷۸ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای کیارش پوزشی :

کیارش پوزشی.
Kiarash Poozeshi


This page was generated in 0.07 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393