آلبوم های عمو پورنگ

دانلود آهنگ های جدید عمو پورنگ

یک مال من ، دو مال تو ۱ یک مال من ، دو مال تو
{ خواننده } {۴,۸۲۷ پخش}
تولد ۲ تولد
{ خواننده } {۱۴,۵۸۳ پخش}
مداد رو بگیر تو دستت ۳ مداد رو بگیر تو دستت
{ خواننده } {۲,۷۰۰ پخش}
از این جا ، از اون جا ۴ از این جا ، از اون جا
{ خواننده } {۲,۱۶۰ پخش}
زنده باشی ایرونی ۵ زنده باشی ایرونی
{ خواننده } {۶۱,۱۲۸ پخش}
اسم های مشابه دیگر برای عمو پورنگ :

داریوش فرضیایی ( داریوشفرضیاییعمو پورنگ ) ( عمو پورنگ ).
Amoo Poorang


This page was generated in 0.20 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393