دانلود آهنگ های جدید عمو پورنگ

یک مال من ، دو مال تو ۱ یک مال من ، دو مال تو
{ خواننده } {۴,۷۱۶ پخش}
تولد ۲ تولد
{ خواننده } {۱۴,۲۱۶ پخش}
مداد رو بگیر تو دستت ۳ مداد رو بگیر تو دستت
{ خواننده } {۲,۶۳۵ پخش}
از این جا ، از اون جا ۴ از این جا ، از اون جا
{ خواننده } {۲,۱۴۵ پخش}
زنده باشی ایرونی ۵ زنده باشی ایرونی
{ خواننده } {۶۱,۰۲۳ پخش}
اسم های مشابه دیگر برای عمو پورنگ :

داریوش فرضیایی ( داریوشفرضیاییعمو پورنگ ) ( عمو پورنگ ).
Amoo Poorang


This page was generated in 0.16 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393