تک آهنگ های عمو پورنگ

۱. یک مال من ، دو مال تو { خواننده } {۲۰,۲۹۵ پخش}

۲. تولد { خواننده } {۶۱,۲۷۶ پخش}

۳. مداد رو بگیر تو دستت { خواننده } {۱۱,۳۱۰ پخش}

۴. از این جا ، از اون جا { خواننده } {۹,۲۵۰ پخش}

۵. زنده باشی ایرونی { خواننده } {۲۶۴,۲۷۹ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای عمو پورنگ :

داریوش فرضیایی ( داریوشفرضیاییعمو پورنگ ) ( عمو پورنگ ).
Amoo Poorang


This page was generated in 0.07 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393