آلبوم های گروه زدبازی

دانلود آهنگ های جدید گروه زدبازی

پسر بد (با کرنلا) ۲ پسر بد (با کرنلا)
{۵۷,۵۸۹ پخش}
پسر بد ۳ پسر بد
{۳۴,۴۴۸ پخش}
سخت میگذره ۵ سخت میگذره
{۴۹,۸۰۶ پخش}
اُبی ۶ اُبی
{۳۸,۳۵۰ پخش}
حاشیه بازی (سهراب MJ) ۱۲ حاشیه بازی (سهراب MJ)
{۴۱,۸۴۶ پخش}
دروغ تعطیل ۱۹ دروغ تعطیل
{۲۸,۴۷۲ پخش}
ساعت وایسه ۲۰ ساعت وایسه
{۶۵,۲۵۷ پخش}
سیگار صورتی ۲۱ سیگار صورتی
{۹۵,۱۹۱ پخش}
تهران مال منه ۲۲ تهران مال منه
{۵۵,۷۴۹ پخش}
بخند مصنوعی ۲۴ بخند مصنوعی
{۲۷,۴۵۷ پخش}
تلفات جنگ ۲۸ تلفات جنگ
{۱۲,۸۳۰ پخش}
مثل من ۳۰ مثل من
{۲۴,۷۸۹ پخش}
داستان ما ۳۱ داستان ما
{۲۲,۵۲۱ پخش}
ایرونی LA ۳۲ ایرونی LA
{۱۱,۰۵۹ پخش}
در رو باز کن ۳۳ در رو باز کن
{۳۶,۷۱۲ پخش}
کوکولی کو ۳۴ کوکولی کو
{۳۰,۶۰۰ پخش}
کوچه ۳۵ کوچه
{۳۱,۶۶۲ پخش}
فک کن ۳۶ فک کن
{۲۰,۲۱۷ پخش}
زمین صافه ۳۷ زمین صافه
{۶۳,۴۰۳ پخش}
زندگی منه ۳۸ زندگی منه
{۳۰,۳۲۶ پخش}
شهر تاریک ۳۹ شهر تاریک
{۲۶,۲۲۲ پخش}
گیتار کولی ۴۰ گیتار کولی
{۸۷,۱۰۵ پخش}
اینترو زدبازی ۴۱ اینترو زدبازی
{۲۹,۱۹۹ پخش}
تابستان کوتاه ۴۲ تابستان کوتاه
{۱۴۰,۴۱۴ پخش}

This page was generated in 0.16 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393