ایران ترانه

تک آهنگ های گروه زدبازی


۲. پسر بد {6,708}۵. اُبی {8,542}

۱۸. دروغ تعطیل {7,315}

۱۹. ساعت وایسه {13,255}

۲۰. سیگار صورتی {15,429}۲۳. بخند مصنوعی {5,547}
۲۷. تلفات جنگ {2,719}


۲۹. مثل من {4,744}

۳۰. داستان ما {4,594}

۳۱. ایرانی la {2,062}

۳۲. در رو باز کن {7,888}

۳۳. کوکولی کو {7,042}

۳۴. کوچه {7,061}

۳۵. فک کن {4,787}

۳۶. زمین صافه {12,100}

۳۷. زندگی منه {6,709}

۳۸. شهر تاریک {5,497}

۳۹. گیتار کولی {18,084}
» افزودن آلبوم جدید
» افزودن تک آهنگ جدید
» افزودن لینک مرتبط [ به زودی! ]
» افزودن عکس جدید

اسم های مشابه دیگر برای گروه زدبازی :

زد بازی
زد با زی
زدبا زی
زید بازی
زیدبازی
ضد بازی
ضدبازی
زذ بازی
زذبازی،
زدبازی.
ZedBazi

عکس های گروه زدبازی