ایران ترانه

تک آهنگ های گروه زدبازی


۲. پسر بد {6,849}


۴. سخت میگذره {10,014}

۵. اُبی {8,590}

۱۸. دروغ تعطیل {7,318}

۱۹. ساعت وایسه {13,381}

۲۰. سیگار صورتی {15,700}۲۳. بخند مصنوعی {5,590}
۲۷. تلفات جنگ {2,728}


۲۹. مثل من {4,746}

۳۰. داستان ما {4,616}

۳۱. ایرانی la {2,073}

۳۲. در رو باز کن {7,954}

۳۳. کوکولی کو {7,067}

۳۴. کوچه {7,100}

۳۵. فک کن {4,805}

۳۶. زمین صافه {12,255}

۳۷. زندگی منه {6,751}

۳۸. شهر تاریک {5,513}

۳۹. گیتار کولی {18,257}
» افزودن آلبوم جدید
» افزودن تک آهنگ جدید
» افزودن لینک مرتبط [ به زودی! ]
» افزودن عکس جدید

اسم های مشابه دیگر برای گروه زدبازی :

زد بازی
زد با زی
زدبا زی
زید بازی
زیدبازی
ضد بازی
ضدبازی
زذ بازی
زذبازی،
زدبازی.
ZedBazi

عکس های گروه زدبازی