آلبوم های گروه زدبازی

دانلود آهنگ های جدید گروه زدبازی

پسر بد (با کرنلا) ۲ پسر بد (با کرنلا)
{۵۶,۹۸۴ پخش}
پسر بد ۳ پسر بد
{۳۴,۲۲۱ پخش}
سخت میگذره ۵ سخت میگذره
{۴۹,۴۴۲ پخش}
اُبی ۶ اُبی
{۳۷,۹۹۰ پخش}
حاشیه بازی (سهراب MJ) ۱۲ حاشیه بازی (سهراب MJ)
{۴۱,۴۷۹ پخش}
دروغ تعطیل ۱۹ دروغ تعطیل
{۲۸,۳۶۰ پخش}
ساعت وایسه ۲۰ ساعت وایسه
{۶۴,۰۶۵ پخش}
سیگار صورتی ۲۱ سیگار صورتی
{۹۳,۱۵۳ پخش}
تهران مال منه ۲۲ تهران مال منه
{۵۴,۶۹۱ پخش}
بخند مصنوعی ۲۴ بخند مصنوعی
{۲۷,۰۵۰ پخش}
تلفات جنگ ۲۸ تلفات جنگ
{۱۲,۶۰۰ پخش}
مثل من ۳۰ مثل من
{۲۴,۳۲۱ پخش}
داستان ما ۳۱ داستان ما
{۲۲,۰۳۹ پخش}
ایرونی LA ۳۲ ایرونی LA
{۱۰,۶۶۳ پخش}
در رو باز کن ۳۳ در رو باز کن
{۳۵,۸۵۹ پخش}
کوکولی کو ۳۴ کوکولی کو
{۲۹,۹۳۷ پخش}
کوچه ۳۵ کوچه
{۳۱,۱۹۴ پخش}
فک کن ۳۶ فک کن
{۲۰,۱۰۶ پخش}
زمین صافه ۳۷ زمین صافه
{۶۲,۰۹۲ پخش}
زندگی منه ۳۸ زندگی منه
{۳۰,۰۶۷ پخش}
شهر تاریک ۳۹ شهر تاریک
{۲۶,۰۹۲ پخش}
گیتار کولی ۴۰ گیتار کولی
{۸۶,۰۴۳ پخش}
اینترو زدبازی ۴۱ اینترو زدبازی
{۲۹,۰۱۲ پخش}
تابستان کوتاه ۴۲ تابستان کوتاه
{۱۳۸,۴۸۸ پخش}

This page was generated in 0.09 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393