تک آهنگ های گروه زدبازی

۱. +۳:۳۰ تهران مازراتی (با بهزاد لیتو) {۲۳۷,۳۰۷ پخش}

۲. پسر بد (با کرنلا) {۲۳۱,۷۸۴ پخش}

۳. پسر بد {۱۴۱,۹۱۳ پخش}

۴. تازه شروع زندگیمونه (ریمیکس) {۱۲۹,۱۶۸ پخش}

۵. سخت میگذره {۲۰۲,۵۸۱ پخش}

۶. اُبی {۱۵۵,۶۵۶ پخش}

۷. پدر من بد منو نگاه میکنه (ریمیکس فرزاد کِی) {۵۱,۶۲۰ پخش}

۸. پارتی (تکنو میکس انوش و آرش) {۱۰۳,۱۴۷ پخش}

۹. پدر من (ریمیکس فرشاد جمشیدی) {۲۴,۵۳۸ پخش}

۱۰. تهران مال منه‏ ‏‎(DJ M.H Remix)‎ {۴۹,۷۳۲ پخش}

۱۱. خودش میدونه خوبه (رمیکس دی جی ممسی) {۱۲۵,۵۸۰ پخش}

۱۲. حاشیه بازی (سهراب MJ) {۱۷۰,۶۶۴ پخش}

۱۳. دروغ تعطیل (سهراب ام جی) {۵۸,۳۷۵ پخش}

۱۴. بخندمصنوعی (رمیکس) {۱۲,۹۰۱ پخش}

۱۵. تابستون کوتاهه (DJ Ferry Remix) {۱۰۰,۸۲۲ پخش}

۱۶. پدر من (رمیکس دایناتونیک) {۸,۶۴۲ پخش}

۱۷. زندگیه منه (رمیکس مهراد هیدن) {۱۴,۱۳۳ پخش}

۱۸. تابستون کوتاهه (رمیکس) {۴۵,۳۴۹ پخش}

۱۹. دروغ تعطیل {۱۲۰,۶۵۰ پخش}

۲۰. ساعت وایسه {۲۵۶,۴۹۵ پخش}

۲۱. سیگار صورتی {۳۵۴,۰۴۲ پخش}

۲۲. تهران مال منه {۲۱۹,۸۶۶ پخش}

۲۳. تازه شروع زندگیمونه (با لولا) {۷۵,۱۶۰ پخش}

۲۴. بخند مصنوعی {۱۰۸,۰۳۰ پخش}

۲۵. Mysterious Eyes (با رامین مینایی) {۲۳,۴۰۰ پخش}

۲۶. پدر من بد منو نگاه می کنه {۱۱۰,۰۲۶ پخش}

۲۷. داستان ما (بی کلام) {۱۸,۴۵۴ پخش}

۲۸. تلفات جنگ {۵۰,۶۰۶ پخش}

۲۹. زمین صافه (بی کلام) {۱۸,۴۷۰ پخش}

۳۰. مثل من {۹۲,۵۸۶ پخش}

۳۱. داستان ما {۹۰,۴۹۵ پخش}

۳۲. ایرونی LA {۴۲,۰۴۲ پخش}

۳۳. در رو باز کن {۱۴۸,۱۶۸ پخش}

۳۴. کوکولی کو {۱۲۴,۲۰۷ پخش}

۳۵. کوچه {۱۲۹,۱۶۸ پخش}

۳۶. فک کن {۸۳,۸۱۸ پخش}

۳۷. زمین صافه {۲۵۱,۱۹۱ پخش}

۳۸. زندگی منه {۱۲۴,۲۲۲ پخش}

۳۹. شهر تاریک {۱۰۸,۰۶۱ پخش}

۴۰. گیتار کولی {۳۵۲,۷۱۶ پخش}

۴۱. اینترو زدبازی {۱۲۱,۵۵۵ پخش}

۴۲. تابستان کوتاه {۵۷۱,۳۸۱ پخش}


This page was generated in 0.06 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393