آلبوم های گروه زدبازی

دانلود آهنگ های جدید گروه زدبازی

پسر بد (با کرنلا) ۲ پسر بد (با کرنلا)
{۵۸,۱۲۹ پخش}
پسر بد ۳ پسر بد
{۳۴,۶۵۰ پخش}
سخت میگذره ۵ سخت میگذره
{۵۰,۲۳۰ پخش}
اُبی ۶ اُبی
{۳۸,۷۰۰ پخش}
حاشیه بازی (سهراب MJ) ۱۲ حاشیه بازی (سهراب MJ)
{۴۲,۱۳۴ پخش}
دروغ تعطیل ۱۹ دروغ تعطیل
{۲۸,۵۵۵ پخش}
ساعت وایسه ۲۰ ساعت وایسه
{۶۶,۰۷۸ پخش}
سیگار صورتی ۲۱ سیگار صورتی
{۹۷,۳۰۴ پخش}
تهران مال منه ۲۲ تهران مال منه
{۵۶,۳۹۰ پخش}
بخند مصنوعی ۲۴ بخند مصنوعی
{۲۷,۷۶۳ پخش}
تلفات جنگ ۲۸ تلفات جنگ
{۱۳,۰۶۸ پخش}
مثل من ۳۰ مثل من
{۲۵,۱۴۶ پخش}
داستان ما ۳۱ داستان ما
{۲۲,۸۸۱ پخش}
ایرونی LA ۳۲ ایرونی LA
{۱۱,۲۶۸ پخش}
در رو باز کن ۳۳ در رو باز کن
{۳۷,۱۸۴ پخش}
کوکولی کو ۳۴ کوکولی کو
{۳۰,۸۴۴ پخش}
کوچه ۳۵ کوچه
{۳۱,۹۵۳ پخش}
فک کن ۳۶ فک کن
{۲۰,۲۸۶ پخش}
زمین صافه ۳۷ زمین صافه
{۶۴,۱۱۲ پخش}
زندگی منه ۳۸ زندگی منه
{۳۰,۴۳۸ پخش}
شهر تاریک ۳۹ شهر تاریک
{۲۶,۴۱۶ پخش}
گیتار کولی ۴۰ گیتار کولی
{۸۷,۷۷۸ پخش}
اینترو زدبازی ۴۱ اینترو زدبازی
{۲۹,۳۵۰ پخش}
تابستان کوتاه ۴۲ تابستان کوتاه
{۱۴۱,۹۷۳ پخش}

This page was generated in 0.19 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393