دانلود آهنگ های جدید یاس

وصیت نامه ۳ وصیت نامه
{۳۵۲,۸۷۲ پخش}
من ادامه می دم ۵ من ادامه می دم
{۵۸۰,۸۶۶ پخش}
روی خط (مصاحبه) ۶ روی خط (مصاحبه)
{۶۷,۷۱۹ پخش}
Trash the Club با دی جی علیگیتور ۷
{۱۹,۰۹۴ پخش}
جام جهانی 2006 ۸ جام جهانی 2006
{۴۹,۴۳۶ پخش}
برو (با ساسان) ۹ برو (با ساسان)
{۴۹,۷۱۷ پخش}
آمین (با یاس) ۱۱ آمین (با یاس)
( از آمین) {۳۶۳,۶۸۲ پخش}
فریاس ۱۲ فریاس
{۳۶۷,۸۶۳ پخش}
فریاد (رمیکس) ۱۳ فریاد (رمیکس)
{۲۲۹,۳۳۵ پخش}
وقت رفتن (با آمین) ۱۵ وقت رفتن (با آمین)
{۴۳۴,۳۹۷ پخش}
تسلیت به آذربایجان ۱۶ تسلیت به آذربایجان
{۳۹۰,۹۰۴ پخش}
رفتن بی وداع ۱۷ رفتن بی وداع
( از محسن باغی MB) {۵۶,۱۲۸ پخش}
من میجنگم ۱۸ من میجنگم
{۱۵۲,۹۲۶ پخش}
از چی بگم ؟ ۱۹ از چی بگم ؟
{۱۸۲,۷۳۸ پخش}
ایران من ۲۰ ایران من
{۷۴,۱۰۰ پخش}
سرباز وطن ۲۱ سرباز وطن
{۱۱۳,۱۹۳ پخش}
به خاطر من ۲۲ به خاطر من
{۱۲۵,۲۶۸ پخش}
نیستی ۲۶ نیستی
{۱۰۳,۶۴۶ پخش}
پیاده می شم ۲۷ پیاده می شم
{۸۱,۷۹۰ پخش}
با من باش ۲۸ با من باش
{۷۲,۶۴۹ پخش}
اینترو آلبوم جدید ۲۹ اینترو آلبوم جدید
{۷۳,۷۱۰ پخش}
پدر من ۳۰ پدر من
{۱۳۳,۹۷۲ پخش}
نرو برگرد ۳۱ نرو برگرد
{۶۷,۸۲۸ پخش}
توس رپ ۳۲ توس رپ
{۴۸,۴۵۳ پخش}
Soldier Pose ۳۳ Soldier Pose
{۲۶,۳۶۴ پخش}
درکم کن ۳۴ درکم کن
{۲۱۴,۰۹۴ پخش}
رعد ۳۵ رعد
{۴۳,۵۳۹ پخش}
سخته (همراه نیما) ۳۶ سخته (همراه نیما)
{۱۲۰,۳۰۷ پخش}
بی تو دیگه نه اصلا ۳۷ بی تو دیگه نه اصلا
{۷۳,۷۵۶ پخش}
درد و دل من ۳۸ درد و دل من
{۹۵,۷۵۲ پخش}
ستاره قطبی ۴۰ ستاره قطبی
{۴۰,۴۵۰ پخش}
بچه های خیابونی ۴۱ بچه های خیابونی
{۱۱۹,۶۳۶ پخش}
گذشته من (مرحم) ۴۲ گذشته من (مرحم)
{۴۷,۳۴۶ پخش}
تموم اش کن ۴۳ تموم اش کن
{۴۸,۱۸۸ پخش}
زهی عشق ۴۴ زهی عشق
{۵۵,۷۸۵ پخش}
بذارین بکشمش ۴۵ بذارین بکشمش
{۵۴,۷۷۱ پخش}
به دنیا خوش اومدی ۴۶ به دنیا خوش اومدی
{۱۰۷,۷۱۸ پخش}
نه اصلا ۴۷ نه اصلا
{۵۸,۰۹۴ پخش}
هانی ۴۸ هانی
{۱۰۲,۵۵۴ پخش}
مرگ ۵۱ مرگ
{۱۳۹,۴۳۲ پخش}
بگو منو کم داری ۵۲ بگو منو کم داری
{۳۵۰,۷۸۱ پخش}
باید بتونیم ۵۳ باید بتونیم
{۱۸۲,۶۶۰ پخش}
بازم کمه ۵۵ بازم کمه
{۱۴۴,۹۷۰ پخش}
هویت من به همراه امین ۵۶ هویت من به همراه امین
{۲۳۴,۵۹۲ پخش}
سی دی رو بشکن ۵۸ سی دی رو بشکن
{۲۷۳,۶۸۶ پخش}
اسم های مشابه دیگر برای یاس :

ياس
یاسر بختیاری ( یاس ) در 30 خرداد 1361 در تهران متولد شد.
Yas


This page was generated in 0.06 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393