دانلود آهنگ های جدید یاس

وصیت نامه ۳ وصیت نامه
{۸۱,۷۳۸ پخش}
من ادامه می دم ۵ من ادامه می دم
{۱۳۴,۲۷۶ پخش}
روی خط (مصاحبه) ۶ روی خط (مصاحبه)
{۱۵,۶۷۸ پخش}
Trash the Club با دی جی علیگیتور ۷
{۴,۴۰۶ پخش}
جام جهانی 2006 ۸ جام جهانی 2006
{۱۱,۴۱۵ پخش}
برو (با ساسان) ۹ برو (با ساسان)
{۱۱,۵۲۰ پخش}
آمین (با یاس) ۱۱ آمین (با یاس)
( از آمین) {۸۳,۹۷۳ پخش}
فریاس ۱۲ فریاس
{۸۴,۹۷۰ پخش}
فریاد (رمیکس) ۱۳ فریاد (رمیکس)
{۵۲,۹۶۶ پخش}
وقت رفتن (با آمین) ۱۵ وقت رفتن (با آمین)
{۱۰۰,۴۴۷ پخش}
تسلیت به آذربایجان ۱۶ تسلیت به آذربایجان
{۹۰,۲۹۵ پخش}
رفتن بی وداع ۱۷ رفتن بی وداع
( از محسن باغی MB) {۱۲,۹۸۵ پخش}
من میجنگم ۱۸ من میجنگم
{۳۵,۴۰۶ پخش}
از چی بگم ؟ ۱۹ از چی بگم ؟
{۴۲,۲۳۸ پخش}
ایران من ۲۰ ایران من
{۱۷,۱۱۰ پخش}
سرباز وطن ۲۱ سرباز وطن
{۲۶,۱۶۱ پخش}
به خاطر من ۲۲ به خاطر من
{۲۸,۹۴۰ پخش}
نیستی ۲۶ نیستی
{۲۳,۹۶۸ پخش}
پیاده می شم ۲۷ پیاده می شم
{۱۸,۸۹۶ پخش}
با من باش ۲۸ با من باش
{۱۶,۷۷۶ پخش}
اینترو آلبوم جدید ۲۹ اینترو آلبوم جدید
{۱۷,۰۱۳ پخش}
پدر من ۳۰ پدر من
{۳۰,۹۶۰ پخش}
نرو برگرد ۳۱ نرو برگرد
{۱۵,۶۷۰ پخش}
توس رپ ۳۲ توس رپ
{۱۱,۲۱۷ پخش}
Soldier Pose ۳۳ Soldier Pose
{۶,۰۸۷ پخش}
درکم کن ۳۴ درکم کن
{۴۹,۴۵۶ پخش}
رعد ۳۵ رعد
{۱۰,۰۸۰ پخش}
سخته (همراه نیما) ۳۶ سخته (همراه نیما)
{۲۷,۷۹۲ پخش}
بی تو دیگه نه اصلا ۳۷ بی تو دیگه نه اصلا
{۱۷,۰۴۶ پخش}
درد و دل من ۳۸ درد و دل من
{۲۲,۱۱۴ پخش}
ستاره قطبی ۴۰ ستاره قطبی
{۹,۳۴۲ پخش}
بچه های خیابونی ۴۱ بچه های خیابونی
{۲۷,۶۲۶ پخش}
گذشته من (مرحم) ۴۲ گذشته من (مرحم)
{۱۰,۹۴۴ پخش}
تموم اش کن ۴۳ تموم اش کن
{۱۱,۱۲۷ پخش}
زهی عشق ۴۴ زهی عشق
{۱۲,۸۸۸ پخش}
بذارین بکشمش ۴۵ بذارین بکشمش
{۱۲,۶۶۸ پخش}
به دنیا خوش اومدی ۴۶ به دنیا خوش اومدی
{۲۴,۸۷۲ پخش}
نه اصلا ۴۷ نه اصلا
{۱۳,۴۱۳ پخش}
هانی ۴۸ هانی
{۲۳,۶۸۸ پخش}
مرگ ۵۱ مرگ
{۳۲,۱۸۴ پخش}
بگو منو کم داری ۵۲ بگو منو کم داری
{۸۱,۰۹۳ پخش}
باید بتونیم ۵۳ باید بتونیم
{۴۲,۱۶۳ پخش}
بازم کمه ۵۵ بازم کمه
{۳۳,۴۵۴ پخش}
سی دی رو بشکن ۵۸ سی دی رو بشکن
{۶۳,۲۳۴ پخش}
اسم های مشابه دیگر برای یاس :

ياس
یاسر بختیاری ( یاس ) در 30 خرداد 1361 در تهران متولد شد.
Yas


This page was generated in 0.22 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393