آلبوم های مجید خراطها

دانلود آهنگ های جدید مجید خراطها

عطر تلخ ۱ عطر تلخ
{۱۵,۱۵۹ پخش}
طوفان ۴ طوفان
{۲۱,۰۷۰ پخش}
دلواپس ۶ دلواپس
{۴۹,۲۹۴ پخش}
24 ماه ۷ 24 ماه
{۱۰۳,۵۷۹ پخش}
قانون احساس ۸ قانون احساس
{۷۱,۶۲۹ پخش}
بخاطر تو بود ۱۲ بخاطر تو بود
{۱۲,۸۹۱ پخش}
هنوز جات خالیه ۱۳ هنوز جات خالیه
( از وحید خراطها) {۱۲,۹۷۴ پخش}
شکستی بالمو ۱۵ شکستی بالمو
{۳۶,۴۲۴ پخش}
ریمکس ۱۶ ریمکس
{۸,۷۵۱ پخش}
بی همتا ۱۸ بی همتا
{۵۲,۰۳۰ پخش}
قایق (زنده) ۱۹ قایق (زنده)
{۳۰,۰۲۴ پخش}
می‏خوای بری ۲۰ می‏خوای بری
{۶,۶۷۰ پخش}
زیاد بال و پرت دادم ۲۱ زیاد بال و پرت دادم
{۱۹,۳۴۲ پخش}
کی اومده بجای من ۲۲ کی اومده بجای من
{۱۰,۳۸۶ پخش}
کنسل ۳ ۲۳ کنسل ۳
{۳۱,۱۴۳ پخش}
حلقه ۲۴ حلقه
{۹,۵۸۳ پخش}
7 مهر ۲۵ 7 مهر
{۱۰,۱۰۵ پخش}
کارتن خواب ۲۷ کارتن خواب
{۸,۲۶۵ پخش}
جوابم کردن ۳۱ جوابم کردن
{۸,۸۵۹ پخش}
کنسل 2 ۳۲ کنسل 2
{۱۰,۸۹۳ پخش}
نقطه چین ۳۳ نقطه چین
{۷,۴۳۴ پخش}
دستهای خالی ۳۵ دستهای خالی
{۶,۸۲۲ پخش}
با کی صحبت می کنی ۳۶ با کی صحبت می کنی
{۱۳,۶۱۸ پخش}
خاکم نکنید ۳۷ خاکم نکنید
{۳۰,۸۸۰ پخش}
تمومه حرفام ۳۸ تمومه حرفام
{۱۳,۳۳۸ پخش}
داداشی ۳۹ داداشی
{۳۰,۸۴۴ پخش}
یک روز دیگه ۴۰ یک روز دیگه
{۱۳,۸۱۳ پخش}
من اگه کسی رو داشتم ۴۲ من اگه کسی رو داشتم
{۴۹,۳۳۴ پخش}
تسلیت قلب صبورم ۴۳ تسلیت قلب صبورم
{۱۷,۷۵۵ پخش}
تموم حرفام ۴۴ تموم حرفام
{۳۱,۵۶۱ پخش}
صبرم سر اومد ۴۵ صبرم سر اومد
{۳۰,۶۰۰ پخش}
منو بگو ۴۶ منو بگو
{۲۳,۶۸۰ پخش}
خدا خواست ۴۷ خدا خواست
{۲۲,۷۱۹ پخش}
دوست دارم ۴۸ دوست دارم
{۳۳,۷۰۶ پخش}
دلم رو شکست ۴۹ دلم رو شکست
{۳۷,۲۸۵ پخش}
بی وفا ۵۰ بی وفا
{۲۱,۰۶۷ پخش}
آخرین لحظه دیدار ۵۱ آخرین لحظه دیدار
{۲۵,۲۷۵ پخش}
دلیل رفتن ۵۲ دلیل رفتن
{۶۳,۱۴۰ پخش}
خدانگهدار عزیزم ۵۳ خدانگهدار عزیزم
{۱۵۶,۰۹۲ پخش}

This page was generated in 0.19 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393