آلبوم های مجید خراطها

دانلود آهنگ های جدید مجید خراطها

شاید ۱ شاید
{۲,۳۷۹ پخش}
عطر تلخ ۲ عطر تلخ
{۱۵,۶۰۲ پخش}
طوفان ۵ طوفان
{۲۱,۵۶۷ پخش}
دلواپس ۷ دلواپس
{۴۹,۴۸۲ پخش}
24 ماه ۸ 24 ماه
{۱۰۳,۹۲۸ پخش}
قانون احساس ۹ قانون احساس
{۷۱,۸۴۸ پخش}
هفت مهر (قطعه‌ شعر) ۱۰ هفت مهر (قطعه‌ شعر)
{۱۳,۰۲۱ پخش}
بخاطر تو بود ۱۳ بخاطر تو بود
{۱۲,۹۶۰ پخش}
هنوز جات خالیه ۱۴ هنوز جات خالیه
( از وحید خراطها) {۱۳,۱۰۷ پخش}
شکستی بالمو ۱۶ شکستی بالمو
{۳۶,۶۳۰ پخش}
ریمکس ۱۷ ریمکس
{۸,۷۷۶ پخش}
بی همتا ۱۹ بی همتا
{۵۲,۲۴۳ پخش}
قایق (زنده) ۲۰ قایق (زنده)
{۳۰,۱۶۴ پخش}
می‏خوای بری ۲۱ می‏خوای بری
{۶,۷۲۴ پخش}
زیاد بال و پرت دادم ۲۲ زیاد بال و پرت دادم
{۱۹,۴۵۴ پخش}
کی اومده بجای من ۲۳ کی اومده بجای من
{۱۰,۴۲۵ پخش}
کنسل ۳ ۲۴ کنسل ۳
{۳۱,۳۲۳ پخش}
حلقه ۲۵ حلقه
{۹,۶۵۱ پخش}
7 مهر ۲۶ 7 مهر
{۱۰,۱۱۶ پخش}
کارتن خواب ۲۸ کارتن خواب
{۸,۳۴۸ پخش}
جوابم کردن ۳۲ جوابم کردن
{۹,۰۴۳ پخش}
کنسل 2 ۳۳ کنسل 2
{۱۰,۹۳۳ پخش}
نقطه چین ۳۴ نقطه چین
{۷,۴۶۶ پخش}
دستهای خالی ۳۶ دستهای خالی
{۶,۸۴۳ پخش}
با کی صحبت می کنی ۳۷ با کی صحبت می کنی
{۱۳,۶۳۶ پخش}
خاکم نکنید ۳۸ خاکم نکنید
{۳۱,۰۷۱ پخش}
تمومه حرفام ۳۹ تمومه حرفام
{۱۳,۳۵۶ پخش}
داداشی ۴۰ داداشی
{۳۰,۹۶۰ پخش}
یک روز دیگه ۴۱ یک روز دیگه
{۱۳,۸۴۵ پخش}
من اگه کسی رو داشتم ۴۳ من اگه کسی رو داشتم
{۴۹,۶۲۲ پخش}
تسلیت قلب صبورم ۴۴ تسلیت قلب صبورم
{۱۷,۸۶۶ پخش}
تموم حرفام ۴۵ تموم حرفام
{۳۱,۶۲۲ پخش}
صبرم سر اومد ۴۶ صبرم سر اومد
{۳۰,۶۲۸ پخش}
منو بگو ۴۷ منو بگو
{۲۳,۷۰۲ پخش}
خدا خواست ۴۸ خدا خواست
{۲۲,۸۳۸ پخش}
دوست دارم ۴۹ دوست دارم
{۳۳,۷۸۹ پخش}
دلم رو شکست ۵۰ دلم رو شکست
{۳۷,۳۱۷ پخش}
بی وفا ۵۱ بی وفا
{۲۱,۱۱۰ پخش}
آخرین لحظه دیدار ۵۲ آخرین لحظه دیدار
{۲۵,۳۳۳ پخش}
دلیل رفتن ۵۳ دلیل رفتن
{۶۳,۳۸۵ پخش}
خدانگهدار عزیزم ۵۴ خدانگهدار عزیزم
{۱۵۶,۹۹۲ پخش}

This page was generated in 0.20 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393