دانلود آهنگ های جدید مجید خراطها

طوفان ۳ طوفان
{۱۸,۷۹۲ پخش}
دلواپس ۵ دلواپس
{۴۷,۷۶۸ پخش}
24 ماه ۶ 24 ماه
{۱۰۱,۲۰۶ پخش}
قانون احساس ۷ قانون احساس
{۶۹,۹۰۴ پخش}
بخاطر تو بود ۱۱ بخاطر تو بود
{۱۲,۷۰۰ پخش}
هنوز جات خالیه ۱۲ هنوز جات خالیه
( از وحید خراطها) {۱۲,۴۳۰ پخش}
شکستی بالمو ۱۴ شکستی بالمو
{۳۵,۸۲۷ پخش}
ریمکس ۱۵ ریمکس
{۸,۵۸۶ پخش}
بی همتا ۱۷ بی همتا
{۵۰,۴۴۶ پخش}
قایق (زنده) ۱۸ قایق (زنده)
{۲۹,۵۲۷ پخش}
می‏خوای بری ۱۹ می‏خوای بری
{۶,۴۹۸ پخش}
زیاد بال و پرت دادم ۲۰ زیاد بال و پرت دادم
{۱۸,۸۷۴ پخش}
کی اومده بجای من ۲۱ کی اومده بجای من
{۱۰,۱۷۰ پخش}
کنسل ۳ ۲۲ کنسل ۳
{۳۰,۳۹۸ پخش}
حلقه ۲۳ حلقه
{۹,۲۴۸ پخش}
7 مهر ۲۴ 7 مهر
{۹,۹۷۵ پخش}
کارتن خواب ۲۶ کارتن خواب
{۷,۸۳۳ پخش}
جوابم کردن ۳۰ جوابم کردن
{۷,۹۲۳ پخش}
کنسل 2 ۳۱ کنسل 2
{۱۰,۳۳۲ پخش}
نقطه چین ۳۲ نقطه چین
{۷,۲۲۸ پخش}
دستهای خالی ۳۴ دستهای خالی
{۶,۴۹۸ پخش}
با کی صحبت می کنی ۳۵ با کی صحبت می کنی
{۱۳,۳۶۶ پخش}
خاکم نکنید ۳۶ خاکم نکنید
{۳۰,۲۴۷ پخش}
تمومه حرفام ۳۷ تمومه حرفام
{۱۳,۰۸۹ پخش}
داداشی ۳۸ داداشی
{۳۰,۲۳۶ پخش}
یک روز دیگه ۳۹ یک روز دیگه
{۱۳,۶۶۲ پخش}
من اگه کسی رو داشتم ۴۱ من اگه کسی رو داشتم
{۴۷,۵۸۸ پخش}
تسلیت قلب صبورم ۴۲ تسلیت قلب صبورم
{۱۷,۳۸۰ پخش}
تموم حرفام ۴۳ تموم حرفام
{۳۱,۳۸۴ پخش}
صبرم سر اومد ۴۴ صبرم سر اومد
{۳۰,۴۴۱ پخش}
منو بگو ۴۵ منو بگو
{۲۳,۵۴۰ پخش}
خدا خواست ۴۶ خدا خواست
{۲۲,۵۵۷ پخش}
دوست دارم ۴۷ دوست دارم
{۳۳,۳۴۳ پخش}
دلم رو شکست ۴۸ دلم رو شکست
{۳۶,۹۰۷ پخش}
بی وفا ۴۹ بی وفا
{۲۰,۸۰۰ پخش}
آخرین لحظه دیدار ۵۰ آخرین لحظه دیدار
{۲۵,۰۰۵ پخش}
دلیل رفتن ۵۱ دلیل رفتن
{۶۱,۵۹۶ پخش}
خدانگهدار عزیزم ۵۲ خدانگهدار عزیزم
{۱۵۰,۵۸۰ پخش}

This page was generated in 0.19 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393