ایران ترانه

تک آهنگ های منوچهر طاهرزاده


۲. بغض گریه {267}۵. شعر شرقی {265}

۶. یادته {233}


۸. پاییز {1,321}


۱۰. غریبه۱۳. قفس

۱۴. کولی ( از آلبوم مشق عشق از حسین زمان) {760}

۱۵. کوچ ( از آلبوم کولی از شاهرخ) {1,473}

۱۶. باغ بارون زده ( از آلبوم کولی از شاهرخ) {1,608}

۱۷. هم پرواز ( از آلبوم کولی از شاهرخ) {730}

۱۸. بمون با من ( از آلبوم کولی از شاهرخ) {3,232}

۱۹. پری جون ( از آلبوم غروب از شاهرخ) {452}

۲۰. باغ بارون زده ( از آلبوم شاهرخ 1 از شاهرخ) {1,178}

۲۱. هم پرواز ( از آلبوم شاهرخ 1 از شاهرخ) {1,049}

۲۲. بمون با من ( از آلبوم شاهرخ 1 از شاهرخ) {3,135}


» افزودن آلبوم جدید
» افزودن تک آهنگ جدید
» افزودن لینک مرتبط [ به زودی! ]
» افزودن عکس جدید

اسم های مشابه دیگر برای منوچهر طاهرزاده :

منوچهر طاهر زاده
منوچهر طاهرزاده.
Manoochehr Taherzadeh

عکس های منوچهر طاهرزاده