تک آهنگ های منوچهر طاهرزاده

۱. رندانه { خواننده } {۲,۹۴۸ پخش}

۲. بغض گریه { خواننده } {۸,۷۲۰ پخش}

۳. شار کرماشان { خواننده } {۵,۱۳۲ پخش}

۴. قصه گو { خواننده } {۱,۳۴۱ پخش}

۵. شعر شرقی { خواننده } {۶,۵۸۳ پخش}

۶. یادته { خواننده } {۷,۵۵۰ پخش}

۷. پری برفی { خواننده } {۱,۹۵۰ پخش}

۸. پاییز { خواننده } {۲۷,۷۲۱ پخش}

۹. خسته { خواننده } {۱,۵۱۳ پخش}

۱۰. غریبه { خواننده } {۸۷۳ پخش}

۱۱. دریاچه نور { خواننده } {۵,۲۴۱ پخش}

۱۲. غنچه خورشید { خواننده } {۴۰۵ پخش}

۱۳. قفس { خواننده } {۶,۰۶۸ پخش}

۱۴. باغ بارون زده ( آلبوم شاهرخ 1 از شاهرخ ) { آهنگ } {۲۵,۴۴۳ پخش}

۱۵. هم پرواز ( آلبوم شاهرخ 1 از شاهرخ ) { آهنگ } {۲۱,۹۴۹ پخش}

۱۶. بمون با من ( آلبوم شاهرخ 1 از شاهرخ ) { آهنگ } {۵۷,۴۲۳ پخش}

۱۷. پری جون ( آلبوم غروب از شاهرخ ) { آهنگ } {۱۲,۰۲۷ پخش}

۱۸. کوچ ( آلبوم کولی از شاهرخ ) { آهنگ } {۲۹,۲۱۸ پخش}

۱۹. باغ بارون زده ( آلبوم کولی از شاهرخ ) { آهنگ } {۳۰,۹۸۱ پخش}

۲۰. هم پرواز ( آلبوم کولی از شاهرخ ) { آهنگ } {۱۶,۶۹۲ پخش}

۲۱. بمون با من ( آلبوم کولی از شاهرخ ) { آهنگ } {۵۷,۵۷۹ پخش}

۲۲. کولی ( آلبوم مشق عشق از حسین زمان ) { آهنگ } {۱۴,۴۴۵ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای منوچهر طاهرزاده :

منوچهر طاهر زاده
منوچهر طاهرزاده.
Manoochehr Taherzadeh


This page was generated in 0.16 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393