تک آهنگ های ناصر مسعودی

۱. غم عشق {۱۹,۴۰۶ پخش}

۲. نفرین بر مستی {۶۵,۱۴۵ پخش}

۳. همیشه گل {۱۶,۲۲۴ پخش}

۴. وارش {۵۷,۴۰۸ پخش}

۵. شلما لاکوری {۳۰,۳۸۸ پخش}

۶. اوی لیلی {۱۶,۶۴۵ پخش}

۷. کوراشیم {۱۴,۸۶۶ پخش}

۸. کرجی به دریا {۶,۶۴۵ پخش}

۹. گوش به زنگ {۴,۸۵۱ پخش}

۱۰. بیا بیشیم کوهان جوکه {۹,۱۱۰ پخش}

۱۱. برچین {۴,۳۸۳ پخش}

۱۲. عمو دختر {۳۵,۹۷۳ پخش}

۱۳. آواز و ساز شماره 5 {۱,۲۳۲ پخش}

۱۴. آواز و ساز شماره 4 {۸,۴۷۰ پخش}

۱۵. آواز و ساز شماره 3 {۳,۶۵۰ پخش}

۱۶. آواز و ساز شماره 2 {۳۵۸ پخش}

۱۷. آواز و ساز شماره 1 {۶,۸۱۷ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای ناصر مسعودی :

ناصر مسعودی.
Naser Masoodi


This page was generated in 0.09 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393