آلبوم های ناصر مسعودی

دانلود آهنگ های جدید ناصر مسعودی

غم عشق ۱ غم عشق
{۵,۴۲۵ پخش}
نفرین بر مستی ۲ نفرین بر مستی
{۱۷,۵۴۶ پخش}
همیشه گل ۳ همیشه گل
{۴,۲۶۹ پخش}
وارش ۴ وارش
{۱۳,۹۶۰ پخش}
شلما لاکوری ۵ شلما لاکوری
{۷,۳۸۳ پخش}
اوی لیلی ۶ اوی لیلی
{۴,۲۳۷ پخش}
کوراشیم ۷ کوراشیم
{۴,۰۵۳ پخش}
کرجی به دریا ۸ کرجی به دریا
{۱,۸۲۸ پخش}
گوش به زنگ ۹ گوش به زنگ
{۱,۲۰۹ پخش}
برچین ۱۱ برچین
{۱,۰۵۸ پخش}
عمو دختر ۱۲ عمو دختر
{۹,۰۰۷ پخش}
آواز و ساز شماره 4 ۱۴ آواز و ساز شماره 4
{۲,۲۰۳ پخش}
آواز و ساز شماره 1 ۱۷ آواز و ساز شماره 1
{۱,۸۲۱ پخش}
اسم های مشابه دیگر برای ناصر مسعودی :

ناصر مسعودی.
Naser Masoodi


This page was generated in 0.13 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393