تک آهنگ های ناصر مسعودی

۱. غم عشق {۱۹,۳۵۹ پخش}

۲. نفرین بر مستی {۶۵,۰۹۸ پخش}

۳. همیشه گل {۱۶,۱۳۰ پخش}

۴. وارش {۵۷,۳۷۶ پخش}

۵. شلما لاکوری {۳۰,۳۷۳ پخش}

۶. اوی لیلی {۱۶,۵۸۲ پخش}

۷. کوراشیم {۱۴,۸۶۶ پخش}

۸. کرجی به دریا {۶,۶۴۵ پخش}

۹. گوش به زنگ {۴,۸۵۱ پخش}

۱۰. بیا بیشیم کوهان جوکه {۹,۰۹۴ پخش}

۱۱. برچین {۴,۳۸۳ پخش}

۱۲. عمو دختر {۳۵,۹۷۳ پخش}

۱۳. آواز و ساز شماره 5 {۱,۲۴۸ پخش}

۱۴. آواز و ساز شماره 4 {۸,۴۷۰ پخش}

۱۵. آواز و ساز شماره 3 {۳,۶۵۰ پخش}

۱۶. آواز و ساز شماره 2 {۳۵۸ پخش}

۱۷. آواز و ساز شماره 1 {۶,۸۳۲ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای ناصر مسعودی :

ناصر مسعودی.
Naser Masoodi


This page was generated in 0.05 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393