تک آهنگ های ناصر مسعودی

۱. غم عشق {۱۹,۲۶۶ پخش}

۲. نفرین بر مستی {۶۴,۷۸۶ پخش}

۳. همیشه گل {۱۶,۰۶۸ پخش}

۴. وارش {۵۷,۳۴۵ پخش}

۵. شلما لاکوری {۳۰,۳۵۷ پخش}

۶. اوی لیلی {۱۶,۵۸۲ پخش}

۷. کوراشیم {۱۴,۸۰۴ پخش}

۸. کرجی به دریا {۶,۶۳۰ پخش}

۹. گوش به زنگ {۴,۸۳۶ پخش}

۱۰. بیا بیشیم کوهان جوکه {۹,۰۷۹ پخش}

۱۱. برچین {۴,۳۸۳ پخش}

۱۲. عمو دختر {۳۵,۹۵۸ پخش}

۱۳. آواز و ساز شماره 5 {۱,۲۳۲ پخش}

۱۴. آواز و ساز شماره 4 {۸,۴۵۵ پخش}

۱۵. آواز و ساز شماره 3 {۳,۶۵۰ پخش}

۱۶. آواز و ساز شماره 2 {۳۵۸ پخش}

۱۷. آواز و ساز شماره 1 {۶,۸۱۷ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای ناصر مسعودی :

ناصر مسعودی.
Naser Masoodi


This page was generated in 0.11 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393