تک آهنگ های ناصر مسعودی

۱. غم عشق {۱۹,۵۳۱ پخش}

۲. نفرین بر مستی {۶۵,۳۷۹ پخش}

۳. همیشه گل {۱۶,۲۷۰ پخش}

۴. وارش {۵۷,۴۵۴ پخش}

۵. شلما لاکوری {۳۰,۴۲۰ پخش}

۶. اوی لیلی {۱۶,۶۷۶ پخش}

۷. کوراشیم {۱۴,۸۸۲ پخش}

۸. کرجی به دریا {۶,۶۴۵ پخش}

۹. گوش به زنگ {۴,۸۶۷ پخش}

۱۰. بیا بیشیم کوهان جوکه {۹,۱۲۶ پخش}

۱۱. برچین {۴,۳۸۳ پخش}

۱۲. عمو دختر {۳۶,۰۳۶ پخش}

۱۳. آواز و ساز شماره 5 {۱,۲۶۳ پخش}

۱۴. آواز و ساز شماره 4 {۸,۴۷۰ پخش}

۱۵. آواز و ساز شماره 3 {۳,۶۵۰ پخش}

۱۶. آواز و ساز شماره 2 {۳۵۸ پخش}

۱۷. آواز و ساز شماره 1 {۶,۸۱۷ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای ناصر مسعودی :

ناصر مسعودی.
Naser Masoodi


This page was generated in 0.09 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393