تک آهنگ های ناصر مسعودی

۱. غم عشق { خواننده } {۱۸,۴۷۰ پخش}

۲. نفرین بر مستی { خواننده } {۶۳,۳۰۴ پخش}

۳. همیشه گل { خواننده } {۱۵,۶۹۳ پخش}

۴. وارش { خواننده } {۵۶,۸۶۲ پخش}

۵. شلما لاکوری { خواننده } {۳۰,۰۳۰ پخش}

۶. اوی لیلی { خواننده } {۱۶,۱۷۷ پخش}

۷. کوراشیم { خواننده } {۱۴,۴۳۰ پخش}

۸. کرجی به دریا { خواننده } {۶,۳۰۲ پخش}

۹. گوش به زنگ { خواننده } {۴,۷۱۱ پخش}

۱۰. بیا بیشیم کوهان جوکه { خواننده } {۸,۷۵۱ پخش}

۱۱. برچین { خواننده } {۴,۳۳۶ پخش}

۱۲. عمو دختر { خواننده } {۳۵,۳۹۶ پخش}

۱۳. آواز و ساز شماره 5 { خواننده } {۱,۱۵۴ پخش}

۱۴. آواز و ساز شماره 4 { خواننده } {۸,۲۶۸ پخش}

۱۵. آواز و ساز شماره 3 { خواننده } {۳,۴۷۸ پخش}

۱۶. آواز و ساز شماره 2 { خواننده } {۳۴۳ پخش}

۱۷. آواز و ساز شماره 1 { خواننده } {۶,۷۷۰ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای ناصر مسعودی :

ناصر مسعودی.
Naser Masoodi


This page was generated in 0.05 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393