تک آهنگ های ناصر مسعودی

۱. غم عشق { خواننده } {۱۸,۲۶۷ پخش}

۲. نفرین بر مستی { خواننده } {۶۲,۸۹۹ پخش}

۳. همیشه گل { خواننده } {۱۵,۴۷۵ پخش}

۴. وارش { خواننده } {۵۶,۶۱۲ پخش}

۵. شلما لاکوری { خواننده } {۲۹,۸۸۹ پخش}

۶. اوی لیلی { خواننده } {۱۶,۰۸۳ پخش}

۷. کوراشیم { خواننده } {۱۴,۲۲۷ پخش}

۸. کرجی به دریا { خواننده } {۶,۱۶۲ پخش}

۹. گوش به زنگ { خواننده } {۴,۶۸۰ پخش}

۱۰. بیا بیشیم کوهان جوکه { خواننده } {۸,۶۲۶ پخش}

۱۱. برچین { خواننده } {۴,۳۳۶ پخش}

۱۲. عمو دختر { خواننده } {۳۵,۱۱۵ پخش}

۱۳. آواز و ساز شماره 5 { خواننده } {۱,۱۳۸ پخش}

۱۴. آواز و ساز شماره 4 { خواننده } {۸,۲۰۵ پخش}

۱۵. آواز و ساز شماره 3 { خواننده } {۳,۴۷۸ پخش}

۱۶. آواز و ساز شماره 2 { خواننده } {۳۴۳ پخش}

۱۷. آواز و ساز شماره 1 { خواننده } {۶,۷۷۰ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای ناصر مسعودی :

ناصر مسعودی.
Naser Masoodi


This page was generated in 0.11 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393