دانلود آهنگ های جدید جمشید نجفی

دختر گل فروش ۱ دختر گل فروش
{۱۷,۰۱۹ پخش}
قبله عشق ۲ قبله عشق
{۹,۱۵۷ پخش}
گجلر ۳ گجلر
{۲۷,۲۶۸ پخش}
غم عاشورا ۴ غم عاشورا
{۱,۲۷۹ پخش}
غروب پاییز ۵ غروب پاییز
{۷۹,۵۱۳ پخش}
پابوس ۶ پابوس
{۸,۶۲۶ پخش}
صفای بهار ۷ صفای بهار
{۸,۰۰۲ پخش}
مهربان آنا ۹ مهربان آنا
{۱۳,۷۱۲ پخش}
منیم آقام ۱۰ منیم آقام
{۲۳۴ پخش}
مجنون ۱۱ مجنون
{۱۰,۸۷۳ پخش}
گزیل گل ۱۲ گزیل گل
{۴۸۳ پخش}
قناری ۱۳ قناری
{۴,۶۱۷ پخش}
گزل بالام ۱۴ گزل بالام
{۴,۰۲۴ پخش}
گنجینه لر ۱۵ گنجینه لر
{۶,۴۸۹ پخش}
گلدی بابا ۱۶ گلدی بابا
{۱۸,۸۶۰ پخش}
بیگانه ۱۷ بیگانه
{۳۲۷ پخش}
بنفشه ۱۸ بنفشه
{۴,۶۶۴ پخش}
بهار خوش گلیر ۱۹ بهار خوش گلیر
{۲۳۴ پخش}
بهار گلدی ۲۰ بهار گلدی
{۱,۲۴۸ پخش}
بالیقلار ۲۱ بالیقلار
{۳۷۴ پخش}
اتما منی ۲۲ اتما منی
{۴,۰۰۹ پخش}
آنا ۲۳ آنا
{۴,۸۵۱ پخش}
آنا جان ۲۴ آنا جان
{۸,۳۳۰ پخش}
پرواز کن ۲۵ پرواز کن
{۳۶,۳۶۳ پخش}
اسم های مشابه دیگر برای جمشید نجفی :

جمشید نجفی.
Jamshid Najafi


This page was generated in 0.06 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393