تک آهنگ های جمشید نجفی

۱. دختر گل فروش { خواننده } {۱۴,۷۵۷ پخش}

۲. قبله عشق { خواننده } {۵,۹۵۹ پخش}

۳. گجلر { خواننده } {۲۵,۵۶۸ پخش}

۴. غم عاشورا { خواننده } {۱,۰۷۶ پخش}

۵. غروب پاییز { خواننده } {۶۹,۶۰۷ پخش}

۶. پابوس { خواننده } {۸,۲۳۶ پخش}

۷. صفای بهار { خواننده } {۷,۴۷۲ پخش}

۸. روزه گیری و عید { خواننده } {۳۹۰ پخش}

۹. مهربان آنا { خواننده } {۱۲,۲۳۰ پخش}

۱۰. منیم آقام { خواننده } {۲۰۲ پخش}

۱۱. مجنون { خواننده } {۱۰,۱۸۶ پخش}

۱۲. گزیل گل { خواننده } {۴۳۶ پخش}

۱۳. قناری { خواننده } {۴,۴۷۷ پخش}

۱۴. گزل بالام { خواننده } {۳,۹۱۵ پخش}

۱۵. گنجینه لر { خواننده } {۶,۱۹۳ پخش}

۱۶. گلدی بابا { خواننده } {۱۸,۰۸۰ پخش}

۱۷. بیگانه { خواننده } {۱۸۷ پخش}

۱۸. بنفشه { خواننده } {۴,۴۹۲ پخش}

۱۹. بهار خوش گلیر { خواننده } {۲۳۴ پخش}

۲۰. بهار گلدی { خواننده } {۱,۱۳۸ پخش}

۲۱. بالیقلار { خواننده } {۲۹۶ پخش}

۲۲. اتما منی { خواننده } {۳,۹۱۵ پخش}

۲۳. آنا { خواننده } {۴,۷۴۲ پخش}

۲۴. آنا جان { خواننده } {۷,۶۴۴ پخش}

۲۵. پرواز کن { خواننده } {۳۵,۱۶۲ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای جمشید نجفی :

جمشید نجفی.
Jamshid Najafi


This page was generated in 0.09 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393