تک آهنگ های جمشید نجفی

۱. دختر گل فروش {۱۳,۵۴۰ پخش}

۲. قبله عشق {۵,۴۶۰ پخش}

۳. گجلر {۲۴,۱۳۳ پخش}

۴. غم عاشورا {۱,۰۲۹ پخش}

۵. غروب پاییز {۶۳,۷۵۷ پخش}

۶. پابوس {۸,۰۴۹ پخش}

۷. صفای بهار {۷,۱۷۶ پخش}

۸. روزه گیری و عید {۳۹۰ پخش}

۹. مهربان آنا {۱۱,۴۶۶ پخش}

۱۰. منیم آقام {۱۵۶ پخش}

۱۱. مجنون {۹,۸۴۳ پخش}

۱۲. گزیل گل {۳۵۸ پخش}

۱۳. قناری {۴,۴۱۴ پخش}

۱۴. گزل بالام {۳,۸۶۸ پخش}

۱۵. گنجینه لر {۵,۹۹۰ پخش}

۱۶. گلدی بابا {۱۷,۴۴۰ پخش}

۱۷. بیگانه {۱۵۶ پخش}

۱۸. بنفشه {۴,۴۶۱ پخش}

۱۹. بهار خوش گلیر {۲۳۴ پخش}

۲۰. بهار گلدی {۱,۰۶۰ پخش}

۲۱. بالیقلار {۲۶۵ پخش}

۲۲. اتما منی {۳,۸۰۶ پخش}

۲۳. آنا {۴,۶۴۸ پخش}

۲۴. آنا جان {۷,۴۱۰ پخش}

۲۵. پرواز کن {۳۴,۵۲۲ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای جمشید نجفی :

جمشید نجفی.
Jamshid Najafi


This page was generated in 0.10 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393