تک آهنگ های جمشید نجفی

۱. دختر گل فروش {۱۵,۸۰۲ پخش}

۲. قبله عشق {۸,۰۱۸ پخش}

۳. گجلر {۲۶,۶۴۴ پخش}

۴. غم عاشورا {۱,۱۸۵ پخش}

۵. غروب پاییز {۷۵,۵۵۰ پخش}

۶. پابوس {۸,۴۸۶ پخش}

۷. صفای بهار {۷,۸۴۶ پخش}

۸. روزه گیری و عید {۴۸۳ پخش}

۹. مهربان آنا {۱۳,۱۹۷ پخش}

۱۰. منیم آقام {۲۰۲ پخش}

۱۱. مجنون {۱۰,۷۱۷ پخش}

۱۲. گزیل گل {۴۸۳ پخش}

۱۳. قناری {۴,۵۸۶ پخش}

۱۴. گزل بالام {۴,۰۰۹ پخش}

۱۵. گنجینه لر {۶,۴۵۸ پخش}

۱۶. گلدی بابا {۱۸,۵۳۲ پخش}

۱۷. بیگانه {۲۸۰ پخش}

۱۸. بنفشه {۴,۵۸۶ پخش}

۱۹. بهار خوش گلیر {۲۳۴ پخش}

۲۰. بهار گلدی {۱,۲۱۶ پخش}

۲۱. بالیقلار {۳۵۸ پخش}

۲۲. اتما منی {۳,۹۴۶ پخش}

۲۳. آنا {۴,۷۷۳ پخش}

۲۴. آنا جان {۸,۰۹۶ پخش}

۲۵. پرواز کن {۳۵,۸۰۲ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای جمشید نجفی :

جمشید نجفی.
Jamshid Najafi


This page was generated in 0.11 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393