تک آهنگ های جمشید نجفی

۱. دختر گل فروش {۱۶,۳۱۷ پخش}

۲. قبله عشق {۸,۵۰۲ پخش}

۳. گجلر {۲۶,۷۰۷ پخش}

۴. غم عاشورا {۱,۲۶۳ پخش}

۵. غروب پاییز {۷۶,۲۶۸ پخش}

۶. پابوس {۸,۵۰۲ پخش}

۷. صفای بهار {۷,۸۹۳ پخش}

۸. روزه گیری و عید {۴۸۳ پخش}

۹. مهربان آنا {۱۳,۳۲۲ پخش}

۱۰. منیم آقام {۲۰۲ پخش}

۱۱. مجنون {۱۰,۷۴۸ پخش}

۱۲. گزیل گل {۴۸۳ پخش}

۱۳. قناری {۴,۶۱۷ پخش}

۱۴. گزل بالام {۴,۰۰۹ پخش}

۱۵. گنجینه لر {۶,۴۸۹ پخش}

۱۶. گلدی بابا {۱۸,۵۴۸ پخش}

۱۷. بیگانه {۲۸۰ پخش}

۱۸. بنفشه {۴,۶۴۸ پخش}

۱۹. بهار خوش گلیر {۲۳۴ پخش}

۲۰. بهار گلدی {۱,۲۱۶ پخش}

۲۱. بالیقلار {۳۷۴ پخش}

۲۲. اتما منی {۳,۹۴۶ پخش}

۲۳. آنا {۴,۸۰۴ پخش}

۲۴. آنا جان {۸,۱۱۲ پخش}

۲۵. پرواز کن {۳۵,۸۹۵ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای جمشید نجفی :

جمشید نجفی.
Jamshid Najafi


This page was generated in 0.09 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393