آلبوم های جمشید نجفی

دانلود آهنگ های جدید جمشید نجفی

دختر گل فروش ۱ دختر گل فروش
{۴,۸۲۰ پخش}
قبله عشق ۲ قبله عشق
{۳,۳۲۶ پخش}
گجلر ۳ گجلر
{۷,۲۶۴ پخش}
غم عاشورا ۴ غم عاشورا
{۳۴۲ پخش}
غروب پاییز ۵ غروب پاییز
{۲۲,۶۹۸ پخش}
پابوس ۶ پابوس
{۲,۵۳۴ پخش}
صفای بهار ۷ صفای بهار
{۲,۳۱۱ پخش}
مهربان آنا ۹ مهربان آنا
{۴,۸۸۵ پخش}
منیم آقام ۱۰ منیم آقام
{۹۳ پخش}
مجنون ۱۱ مجنون
{۲,۹۷۳ پخش}
گزیل گل ۱۲ گزیل گل
{۱۸۳ پخش}
قناری ۱۳ قناری
{۱,۱۵۵ پخش}
گزل بالام ۱۴ گزل بالام
{۱,۰۹۰ پخش}
گنجینه لر ۱۵ گنجینه لر
{۱,۵۷۶ پخش}
گلدی بابا ۱۶ گلدی بابا
{۴,۹۷۵ پخش}
بیگانه ۱۷ بیگانه
{۱۴۴ پخش}
بنفشه ۱۸ بنفشه
{۱,۱۵۲ پخش}
بهار خوش گلیر ۱۹ بهار خوش گلیر
{۷۵ پخش}
بهار گلدی ۲۰ بهار گلدی
{۵۵۸ پخش}
بالیقلار ۲۱ بالیقلار
{۱۲۶ پخش}
اتما منی ۲۲ اتما منی
{۹۶۴ پخش}
آنا ۲۳ آنا
{۱,۱۸۴ پخش}
آنا جان ۲۴ آنا جان
{۲,۳۵۸ پخش}
پرواز کن ۲۵ پرواز کن
{۹,۰۱۰ پخش}
اسم های مشابه دیگر برای جمشید نجفی :

جمشید نجفی.
Jamshid Najafi


This page was generated in 0.19 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393