آلبوم های جمشید نجفی

دانلود آهنگ های جدید جمشید نجفی

دختر گل فروش ۱ دختر گل فروش
{۴,۹۹۳ پخش}
قبله عشق ۲ قبله عشق
{۳,۴۶۳ پخش}
گجلر ۳ گجلر
{۷,۴۰۱ پخش}
غم عاشورا ۴ غم عاشورا
{۳۶۰ پخش}
غروب پاییز ۵ غروب پاییز
{۲۳,۲۳۴ پخش}
پابوس ۶ پابوس
{۲,۵۷۷ پخش}
صفای بهار ۷ صفای بهار
{۲,۳۷۲ پخش}
مهربان آنا ۹ مهربان آنا
{۵,۰۸۶ پخش}
منیم آقام ۱۰ منیم آقام
{۹۳ پخش}
مجنون ۱۱ مجنون
{۳,۰۳۱ پخش}
گزیل گل ۱۲ گزیل گل
{۱۹۴ پخش}
قناری ۱۳ قناری
{۱,۱۷۷ پخش}
گزل بالام ۱۴ گزل بالام
{۱,۰۹۸ پخش}
گنجینه لر ۱۵ گنجینه لر
{۱,۵۸۷ پخش}
گلدی بابا ۱۶ گلدی بابا
{۵,۰۱۸ پخش}
بیگانه ۱۷ بیگانه
{۱۴۷ پخش}
بنفشه ۱۸ بنفشه
{۱,۱۸۰ پخش}
بهار خوش گلیر ۱۹ بهار خوش گلیر
{۷۵ پخش}
بهار گلدی ۲۰ بهار گلدی
{۶۱۵ پخش}
بالیقلار ۲۱ بالیقلار
{۱۲۶ پخش}
اتما منی ۲۲ اتما منی
{۹۶۴ پخش}
آنا ۲۳ آنا
{۱,۲۰۲ پخش}
آنا جان ۲۴ آنا جان
{۲,۴۰۱ پخش}
پرواز کن ۲۵ پرواز کن
{۹,۱۰۴ پخش}
اسم های مشابه دیگر برای جمشید نجفی :

جمشید نجفی.
Jamshid Najafi


This page was generated in 0.14 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393