تک آهنگ های جمشید نجفی

۱. دختر گل فروش { خواننده } {۱۴,۵۲۳ پخش}

۲. قبله عشق { خواننده } {۵,۹۱۲ پخش}

۳. گجلر { خواننده } {۲۵,۲۷۲ پخش}

۴. غم عاشورا { خواننده } {۱,۰۷۶ پخش}

۵. غروب پاییز { خواننده } {۶۶,۸۱۴ پخش}

۶. پابوس { خواننده } {۸,۲۳۶ پخش}

۷. صفای بهار { خواننده } {۷,۳۶۳ پخش}

۸. روزه گیری و عید { خواننده } {۳۹۰ پخش}

۹. مهربان آنا { خواننده } {۱۲,۱۲۱ پخش}

۱۰. منیم آقام { خواننده } {۲۰۲ پخش}

۱۱. مجنون { خواننده } {۱۰,۰۴۶ پخش}

۱۲. گزیل گل { خواننده } {۴۰۵ پخش}

۱۳. قناری { خواننده } {۴,۴۴۶ پخش}

۱۴. گزل بالام { خواننده } {۳,۹۰۰ پخش}

۱۵. گنجینه لر { خواننده } {۶,۱۶۲ پخش}

۱۶. گلدی بابا { خواننده } {۱۷,۸۷۷ پخش}

۱۷. بیگانه { خواننده } {۱۸۷ پخش}

۱۸. بنفشه { خواننده } {۴,۴۶۱ پخش}

۱۹. بهار خوش گلیر { خواننده } {۲۳۴ پخش}

۲۰. بهار گلدی { خواننده } {۱,۱۳۸ پخش}

۲۱. بالیقلار { خواننده } {۲۶۵ پخش}

۲۲. اتما منی { خواننده } {۳,۸۵۳ پخش}

۲۳. آنا { خواننده } {۴,۶۸۰ پخش}

۲۴. آنا جان { خواننده } {۷,۵۱۹ پخش}

۲۵. پرواز کن { خواننده } {۳۴,۸۸۱ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای جمشید نجفی :

جمشید نجفی.
Jamshid Najafi


This page was generated in 0.13 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393