تک آهنگ های جمشید نجفی

۱. دختر گل فروش {۱۵,۷۲۴ پخش}

۲. قبله عشق {۷,۶۱۲ پخش}

۳. گجلر {۲۶,۴۸۸ پخش}

۴. غم عاشورا {۱,۱۵۴ پخش}

۵. غروب پاییز {۷۵,۱۷۶ پخش}

۶. پابوس {۸,۴۷۰ پخش}

۷. صفای بهار {۷,۸۰۰ پخش}

۸. روزه گیری و عید {۴۶۸ پخش}

۹. مهربان آنا {۱۳,۱۱۹ پخش}

۱۰. منیم آقام {۲۰۲ پخش}

۱۱. مجنون {۱۰,۷۰۱ پخش}

۱۲. گزیل گل {۴۸۳ پخش}

۱۳. قناری {۴,۵۲۴ پخش}

۱۴. گزل بالام {۴,۰۰۹ پخش}

۱۵. گنجینه لر {۶,۴۵۸ پخش}

۱۶. گلدی بابا {۱۸,۴۰۸ پخش}

۱۷. بیگانه {۲۸۰ پخش}

۱۸. بنفشه {۴,۵۷۰ پخش}

۱۹. بهار خوش گلیر {۲۳۴ پخش}

۲۰. بهار گلدی {۱,۲۱۶ پخش}

۲۱. بالیقلار {۳۵۸ پخش}

۲۲. اتما منی {۳,۹۴۶ پخش}

۲۳. آنا {۴,۷۷۳ پخش}

۲۴. آنا جان {۸,۰۶۵ پخش}

۲۵. پرواز کن {۳۵,۷۷۰ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای جمشید نجفی :

جمشید نجفی.
Jamshid Najafi


This page was generated in 0.09 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393