تک آهنگ های جمشید نجفی

۱. دختر گل فروش {۱۳,۸۵۲ پخش}

۲. قبله عشق {۵,۶۰۰ پخش}

۳. گجلر {۲۴,۴۱۴ پخش}

۴. غم عاشورا {۱,۰۶۰ پخش}

۵. غروب پاییز {۶۴,۴۱۲ پخش}

۶. پابوس {۸,۰۸۰ پخش}

۷. صفای بهار {۷,۲۶۹ پخش}

۸. روزه گیری و عید {۳۹۰ پخش}

۹. مهربان آنا {۱۱,۶۵۳ پخش}

۱۰. منیم آقام {۱۵۶ پخش}

۱۱. مجنون {۹,۹۰۶ پخش}

۱۲. گزیل گل {۳۹۰ پخش}

۱۳. قناری {۴,۴۱۴ پخش}

۱۴. گزل بالام {۳,۸۶۸ پخش}

۱۵. گنجینه لر {۶,۰۲۱ پخش}

۱۶. گلدی بابا {۱۷,۶۵۹ پخش}

۱۷. بیگانه {۱۵۶ پخش}

۱۸. بنفشه {۴,۴۷۷ پخش}

۱۹. بهار خوش گلیر {۲۳۴ پخش}

۲۰. بهار گلدی {۱,۰۶۰ پخش}

۲۱. بالیقلار {۲۶۵ پخش}

۲۲. اتما منی {۳,۸۳۷ پخش}

۲۳. آنا {۴,۶۴۸ پخش}

۲۴. آنا جان {۷,۴۲۵ پخش}

۲۵. پرواز کن {۳۴,۵۸۵ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای جمشید نجفی :

جمشید نجفی.
Jamshid Najafi


This page was generated in 0.10 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393