آلبوم های جمشید نجفی

دانلود آهنگ های جدید جمشید نجفی

دختر گل فروش ۱ دختر گل فروش
{۴,۶۳۶ پخش}
قبله عشق ۲ قبله عشق
{۳,۱۲۸ پخش}
گجلر ۳ گجلر
{۷,۰۸۴ پخش}
غم عاشورا ۴ غم عاشورا
{۳۴۲ پخش}
غروب پاییز ۵ غروب پاییز
{۲۱,۹۶۳ پخش}
پابوس ۶ پابوس
{۲,۴۱۲ پخش}
صفای بهار ۷ صفای بهار
{۲,۲۲۱ پخش}
مهربان آنا ۹ مهربان آنا
{۴,۶۴۰ پخش}
منیم آقام ۱۰ منیم آقام
{۹۳ پخش}
مجنون ۱۱ مجنون
{۲,۹۰۱ پخش}
گزیل گل ۱۲ گزیل گل
{۱۶۵ پخش}
قناری ۱۳ قناری
{۱,۱۳۰ پخش}
گزل بالام ۱۴ گزل بالام
{۱,۰۵۸ پخش}
گنجینه لر ۱۵ گنجینه لر
{۱,۵۵۱ پخش}
گلدی بابا ۱۶ گلدی بابا
{۴,۹۱۷ پخش}
بیگانه ۱۷ بیگانه
{۸۲ پخش}
بنفشه ۱۸ بنفشه
{۱,۱۳۴ پخش}
بهار خوش گلیر ۱۹ بهار خوش گلیر
{۷۵ پخش}
بهار گلدی ۲۰ بهار گلدی
{۴۰۶ پخش}
بالیقلار ۲۱ بالیقلار
{۱۱۸ پخش}
اتما منی ۲۲ اتما منی
{۹۶۴ پخش}
آنا ۲۳ آنا
{۱,۱۸۰ پخش}
آنا جان ۲۴ آنا جان
{۲,۲۸۶ پخش}
پرواز کن ۲۵ پرواز کن
{۸,۹۴۶ پخش}
اسم های مشابه دیگر برای جمشید نجفی :

جمشید نجفی.
Jamshid Najafi


This page was generated in 0.14 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393