آلبوم های علیرضا روزگار

دانلود آهنگ های جدید علیرضا روزگار

سین هفتم ۱ سین هفتم
{۱,۳۵۷ پخش}
نیستی کنارم ۲ نیستی کنارم
{۷,۷۰۰ پخش}
دست خالی ۳ دست خالی
{۱۲,۸۹۸ پخش}
آی از عشق ۴ آی از عشق
{۱۷,۴۳۴ پخش}
تورو دوست دارم ۶ تورو دوست دارم
{۲۶,۵۸۶ پخش}
خیالت تخت ۷ خیالت تخت
{۱۵,۰۴۴ پخش}
تبریک ۸ تبریک
{۱۵,۲۰۶ پخش}
سر به هوا ۹ سر به هوا
{۱,۲۰۲ پخش}
کی گفته ۱۱ کی گفته
{۹,۷۷۰ پخش}
ناز داره ۱۳ ناز داره
{۱۰,۶۴۸ پخش}
مهمونی ۱۴ مهمونی
{۸,۴۵۲ پخش}
زخم بی کسی ۱۵ زخم بی کسی
{۱۰,۰۲۶ پخش}
خیلی آرومم ۱۶ خیلی آرومم
{۸,۷۶۶ پخش}
صدای خسته ۱۷ صدای خسته
{۲۶,۹۷۱ پخش}
وقت های خالی ۱۸ وقت های خالی
{۷,۳۵۸ پخش}
کوه درد ۲۰ کوه درد
{۴,۰۸۲ پخش}
شطرنج ۲۱ شطرنج
{۲,۶۴۹ پخش}
لحظه های سرد ۲۲ لحظه های سرد
{۶,۳۷۵ پخش}
خونه ی تاریک ۲۵ خونه ی تاریک
{۹,۵۴۳ پخش}
گفتی باش ۲۶ گفتی باش
( از نعیم) {۶,۷۵۷ پخش}
عشقای امروز ۲۸ عشقای امروز
{۱۹,۹۵۱ پخش}
تصور ۳۰ تصور
{۳۵,۲۹۰ پخش}
ابرای بارونی ۳۱ ابرای بارونی
{۲۱,۷۹۸ پخش}
پری پری ۳۲ پری پری
{۵۴,۴۳۵ پخش}
یاس پرپر ۳۳ یاس پرپر
{۸,۶۴۳ پخش}
امون ۳۴ امون
{۷,۱۲۸ پخش}
امام رضا ۳۵ امام رضا
{۴,۳۰۲ پخش}
دیگه بستمه ۳۶ دیگه بستمه
{۴۴,۸۹۲ پخش}
آوار ۳۷ آوار
{۳۸,۸۰۴ پخش}
خداحافظ ۳۸ خداحافظ
{۲۵,۵۷۰ پخش}
من تو رو ... تو کی؟ ۳۹ من تو رو ... تو کی؟
{۳۰,۷۴۷ پخش}
دیگه نمی خندم ۴۰ دیگه نمی خندم
{۳,۱۸۶ پخش}
خدایا (Remix) ۴۱ خدایا (Remix)
{۸,۳۱۲ پخش}
هنوز داغم ۴۲ هنوز داغم
{۳,۰۹۹ پخش}
میترسم ۴۳ میترسم
{۳,۱۷۵ پخش}
ناری ناری ۴۴ ناری ناری
{۴۷,۹۵۹ پخش}
وای ای دلم ۴۵ وای ای دلم
{۱۱,۹۶۶ پخش}
تو که نیستی ۴۶ تو که نیستی
{۱۶,۸۳۷ پخش}
بانو ۴۷ بانو
{۱۵,۶۲۰ پخش}
ثانیه به ثانیه ۴۸ ثانیه به ثانیه
{۴,۵۰۰ پخش}
حالم خرابه ۴۹ حالم خرابه
{۵,۰۳۲ پخش}
جمعه انتظار ۵۰ جمعه انتظار
{۳,۶۷۵ پخش}
جمعه ۵۱ جمعه
{۳,۲۳۶ پخش}
خاک خونه ۵۲ خاک خونه
{۵,۳۸۵ پخش}
دلداده ۵۳ دلداده
{۴,۷۲۳ پخش}
عادت ۵۴ عادت
{۳,۱۷۱ پخش}
الهی بمیرم ۵۵ الهی بمیرم
{۱۷,۵۷۸ پخش}
مریم ۵۶ مریم
{۳۰,۰۴۹ پخش}
پدر ۵۷ پدر
{۱۱,۶۳۸ پخش}

This page was generated in 0.08 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393