تک آهنگ های علیرضا روزگار

۱. کی گفته {۱۳,۰۵۷ پخش}

۲. نسل کشی (با امین فیاض ، علیرضا روزگار و حمید فلاح ) ( از افشین آذری) {۲۹,۱۵۶ پخش}

۳. ناز داره {۳۶,۴۱۰ پخش}

۴. مهمونی {۳۰,۹۱۹ پخش}

۵. زخم بی کسی {۳۸,۵۹۴ پخش}

۶. خیلی آرومم {۳۴,۷۲۵ پخش}

۷. صدای خسته {۱۰۴,۳۳۲ پخش}

۸. وقت های خالی {۲۹,۵۳۰ پخش}

۹. به تو میرسم با (مهران) {۲۴,۰۷۰ پخش}

۱۰. کوه درد {۱۵,۰۲۲ پخش}

۱۱. شطرنج {۸,۸۹۲ پخش}

۱۲. لحظه های سرد {۲۵,۳۳۴ پخش}

۱۳. منطقه خاموش (با سعید ساشا) {۲۴,۵۰۷ پخش}

۱۴. خطا کردم (با حسام الدین موسوی) {۲۳,۰۸۸ پخش}

۱۵. خونه ی تاریک {۳۸,۵۳۲ پخش}

۱۶. گفتی باش ( از نعیم) {۲۸,۶۵۷ پخش}

۱۷. سر به هوا (با مصطفی روزگار) {۱۲۰,۵۱۰ پخش}

۱۸. عشقای امروز {۸۲,۳۰۵ پخش}

۱۹. دل به تو بستم (با محمد یاوری) {۵۵,۵۸۲ پخش}

۲۰. تصور {۱۳۹,۵۴۲ پخش}

۲۱. ابرای بارونی {۸۶,۷۶۷ پخش}

۲۲. پری پری {۲۰۶,۵۹۰ پخش}

۲۳. یاس پرپر {۳۵,۰۶۸ پخش}

۲۴. امون {۲۷,۸۴۶ پخش}

۲۵. امام رضا {۱۵,۷۵۶ پخش}

۲۶. دیگه بستمه {۱۷۱,۴۹۰ پخش}

۲۷. آوار {۱۵۳,۰۸۲ پخش}

۲۸. خداحافظ {۹۹,۲۷۸ پخش}

۲۹. من تو رو ... تو کی؟ {۱۱۸,۱۸۵ پخش}

۳۰. دیگه نمی خندم {۱۱,۰۹۱ پخش}

۳۱. خدایا (Remix) {۳۲,۴۹۴ پخش}

۳۲. هنوز داغم {۱۰,۹۲۰ پخش}

۳۳. میترسم {۱۱,۲۳۲ پخش}

۳۴. ناری ناری {۱۷۳,۱۴۴ پخش}

۳۵. وای ای دلم {۴۸,۱۲۶ پخش}

۳۶. تو که نیستی {۷۰,۵۹۰ پخش}

۳۷. بانو {۵۹,۷۰۱ پخش}

۳۸. ثانیه به ثانیه {۱۶,۷۸۵ پخش}

۳۹. حالم خرابه {۱۸,۰۹۶ پخش}

۴۰. جمعه انتظار {۱۲,۸۵۴ پخش}

۴۱. جمعه {۱۱,۷۷۸ پخش}

۴۲. خاک خونه {۲۱,۱۸۴ پخش}

۴۳. دلداده {۱۷,۲۳۸ پخش}

۴۴. عادت {۱۰,۷۶۴ پخش}

۴۵. الهی بمیرم {۷۱,۲۷۶ پخش}

۴۶. مریم {۱۱۰,۵۱۰ پخش}

۴۷. پدر {۴۶,۱۲۹ پخش}

۴۸. فکر می کردم عشق پاکی {۶۲,۵۰۹ پخش}

عکس های دیگرعلیرضا روزگار

 عکس علیرضا روزگار
جمعه انتظار
 عکس علیرضا روزگار
وای ای دلم
 عکس علیرضا روزگار
ناری ناری
 عکس علیرضا روزگار
میترسم

This page was generated in 0.09 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393