آلبوم های علیرضا روزگار

دانلود آهنگ های جدید علیرضا روزگار

آی از عشق ۱ آی از عشق
{۱۶,۷۹۰ پخش}
تورو دوست دارم ۳ تورو دوست دارم
{۲۵,۰۴۱ پخش}
خیالت تخت ۴ خیالت تخت
{۱۴,۸۵۳ پخش}
تبریک ۵ تبریک
{۱۵,۰۱۲ پخش}
سر به هوا ۶ سر به هوا
{۱,۰۶۵ پخش}
کی گفته ۸ کی گفته
{۹,۶۴۴ پخش}
ناز داره ۱۰ ناز داره
{۱۰,۲۲۰ پخش}
مهمونی ۱۱ مهمونی
{۸,۲۳۶ پخش}
زخم بی کسی ۱۲ زخم بی کسی
{۹,۸۷۴ پخش}
خیلی آرومم ۱۳ خیلی آرومم
{۸,۶۰۷ پخش}
صدای خسته ۱۴ صدای خسته
{۲۶,۴۵۶ پخش}
وقت های خالی ۱۵ وقت های خالی
{۷,۲۵۷ پخش}
کوه درد ۱۷ کوه درد
{۳,۹۲۷ پخش}
شطرنج ۱۸ شطرنج
{۲,۵۴۸ پخش}
لحظه های سرد ۱۹ لحظه های سرد
{۶,۲۶۰ پخش}
خونه ی تاریک ۲۲ خونه ی تاریک
{۹,۴۱۰ پخش}
گفتی باش ۲۳ گفتی باش
( از نعیم) {۶,۷۲۸ پخش}
عشقای امروز ۲۵ عشقای امروز
{۱۹,۷۶۷ پخش}
تصور ۲۷ تصور
{۳۴,۷۱۸ پخش}
ابرای بارونی ۲۸ ابرای بارونی
{۲۱,۷۲۲ پخش}
پری پری ۲۹ پری پری
{۵۲,۸۹۸ پخش}
یاس پرپر ۳۰ یاس پرپر
{۸,۵۷۸ پخش}
امون ۳۱ امون
{۶,۹۹۸ پخش}
امام رضا ۳۲ امام رضا
{۴,۲۰۴ پخش}
دیگه بستمه ۳۳ دیگه بستمه
{۴۳,۷۵۰ پخش}
آوار ۳۴ آوار
{۳۸,۱۳۴ پخش}
خداحافظ ۳۵ خداحافظ
{۲۵,۱۲۸ پخش}
من تو رو ... تو کی؟ ۳۶ من تو رو ... تو کی؟
{۳۰,۰۳۱ پخش}
دیگه نمی خندم ۳۷ دیگه نمی خندم
{۳,۰۴۵ پخش}
خدایا (Remix) ۳۸ خدایا (Remix)
{۸,۱۸۲ پخش}
هنوز داغم ۳۹ هنوز داغم
{۲,۹۵۹ پخش}
میترسم ۴۰ میترسم
{۳,۰۴۲ پخش}
ناری ناری ۴۱ ناری ناری
{۴۵,۸۶۷ پخش}
وای ای دلم ۴۲ وای ای دلم
{۱۱,۷۸۲ پخش}
تو که نیستی ۴۳ تو که نیستی
{۱۶,۷۴۷ پخش}
بانو ۴۴ بانو
{۱۵,۳۲۱ پخش}
ثانیه به ثانیه ۴۵ ثانیه به ثانیه
{۴,۳۸۴ پخش}
حالم خرابه ۴۶ حالم خرابه
{۴,۸۶۷ پخش}
جمعه انتظار ۴۷ جمعه انتظار
{۳,۵۲۴ پخش}
جمعه ۴۸ جمعه
{۳,۱۴۶ پخش}
خاک خونه ۴۹ خاک خونه
{۵,۲۸۴ پخش}
دلداده ۵۰ دلداده
{۴,۶۰۴ پخش}
عادت ۵۱ عادت
{۳,۰۴۲ پخش}
الهی بمیرم ۵۲ الهی بمیرم
{۱۷,۳۵۵ پخش}
مریم ۵۳ مریم
{۲۹,۰۱۶ پخش}
پدر ۵۴ پدر
{۱۱,۴۱۵ پخش}

This page was generated in 0.06 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393