تک آهنگ های علیرضا روزگار

۱. کی گفته {۳۵,۵۰۵ پخش}

۲. نسل کشی (با امین فیاض ، علیرضا روزگار و حمید فلاح ) ( از افشین آذری) {۲۹,۳۲۸ پخش}

۳. ناز داره {۳۷,۴۴۰ پخش}

۴. مهمونی {۳۱,۲۷۸ پخش}

۵. زخم بی کسی {۳۸,۸۵۹ پخش}

۶. خیلی آرومم {۳۴,۸۹۷ پخش}

۷. صدای خسته {۱۰۵,۲۳۷ پخش}

۸. وقت های خالی {۲۹,۶۴۰ پخش}

۹. به تو میرسم با (مهران) {۲۴,۳۰۴ پخش}

۱۰. کوه درد {۱۵,۰۶۹ پخش}

۱۱. شطرنج {۹,۱۲۶ پخش}

۱۲. لحظه های سرد {۲۵,۵۲۱ پخش}

۱۳. منطقه خاموش (با سعید ساشا) {۲۴,۶۷۹ پخش}

۱۴. خطا کردم (با حسام الدین موسوی) {۲۳,۴۳۱ پخش}

۱۵. خونه ی تاریک {۳۸,۶۴۱ پخش}

۱۶. گفتی باش ( از نعیم) {۲۸,۷۰۴ پخش}

۱۷. سر به هوا (با مصطفی روزگار) {۱۲۱,۲۲۷ پخش}

۱۸. عشقای امروز {۸۲,۴۱۴ پخش}

۱۹. دل به تو بستم (با محمد یاوری) {۵۵,۸۰۱ پخش}

۲۰. تصور {۱۴۰,۳۰۶ پخش}

۲۱. ابرای بارونی {۸۷,۲۸۲ پخش}

۲۲. پری پری {۲۰۸,۰۴۱ پخش}

۲۳. یاس پرپر {۳۵,۳۰۲ پخش}

۲۴. امون {۲۷,۹۳۹ پخش}

۲۵. امام رضا {۱۵,۸۴۹ پخش}

۲۶. دیگه بستمه {۱۷۲,۹۸۸ پخش}

۲۷. آوار {۱۵۳,۷۲۲ پخش}

۲۸. خداحافظ {۹۹,۹۱۸ پخش}

۲۹. من تو رو ... تو کی؟ {۱۱۹,۱۲۱ پخش}

۳۰. دیگه نمی خندم {۱۱,۱۸۵ پخش}

۳۱. خدایا (Remix) {۳۲,۷۲۸ پخش}

۳۲. هنوز داغم {۱۰,۹۶۶ پخش}

۳۳. میترسم {۱۱,۳۲۵ پخش}

۳۴. ناری ناری {۱۷۴,۶۷۳ پخش}

۳۵. وای ای دلم {۴۸,۳۴۴ پخش}

۳۶. تو که نیستی {۷۰,۷۶۱ پخش}

۳۷. بانو {۶۰,۱۵۳ پخش}

۳۸. ثانیه به ثانیه {۱۶,۹۵۷ پخش}

۳۹. حالم خرابه {۱۸,۲۹۸ پخش}

۴۰. جمعه انتظار {۱۲,۹۷۹ پخش}

۴۱. جمعه {۱۱,۹۶۵ پخش}

۴۲. خاک خونه {۲۱,۲۹۴ پخش}

۴۳. دلداده {۱۷,۴۲۵ پخش}

۴۴. عادت {۱۰,۹۲۰ پخش}

۴۵. الهی بمیرم {۷۱,۴۳۲ پخش}

۴۶. مریم {۱۱۱,۲۴۳ پخش}

۴۷. پدر {۴۶,۳۰۰ پخش}

۴۸. فکر می کردم عشق پاکی {۶۲,۷۵۸ پخش}

عکس های دیگرعلیرضا روزگار

 عکس علیرضا روزگار
جمعه انتظار
 عکس علیرضا روزگار
وای ای دلم
 عکس علیرضا روزگار
ناری ناری
 عکس علیرضا روزگار
میترسم

This page was generated in 0.16 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393