تک آهنگ های علیرضا روزگار

۱. ناز داره {۲۸,۵۳۲ پخش}

۲. مهمونی {۲۸,۲۶۷ پخش}

۳. زخم بی کسی {۳۶,۱۴۵ پخش}

۴. خیلی آرومم {۳۳,۲۹۰ پخش}

۵. صدای خسته {۱۰۱,۹۱۴ پخش}

۶. وقت های خالی {۲۹,۰۱۶ پخش}

۷. به تو میرسم با (مهران) {۲۳,۵۰۹ پخش}

۸. کوه درد {۱۴,۸۳۵ پخش}

۹. شطرنج {۸,۷۳۶ پخش}

۱۰. لحظه های سرد {۲۴,۹۲۸ پخش}

۱۱. منطقه خاموش (با سعید ساشا) {۲۴,۲۱۱ پخش}

۱۲. خطا کردم (با حسام الدین موسوی) {۲۲,۴۹۵ پخش}

۱۳. خونه ی تاریک {۳۸,۲۶۶ پخش}

۱۴. گفتی باش ( از نعیم) {۲۸,۳۴۵ پخش}

۱۵. سر به هوا (با مصطفی روزگار) {۱۱۸,۱۵۴ پخش}

۱۶. عشقای امروز {۸۱,۲۴۴ پخش}

۱۷. دل به تو بستم (با محمد یاوری) {۵۴,۵۶۸ پخش}

۱۸. تصور {۱۳۷,۵۹۲ پخش}

۱۹. ابرای بارونی {۸۵,۰۳۵ پخش}

۲۰. پری پری {۲۰۱,۱۴۶ پخش}

۲۱. یاس پرپر {۳۴,۷۴۱ پخش}

۲۲. امون {۲۷,۵۳۴ پخش}

۲۳. امام رضا {۱۵,۰۶۹ پخش}

۲۴. دیگه بستمه {۱۶۷,۳۷۲ پخش}

۲۵. آوار {۱۵۰,۹۱۴ پخش}

۲۶. خداحافظ {۹۷,۶۷۱ پخش}

۲۷. من تو رو ... تو کی؟ {۱۱۵,۲۳۷ پخش}

۲۸. دیگه نمی خندم {۱۰,۸۷۳ پخش}

۲۹. خدایا (Remix) {۳۱,۹۴۸ پخش}

۳۰. هنوز داغم {۱۰,۳۷۴ پخش}

۳۱. میترسم {۱۱,۰۴۴ پخش}

۳۲. ناری ناری {۱۶۷,۲۱۶ پخش}

۳۳. وای ای دلم {۴۷,۵۹۵ پخش}

۳۴. تو که نیستی {۷۰,۱۰۶ پخش}

۳۵. بانو {۵۵,۹۸۸ پخش}

۳۶. ثانیه به ثانیه {۱۶,۶۲۹ پخش}

۳۷. حالم خرابه {۱۷,۷۳۷ پخش}

۳۸. جمعه انتظار {۱۲,۵۴۲ پخش}

۳۹. جمعه {۱۱,۶۲۲ پخش}

۴۰. خاک خونه {۲۰,۹۳۵ پخش}

۴۱. دلداده {۱۶,۷۳۸ پخش}

۴۲. عادت {۱۰,۲۴۹ پخش}

۴۳. الهی بمیرم {۷۰,۲۶۲ پخش}

۴۴. مریم {۱۰۷,۳۴۳ پخش}

۴۵. پدر {۴۵,۵۵۲ پخش}

۴۶. فکر می کردم عشق پاکی {۶۱,۵۲۶ پخش}


This page was generated in 0.11 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393