تک آهنگ های محسن نامجو

۱. چشم آهو {۶۱,۴۰۱ پخش}

۲. رو دست {۴۲,۳۵۴ پخش}

۳. گل ممد {۱۶۵,۹۲۱ پخش}

۴. دل زارم (بازخوانی ترانه فریدون فرخزاد) {۳۰۵,۵۲۶ پخش}

۵. پرومو آلبوم از پوست نارنگیت مدد {۱۱۰,۰۵۸ پخش}

۶. خشم کردم {۶۵,۹۵۶ پخش}

۷. یک نظر بر ابر کردم (خراسانی) {۵۷,۴۷۰ پخش}

۸. داماد باد {۶۷,۲۲۰ پخش}

۹. گر به تو افتدم نظر {۷۵,۸۶۲ پخش}

۱۰. روبرو (با ایندو) {۲۷۶,۹۹۳ پخش}

۱۱. strange times (روزگار غریبیست) {۵۰,۳۱۰ پخش}

۱۲. خط بکش {۳۴۲,۲۳۲ پخش}

۱۳. 13/8 {۲۵۵,۹۹۶ پخش}

۱۴. مرا خود با تو {۲۹۷,۷۵۷ پخش}

۱۵. دوب دوامی با محسن نامجو ( از محمود شریکر) {۱۸,۳۳۰ پخش}

۱۶. شکوه {۳۱۴,۹۶۴ پخش}

۱۷. نامه {۶۵,۳۶۴ پخش}

۱۸. شهر خاموش (با محمود شریکر) {۳۲,۰۱۱ پخش}

۱۹. دهه شصت (اجرای زنده) {۱۱۹,۳۸۶ پخش}

۲۰. تیتراژ آغازین برنامه پارازیت (با آرش صبحانی) {۵۳,۸۳۵ پخش}

۲۱. باقالی {۶۱,۰۸۹ پخش}

۲۲. زان یار دلنوازم {۴۶,۳۷۸ پخش}

۲۳. چه گوارا {۱۷۸,۹۷۸ پخش}

۲۴. هم خانه {۸۴,۷۳۹ پخش}

۲۵. از هوش می ... {۱۱۵,۸۴۵ پخش}

۲۶. واق واق سگ {۱۱۴,۷۶۹ پخش}

۲۷. رفتم سر کوچه {۲۰۶,۷۴۶ پخش}

۲۸. طلوع من..... {۱۳۲,۶۴۶ پخش}

۲۹. عشق همیشه در مراجعه است {۱۲۰,۵۷۲ پخش}

۳۰. زلف بر باد {۲۴۰,۷۷۰ پخش}

۳۱. کنسرت پاریس {۳۸,۷۰۳ پخش}

۳۲. مردِ جان به لب رسیده {۷۲,۹۳۰ پخش}

۳۳. تیتراژ آغازین سریال ترش و شیرین {۵۳۵,۴۰۷ پخش}


This page was generated in 0.15 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393