تک آهنگ های محسن نامجو

۱. چشم آهو { خواننده } {۶۳,۲۸۹ پخش}

۲. رو دست { خواننده } {۴۲,۷۵۹ پخش}

۳. گل ممد { خواننده } {۱۶۶,۹۸۲ پخش}

۴. دل زارم (بازخوانی ترانه فریدون فرخزاد) { خواننده، آهنگ } {۳۰۹,۵۸۲ پخش}

۵. پرومو آلبوم از پوست نارنگیت مدد { خواننده } {۱۱۰,۴۷۹ پخش}

۶. خشم کردم { خواننده } {۶۶,۴۲۴ پخش}

۷. یک نظر بر ابر کردم (خراسانی) { خواننده } {۵۷,۷۳۵ پخش}

۸. داماد باد { خواننده } {۶۷,۵۴۸ پخش}

۹. گر به تو افتدم نظر { خواننده } {۷۶,۵۹۶ پخش}

۱۰. روبرو (با ایندو) { خواننده } {۲۷۸,۹۵۹ پخش}

۱۱. strange times (روزگار غریبیست) { خواننده } {۵۰,۶۰۶ پخش}

۱۲. خط بکش { خواننده } {۳۴۴,۵۴۱ پخش}

۱۳. 13/8 { خواننده، آهنگ، شعر، تنظیم } {۲۵۶,۷۶۰ پخش}

۱۴. مرا خود با تو { خواننده } {۲۹۹,۳۹۵ پخش}

۱۵. دوب دوامی با محسن نامجو ( از محمود شریکر) { آهنگ } {۱۸,۶۵۷ پخش}

۱۶. شکوه { خواننده } {۳۱۷,۶۹۴ پخش}

۱۷. نامه { خواننده } {۶۵,۶۲۹ پخش}

۱۸. شهر خاموش (با محمود شریکر) { خواننده } {۳۲,۳۸۵ پخش}

۱۹. دهه شصت (اجرای زنده) { خواننده، آهنگ، شعر، تنظیم } {۱۲۰,۳۵۴ پخش}

۲۰. تیتراژ آغازین برنامه پارازیت (با آرش صبحانی) { خواننده } {۵۴,۱۴۷ پخش}

۲۱. باقالی { خواننده } {۶۱,۳۸۶ پخش}

۲۲. زان یار دلنوازم { خواننده } {۴۶,۶۵۹ پخش}

۲۳. چه گوارا { خواننده } {۱۸۰,۰۷۰ پخش}

۲۴. هم خانه { خواننده } {۸۵,۲۸۵ پخش}

۲۵. از هوش می ... { خواننده } {۱۱۶,۲۵۱ پخش}

۲۶. واق واق سگ { خواننده } {۱۱۵,۰۶۵ پخش}

۲۷. رفتم سر کوچه { خواننده } {۲۰۷,۴۰۲ پخش}

۲۸. طلوع من..... { خواننده } {۱۳۳,۱۶۱ پخش}

۲۹. عشق همیشه در مراجعه است { خواننده } {۱۲۱,۰۵۶ پخش}

۳۰. زلف بر باد { خواننده } {۲۴۲,۱۵۸ پخش}

۳۱. کنسرت پاریس { خواننده } {۳۹,۱۷۱ پخش}

۳۲. مردِ جان به لب رسیده { خواننده } {۷۳,۵۰۷ پخش}

۳۳. تیتراژ آغازین سریال ترش و شیرین { خواننده } {۵۳۸,۰۵۹ پخش}


This page was generated in 0.16 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393