تک آهنگ های عرفان

۱. خواب بودم (با فرنود تی سی و ترانه) {۱۰,۰۷۷ پخش}

۲. دام {۸,۵۹۵ پخش}

۳. یادته (با سوگند) {۲۴۷,۵۰۹ پخش}

۴. کم تو گله کن (با برادران نخاولی) {۱۰۰,۸۳۸ پخش}

۵. سکسکه (با ثریا) ( از تهم) {۳۶,۵۳۵ پخش}

۶. سرزمین یخ (با رضا پیشرو) {۷,۵۸۱ پخش}

۷. نمی تونی بند کنی پامو به زمین {۸۸,۱۷۱ پخش}

۸. منتظر (با سوگند) {۱۰۶,۵۶۳ پخش}

۹. لحظه (الکترو هاوس ریمیکس از سپهر DMC) {۲,۰۲۸ پخش}

۱۰. لحظه (رمیکس دی جی ممسی) {۳۲,۸۸۴ پخش}

۱۱. لحظه (رمیکس دی حی AFX) {۹,۹۵۲ پخش}

۱۲. لحظه {۷۹,۴۵۰ پخش}

۱۳. یه وجب از ما (خشایار و تهم) {۲۱,۸۴۰ پخش}

۱۴. یادم بیار {۴۷,۳۹۲ پخش}

۱۵. امضا(با انتها و لیتو) {۳,۷۴۴ پخش}

۱۶. آینه(با انتها و لیتو) {۲,۵۴۲ پخش}

۱۷. سنگ (با پایا و سرکش) {۲,۹۴۸ پخش}

۱۸. کارگردان (با بهزاد لیتو) {۷,۶۷۵ پخش}

۱۹. وقتشه (با تهم و پایا) {۲,۹۹۵ پخش}

۲۰. خونه خالی {۱۳,۵۰۹ پخش}

۲۱. پایدار 1 (با خشایار، بهزاد لیتو، سرکش، افرا، تهم) {۳۱,۶۸۳ پخش}

۲۲. تند میرم (با بهزاد لیتو) {۱۱,۶۳۷ پخش}

۲۳. توهم {۷,۵۶۶ پخش}

۲۴. اینجا جای ماست (همراه انتها، خشایار و سرکش) {۵,۸۵۰ پخش}

۲۵. شستم اشکامو (زنده در برنامه ی کوک) (همراه خشایار) {۶,۱۹۳ پخش}

۲۶. خط من (خشایار ریمیکس) (زنده در استوکهلم) {۱,۸۵۶ پخش}

۲۷. دوباره (زنده در برنامه ی کوک) (همراه خشایار) {۱,۷۰۰ پخش}

۲۸. پرواز اسکیت (همراه خشایار) {۱,۷۶۲ پخش}

۲۹. بیمر بنز اُر بنتلی (پایدار ریمیکس) {۴,۹۶۰ پخش}

۳۰. باید باشیم (همراه تهم) (ریمیکس) {۲,۱۸۴ پخش}

۳۱. نفرت (ریمیکس) (همراه هیچکس) {۲,۹۹۵ پخش}

۳۲. خط من (دی جی ارسلان ریمیکس) {۳,۷۴۴ پخش}

۳۳. قاب شیشه ای (با سیاوش قمیشی) {۲۸,۴۳۸ پخش}

۳۴. پرواز (رست این پین ریمیکس) {۱,۰۱۴ پخش}

۳۵. پرواز (ریمیکس) {۱,۸۲۵ پخش}

۳۶. پاکی (انستیتو سرطان ایران و آمریکا) {۲۴,۳۰۴ پخش}

۳۷. زنجیر (همراه سرکش) {۲,۰۹۰ پخش}

۳۸. دنیام دست منه (همراه خشایار) {۱,۷۶۲ پخش}

۳۹. بیا بیا (هاوس ریمیکس) {۱,۳۴۱ پخش}

۴۰. او دی {۱,۷۹۴ پخش}

۴۱. مسیر (همراه خشایار و سهند) {۲,۳۲۴ پخش}

۴۲. نمی ترسم {۱,۵۶۰ پخش}

۴۳. بیا بیا (ریمیکس) {۱,۰۶۰ پخش}

۴۴. جاذبه {۲,۲۷۷ پخش}

۴۵. جاذبه (دمو) {۴,۱۰۲ پخش}

۴۶. باید باشیم (با تهم) {۲,۴۶۴ پخش}

۴۷. راه من {۴۲,۶۸۱ پخش}

۴۸. این خاک {۲,۳۲۴ پخش}

۴۹. اینو بفهم {۹,۶۴۰ پخش}

۵۰. دوباره {۴۰,۵۱۳ پخش}

۵۱. پرواز {۱۰,۴۸۳ پخش}

۵۲. دیوونه {۶,۸۱۷ پخش}

۵۳. هدف حد نداره {۲۷,۰۶۶ پخش}

۵۴. خط من رمیکس {۴۰,۲۷۹ پخش}

۵۵. رد پا {۴۸,۷۱۸ پخش}

۵۶. شب اول {۲۱,۱۲۲ پخش}

۵۷. شستشو {۱۱,۴۸۱ پخش}

۵۸. رد پا {۸,۰۶۵ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای عرفان :

عرفان پایدار
عرفان حاج رسولی ها ( عرفان ) در ۱۲ مرداد ۱۳۶۲ در اصفهان متولد شد.
Erfan


This page was generated in 0.10 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393