تک آهنگ های شاهین فلاکت

۱. ما آماده ایم { خواننده } {۴,۱۰۲ پخش}

۲. من خسته ام { خواننده } {۱,۲۶۳ پخش}

۳. یه پسر ده ساله { خواننده } {۶۸۶ پخش}

۴. اساتید برگشت { خواننده } {۱,۲۹۴ پخش}

۵. رفتی از پیش من { خواننده } {۵۷۷ پخش}

۶. گلناز دیگه رفته { خواننده } {۱۸,۹۶۹ پخش}

۷. طناز { خواننده } {۴۳,۰۸۷ پخش}

۸. دخمه های این شهر { خواننده } {۱۹,۵۳۱ پخش}

۹. عشق من { خواننده } {۴۷,۰۴۹ پخش}

۱۰. تو رو میخوام { خواننده } {۸۳,۹۹۰ پخش}

۱۱. جنگ خیابونی { خواننده } {۳۰,۶۵۴ پخش}

۱۲. خواستنی { خواننده } {۳۹,۴۰۵ پخش}

۱۳. بی خیالی به همراه مسعود سعیدی { خواننده } {۹۹,۰۴۴ پخش}

۱۴. نازگل (با رضایا و 2afm) { خواننده } {۲۰۳,۰۳۴ پخش}

۱۵. یک سال گذشت { خواننده } {۶۱,۹۱۶ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای شاهین فلاکت :

شاهین فلاکت.
Shahin Felakat


This page was generated in 0.08 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393