تک آهنگ های شاهین فلاکت

۱. ما آماده ایم {۴,۳۵۲ پخش}

۲. من خسته ام {۱,۲۷۹ پخش}

۳. یه پسر ده ساله {۷۱۷ پخش}

۴. اساتید برگشت {۱,۳۱۰ پخش}

۵. رفتی از پیش من {۶۳۹ پخش}

۶. گلناز دیگه رفته {۱۹,۰۹۴ پخش}

۷. طناز {۴۳,۱۸۰ پخش}

۸. دخمه های این شهر {۱۹,۵۹۳ پخش}

۹. عشق من {۴۷,۱۷۴ پخش}

۱۰. تو رو میخوام {۸۴,۰۶۸ پخش}

۱۱. جنگ خیابونی {۳۰,۸۵۶ پخش}

۱۲. خواستنی {۳۹,۴۲۱ پخش}

۱۳. بی خیالی به همراه مسعود سعیدی {۹۹,۲۷۸ پخش}

۱۴. نازگل (با رضایا و 2afm) {۲۰۴,۱۴۱ پخش}

۱۵. یک سال گذشت {۶۲,۰۱۰ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای شاهین فلاکت :

شاهین فلاکت.
Shahin Felakat


This page was generated in 0.09 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393