تک آهنگ های شاهین فلاکت

۱. ما آماده ایم {۳,۸۰۶ پخش}

۲. من خسته ام {۱,۲۰۱ پخش}

۳. یه پسر ده ساله {۶۰۸ پخش}

۴. اساتید برگشت {۱,۱۷۰ پخش}

۵. رفتی از پیش من {۵۷۷ پخش}

۶. گلناز دیگه رفته {۱۸,۸۱۳ پخش}

۷. طناز {۴۳,۰۸۷ پخش}

۸. دخمه های این شهر {۱۹,۵۳۱ پخش}

۹. عشق من {۴۶,۹۴۰ پخش}

۱۰. تو رو میخوام {۸۳,۹۴۳ پخش}

۱۱. جنگ خیابونی {۳۰,۴۸۲ پخش}

۱۲. خواستنی {۳۹,۳۷۴ پخش}

۱۳. بی خیالی به همراه مسعود سعیدی {۹۸,۸۴۱ پخش}

۱۴. نازگل (با رضایا و 2afm) {۲۰۲,۴۴۱ پخش}

۱۵. یک سال گذشت {۶۱,۷۲۹ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای شاهین فلاکت :

شاهین فلاکت.
Shahin Felakat


This page was generated in 0.07 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393