تک آهنگ های شاهین فلاکت

۱. ما آماده ایم {۴,۳۰۵ پخش}

۲. من خسته ام {۱,۲۶۳ پخش}

۳. یه پسر ده ساله {۶۸۶ پخش}

۴. اساتید برگشت {۱,۳۱۰ پخش}

۵. رفتی از پیش من {۶۲۴ پخش}

۶. گلناز دیگه رفته {۱۹,۰۴۷ پخش}

۷. طناز {۴۳,۱۳۴ پخش}

۸. دخمه های این شهر {۱۹,۵۹۳ پخش}

۹. عشق من {۴۷,۱۵۸ پخش}

۱۰. تو رو میخوام {۸۴,۰۵۲ پخش}

۱۱. جنگ خیابونی {۳۰,۸۲۵ پخش}

۱۲. خواستنی {۳۹,۴۰۵ پخش}

۱۳. بی خیالی به همراه مسعود سعیدی {۹۹,۲۱۶ پخش}

۱۴. نازگل (با رضایا و 2afm) {۲۰۳,۹۵۴ پخش}

۱۵. یک سال گذشت {۶۱,۹۴۷ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای شاهین فلاکت :

شاهین فلاکت.
Shahin Felakat


This page was generated in 0.11 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393