تک آهنگ های شاهین فلاکت

۱. ما آماده ایم {۴,۴۱۴ پخش}

۲. من خسته ام {۱,۲۹۴ پخش}

۳. یه پسر ده ساله {۷۳۳ پخش}

۴. اساتید برگشت {۱,۳۲۶ پخش}

۵. رفتی از پیش من {۶۵۵ پخش}

۶. گلناز دیگه رفته {۱۹,۱۲۵ پخش}

۷. طناز {۴۳,۱۸۰ پخش}

۸. دخمه های این شهر {۱۹,۶۰۹ پخش}

۹. عشق من {۴۷,۱۹۰ پخش}

۱۰. تو رو میخوام {۸۴,۰۵۲ پخش}

۱۱. جنگ خیابونی {۳۰,۸۸۸ پخش}

۱۲. خواستنی {۳۹,۴۲۱ پخش}

۱۳. بی خیالی به همراه مسعود سعیدی {۹۹,۲۹۴ پخش}

۱۴. نازگل (با رضایا و 2afm) {۲۰۴,۳۴۴ پخش}

۱۵. یک سال گذشت {۶۲,۰۲۵ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای شاهین فلاکت :

شاهین فلاکت.
Shahin Felakat


This page was generated in 0.09 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393