دانلود آهنگ های جدید امیر تتلو

جاده ی شمال (دمو) ۵ جاده ی شمال (دمو)
{۵۰,۹۱۸ پخش}
مرد من (دمو) ۶ مرد من (دمو)
{۷۹,۶۲۲ پخش}
جاده ی شمال ۱۱ Upload MP3 آپلود جاده ی شمال
{۶,۴۵۸ پخش}
بیخیال ۱۳ بیخیال
{۵۵۴,۶۲۶ پخش}
تتلیتی (ریمیکس Unfaced) ۱۵ تتلیتی (ریمیکس Unfaced)
{۴۱,۴۳۳ پخش}
اریکه ایران و میلاد ۱۶ اریکه ایران و میلاد
{۱۴۰,۸۵۲ پخش}
من دلم پاکه ۲۱ من دلم پاکه
{۱۸۶,۴۲۰ پخش}
همه چیزم تویی ۲۲ همه چیزم تویی
( از رضا شیری) {۱۱۴,۳۷۹ پخش}
خونه خوبه ۲۴ خونه خوبه
{۷۴۲,۰۴۵ پخش}
سنه حیران ۲۸ سنه حیران
{۲۵۹,۴۹۰ پخش}
دختر تو پر ۲۹ دختر تو پر
{۴۱۲,۷۷۶ پخش}
شعاری برای پرسپولیس ۳۰ شعاری برای پرسپولیس
{۱۴۰,۲۱۲ پخش}
یه چیزی بگو (با 2afm) ۳۲ یه چیزی بگو (با 2afm)
{۵۴۴,۴۵۵ پخش}
بدتر شد ۳۳ بدتر شد
{۱۳۸,۶۲۱ پخش}
تیتیش (با سعید پانتر) ۳۴ تیتیش (با سعید پانتر)
( از ساهارا) {۵۹,۸۵۷ پخش}
کمک کن ۳۵ کمک کن
{۲۹۰,۰۹۷ پخش}
قلبم (با حسین تهی) ۳۶ قلبم (با حسین تهی)
{۴۸,۳۷۵ پخش}
می دونم میدونی ۴۱ می دونم میدونی
{۳۱,۳۴۰ پخش}
شانس آخر (با تیغه) ۴۳ شانس آخر (با تیغه)
{۱۳,۸۵۲ پخش}
فقر (با امین دیپ) ۴۵ فقر (با امین دیپ)
{۱۴,۸۶۶ پخش}
من و تو (با پیمان) ۴۶ من و تو (با پیمان)
{۲۷,۷۰۵ پخش}
یه دیوونه ۴۷ یه دیوونه
( از کامرون کارتیو) {۹۹,۶۶۸ پخش}
حس معمولی ۴۸ حس معمولی
{۲۷۱,۳۳۰ پخش}
مغزه در رفته ۴۹ مغزه در رفته
{۹۰,۹۱۶ پخش}
صبح شده ۵۰ صبح شده
( از محسن باغی MB) {۲۰,۴۳۶ پخش}
زندگیمو واست می دم ۵۱ زندگیمو واست می دم
{۵۵,۴۵۸ پخش}
بابا با پیشرو ۵۲ بابا با پیشرو
{۴۵,۷۷۰ پخش}
الو 2 ۵۳ الو 2
{۲۶۶,۱۹۸ پخش}
شب ۵۴ شب
{۸۹,۶۵۳ پخش}
چشای وحشی ۵۵ چشای وحشی
{۱۰۱,۰۵۶ پخش}
لالایی ۵۷ لالایی
{۱۲۰,۲۴۴ پخش}
میگی (با سعید اس جی) ۵۸ میگی (با سعید اس جی)
{۲۳,۱۸۱ پخش}
پیشش نمیشینم ۵۹ پیشش نمیشینم
{۷۶,۵۴۹ پخش}
بن بست ۶۱ بن بست
{۲۹,۴۶۸ پخش}
Stay With Me (با فریمن) ۶۲ Stay With Me (با فریمن)
{۳۱,۶۳۶ پخش}
چکاره ای ۶۴ چکاره ای
{۲۸,۲۰۴ پخش}
برو ۶۵ برو
{۲۸,۸۱۳ پخش}
منو داری ۶۷ منو داری
{۲۹,۲۶۵ پخش}
اگه راستشو بخوای ۶۸ اگه راستشو بخوای
{۶۳,۶۱۶ پخش}
دختر شیرازی ۶۹ دختر شیرازی
( از افشین) {۱۱۰,۵۱۰ پخش}
رفتی اما تو بدون... ۷۰ رفتی اما تو بدون...
{۲۵,۳۸۱ پخش}
بی معرفت ۷۱ بی معرفت
{۳۹,۴۶۸ پخش}
بنز قرمز ۷۲ بنز قرمز
{۲۵,۹۸۹ پخش}
پرستو ۷۴ پرستو
{۸۸,۷۳۲ پخش}
با یاد تو ۷۷ با یاد تو
{۶۸,۳۹۰ پخش}
برگرد (با Dynatonic) ۸۰ برگرد (با Dynatonic)
{۲۴,۹۲۸ پخش}
بی تو میترسم ۸۱ بی تو میترسم
{۴۲,۶۹۷ پخش}
الو ۸۲ الو
{۴۶,۹۵۶ پخش}
بگو بینم ندیدیش ۸۴ بگو بینم ندیدیش
{۹۳,۶۴۶ پخش}
یکی بهش زنگ بزنه ۸۵ یکی بهش زنگ بزنه
{۱۷۹,۵۸۷ پخش}
نه دروغه ۸۶ نه دروغه
{۲۶,۶۶۰ پخش}
دختر رشتی ۸۷ دختر رشتی
{۱۱۶,۰۴۸ پخش}
ماری جون ۸۸ ماری جون
{۴۹,۵۹۲ پخش}
وای که چه حالیه (ندار) ۹۰ وای که چه حالیه (ندار)
{۱۷۲,۶۴۵ پخش}
ایران سبز ۹۱ ایران سبز
{۶۰,۳۷۲ پخش}
جیگیلی ۹۲ جیگیلی
{۲۴۳,۹۲۱ پخش}
قر کمر ۹۳ قر کمر
{۲۰,۴۸۲ پخش}
شانس آخر ۹۵ شانس آخر
{۱۳,۱۹۷ پخش}
باغ وحش ۹۶ باغ وحش
{۱۳,۹۷۷ پخش}
دیروز تا امروز ۹۷ دیروز تا امروز
{۱۴,۰۵۵ پخش}
هزار و یک شب ۹۸ هزار و یک شب
{۱۸,۲۶۷ پخش}
چشمام ندید ۹۹ چشمام ندید
{۱۴,۱۶۴ پخش}
من و تو ۱۰۰ من و تو
{۱۳,۷۲۸ پخش}
نمیخوامت ۱۰۱ نمیخوامت
{۱۶,۲۵۵ پخش}
خانوم خانوما ۱۰۲ خانوم خانوما
{۱۶,۱۴۶ پخش}
عروسک بی چشم ۱۰۳ عروسک بی چشم
{۱۳,۶۶۵ پخش}
ریتم شرقی ۱۰۴ ریتم شرقی
{۱۴,۶۳۲ پخش}
گربه صفت ۱۰۵ گربه صفت
{۳۵,۷۰۸ پخش}
چشمای گربه ۱۰۶ چشمای گربه
{۱۴,۷۴۲ پخش}
عشق نو ۱۰۷ عشق نو
{۱۶,۴۸۹ پخش}
برو از پیش من ۱۰۸ برو از پیش من
{۶۰,۷۳۰ پخش}
دلبر ۱۰۹ دلبر
{۵۰,۷۰۰ پخش}
پیشی ۱۱۰ پیشی
{۲۳,۸۹۹ پخش}
گیرمیدادی ۱۱۱ گیرمیدادی
{۲۴,۳۸۲ پخش}
غیر مستقیم ۱۱۲ غیر مستقیم
{۵۵,۴۷۳ پخش}
پیشی پیشی ۱۱۳ پیشی پیشی
{۴۱,۹۳۲ پخش}
گیر میدادی ۱۱۴ گیر میدادی
{۲۷,۵۳۴ پخش}
1001 شب ۱۱۶ 1001 شب
{۴۱,۰۹۰ پخش}
حالا که میخوای بری ۱۱۷ حالا که میخوای بری
{۶۲,۷۷۴ پخش}
بیا آشتی کن ۱۱۸ بیا آشتی کن
{۴۲,۱۶۶ پخش}
زنجیر ۱۱۹ زنجیر
{۵۷,۲۰۵ پخش}
برو از پیش من ۱۲۰ برو از پیش من
{۱۰۶,۹۲۲ پخش}
منو ببخش ۱۲۱ منو ببخش
{۱۲۴,۱۷۶ پخش}
بانوی آواز ۱۲۲ بانوی آواز
{۵۹,۶۸۵ پخش}
خدانگهدار ۱۲۳ خدانگهدار
{۸۲,۱۶۵ پخش}
آخرین شانس ۱۲۴ آخرین شانس
{۵۱,۹۷۹ پخش}
فریاد ما ۱۲۵ فریاد ما
{۳۸,۵۴۷ پخش}
نمی خوامت ۱۲۶ نمی خوامت
{۸۸,۹۰۴ پخش}
ریتم شرقی ۱۲۷ ریتم شرقی
{۸۲,۲۹۰ پخش}
چشمام ندید ۱۲۸ چشمام ندید
{۴۵,۴۱۱ پخش}
گربه ۱۲۹ گربه
{۴۴,۵۲۲ پخش}
قر و کمر ۱۳۰ قر و کمر
{۱۹۳,۷۳۶ پخش}
عشق نو ۱۳۱ عشق نو
{۵۳,۱۶۴ پخش}
واقعیت ۱۳۲ واقعیت
{۴۰,۸۸۷ پخش}
گربه نره ۱۳۳ گربه نره
{۶۵,۳۱۷ پخش}
چشمهای گربه ۱۳۴ چشمهای گربه
{۳۶,۵۸۲ پخش}
برو از پیش من ۱۳۵ برو از پیش من
{۳۳۲,۱۸۶ پخش}
باورم نمیشه ۱۳۶ باورم نمیشه
{۱۲۰,۵۸۸ پخش}
اسم های مشابه دیگر برای امیر تتلو :

امیرتتلو
أمیر تتلو
امیر تاتلو
امیر تاتالو
امیر حسین مقصودلو ( امیر تتلو ).
Amir Tataloo


This page was generated in 0.28 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393