آلبوم های امیر تتلو

دانلود آهنگ های جدید امیر تتلو

فاز خونه ۱ فاز خونه
{۱۵,۰۶۲ پخش}
آسوده بخواب ۲ آسوده بخواب
{۱۳,۲۵۸ پخش}
جفت شیش ۳ جفت شیش
{۱۶,۲۰۳ پخش}
زندگی کو ۴ زندگی کو
{۱۳,۹۱۴ پخش}
حسش کن ۵ حسش کن
{۱۱,۳۸۳ پخش}
بعد زمستون ۶ بعد زمستون
{۱۵,۳۲۵ پخش}
تعادل ۷ تعادل
{۱۶,۸۱۵ پخش}
بگو چرا ۸ بگو چرا
{۱۷,۸۳۸ پخش}
صاحب ۱۰ صاحب
{۲۲,۵۵۴ پخش}
آقا کمک کن (ریمیکس) ۱۲ آقا کمک کن (ریمیکس)
{۱۷,۰۵۶ پخش}
جاده ی شمال (دمو) ۱۵ جاده ی شمال (دمو)
{۱۳,۷۰۸ پخش}
مرد من (دمو) ۱۶ مرد من (دمو)
{۱۹,۵۵۸ پخش}
منم یکی از اون ۱۱ تام ۱۸ منم یکی از اون ۱۱ تام
{۱۰۶,۲۶۸ پخش}
بیخیال ۲۱ بیخیال
{۱۳۲,۸۳۲ پخش}
تتلیتی (ریمیکس Unfaced) ۲۳ تتلیتی (ریمیکس Unfaced)
{۱۰,۰۶۵ پخش}
اریکه ایران و میلاد ۲۴ اریکه ایران و میلاد
{۳۳,۴۶۹ پخش}
من دلم پاکه ۲۹ من دلم پاکه
{۴۴,۰۶۰ پخش}
همه چیزم تویی ۳۰ همه چیزم تویی
( از رضا شیری) {۲۷,۱۶۵ پخش}
خونه خوبه ۳۲ خونه خوبه
{۱۷۸,۴۱۲ پخش}
سنه حیران ۳۶ سنه حیران
{۶۱,۶۴۲ پخش}
دختر تو پر ۳۷ دختر تو پر
{۱۰۱,۲۶۸ پخش}
یه چیزی بگو (با 2afm) ۴۰ یه چیزی بگو (با 2afm)
{۱۳۱,۲۳۴ پخش}
بدتر شد ۴۱ بدتر شد
{۳۲,۶۰۱ پخش}
تیتیش (با سعید پانتر) ۴۲ تیتیش (با سعید پانتر)
( از ساهارا) {۱۴,۹۴۰ پخش}
کمک کن ۴۳ کمک کن
{۶۷,۳۸۱ پخش}
قلبم (با حسین تهی) ۴۴ قلبم (با حسین تهی)
{۱۱,۸۷۲ پخش}
می دونم میدونی ۴۹ می دونم میدونی
{۷,۷۵۰ پخش}
شانس آخر (با تیغه) ۵۱ شانس آخر (با تیغه)
{۳,۷۵۱ پخش}
فقر (با امین دیپ) ۵۳ فقر (با امین دیپ)
{۴,۰۵۰ پخش}
من و تو (با پیمان) ۵۴ من و تو (با پیمان)
{۷,۰۲۰ پخش}
یه دیوونه ۵۵ یه دیوونه
( از کامرون کارتیو) {۲۳,۶۸۴ پخش}
حس معمولی ۵۶ حس معمولی
{۶۳,۶۰۸ پخش}
مغزه در رفته ۵۷ مغزه در رفته
{۲۱,۶۳۶ پخش}
صبح شده ۵۸ صبح شده
( از محسن باغی MB) {۵,۰۲۹ پخش}
زندگیمو واست می دم ۵۹ زندگیمو واست می دم
{۱۳,۴۱۰ پخش}
بابا با پیشرو ۶۰ بابا با پیشرو
{۱۱,۱۴۵ پخش}
الو 2 ۶۱ الو 2
{۶۳,۱۰۰ پخش}
شب ۶۲ شب
{۲۱,۳۵۱ پخش}
چشای وحشی ۶۳ چشای وحشی
{۲۴,۰۰۱ پخش}
لالایی ۶۵ لالایی
{۲۸,۷۲۸ پخش}
پیشش نمیشینم ۶۷ پیشش نمیشینم
{۱۸,۸۱۷ پخش}
بن بست ۶۹ بن بست
{۷,۳۹۰ پخش}
Stay With Me (با فریمن) ۷۰ Stay With Me (با فریمن)
{۸,۰۱۳ پخش}
چکاره ای ۷۲ چکاره ای
{۶,۹۴۴ پخش}
برو ۷۳ برو
{۷,۱۴۲ پخش}
منو داری ۷۵ منو داری
{۷,۳۳۳ پخش}
اگه راستشو بخوای ۷۶ اگه راستشو بخوای
{۱۵,۶۴۲ پخش}
دختر شیرازی ۷۷ دختر شیرازی
( از افشین) {۲۷,۴۰۳ پخش}
رفتی اما تو بدون... ۷۸ رفتی اما تو بدون...
{۶,۴۵۸ پخش}
بی معرفت ۷۹ بی معرفت
{۹,۸۶۴ پخش}
بنز قرمز ۸۰ بنز قرمز
{۶,۶۴۵ پخش}
پرستو ۸۲ پرستو
{۲۱,۵۴۲ پخش}
با یاد تو ۸۵ با یاد تو
{۱۷,۰۳۸ پخش}
برگرد (با Dynatonic) ۸۸ برگرد (با Dynatonic)
{۶,۱۹۵ پخش}
بی تو میترسم ۸۹ بی تو میترسم
{۱۰,۳۸۶ پخش}
الو ۹۰ الو
{۱۱,۴۶۶ پخش}
بگو بینم ندیدیش ۹۲ بگو بینم ندیدیش
{۲۳,۳۲۸ پخش}
یکی بهش زنگ بزنه ۹۳ یکی بهش زنگ بزنه
{۴۳,۶۶۴ پخش}
نه دروغه ۹۴ نه دروغه
{۶,۶۴۵ پخش}
دختر رشتی ۹۵ دختر رشتی
{۲۷,۹۵۷ پخش}
ماری جون ۹۶ ماری جون
{۱۲,۲۹۴ پخش}
ایران سبز ۹۹ ایران سبز
{۱۴,۸۰۳ پخش}
جیگیلی ۱۰۰ جیگیلی
{۵۸,۳۶۶ پخش}
قر کمر ۱۰۱ قر کمر
{۵,۳۹۲ پخش}
شانس آخر ۱۰۳ شانس آخر
{۳,۴۳۰ پخش}
باغ وحش ۱۰۴ باغ وحش
{۳,۷۶۵ پخش}
دیروز تا امروز ۱۰۵ دیروز تا امروز
{۳,۷۷۲ پخش}
هزار و یک شب ۱۰۶ هزار و یک شب
{۵,۱۶۶ پخش}
چشمام ندید ۱۰۷ چشمام ندید
{۳,۷۵۸ پخش}
من و تو ۱۰۸ من و تو
{۳,۶۹۷ پخش}
نمیخوامت ۱۰۹ نمیخوامت
{۴,۲۲۶ پخش}
خانوم خانوما ۱۱۰ خانوم خانوما
{۴,۳۴۱ پخش}
عروسک بی چشم ۱۱۱ عروسک بی چشم
{۳,۵۱۷ پخش}
ریتم شرقی ۱۱۲ ریتم شرقی
{۳,۹۰۶ پخش}
گربه صفت ۱۱۳ گربه صفت
{۹,۰۰۰ پخش}
چشمای گربه ۱۱۴ چشمای گربه
{۳,۸۸۸ پخش}
عشق نو ۱۱۵ عشق نو
{۴,۲۹۴ پخش}
برو از پیش من ۱۱۶ برو از پیش من
{۱۴,۷۲۰ پخش}
دلبر ۱۱۷ دلبر
{۱۲,۴۶۳ پخش}
پیشی ۱۱۸ پیشی
{۵,۹۱۴ پخش}
گیرمیدادی ۱۱۹ گیرمیدادی
{۵,۹۹۴ پخش}
غیر مستقیم ۱۲۰ غیر مستقیم
{۱۳,۶۶۹ پخش}
پیشی پیشی ۱۲۱ پیشی پیشی
{۱۰,۱۷۳ پخش}
گیر میدادی ۱۲۲ گیر میدادی
{۶,۹۰۸ پخش}
1001 شب ۱۲۴ 1001 شب
{۹,۹۵۰ پخش}
حالا که میخوای بری ۱۲۵ حالا که میخوای بری
{۱۵,۲۵۳ پخش}
بیا آشتی کن ۱۲۶ بیا آشتی کن
{۱۰,۲۰۶ پخش}
زنجیر ۱۲۷ زنجیر
{۱۳,۵۸۲ پخش}
برو از پیش من ۱۲۸ برو از پیش من
{۲۵,۳۵۸ پخش}
منو ببخش ۱۲۹ منو ببخش
{۲۹,۲۹۶ پخش}
بانوی آواز ۱۳۰ بانوی آواز
{۱۴,۲۷۰ پخش}
خدانگهدار ۱۳۱ خدانگهدار
{۱۹,۵۶۹ پخش}
آخرین شانس ۱۳۲ آخرین شانس
{۱۲,۵۹۲ پخش}
فریاد ما ۱۳۳ فریاد ما
{۹,۲۹۵ پخش}
نمی خوامت ۱۳۴ نمی خوامت
{۲۱,۰۲۴ پخش}
ریتم شرقی ۱۳۵ ریتم شرقی
{۱۹,۴۶۸ پخش}
چشمام ندید ۱۳۶ چشمام ندید
{۱۱,۱۰۶ پخش}
گربه ۱۳۷ گربه
{۱۰,۷۶۷ پخش}
قر و کمر ۱۳۸ قر و کمر
{۴۵,۱۹۸ پخش}
عشق نو ۱۳۹ عشق نو
{۱۲,۶۹۳ پخش}
واقعیت ۱۴۰ واقعیت
{۱۰,۰۷۲ پخش}
گربه نره ۱۴۱ گربه نره
{۱۵,۵۲۶ پخش}
چشمهای گربه ۱۴۲ چشمهای گربه
{۸,۹۲۴ پخش}
برو از پیش من ۱۴۳ برو از پیش من
{۷۸,۰۳۷ پخش}
باورم نمیشه ۱۴۴ باورم نمیشه
{۲۸,۵۰۴ پخش}
دانلود موزیک ویدیو با تو امیر تتلو
موزیک ویدیو با تو

10 ماه پیش
[۱۶,۹۱۶ views]
دانلود موزیک ویدیو بذار تو حال خودم باشم امیر تتلو
موزیک ویدیو بذار تو حال خودم باشم

1 سال و 1 ماه پیش
[۳۴,۸۱۹ views]
دانلود موزیک ویدیو اینو میدونم که میدونی امیر تتلو
موزیک ویدیو اینو میدونم که میدونی

2 سال و 8 ماه پیش
[۲,۲۸۶ views]
دانلود موزیک ویدیو نگفته بودی امیر تتلو
موزیک ویدیو نگفته بودی

2 سال و 7 ماه پیش
[۸,۳۲۳ views]
دانلود موزیک ویدیو الو 2 امیر تتلو
موزیک ویدیو الو 2

2 سال و 5 ماه پیش
[۱,۴۷۹ views]
دانلود موزیک ویدیو حس معمولی امیر تتلو
موزیک ویدیو حس معمولی

2 سال و 5 ماه پیش
[۹۸۶ views]
دانلود موزیک ویدیو کی از پشت لباستو میبنده امیر تتلو
موزیک ویدیو کی از پشت لباستو میبنده

2 سال و 5 ماه پیش
[۱,۳۸۹ views]
دانلود موزیک ویدیو خونه خوبه امیر تتلو
موزیک ویدیو خونه خوبه

2 سال و 5 ماه پیش
[۱,۱۹۵ views]
دانلود موزیک ویدیو خوابم نمیبره امیر تتلو
موزیک ویدیو خوابم نمیبره

2 سال و 5 ماه پیش
[۵,۱۷۶ views]
دانلود موزیک ویدیو من دلم پاکه امیر تتلو
موزیک ویدیو من دلم پاکه

2 سال و 5 ماه پیش
[۱,۳۴۲ views]
دانلود موزیک ویدیو مغز در رفته امیر تتلو
موزیک ویدیو مغز در رفته

2 سال و 5 ماه پیش
[۲,۵۳۸ views]
دانلود موزیک ویدیو خونه خوبه امیر تتلو
موزیک ویدیو خونه خوبه

2 سال و 8 ماه پیش
[۷,۸۱۵ views]
دانلود موزیک ویدیو کی از پشت لباستو می بنده امیر تتلو
موزیک ویدیو کی از پشت لباستو می بنده

2 سال و 0 ماه پیش
[۷,۹۹۹ views]
دانلود موزیک ویدیو یه چیزی بگو (با 2afm) امیر تتلو
موزیک ویدیو یه چیزی بگو (با 2afm)

2 سال و 2 ماه پیش
[۹,۸۱۰ views]
دانلود موزیک ویدیو بدتر شد امیر تتلو
موزیک ویدیو بدتر شد

2 سال و 3 ماه پیش
[۱,۹۵۱ views]
دانلود موزیک ویدیو حس معمولی امیر تتلو
موزیک ویدیو حس معمولی

2 سال و 9 ماه پیش
[۲,۷۹۷ views]
دانلود موزیک ویدیو الو 2 امیر تتلو
موزیک ویدیو الو 2

3 سال و 10 ماه پیش
[۵,۰۴۰ views]
دانلود موزیک ویدیو یادت باشه امیر تتلو
موزیک ویدیو یادت باشه

11 ماه پیش
[۲,۲۳۹ views]
دانلود موزیک ویدیو با یاد تو امیر تتلو
موزیک ویدیو با یاد تو

2 سال و 9 ماه پیش
[۹۹۷ views]
دانلود موزیک ویدیو اگه راستشو بخوای امیر تتلو
موزیک ویدیو اگه راستشو بخوای

2 سال و 9 ماه پیش
[۱,۳۳۲ views]
دانلود موزیک ویدیو شب امیر تتلو
موزیک ویدیو شب

3 سال و 2 ماه پیش
[۲,۹۵۲ views]
دانلود موزیک ویدیو لالایی امیر تتلو
موزیک ویدیو لالایی

3 سال و 10 ماه پیش
[۳,۰۶۷ views]
دانلود موزیک ویدیو اینو می دونم که می دونی امیر تتلو
موزیک ویدیو اینو می دونم که می دونی

2 سال و 8 ماه پیش
[۱,۶۵۲ views]
دانلود موزیک ویدیو اگه راستشو بخوای امیر تتلو
موزیک ویدیو اگه راستشو بخوای

4 سال و 1 ماه پیش
[۲,۱۲۴ views]
دانلود موزیک ویدیو با یاد تو امیر تتلو
موزیک ویدیو با یاد تو

2 سال و 3 ماه پیش
[۲,۷۷۵ views]
دانلود موزیک ویدیو بی تو میترسم امیر تتلو
موزیک ویدیو بی تو میترسم

2 سال و 4 ماه پیش
[۱,۳۴۲ views]
دانلود موزیک ویدیو خانوم خانوما امیر تتلو
موزیک ویدیو خانوم خانوما

1 سال و 0 ماه پیش
[۱,۳۱۴ views]
دانلود موزیک ویدیو برو از پیش من امیر تتلو
موزیک ویدیو برو از پیش من

2 سال و 5 ماه پیش
[۳,۶۱۸ views]
اسم های مشابه دیگر برای امیر تتلو :

امیرتتلو
أمیر تتلو
امیر تاتلو
امیر تاتالو
امیرتتالو
امیر حسین مقصودلو ( امیر تتلو ).
Amir Tataloo


This page was generated in 0.30 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393